Yasin Şeşen
Mesleki ve Akademik Deneyimler 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans Programından mezun oldum. Lisans eğitimim boyunca Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda, Yarı Zamanlı Kütüphaneci olarak görev yaptım. (2006-2010). 04.08.2011 tarihinde Merkezi atama ile Ankara Üniversitesinde Kütüphaneci kadrosunda göreve başladım. Kurumumda; E-Beyas, Kurum Arşivi, Elektronik Kaynaklar, Veritabanları, İntihal Programları ve Kitap İhale Biriminde görev yaptım ve görevime aynı kurumda devam etmekteyim. (2011- ) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programından mezun oldum. (2017) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Yüksek Lisans Programından mezun oldum. (2019) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Doktora Programında eğitimime devam etmekteyim. (2019- ) Yayınlanmış durumda; 3 kitap, 9 makale, 8 ulusal/uluslararası bildirim bulunmaktadır.