Bilgi Okuryazarlığı Test – 1

 Bilgi Okuryazarlığı Test – 1

Aşağıdakilerden hangisi bilgi okuryazarlığını tanımlar?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi bilgi okuryazarı bireyin sahip olması gereken yeterlilik ve becerilerden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi bilgi kaynakları türlerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

LC Sınıflama Sistemi’nde K harfi hangi konuyu ifade etmektedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi bilgi okuryazarlığı türlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Başlıklardan hangisi bilgi problemi çözme aşaması olarak değerlendirilebilir?

Correct! Wrong!

Kütüp söz diziminden sonra joker kullanarak (kütüp*) yapacağınız bir aramada aşağıdaki sözcüklerden hangisini arama kapsamına almaz?

Correct! Wrong!

I. Doğruluk II. Güvenilirlik III. Güncellik Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri bilgi kaynaklarının değerlendirilmesinde kullanılabilecek ölçüttür/ölçütlerdir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi intihal (bilgi hırsızlığı) kapsamına giren eylemlerden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi bir kaynak gösterme biçimidir?

Correct! Wrong!

LC Sınıflama Sistemi’nde harflere karşılık gelen konulardan hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

Correct! Wrong!

Elektronik ortamda yer alan iletileri anlamlandırma ve elektronik ortama yönelik ileti oluşturma süreci olarak tanımlanır. Bireylerin birbirleri ile yahut devlet ile ilişkilerini düzenler hale gelmiştir. Yukarıda bahsedilen okuryazarlık türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Gazetelerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Danışma kaynakları, bir konuda kısa sürede bilgi edinmek için kullandığımız başvuru kaynaklarıdır. Aşağıdakilerden hangisi danışma kaynaklarına örnek olarak verilemez?

Correct! Wrong!

Hangi Google veri tabanı bilimsel makalelere ulaşmamızı sağlar?

Correct! Wrong!

Bilgi Okuryazarlığı Test - 1
.
.

Share your Results:

Bir Yorum Yapın