Osmanlıca Kelime Bulucu

Osmanlıca Kelime Bulucu

Osmanlıca Kelime Bulucu ile Kamûs-ı Türkî’de yer alan sözcüklerin Osmanlıca yazılışlarını görebileceksiniz.


Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi veya Osmanlıca (=Lisân-ı Osmânî), Osmanlı Devleti döneminde (XIII-XX. yüzyıllar arası) kullanılan Arapça ve Farsçanın etkisi altında kalmış Türk diline verilen addır.[1] Alfabe olarak Arap alfabesi’nin Farsça ve Türkçe’ye uyarlanmış bir biçimi kullanılır.

Osmanlı Türkçesi Tarihi
Türkçe, tarih boyunca çok geniş bir alanda konuşma ve yazı dili olarak yaşamıştır. Bunun sonucu olarak da Kuzey Türkçesi (Kıpçakça), Doğu Türkçesi (Çağatayca) ve Batı Türkçesi (Oğuzca) gibi yazı dilleri ortaya çıkmıştır. Batı Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Azerî Türkçesi diye iki kolda gelişmiştir. Osmanlı Türkçesi, 24 Oğuz boyunun konuştuğu Oğuz şivesine dayanmaktadır.

Kaynak

Bir Yorum Yapın