Dijital Dönüşüm & Dijital Kütüphaneler

Dijital Dönüşüm & Dijital Kütüphaneler

 Dijital Dönüşüm & Dijital Kütüphaneler

Türkiye’de dijital dönüşüm sürecinde çözüm bekleyen iki önemli sorun vardır.

Birincisi dijital dönüşüm dinamiklerinin henüz tam anlamıyla anlaşılmamasıdır.

Kültürel, siyasal, sosyal ve ekonomik alanlara etkisi önemini koruyorken gerçek ve tüzel kişilerin, dijital
dönüşüme dair kavram yanılgıları devam etmektedir.

Öncelikle bu hususta bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır.

İkincisi dijital dönüşüm başlığı altında yapılan birçok çalışmada niteliğin göz ardı edilmesidir.

Bu durum birçok alanda olduğu gibi kütüphanelerin hâlihazırdaki dönüşüm sürecinde de gözlenmektedir.

Dijital kütüphane ismi altında vatandaşa sunulan mekânlar, teknolojik altyapının ve görsel-işitsel içeriklerin ötesine gidememektedir.

Kurulan dijital kütüphanelerin atıl duruma düşmemesi gerekir.

Dijital dönüşüme ayak uydurmak, akıllı şehirler oluşturmak hedefiyle açılan dijital kütüphanelerin teknolojik alt yapılarıyla kullanıma hazır olmalarının yanı sıra bu dijital kütüphanelerin var olan teknolojileri etkili kullanma ve içerik üretim becerilerini kazandırması beklenmektedir.

Kullanıcının bilgiye erişimini kolayladığı gibi bilgiye erişenlerin, doğru ve verimli kullanması için çalışanlarıyla rehberlik etmeli, gerekirse bu hususta bünyesindeki personelleri bilinçlendirmelidir. Entelektüel ürünler, insanlar için değere sahip ise açıkça eserlere, icatlara, teknolojik yeniliklere ihtiyaç duyulacaktır (Yüksel, 2001).

Geçmişte kütüphaneler entelektüel amaç ve/veya ürünler için başvurduğumuz kurumlardı. Kütüphaneler şimdide ve gelecekte yine ve yenilenerek kullanılabilir durumda olacaktır. Fakat yeni baştan tasarlanması ile dijital kütüphaneler sistematize edilecek; araştırma, derleme, yapılandırma ve erişim için yalnızca nicelik bazında değil,
nitelik bazında da imkânların merkezi olacaktır. Dünyanın şimdiki hikâyesinde kullanıcılar tercih ettikçe bireysel yahut kolektif kütüphaneler yaratmaktadır. İnsan yaratıcılığın vasıtası ve gayesi olarak tanımlanan bilginin kaynaklarından biri olacak.
Dijital kütüphanelerin, bilgi kaynakları adına merkez sayılmasının yanı sıra bilgi üretiminin gerçekleşmesine yardımcı olması gerekmektedir.

Kaynak

Dijital dönüşüm ile ilgili diğer yazılarımızı https://www.ekaynaklar.com/category/dijital-donusum/  adresinden okuyabilirsiniz.

Bir Yorum Yapın