Sümeyye Çelik
Avatar
2019 İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunuyum.