ARŞİVCİLER VE KÜTÜPHANECİLER KONGRESİ İLE BİBLİYOGRAFYA VE DOKÜMANTASYON KONGRESİ ORTAK RAPORU