Atatürk Kitaplığı

avatar

Bilgi Uzmanı

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Atatürk Kitaplığı

Atatürk Kitaplığı |Hakkında Tüm Detaylar

Atatürk Kitaplığı

Atatürk Kitaplığı


ATATÜRK KİTAPLIĞI’NIN TARİHÇESİ


1924 yılında Osman Nuri Ergin’in gayreti ile Şehremaneti (İstanbul Belediyesi) dairesinde kurulan kütüphane 1981 yılından itibaren halen içinde bulunduğu binada Atatürk Kitaplığı adı altında hizmet vermektedir.  Atatürk Kitaplığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’ne bağlı merkez kütüphane olarak çalışmaktadır.
İBB Atatürk Kitaplığına bağlı 21 kütüphane Atatürk Kitaplığı’nın bir şubesi olarak hizmet vermektedir. Atatürk Kitaplığı nitelikli ve özel koleksiyonları açısından yerli ve yabancı araştırmacıların tercih ettiği bir kütüphanedir. Osmanlıca matbu kitaplar ve  süreli yayınlar, el yazması kitaplar, yabancı dillerde nadir kitaplar, haritalar, kartpostallar, salnameler, takvimler ve kişi evrakı gibi nadir eserler Atatürk Kitaplığını özel kılmaktadır.

Atatürk Kitaplığı Hizmet Alanı

Atatürk Kütüphanesi İlköğretimden üniversite öğrencisine, akademisyenlerden uluslararası araştırmacılara kadar çok geniş kitlelere hizmet veren, ülkemizin en fonksiyonel kütüphaneleri arasındadır.


ATATÜRK KİTAPLIĞI DERMESİ


Atatürk Kitaplığı’nda gayet zengin bir yazma ve basma kitap, dergi, gazete, salname (yıllık), takvim, harita, atlas, albüm, kartpostal ve arşiv belgeleri vardır. Atatürk Kitaplığı’nın bu kıymetli dermesi edebiyat, tarih ve şehir tarihi üzerine araştırma yapanlar tarafından sıkça kullanılmaktadır.
Atatürk Kitaplığı’nı önemli kılan özelliklerden birisi de bu kütüphaneye kitaplarını bağışlayan ilim, sanat, siyaset gibi alanlarda öne çıkmış bağışçılarının olmasıdır. Bir çok bağışçısı bulunan Kütüphanenin en önemli koleksiyonları, Başta Belediye Kitapları koleksiyonu olmak üzere;
⦁ Muallim Cevdet
⦁ Ziya Emiroğlu
⦁ Talat Bayrakçı
⦁ Osman Ergin
⦁ Yahya Recai Yok
⦁ Muhsin Ertuğrul
⦁ Seniha Bedri Göknil
⦁ Halit Fahri Ozansoy
⦁ Behçet Kemal Çağlar
⦁ İsmail Habib Sevük
⦁ Tarık Zafer Tunaya
⦁ Kemal Salih Sel
⦁ Fahrettin Kerim Gökay

Gibi ilim adamlarının bağışlamış oldukları koleksiyonlardır.
Kütüphane Dermesine Temel Teşkil Eden, Belediye Kitapları Koleksiyonunda,
⦁ 8311 cilt Osmanlıca,
⦁ 7605 Türkçe,
⦁ 10286 cilt İngilizce, Fransızca, Almanca,
⦁ 160 cilt İtalyanca,
⦁ 91 cilt Lâtince,
⦁ 1722 cilt Ermenice,
⦁ 712 cilt Rumca,
⦁ 300 cilt Rusça,
⦁ 1386 cilt Arapça,
⦁ 290 cilt Farsça ve 200 cilt diğer dillerde
⦁ 546 cilt salname,
⦁ 319 cilt takvim,
⦁ 38 atlas,
⦁ 252 harita,
⦁ 46 cilt Kur’an,
⦁ 406 cilt albüm,
⦁ 482 cilt yazma
⦁ eser ile beraber koleksiyon toplamı 33152 cilttir.

Ayrıca Osmanlıca ve yabancı dilde olmak üzere 2485 cilt gazete ile 5968 cilt dergi ve 6426 cilt mükerrer kitap bulunmaktadır. Bu koleksiyondaki süreli yayınların birçoğu nadir nüsha olup, Vakayı-ı Misriye, Takvim-i Vakayi, Tercüman-ı Ahval, Ceride-i Havadis gibi ilk Osmanlıca gazetelerin yanında dünyada sadece Atatürk Kitaplığı koleksiyonunda yer alan Enîn-i Mazlûm, Bâdiye ve Varlık gibi süreli yayınlar da bulunmaktadır.

YAZMA ESERLER

  Atatürk Kitaplığı koleksiyonunda toplam 4.760 cilt yazma eser bulunmaktadır. Bu eserler 6 ana koleksiyon altında toplanmış bulunmaktadır. Bunlar:

1.Belediye Yazmaları:

       Bu koleksiyon kütüphanenin kuruluşundan itibaren muhtelif şahısların değişik zamanlarda bağışladığı kitaplar ile bilhassa son zamanlarda satın alma yoluyla kütüphaneye kazandırılan yazmaların bir arada kaydedilmesiyle meydana gelmiştir.

Bu koleksiyonda 2013 senesi itibariyle 1.854 cilt birliği içerisinde 3.018 yazma eser/risale bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan satın almalarla yakın tarihimizle alakalı Kurtuluş savaşı notları, Ermeni olayları, Atatürk’e yapılan suikast raporu, Osmanlı – Yunan harbi, I. Dünya savaşı Irak cephesi notları gibi birçok yazma koleksiyonumuza katılmıştır.

2.MUALLİM  M. CEVDET

   Muallim Cevdet’in 1935 yılında Atatürk Kitaplığı’na bağışladığı nadir yazma ve basma kitapları ile değerli evrakların her bir yaprağı korunmuş, kataloglar aracılığıyla hepsini araştırmacılara duyurmuştur. Kitapları, kütüphanede Eski Harfli Kitaplar, Yabancı Dil Kitaplar ve Yazma Kitaplar koleksiyonları olarak kaydedilmiştir.

Muallim Cevdet Yazmaları

Muallim Cevdet Yazmaları

Atatürk Kitaplığında Tarama Yapmak İçin Tıklayın.

ARAP HARFLİ KİTAPLAR

  Atatürk Kitaplığı koleksiyonlarında 40.000’e yakın Arap harfli eser bulunmaktadır. Bunların yaklaşık 38.400’ü Osmanlıca, 1.300 adedi Arapça, kalan 300 adedi Farsça ve diğer dillerdedir. Bunların arasında Avrupa’da basılan Arap harfli kitaplar ile İlk Türk matbaalarında (Müteferrika, Üsküdar, Mühendishane ve İstanbul Matbaaları) basılan kitaplar önemli bir yere sahiptir.

YABANCI DİL KİTAPLAR

  Atatürk Kitaplığı, sayısı 24.000’leri bulan yabancı dil kitap koleksiyonu ile Türkiye’nin en zengin kütüphanelerinden birisidir. Bu kitaplar arasında İslam, Türk, Osmanlı, Bizans, Roma dönemini anlatan, on yedinci, on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllara ait pek çok nadir kitap bulunmaktadır. Son yıllarda satın alınan yabancı dil kitaplarla koleksiyon zenginleştirmiştir. Bunların arasında İstanbul araştırmalarına kaynaklık edecek kitaplar önemli bir yer tutmaktadır.

YAZMA KİTAPLAR

  Bu koleksiyondaki yazma eserlerin büyük çoğunluğunun basılı kataloğu 1991 ve 1994 yıllarında iki cilt halinde ‘Atatürk Kitaplığına Yeni Bağışlanan Yazma Kitapların Alfabetik Kataloğu’ adı ile yayınlanmıştır.

 1. Osman Ergin Yazmaları:

 Eğitim ve Belediyecilik konularında birçok eseri bulunan, kütüphanenin kurucu heyetinde de bulunan Osman Nuri Ergin; Osmanlıca, Arapça, Farsça ve Yabancı Dil matbu kitaplarının yanı sıra kütüphanesinde bulunan yazma eserleri de kütüphaneye bağışlamıştır. Tasavvuf konulu eserlerin ağırlıklı olduğu koleksiyonda 2.002 cilt birliği içerisinde 4.935 eser/risale bulunmaktadır.

Osman Ergin

Osman Ergin

 1. Yazma Kur’anlar:

 El yazması Kur’anlar ayrı bir koleksiyon halinde kaydedilmiştir. Koleksiyonda kütüphanenin ilk kuruluşundan beri bağış yoluyla kazanılan ve aralarında hat, tezhip ve cilt sanatının güzel örnekleri bulunan 48 adet yazma Kur’an-ı Kerim bulunmaktadır.

Yazma Kuranlar

Yazma Kuranlar

 1. Cevdet Paşa Yazmaları:

 Çoğu Ahmed Cevdet Paşa’nın yayımlanmış eserlerinin müsveddeleri olan koleksiyon, kızı Fatma Aliye Hanım’ın vefatından sonra kütüphaneye intikal etmiş olup toplam 59 defter bulunmaktadır.

 1. Fatma Aliye Hanım Evrakı:

70 adet zarf/defterden müteşekkil koleksiyonda mektuplar, yazı ve şiir taslaklarının bulunduğu defterler, gazete kupürleri, kitaplar ve fotoğraflar bulunmaktadır.

  2003 yılı tarihinden sonra kütüphaneye kazandırılan yazmaların bilgisayar ortamında tasnif ve kataloglama işlemleri tamamlanmış, yayınlanması konusunda ise sona gelinmiştir.

ALBÜMLER

    Kitaplık koleksiyonlarında albümler önemli bir yer tutmaktadır. Koleksiyonda toplam 490 adet albüm bulunmaktadır. Osmanlı coğrafyası, sanat tarihi ve mimarlık tarihi açısından değerli görselleri içeren koleksiyon, son yıllarda yapılan satın almalarla ile daha çok zenginleşmiştir.

Atatürk Kitaplığı Albümleri

Atatürk Kitaplığı Albümleri

Atatürk Cenaze Albümü

Atatürk Cenaze Albümü

Atatürk Cenaze Albümünden Kareler

Atatürk Cenaze Albümünü Görmek Atatürk Kitaplığına Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye olmak için Tıklayın.

KARTPOSTALLAR

  Atatürk Kitaplığı Kartpostal Koleksiyonununda bu kütüphaneye bağışlanan kartpostal albümleri gelmektedir. Bağışlanan bu kartpostal albümlerinden bir kısmı içerisindeki kartpostallar tek tek kaydedilerek yeni bir koleksiyon oluşturulmuştur.

Bu şekilde oluşturulmaya başlanılan koleksiyonun sayısı 5.000 iken; kütüphaneye çeşitli zamanlarda bağışlanan kitap, evrak vb. koleksiyonların içerisinden çıkan kartpostalların da bu koleksiyona dahil edilmesi ile 9.000’e ulaşmıştır. Son zamanlarda koleksiyonun niteliksel olarak gelişmesi için kütüphane müdürlüğü tarafından yapılan satın almalar ile koleksiyondaki kartpostal adedi 12.500’ü aşmıştır.

  Atatürk Kitaplığı’ndaki kartpostalların çoğunluğu Türkiye ve İstanbul konuludur. Buna göre Atatürk Kitaplığı’ndaki kartpostalların konu ve coğrafi dağılımları şu şekildedir:

 • Türkiye: 10.500 (Bunun yaklaşık 4.000’i İstanbul konuludur),
 • Avrupa: 1695
 • Meslekler: 571,
 • Portreler: 2168,
 • Hatlar: 127,
 • Konutlar: 350
 • Sosyal ve gündelik hayat: 450,
 • Ulaşım: 550

Yukarıdaki istatistikî bilgilerden de anlaşılacağı üzere, Atatürk Kitaplığı koleksiyonunda İstanbul konusu öne çıkmaktadır. Bu kartpostallar gerek şehir tarihçileri ve kültür araştırmacıları için büyük önem taşımaktadır. Üstelik bu kartpostallar sadece araştırmacılar tarafından değil aynı zamanda geçmişi merak eden halk ile tarihi ev ve yapılarını ispat veya restore etmek isteyen kişiler tarafından da kullanılmaktadır.

Atatürk Kitaplığı Kartpostallar

Atatürk Kitaplığı Kartpostallar

HARİTALAR

  Çoğunluğunu Şehremaneti Heyet-i Fenniye Şubesi’nin ürettiği haritalardan oluşan bölümde 15. yy. dan başlayarak 1940’lara kadar gelen 10.000’in üzerinde harita mevcuttur. Bu yönüyle Atatürk Kitaplığı Harita Koleksiyonu, kullanım yoğunluğu ve büyüklüğü açısından Türkiye’deki kütüphaneler arasında önemli bir yere sahiptir. Harita katalogları dört kitapta toplanmıştır.

Atatürk Kitaplığında Bulunan Bölümler

Süreli Yayınlar Bölümü

  Atatürk Kitaplığı,

   370 adet farklı gazeteye ait 9.000’in üzerinde gazete cildi ve 3.122 farklı dergiye ait 17.000’i aşan dergi cildi ve Süreli Yayınlar konusunda Türkiye’nin sayılı kütüphanelerinden birisidir.

  Kütüphaneye gelen araştırmacılar bu kıymetli koleksiyonlardan sayısal tarama ve arşivleme işlemleri biten eserlere okuyucu bilgisayarlarından, henüz sayısal ortama aktarmaları yapılmayan eserlerden ise doğrudan yararlanabilmektedirler.

 Sayısal ortamda bulunan yayınlar okuyucu istekleri doğrultusunda CD veya DVD’lere yazdırılarak okuyucuya verilmektedir.

Atatürk Kitaplığı Ödünç Verme Servisi

 • Bilgilere ulaşmak için üye olmaya gerek yoktur fakat ödünç almak için üye olunmalıdır.
 • Üye olunduktan sonra 30 gün süreyle 5 kitap verilmektedir.

Atatürk Kitaplığı Kitap Deposu Bölümü

 • Kütüphanenin ana kitap deposu zeminden üç kat aşağıdadır.
 • Kitap deposu 500.000 cilt kitap alabilecek kapasitede olup Mayıs 2006 tarihi itibari ile yaklaşık 250.000 kitap ve süreli yayın cildi bulunmaktadır.
 • Kütüphane dermesinin büyük bir kısmı başta Osman Ergin, Muallim Cevdet, Fahrettin Kerim Gökay, İsmail Habib Sevük,  Kemal Salih Sel ve Muhsin Ertuğrul gibi 100’ün üzerinde hayır sever kişinin bağışladığı eserlerden oluşmaktadır.
 • Kütüphane dermesini bağışlar teşkil etmekle birlikte son dönemde satın alma ağırlık kazanmıştır.

 Kütüphanedeki açık raflarda bulunan kitaplar dışındaki her türlü süreli yayın ve kitaplar bu depoda çelik raflarda koleksiyon adlarına ve kayıt sistemine göre yerleştirilmekte, nadir eser kapsamında olan yazmalar, albümler ve değerli diğer materyaller opac raflarda tutulmaktadır.

Atatürk Kitaplığı Kitap Deposu

Atatürk Kitaplığı Kitap Sağlama Bölümü

  Kütüphanenin ihtiyacı olan her türden yayını temini ile bu bölüm ilgilenmektedir. Bağış, değişim ve satın alma gibi yöntemler ile kütüphane koleksiyonu zenginleştirilmekte ayrıca ülkenin çeşitli okul ve kütüphanelerinden gelen yayın bağışı ile ilgili istekler değerlendirilerek ilgili kurumlara yayın gönderilmektedir.

Atatürk Kitaplığı Okuma Salonu

    Orta öğretim öğrencilerinden her yaşta yetişkine hizmet veren bu bölümde; tamamı açık rafta tutulan danışma kaynakları bölümü,  Atatürk kitapları,  İstanbul kitapları bölümleri,  Sanat kitapları bölümü,  Ödünç verme birimi bu salonda bulunmaktadır.

Fotokopi hizmetleri de burada verilmektedir.

Atatürk Kitaplığı Restorasyon Bölümü

  Yıpranmış, yırtılmış, parçalanmış ve kurtlanmış tarihi eser niteliğindeki kitaplar, fermanlar, beratlar, haritalar, kartpostallar ve albümler, kitap restoratörlerin sayesinde korunmaktadır.

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Atatürk Kitaplığı’ndaki Kitap Restorasyon Atölyesinde 1994 yılından bu yana 618 bin 829 sayfa  restore edilerek, yok olmaktan kurtarıldı.

  Tarihi eserlere yeniden hayat verilmesi kapsamında Türkiye’de ilk defa 1996 yılında Laminasyon Makinesi (Sandviç metodu) kullanılmaya başlandı. Bu metotla restore edilmesi gereken belgeler iki onarım kağıdı arasına konularak restore ediliyor.

    Mayıs 2007 İtibariyle, 1995 Yılından Beri Hizmet Veren Atatürk Kitaplığı Kağıt Restorasyonu Atölyesi’nin Bugüne Kadar 12 Yıllık Süreçte Restore Ettikleri Materyal Ve Çalışmanın İstatistiği:

 • Eski Türkçe Gazete Restorasyonu, 186.327 sayfa 
 • Eski Türkçe Dergi Restorasyonu, 34.329 sayfa 
 • Yazma Eser Restorasyonu, 8774 yaprak 
 • Taşbaskı Kitap Restorasyonu, 5303 sayfa 
 • Kuran-Kerim Restorasyonu, 601 sayfa 
 • Matbu Kitap Restorasyonu, 25.229 sayfa 
 • Ferman ve Berat Restorasyonu, 62 adet 
 • Plan Restorasyonu, 939 adet 
 • Gravür Restorasyonu, 86 adet 
 • Ahşap ve Kağıt Hat Restorasyonu, 206 adet 
 • Evrak Restorasyonu, 970 adet 
 • Harita Restorasyonu, 1950 adet 
 • Yazma Kitap Temizliği, 171 adet 
 • Türkçe Gazete Restorasyonu, 2492 sayfa 
 • Fotoğraf Restorasyonu, 16 adet 
 • Albüm Restorasyonu , 41 sayfa 
 • Yabancı Dil Gazete Restorasyonu, 2135 sayfa 
 • Defter (Nüfus kayıt, gelen-giden evrak vs.) , 894 sayfa 
  •   Genel Toplam 270.525 sayfa / adet 

İbb Atatürk Kitaplığı Dijital Arşiv Sistemi

  AKSAS projesi, Atatürk Kitaplığı koleksiyonunda çok önemli bir yere sahip olan, gerek tarihi gerekse bilgi değeri olarak eşsiz hazine konumunda bulunan süreli yayın koleksiyonunu sayısal ortamda hizmete sunmak amacıyla tasarlanmıştır.

  AKDAS, Atatürk Kitaplığı koleksiyonunda bulunan Osmanlıca ve yabancı süreli yayınlar ile tarihi değeri olan eserlerin sayısal ortama aktarılması, internet ve intranet üzerinden kullanıcı hizmetine sunulması için kurulan sistemdir. 1998 yılında sayısallaştırma projesi olarak planlanan ve hayata geçirilen sistem, 2004 yılında “Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv Sistemi” (AKSAS) olarak yeni bir yapıya kavuşmuştur.

Bu yeni proje ile şu ana kadar bilgisayar ortamına aktarılan Osmanlı dönemine ait yerli ve yabancı dildeki süreli yayınlar, kitaplar ayrıca yazma eserler, harita, kartpostal ve albüm gibi nadir eserler intranet üzerinden okuyucuların hizmetine sunulmaya başlanmıştır. Ayrıca deneme ve tanıtım amacıyla kartpostal koleksiyonu görüntülerine Internet üzerinden de ulaşılması sağlanmıştır.

Atatürk Cenaze Albümünü Görmek Atatürk Kitaplığına Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye olmak için Tıklayın. Sonra altta olan linkten Atatürk cenaze albümü diye tarama yaparak albüme ulaşabilir pdf olarak indirebilirsiniz.,

Atatürk Kitaplığında Tarama Yapmak İçin Tıklayın.

Atatürk Cenaze Albümü

Konu Başlıkları

atatürk kitaplığı, ibb atatürk kitaplığı, atatürk kitaplığı tarihçesi, atatürk kitaplığı koleksiyonu atatürk kitaplığı dermesi, atatürk kitaplığı bölümleri, atatürk kitaplığı restorasyon bölümü, atatürk kitaplığı okuma salonu, atatürk kitaplığı kitap sağlama bölümü, atatürk kitaplığı kitap deposu bölümü,

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.