Bilgi ile iyileşme: Bibliyoterapi

Bilgi ile iyileşme: Bibliyoterapi

Bilgi ile iyileşme: Bibliyoterapi

Bibliyoterapi terimi Yunan dilinden gelmektedir Bu terim: “biblion” (kitap) ve ”therapeo” (iyileşme) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir.

Anlam bilim açısından bakıldığında bu kelimenin anlamı “Kitap yoluyla iyileşme” dir.

İnsanların kitapları potansiyel iyileştirici araçlar olarak kullanabileceğini ilk olarak Antik Yunanlılar fark etmiştir.

Antik Yunan Şehri Teb’deki kütüphanede bulunan bir yazıtta The Healing Place of the Soul yani “ruhun şifa yeri” yazmaktadır.

Bibliyoterapiyi;
• Bireylerin:
> Bilgi ihtiyacının farkında olması,
> Hangi bilgiyi, nereden ne şekilde elde edeceğini bilmesi,
> Elde ettiği bilgileri ne şekilde analiz etmesi ve kullanması gerektiğini bilmesi,
> Bilgiyi kullanması,
> Son olarak tüm aşamaları ve sonuçları değerlendirmesi sonucu sorunları hayatlarını zorlaştıran bir yapı değil aksine geliştiren bir yapı olarak dönüştürme yeteneğini edinmesidir, şeklinde tanımlayabiliriz.

Bibliyoterapinin Sınıfları

Kendi kendine bibliyoterapi (Self-help Bibliotherapy): Depresyon gibi akıl hastalıklarında, reçetesi kurgusal olmayan, tavsiye niteliğindeki kaynaklarla uygulanan bibliyoterapidir.

Örneğin; depresyon geçiren bir bireye depresyon hakkında bilgi veren bir kaynağın tavsiye edilmesi. Böylelikle hasta hastalığının belirtilerini, sebeplerini, sonuçlarını, etkilerini, diğer hastaların yaşadıklarını, hastalığı hakkında daha ayrıntılı bilgileri öğrenebilir.

Hasta bir bireyin hastalığını tüm süreçleriyle bilmesi onun kendini daha iyi hissedip motive ederek ek tedavilere daha hızlı yanıt vermesini ya da hastalığının seviyesine göre ek tedavilere gerek kalmadan kendi kendini tedavi edebilmesini sağlayabilmektedir. Bu alanı sadece akıl hastalığı ve ruhsal sorunlarla sınırlandırmak yanlış olacaktır. Gerek sağlıklıyken gerekse fiziksel rahatsızlıklarda durumun veya hastalığın bilinmesi mevcut durumu koruma, geliştirme ve iyileşme için büyük katkılar sağlayacaktır.

Resmi olmayan bibliyoterapi (Informal Bibliotherapy): Daha çok yaratıcı bibliyoterapiyi temel alarak okuma grupları ve kütüphanecilerden tavsiyelerle kaynaklara erişmeyi içerir.

Fakat bu alan bibliyoterapi genel olarak düşünüldüğünde, çok dar ve yetersiz kalmaktadır. Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, rehabilitasyon, eğitim gibi daha birçok alanda bibliyoterapi yer almaktadır.

Yaratıcı bibliyoterapi (Creative Bibliotherapy): Akıl hastalıklarında ya da sağlıklıyken okuyucuya/hastaya roman, hikaye gibi kurgusal kaynakların, biyografilerin tavsiye edilmesi.

Çok genel olarak örneklendirmek gerekirse aile fertlerinden birisini kaybetmiş bir çocuğa bu kayba benzer hikayeler içeren ve olumlu mesajlar veren kitaplar verilebilir, böylelikle çocuk dünyada bunu yaşayan tek kişinin kendisi olmadığı çıkarımını yaparak kendini yalnız hissetmemiş olur.

Kaynak

Bilgi ile iyileşme: Bibliyoterapi yazısı ile birlikte https://www.ekaynaklar.com/category/egitim-dosyalari/ adresindeki yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Bir Yorum Yapın