Miras Kızılkaya
Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü mezunuyum.