Braille Alfabesi Çeviri, Braille Alfabesi Nedir

Braille Çevirici


Çevrilecek metin:

Braiile Alfabesi

Braille Alfabesi

1809 yılında sağlıklı bir çocuk olarak dünyaya gelen Braille, 3 yaşında iken babasının iş aletleriyle oynarken gözünün birine biz (tahta saplı ve sivri uçlu delici alet) saplamış ve bir gözünü kaybetmiştir. Daha sonraları ise kör olan gözünü kaplayan mikrop diğer gözüne bulaşmış ve diğer gözünü de kaybetmesine sebep olmuştur. Braille’nin nasıl kör olduğuna değinen Davidson “Louis Braille Görmezlerin Kitap Okumasını Sağlayan Çocuk” adlı kitabında “Yavaş yavaş tezgaha yaklaştı. tezgahın tam ortasında uzun bir deri parçası duruyordu. Derinin hemen yanında biz vardı. Bu, delik açmaya yarayan uzun, sivri uçlu bir aletti. Louis bunu yapmaması gerektiğini biliyordu. Ama yine de yaptı. Bizi aldı, deriyi delmeye başladı. Deri kaygandı. Biz de öyle. Biz aniden kaydı, havaya fırladı, Louis’in gözüne saplandı!” ifadelerini kullanarak dile getirmektedir

3 yaşından sonra görme engelli olan Braille, ailesinin ileri görüşlülüğü sayesinde sokaktaki diğer körler gibi dilenci olmak yerine okumaya gönderilmiş ve o okul sayesinde de Braille alfabesini geliştirmiştir. Braille alfabesi aslında Napolyon’un askerlerinden biri olan Charles Barbier tarafından askerlerin gece ışıksız ve sessiz bir şekilde iletişime geçebilmesi için hazırlanmış olan “gece yazısı”nın düzenlenmiş halidir. Barbier’in geliştirdiği yazı askeriye tarafından kullanışlı bulunmamıştır. Bunun üzerine Barbier bu yazıyı körler okulu yöneticilerine önermiştir fakat okul yöneticileri ve öğretmenler de bu yazıya karşı durmuşlardır. Louis, bu yazıdan şans eseri haberdar olmuştur ve bu yazıyı bir umut olarak görüp nasıl yararlanabileceklerini düşünmeye başlamıştır.

Barbier’in gece yazısı karmaşık ve zor bir yazıdır. Yazı 11 noktalık yer kaplamaktadır. Bu yüzden harfleri parmakla okumak kolay değildir. Çünkü bir harf parmağın kapladığı alandan daha fazla yer kaplamakta ve okunurken parmak sürekli olarak hareket ettirilmek zorundadır. Ayrıca yazıda harf yerine ses kullanılmıştır. Bu da okumanın yanı sıra anlamayı da zorlaştırmaktadır. Burada Louis’in fikri devreye girmektedir. Alfabeyi sesler yerine harflere dönüştürür ve nokta sayısını parmağın bir kerede kolayca algılayabileceği 6 noktaya düşürür

Braille, bu fikrini uygulamaya geçirdiğinde 15 yaşındadır. Çeşitli denemelerden sonra 6 noktanın 63 farklı kombinasyonuyla harfleri, rakamları ve noktalama işaretlerini elde etmiştir. Fakat yazınsal kaynaklar sadece harf, sayı ve noktalama işaretlerinden ibaret değildir ve Braille bunun farkındadır. Araştırmalarına ve geliştirmelerine devam eden Braille, 1834 yılında yani 26 yaşında iken müzik notaları için bir sisten daha geliştirmiştir.

Braille alfabesinin gelişimi/oluşumu

Fransız Louis Braille tarafından 1821’de geliştirilen Braille sisteminde, Charles Barbier’,n geliştirdiği “gece yazım” sistemini örnek almıştı. Napolyon tarafından ordunun karanlıkta sessiz haberleşmesine yardımcı olması için sipariş edilen (ve semafora da adapte edilen) gece yazı sistemi,altılık iki satırdan oluşan on iki noktalı bir tablo kullanılmıştı. Mukavva üstüne basılı nokta kombinasyonları harfleri temsil ediyordu ve dokunarak okunuyordu. Fakat, geneli oluşturan cahil denebilecek eğitimsiz askerler tarafından zor öğrenildiğine karar verilen sistem, iptal edildi. Braille ise, her harfin kolaylıkla ayırt edilebildiği, yalnızca altı nokta üstüne kurulu, daha basit bir sistem oluşturdu. Braille!nin sistemi görme engelliler için yazılı iletişimde temel bir çözüm olmuştur.

Alfabenin gelişimi Davidson’a göre ; “Louis’in aklına yeni ve çok farklı bir düşünce geldi. Bu fikir çok basit görünüyordu. Yüzbaşı Barbier’in gece-yazısı sesler üzerine temellendirilmişti. Ama Fransız dilinde çok fazla ses vardı. Bazen basit bir kelimeyi yazmak için neredeyse yüzlerce noktacık gerekiyordu. Bu noktacıklar, parmak ucuyla hissedilemeyecek kadar çoktu. Ama ya noktacık şekilleri sesleri değil de alfabedeki harfleri simgeleselerdi? Fransızcada yalnızca yirmi altı harf vardı nasıl olsa!

Yukarıdaki bilgilere dayanarak söylenebilir ki; braille alfabesi, kör bir çocuğun yıllarca süren uğraşı üzerine ortaya çıkmış bir alfabedir. Bu alfabe sayesinde bugün birçok kör, eğitimlerini sağlamakta ve iletişime geçebilmektedir.

Braille Alfabesinin Tanımı ve Kullanım Yerleri

Braille Alfabesi

Louis’in yaratığı braille alfabesinde her harf eşit uzunlukta ve genişliktedir. Her bir harfi oluşturan kabartma noktalar dikey duran bir dikdörtgenin içine yerleştirilmiş görünümündedir. Dikdörtgen içindeki noktalar, uzun olan dikey bölüme alt alta 3, kısa olan yatay bölüme yan yana 2 sıradan oluşmaktadır. Noktaların yerleri her dikdörtgende sabittir. Her bir nokta bir sayıyla isimlendirilmiştir. Bu sayede yazma ve okuma işlemi daha kolaylaşmaktadır.

Kaynak