Elektronik Kayıt Türleri

 Elektronik Kayıt Türleri

Elektronik kayıt türleri 7 başlık altında ele alınır.

Elektronik Kayıt Nedir

Elektronik kayıt sistemi: dokümanların online olarak kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir sistemdir.

Elektronik Kayıt Türleri

Elektronik Kayıt Türleri

Dijital Dokümanlar

Kelime işlem tabanlı dokümanlar, elektronik mesaj, taranmış görüntüler, dizayn üreten programların ürettikleri malzemelerin hepsi
dijital doküman olarak değerlendirilmektedir. Dijital her doküman belge özelliği taşımayabilir. Doküman olan belge, durumuna göre belge özelliği de kazanarak farklı bir yönetim sürecine girebilir ve statüsel olarak farklı bir muameleye tabi tutulabilir.

   

Veritabanları

Bilginin üzerine depolandığı ve bir arama motoru oluşturularak bilginin veya belge ile ilgili ayrıntıların üzerinden arandığı araçlardır. Bir nevi araştırma aracı kaydı niteliğine de sahiptir. Veritabanları bilginin koleksiyonlaştırılmış halini saklamaktadırlar. Ayrıca veritabanları önceden belirlenmiş dosyaların bir koleksiyonu olarak da değerlendirilmektedir.


Örneğin; bir dosya gibi bir mastır dosya, indeks, katalog, rapor, format ve görüntü dosyaları içerir. Örneğin; veritabanları veri tabanı yönetim sistemi (DBMS) tarafından yönetilen verinin herhangi bir setini, hesap çizelgesi ve proje planı içerir. Bir veri tabanı yönetim sistemi genellikle sistem içerisinde inşa edilmiş bir kaynak rehberine sahiptir. Bu yerleştirilen kaydın detaylarını, kayıtlar arasındaki ilişkilerini, dosya ve kayıt hiyerarşisini, kullanıcı hesabını içerir .

İstatistiksel Veri

Bu kategori veri sayımı ve araştırması gibi herhangi bir
veri setine sahip olan ve istatistiksel analiz yazılımları ile yönetilen ve istatistiksel amaçlar için toplanan veridir.

 

Yapay Zeka (Artificial Intelligent-AI)

Bu sistemler kompleks problemleri çözmek için kullanılırlar. Yapay zeka sisteminin en genel uygulamaları, doğal dil işlemciler, robotlar ve uzman sistemlerdir.

Hypermedia ve Hypertext

Hypermedia- Hiper araç hiper metin ortamında kullanılan metin, veri, grafik, ve sesi işaret eder. Hiper metin sistemi, anahtar kelimelerin, cümlelerin, kavramların ve sistemi etkinleştiren hepsinin yardımı ile farklı formatlarda veriye bağlanabilir.

Remote – Sensing System

Bu sistemler uzak algılayıcılar vasıtasıyla girdi alırlar. Bilgisayarlar veriyi alır ve depolarlar (örneğin çevre, ekinlerin büyümesi, hava durumu, yer sarsıntıları ile ilgili bilgiler gibi). Veri kümelenmez ve bu yüzden yüksek araştırma değerine sahip olmaları muhtemeldir.

Geomatic Bilgi Sistemleri

Geomatics coğrafik veri ile ilgili bilimsel ve teknik etki alanıdır. Geomatic bilgi sistemleri; yeryüzü ve coğrafik bilgi sistemleri; otomasyonlaştırılmış harita sistemleri ve dijital görüntü işleme sistemlerinden oluşur.

Kaynak

Bir Yorum Yapın