• yazma eserlerde konservasyon konsültasyon restorasyon ve pataloji çalışmları