Yusuf Oluğ
Atatürk Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında çalışmaktayım. Alan yazın taraması, arşivcilik, bilgi ve belge yönetimi bölümü, gelişimi konusunda araştırmalar yapmaktayım. Bunun yanı sıra sosyoloji mezunuyum.