Dublin Core Elementlerinin Anlamları

Bu sayfada yer alan bilgilerin kaynağına erişimek için tıklayın

Başlık / Title

Kaynağa yazar ya da yayıncı tarafından verilen başlık bilgisini belirtmek için kullanılır.

Yazar / Creator

Kaynağın oluşturulmasından birinci derece sorumlu yani kaynağı oluşturan kişiyi belirtmek için kullanılır. Kaynak yazılı bir metinse bu element bir yazarı belirtirken kaynak görsel bir öğe ise fotoğrafçı, grafikçi ya da ilüstratör olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken kişi isimlerinin kaynakta görüldüğü sırada ve önce soyadı sonra ismi gelecek şeklinde yazılması, kişilerin virgül ile ayrılmasıdır.

Konu - Anahtar Kelimeler / Subject

Bu element ile kaynağın konusu belirtilir. Genelde içeriği tanımlayabilmek için anahtar kelimeler kullanılmaktadır.

Tanım / Description

Kaynağın tanımını içermektedir. Bu tanımda bir özet, indeks ya da düz yazı şeklinde kaynağı anlatan metin olabilir.

Yayınlayan / Publisher

Kaynağa ulaşılmasını mümkün kılan öğe tanımlanır. Bu bir basım evi olabileceği gibi internet üzerinden erişilmesini sağlayan servis sağlayıcı ya da bir üniversitenin bölümü olabilir.

Katkıda Bulunanlar / Contributor

Bu element tanımlanan kaynak oluşturulurken katkıda bulunan bir öğeyi belirtmek için kullanılır. Bu elementin daha sonra tanımlanacak olan Creator elementinden farkı, Creator kaynağı yazıp onu baştan yaratan kişi iken Contributor, kaynağa düzenleme yapmak veya eklentide bulunmak gibi ikinci derecede katkılarda bulunmaktadır. Yazımında dikkat edilmesi gereken, kişilerin önce soyadı sonra adı yazılmalı, farklı kişiler virgül ile ayrılmalıdır.

Tarih / Date

Kaynağın yaşam süreci içerisinde önemli bir tarihi ya da zaman aralığını belirtmek için kullanılır. Bu kaynağın yaratılma tarihi olabileceği gibi kullanıma açılma (siteye eklenme) tarihi de olabilir. Tarih yazılırken YYYY-MM-DD şeklinde yazılması tavsiye edilmektedir

Kaynak Tipi / Type

Kaynağın ana sayfa, roman, şiir, teknik rapor gibi kategorisini belirtmek için kullanılır.

Biçim / Format

Kaynağın dosya formatı, fiziksel ortamı ya da süresi gibi bilgiler tanımlanır. Kaynağı gösterecek yazılım ya da donanımı belirtmek için kullanılır.

Tanımlayan / Identifier

Kaynağı kesin olarak tanımlayıp benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir düz yazı (String) ya da sayıdır. Bu benzersiz yazı bir URL olabilirken sayı da kitapları tanımlamak için kullanılan ISBN numarası olabilir.

Kaynak / Source

Dublin Core elementleri genelde tanımlanmak istenilen kaynak hakkında bilgi içerir. Ancak Source elementi bir istisnadır ve kaynağın oluşturulmasına yardımcı olan kaynak veya kaynaklar hakkında tarih, oluşturan kişi vb. metadata bilgilerini içermektedir. Kaynağın hangi kaynaklardan yararlanılarak oluşturulduğunu belirtmek için kullanılır. Tanımlanan kaynak tümüyle ya da kısmen belirtilen kaynaktan yararlanılarak oluşturulmuş olabilir.

Dil / Language

Kaynağın yazım dilini belirtmek için kullanılır.

İlişki / Relation

Kaynakla ilgili başka bir kaynağı tanımlamak için kullanılır. Bu elementle, belirtilen kaynağın bir başka kaynağın bir parçası mı olduğu, başka bir yayının çevirisi mi olduğu ya da bir kitabın bir bölümü mü olduğu gibi bilgiler belirtilmektedir.

Kapsam / Coverage

Bu element kaynağın uzaysal ya da zamansal özelliklerini belirtmek için kullanılır. Element kaynağın uzaysal olarak tanımlanması için kullanılırsa fiziksel bölge, koordinatlar ya da yer isimlerini kullanabilmek mümkündür. Zamansal olarak, kaynağın ne hakkında olduğu konusunda bilgi verilir. Bu element içinde kaynağın ne zaman oluşturulduğu veya kullanıma ne zaman açıldığı hakkında bilgi verilmez bu tanımlamalar için Date elementi kullanılır.

Haklar / Rights

Kaynak üzerindeki telif hakkı bilgilerini tanımlamak için kullanılır.