Kütüphane Mülakat Soruları

avatar

Bilgi Uzmanı

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Sözleşmeli Kütüphane Alımında Çıkabilecek Mülakat Soruları

Bu sorular 2016 yılında yapılan 200 sözleşmeli alımda çıkan mülakat sorularından derlenmiş olup bunun yanı sıra çıkabilmesi kuvvetli olan sorulardır.

Soruların Cevaplarını Görmek İçin Soruların Üstüne Tıklayınız

1-Provenans sistemi nedir?

2-Bilgi okuryazarlığını arttırmak için neler yapılabilir?

3-LC sınıflama sistemden birkaç harfin hangi konuya denk geldiğine dair örnek verebilir misiniz?

4-Halk kütüphanelerinin internet sitesi nasıl olmalıdır?

5-Gayri safi milli hasıla ne demektir?

6-Elimdeki kitabın herhangi bir bilgisine nereden ulaşabilirim?

          6- Cevap | Elinizde olan herhangi bir kitabın içindeki bilgiye varsa kitabın arkasındaki dizinden ulaşabilirsiniz

7-Kültür ve Turizm  Bakanlığı kaç yasayla kuruldu?

          7-Cevap | Detaylı bilgi için tıklayınız

8-Sivas kongresi hakkında neler biliyorsunuz?

9-Kişi başı milli gelirimiz ne kadar?

           9- Cevap |9 632 Dolar  | Kaynak: Tıklayınız

10-Halk kütüphanelerinin görevleri nelerdir?

11-Müze kütüphanelerine örnek verebilir misiniz?

12-Halk kütüphanesi yönetmeliği hakkında bilgi veriniz?

13-Boğazların bağımsız olduğu anlaşma hangisidir?

14-MARC sistemi hakkında bilgi veriniz?

15-RFID sistemi hakkında bilgi veriniz?

16-Dewey onlu sınıflama sistemi hakkında bilgi veriniz?

17-LC sınıflama sistemi hakkında bilgi veriniz?

18-Halk kütüphanelerinin kanunu var mıdır?

          18- Cevap | Yönetmeliği Vardır

19-Saltanat hangi tarihte kaldırıldı?

           19- Cevap | 1 Kasım 1922

20-Atatürk ilke ve inkılapları söyleyiniz?

            20-Cevap

 • 1 — Cumhuriyetçilik.
 • 2 — Milliyetçilik.
 • 3 — Halkçılık.
 • 4 — Devletçilik.
 • 5 — Laiklik.
 • 6 — İnkılâpçılık. 

21-Üniversite kütüphanelerinde hangi sınıflama sistemi kullanılır?

          21-Cevap | Genellikle LC sınıflama Sistemini Kullanırlar.

22-Halk kütüphanelerinde hangi sınıflama sistemi kullanılır?

           22-Cevap |  DEWEY sınıflama Sistemini Kullanırlar.

24-Kapalı raf sistemleri neye göre sınıflanır?

           24-Cevap | Demirbaş numarasına göre sınıflanır.

25-Türkiye’de kaç adet milli kütüphane vardır?

           25-Cevap | 1 Tane vardır. O da Ankara

26-İzmir milli kütüphane milli kütüphane midir?

           26-Cevap | Hayır değildir.

27-Kütüphane türlerini sayınız? 

28-Kütüphane türleri hakkında bilgi veriniz?

29-Rika nedir?

30-Belge yönetimi nedir nasıl yapılır?

31-Erzurum kongresi hakkında bilgi veriniz?

32-Kütüpahecilik mesleğinin etik normları nelerdir?

33-Halk kütüphanesine üyeliğiniz mevcut mu?

34-Saltanat hangi tarihte kaldırıldı?

          34- Cevap | 1 Kasım 1922

35-Aziz Berker kimdir?

         35-Cevap | Tıklayınız.

36-ANKOS hangi amaca hizmet eder?

          36- Cevap | Tıklayınız.

37-Konsorsiyum nedir?

          37- Cevap | Konsorsiyum, tek bir şirketin üstlenemeyeceği bir işi, 2 ya da daha fazla şirketin kaynaklarını ve uzmanlıklarını birleştirmeleri sonucunda söz konusu işin gerektirdiği kapasiteye ulaşılabilmek amacı ile yaptıkları bir ortaklık türüdür. Konsorsiyumlarda, her ortak, sözkonusu işin belli bir bölümünü üstlenmektedir.

38-Açık erişim nedir?

39-Süreli yayınlar hakkında bilgi veriniz?

40-Derme nasıl geliştirilmelidir?

           40- Cevap | Derme bilgi merkezinin niceliği, eldeki bütçeye, kullanıcı tipine göre geliştirilebilir. bkz. 45- Dermeyi Geliştiren Unsurlar

41-Nerede çalışmak istersin?

           41- Cevap | Türkiye Cumhuriyeti evimiz olduğu için lokasyon farketmeksizin çalışabilirim. 

42-KİTS sistemi nedir?

          42-Cevap | Kütüphaneler arası ödünç verme servisi.

Alttaki Sorular 23.09.2019 tarihi ile eklenmiştir.

43-Ciltleme işlemi nedir?

44-Yazma eser ve nadir eser neye denir?

          44- Cevap | Nadir eser çok değerli ve bulunması çok zor olan sadece birkaç kopyası günümüze ulaşmış olan kitaplar, süreli yayınlar, arşivsel malzeme vb. olarak tanımlanmıştır.

45-Dermeyi geliştiren unsurlar nelerdir?

          45- Cevap | Derme geliştirme sürecinin yedi önemli
unsuru vardır: Bunlar; toplum analizi, seçim, seçim politikası, sağlama, ayıklama, değerlendirme ve korumadır.

46-Halk kütüphaneleri merkez ve taşra teşkilatı hakkında bilgi veriniz?

47-Gezici kütüphane hizmeti nedir?

          47- Cevap | Şehirlerin uzak semtlerinde, kasaba veya köylerde yaşayıp, uzaklık sebebiyle yerleşik halk kütüphanelerinden yararlanamayan vatandaşlarımıza verilen kütüphane hizmetidir.

48-LC ve Dewey sınıflama sistemleri benzerlikleri ve farklılıklarınız belirtiniz?

49-Açık raf sistemi nedir?

        49- Cevap | Kapalı raf (kapalı depo) sisteminin tersi olup kullanıcıların kitap raflarına serbest erişimini tanımlar. Kullanıcılar, okumak veya ödünç almak istedikleri kitapları raflardaki yerlerinden kendileri alabilirler.

50-Kapalı raf sistemi nedir?

         50- Cevap | Kullanıcıların istedikleri materyali raflardan kendilerinin alması yerine, bunların kütüphane personeli tarafından alınıp kullanıcıya verilmesine göre düzenlenmiş koleksiyonlar. Kapalı raflar, arşiv malzemesi ve nadir eserler gibi genellikle özel koruma ve bakım gerektiren malzemeler içindir.

51-Ayrık baskı nedir?

52-Dizin (indeks) nedir?

53-Elektronik kaynak nedir?

           53- Cevap |  Bir cd-rom sürücüsü gibi direkt olarak bilgisayara ya da İnternet gibi uzaktan bir ağa bağlanılarak bilgisayar üzerinde işletilen ve okunan veri ve/veya bilgisayar program(lar)ından ibaret materyal. Bu kategori;yazılım uygulamaları, elektronik metinler, bibliyografik veri tabanları, kurumsal arşivler, web siteleri, elektronik kitaplar , elektronik dergi koleksiyonları ve benzerlerini içermektedir.

54-ISSN – ISBN hakkında bilgi veriniz ve nelerde kullanılır.

55-OPAC nedir?

        55- Cevap | Bilgi Merkezi koleksiyonlarında bulunan tüm bilgi kaynaklarının kayıtlarına ulaşım sağlayan elektronik katalogdur.

56-Hangi tür kaynaklar danışma kaynağı olarak gösterilir?

          56- Cevap | Ansiklopediler, sözlükler, ders kitapları, almanaklar, bibliyografyalar gibi kaynaklar. danışma kaynağı olarak gösterilir.

57-Hangi tür kaynaklar ödünç verilmez?

          57- Cevap | Danışma kaynağına giren materyaller dışında, görsel-işitsel materyaller, nadir eserler, süreli yayınlar ödünç verilmez.

58-Halk kütüphanesi yönetmeliğine göre bir kişi tek seferde kaç kitap alabilir ve süresi ne kadardır.?

           58- Cevap | Kullanıcılara üç kitap, üç kitap dışı materyal olmak üzere en fazla altı materyal ödünç verilir. Ödünç verme süresi kitaplar için on beş, kitap dışı materyaller için yedi gündür. Bu sayı ve süreler kullanıcıların başvurusu üzerine kütüphane idaresince artırılabilir ancak azaltılamaz.  Kaynak için tıklayınız.

59-Bir kütüphanenin hizmete açılabilmesi için gerekli olan kitap sayısı  en az kaç olmalıdır.

              59- Cevap | Kitap sayısı 5.000’in altında olamaz.
Koleksiyonun en az üçte birini çocuk kitapları oluşturur. Derme toplam kitap sayısı, nüfusu 10.000’e kadar olan yerlerde 10.000; nüfusu 10.000 ile 50.000 arasında olan yerlerde 35.000; nüfusu 50.000 ile 250.000 arasında olan yerlerde 125.000; nüfusu 250.000 ile 500.000 arasında olan yerlerde 150.000; nüfusu 500.000’den fazla olan yerlerde 300.000 kitaptan oluşur.  Kaynak için tıklayınız

60-Bir kütüphanenin hizmete açılabilmesi için gerekli olan süreli yayın sayısı  en az kaç olmalıdır.

            60- Cevap | Kütüphanede en az 10 süreli yayın ve en az 2 gazete bulundurulur. Kaynak için tıklayınız

Sorulardan bazıları çıkmış bazıları ise çıkma ihtimali yüksek olan sorulardır.

Sizde çıkma ihtimali olan ya da bulduğunuz soruları yorum olarak yazınız. Hepimiz faydalanalım.

 

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

avatar
 • Anonim 4 yıl önce
 • Harika paylaşım

avatar
 • Memet Yıldırım 5 yıl önce
 • ınkılap tarihinden de sorular çıkıyor. bunların yanısıra kendini ifade etme yeteneğide önemli

avatar
 • Osman 5 yıl önce
 • Halk kütüphanesi mevzuatı önemi büyük mülakatlarda kütüphane alanındaki derme geliştirme kaynak seçimindeki dikkat edilecek hususlar bunlar yönetmelikte yazıyor bunlarda bakıp gitmekte fayda var

  Ekstra Marc, Dewey onlu katologlama ve LC sınıflama sistemi bunlar önemli konular

avatar
 • Hakan 5 yıl önce
 • genellikle halk kütüphanesi yönetmeliğinden soruluyor