Kütüphanede Kullanıcı Hizmetleri

 Kütüphanede Kullanıcı Hizmetleri
Kütüpahenede Kullanıcı Hizmeti
Kütüpahenede Kullanıcı Hizmeti

Kullanıcı Hizmetleri

Çeşitli alanlarda eğitim ve araştırma konuları giderek artmakta ve bilgi transferini amaçlayan çeşitli sistemler hızla gelişmekte olduğu için kullanıcıların  ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmalarını sağlamak amacıyla verilen hizmettir.

Kullanıcı Eğitimin Amaçları

               Öğrencilerin eğitimini artırmak.

   

               Kullanıcıyı bağımsız olarak çalışmaya yönlendirmek.

               Kütüphane kaynaklarının ayrıntılı olarak kullanımı sağlamak.

               Kütüphane ve personeli kullanıcıya tanıtmak.

 

Kullanıcıların incelenmesinde genellikle iki yöntem kullanılır:

Sayısal Yöntem:

Bu yöntem, anketleri yapılanmış görüşmeleri ve veri toplamayı kapsar.

Niteliksel Yöntem:

Bu yöntem ise gözlem günlükler ve belgelerin analizi ile görüşmeleri kapsar.

Eğitim programları:

               Kullanıcı eğitimi ile kullanıcıya kütüphanenin fiziksel yapısı, dermenin düzeni, hangi bilgi kaynaklarının mevcut olduğu, bu kaynaklara nasıl ulaşılacağı, nasıl kullanılacağı gibi pek çok bilgi ve beceri çeşitli şekillerde öğretilebilir.

Kütüphanelerde Kullanıcı Eğitimi İki Şekilde Yapılmaktadır

Tanıtım (Oryantasyon)

Bilgi merkezine yeni gelen öğrenci ve akademik personeli, kütüphane kaynakları ve verilen hizmetlerle tanıştırmaktır.

Öğretim ( Bibliyografik Eğitim)

Kütüphane kullanıcısına bilginin nasıl düzenlendiğini en yararlı şekilde öğretilmesi için yapılan her türlü planlanmış etkinliktir.

Kullanıcı  Eğitim Programlarının Hazırlanması ve Uygulanmasında Kütüphanecilerin Üzerinde Durmaları Gereken Hususlar:

 1. Tanıtım ve Öğretim Programlarının Zamanında Sunulması
 2. Bilginin Uygunluğu
 3. Eğitimin Düzeyi
 4. Kütüphanecilerin Zamanı
 5. 5. Kuruluş ve İşbirliği
 6. Canlı Eğitime Karşı Makineleşme

Kullanıcı Eğitim Yöntemleri:

               Grup Eğitimi

Gruplara bilgi hizmetlerine ve kaynakların kullanımına yönelik verilen eğitimdir. Grup eğitiminde oryantasyon programı ve kütüphane turları etkinliği önemli bir yer tutar.

               Bireysel Eğitim

Özellikle bireyin bilgi merkezini ilk defa kullandığı zaman yapılan ve kullanıcının bilmediği ama ileride ihtiyaç duyacağı bilgi kaynaklarını ve hizmetlerini tanıtmaya yönelik eğitimdir.

               Grup ve Bireysel Eğitim

İki eğitimin karışımı ile ortaya çıkmıştır.

Hem grup hem de bireysel eğitim uygulanırken çeşitli yöntemler şöyle sıralanır:

 1. Konferans

               Geleneksel bir eğitim ve bilgilendirme aracı olarak kullanılır ve görsel-işitsel araçlarının yardımıyla yapılır.

 1. Seminer

               Karşılıklı tartışma şeklinde yapılan grup çalışması olan seminerler daha çok küçük gruplarla gerçekleştirilir.

 1. Kurslar
 2. Kısa Süreli Kurslar

Kuruluştaki mevcut kütüphane ve enformasyon hizmetlerinden yararlanmayı sağlar.

 1. Uzun Süreli Kurslar

Kuruluşta yapılması düşünülen yeni uygulamalar konusunda personele kütüphane hakkında bilgi vermek için düzenlenir.

Rehber Geziler

  Rehber geziler üniversite kütüphanelerinde kullanılan bir yöntem olmakla birlikte özel kütüphanelerde de seminer ve kursları tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanılır.

Basılı Materyaller

Kütüphane hakkında öz ve seçme bilgi sağlayan geleneksel ve en yaygın olan materyallerdir.Daha çok oryantasyon(tanıtım) bilgilerini içerir.

Görsel-İşitsel Materyalleri

Kullanıcı eğitiminde en yaygın araçlardır. PowePoint gibi sunum yapma programları kullanıldığı eğitim türüdür.

Bilgisayarla Eğitim:

Kütüphanecilikte bilgisayarın yaygın olarak kullanılmaya başlamasında sonra kullanıcı eğitiminde de bilgisayardan yararlanılmaya başlanmıştır. Kullanıcıların makineyi kullanabilmeleri için ayrıca eğitilmeleri gerekmektedir.

Bir Yorum Yapın