# Sisteme Kayıtlı Dokümanlar
1 Türkiye Ulusal Kütüphane Politikası
Yazar : Enes Sivri
Kurum : Atatürk Üniversitesi
Belge Türü : Makale
Anahtar Kelimeler : Kütüphane, kütüphane politikası, bilgi merkezi, üniversite, halk kütüphaneleri
2 KYK’da Kalan Öğrencilerin Kitap Okuma Oranlarının İncelenmesi
Yazar : Enes Sivri
Kurum : Atatürk Üniversitesi
Belge Türü : Araştırma Raporu
Anahtar Kelimeler : KYK’da kitap okuma oranı, Kitap okuma oranını artırmak, Kitap türünün okuma üzerindeki etkileri
3 Erzurum'da Çevre Kirliliği
Yazar : Osman Solak
Kurum : Atatürk Üniversitesi
Belge Türü : Araştırma Raporu
Anahtar Kelimeler : Çevre kirliliği ,çevreye zarar veren enerji kaynakları , çevre sorunları
4 BİLİMSEL ETİK VE İNTİHAL: BİLİM ETİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR VE NEDENLER
Yazar : Sümeyye Çelik
Kurum : İstanbul Üniversitesi
Belge Türü : Makale
Anahtar Kelimeler : Bilimsel Etik, İntihal, Yanıltma,
5 Arşivlerin Birey ve Toplum Üzerindeki Etkileri
Yazar : Abdurrahim Menküç
Kurum : Marmara Üniversitesi
Belge Türü : Yüksek Lisans Tez Önerisi
Anahtar Kelimeler : Milli Hafıza, Devlet Arşivleri, TRT Arşiv
6 Çocuk Kütüphanelerinde Hizmet Çeşitliliği
Yazar : Büşra Kiper
Kurum : İstanbul Üniversitesi
Belge Türü : Araştırma Raporu
Anahtar Kelimeler : çocuk kütüphaneleri, hizmet çeşitliliği
7 Lisans Öğrencilerinin Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri
Yazar : Eda Doğan
Kurum : Atatürk Üniversitesi
Belge Türü : Araştırma Raporu
Anahtar Kelimeler : Çevrimiçi bilgi arama stratejileri, lisans öğrencileri, çevrimiçi arama, bilgi arama, arama stratejileri
8 Bilgi Profesyoneli Adaylarının Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Okuryazarlığı Becerilerinin Öz Yeterliklerinin Ölçülmesi, Değerlendirilmesi
Yazar : İlter TOPALOĞLU
Kurum : Hacettepe Üniversitesi
Belge Türü : Araştırma Raporu
Anahtar Kelimeler : bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı, öğrenciler, bilgi ve belge yönetimi
9 Seyfettin Özege Koleksiyonu Kullanım Rehberi
Yazar : Öğr. Gör. İsmail Can Karademir
Kurum : Atatürk Üniversitesi
Belge Türü : Sunum
Anahtar Kelimeler : seyfettin özege, koleksiyon, Atatürk üniversitesi
10 Kütüphane Hizmetlerinin Tanıtımında Sosyal Medya Etkisi: Bursa Uludağ Üniversitesi Kütüphanesi Örneği
Yazar : Öğr. Gör. Aykut Bayraktar
Kurum : Uludağ Üniversitesi
Belge Türü : Makale
Anahtar Kelimeler : Bursa Uludağ Üniversitesi Kütüphanesi; üniversite kütüphanesi; sosyal medya; tanıtım.
11 Bilgi Okuryazarlığı (Enformasyon) Modelleri
Yazar : Vedat Zerin
Kurum : Atatürk Üniversitesi
Belge Türü : Bilgi Okuryazarlığı Ödevi
Anahtar Kelimeler : bilgi okuryazarlığı modelleri, vedat zerin, enformasyon okuryazarlığı
12 Ulusal Bilgi Politikası
Yazar : Osman Solak
Kurum : Atatürk Üniversitesi
Belge Türü : makale
Anahtar Kelimeler : ulusal bilgi politikası, osman solak, kütüphane bilgi politikası
13 Üniversite Kütüphanelerinin Sosyal Medya Üzerinden Bilimsel İletişime Katkısı: Instagram Örneği
Yazar : Ayşegül CAMCİ , Eylem KANKILIÇ
Kurum : Atatürk Üniversitesi
Belge Türü : Bildiri
Anahtar Kelimeler : Üniversite kütüphaneleri, Sosyal medya, Bilimsel iletişim, Instagram
14 BİLİMSEL İLETİŞİME TEHDİT: İNTİHAL
Yazar : Miras Kızılkaya, Abdurrahim Aladağ
Kurum : Marmara Üniversitesi
Belge Türü : Bildiri
Anahtar Kelimeler : İntihal, Bilimsel Literatür, Bilimsel İletişim, Etik
15 Bir Açık Erişim Denemesi: Bilgi Bilimi Açık Öğrenme Sistemi
Yazar : Enes Sivri
Kurum : Atatürk Üniversitesi
Belge Türü : Bildiri
Anahtar Kelimeler : Açık erişim sistemi, açık öğrenme, bilgi bilim

Bilgiye Hızlı Erişimenize Olanak Sağlar

İçerikleri Pdf Olarak İndirilebilirsiniz

Sade ve Şık Tasarımıyla Kullanıcıya Hitap Eder

Açık Kaynak Kodlu Olup Gelişime Açıktır