Elektronik Veri Tabanları Online Test – 1

 Elektronik Veri Tabanları Online Test – 1

Bu Test 15 Sorudan Oluşmaktadır.

“Genellikle elektronik olarak bir bilgisayar sisteminde depolanan yapılandırılmış bilgi veya verilerden oluşan düzenli bir koleksiyondur.” Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi tıp alanındaki veri tabanlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

“Yayınlara ait bibliyografik bilgilere (yazar adı, eser adı, yayın yılı vs.) ulaşmayı olanaklı hale getirmenin yanında yazarların atıf yaptıkları ve atıf yapılan yayınları verirler.” Yukarıda tanımı verilen veri tabanı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Science Citation Index – 1899 Social Science Citation Index – 1898 Art and Humanities Citation Index – 1975 Yukarıda sıralanan atıf indeksleri aşağıdaki veri tabanlarından hangisinde yer almaktadır?

Correct! Wrong!

“Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararları, T.C. Mevzuatı, Kanun tasarıları, Hukuk bibliyografyası, T.C. Resmi Gazete, Örnek dilekçe ve sözleşmeler, hukuk sözlüğü ve yeni hukuk yayınları ile ilgili duyurulara erişim sağlanır.” Yukarıda erişim sağladığı bilgilerin verildiği veri tabanı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

“Araştırmalarımızı organize etmeye, aynı alanda çalışan diğer araştırmacılarla işbirliği yapmamıza ve yeni araştırmaları keşfetmemize olanak tanıyan, alıntı ve kaynakça oluşturabileceğimiz bir referans yönetim aracıdır.” Yukarıda tanımı verilmiş veri tabanı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanan veri tabanlarından biridir?

Correct! Wrong!

“Öğrencilerle eğitimcileri aynı platformda buluşturan, belgelerin orijinalite kontrollerinin yapılmasını ve eğitimcilerin bu belgelerin notlandırmasını sağlayan yazılımdır.” Yukarıda tanımı verilen veri tabanı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

“1940 yılından günümüze kadar uzanan matematikle ilgili yayınlara ait eleştiri, atıf ve bibliyografik bilgi veren veri tabanıdır.” Yukarıda tanımı verilen veri tabanı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi açık erişim veri tabanlarının özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi bilgiye erişim uçlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

“ Kullanıcının istediği bilgiye ulaşmak için bilgi toplama, veri tarama, sınıflama eylemleri, aranan ve istenilen bilgiye ulaşmak için izlediği yol.” Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi elektronik bilgi kaynakları için seçim ölçütlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

”Kullanıcılar, kütüphane ve bilgi bilimiyle ilgili bir dizi yayına tam metin erişim hakkı tanır. Kütüphane mesleğine yönelik ticaret yayınlarının yanı sıra akademik dergiler de dâhil olmak üzere, kütüphane biliminin teorik ve uygulamalı çalışması ile ilgili bir dizi başlık ve konu ele almaktadır.” Yukarıda erişim sağladığı bilgilerin verildiği veri tabanı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

“Amerikan hukuk sistemi ağırlıkta olmak üzere,2000'den fazla hukuk dergisine, mahkeme kayıtlarına, uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler ile yüksek mahkeme kararlarına ulaşmak mümkündür.” Yukarıda erişim sağladığı bilgilerin verildiği veri tabanı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Elektronik Veri Tabanları Test -1
.
.

Share your Results:

Sizde sitemizde soru paylaşmak isterseniz [email protected] ya da iletişim sayfasından iletişime geçebilirsiniz.

Yanlış Olduğunu Düşündüğünüz Soruları Yorum Yolu İle Belirtebilirsiniz.

Bir Yorum Yapın