Geleceğin Kütüphaneleri

Geleceğin Kütüphaneleri

Geleceğin Kütüphaneleri yazısında Palo Alto Networks şirketinde araştırma direktörü David Pescovitz in düşüncelerini ve Berlin Humboldt Üniversitesi Kütüphane ve Enformasyon Bilimleri profesörü
Stefan Gradmann’ın görüşlerini
sizlerle paylaşıyorum.

Pescovitz’in düşünceleri aşağıda sıralanmaktadır.

  •  50 yıllık bir süre içinde Business Insider’a, kütüphaneler büyük verilerini (muazzam data yığınlarını) insanların “kontrol etmesine” izin verecek ölçüde öğrenme,  paylaşma, oluşturma ve deneyimleme için hepsi bir arada alanlar olmaya hazır olduğunu,
  • 21. yüzyılın ortalarında kütüphanelerin nasıl değişeceğini anlamak için insanların şu anda hangi işleve hizmet ettiklerini anlamaları gerektiğini,
  •  Özünde, bilgi çağındaki kütüphaneler bilgiye erişmek için halka açık bir yol olduğunu,
  • İnsanlar sadece şimdiyi öğrenmekle kalmayıp, kütüphaneleri geleceği tasarlamak için yerler olarak görmeye geleceklerini,
  • Bilgi ve bilgi çağı hakkında çok konuşuyoruz, ama gerçekten insanların aradığını düşündüğü şeyin ”bilgelik ve bilgi ” olduğunu,
  • Gelecekteki kütüphanelerin ayırt edici özelliği hiper-bağlantı olacağını,
  • Kitaplığın tanımının değişeceğini,
  • Kütüphanelerin fiziksel ve sanal malzemelere erişim yeri olarak gittikçe önem kazandığını,
  • İnsanların toplumun duyusal verileri indirme alanına gireceği kadar çok veri toplayacağını

Tahmin ediyor.

”Geleceğin Kütüphaneleri ” ile ilgili bir kaç görseli aşağıda görebilirsiniz.

Stefan Gradmann’ın  Düşünceleri

Geleceğin bilimsel kütüphanesinde kitap baskın materyal olmaktan çıkacak.

Kitap yerini tamamen ya da büyük oranda dijital kaynaklara bırakacak; dijital kaynaklar da artık kitapla aynı işleve sahip olmayacaklarından araştırmalarda bambaşka bir işlev üstlenebilecekler.

O zaman kütüphane bilgilerin depolandığı yerler olmaktan çıkacak.

Bilimsel kütüphanelerde çalışan kütüphaneciler kaynakların içeriğini bambaşka bir biçimde ele almak zorunda kalacaklar.

Bilgi deposundan içeriğe geçişte kültürel bir değişim gerçekleştirmeleri gerekecek.

Fakat tüm bunlar kütüphane binasının miadını doldurduğu anlamına gelmez, çünkü bilimsel araştırmalar giderek dijitalleşse de, insanların iletişim kurmaya ihtiyacı olacak.

O zaman kütüphaneler –belki de başka bir isim altında– varlığını sürdürebilir ve buluşma yerleri ve üniversitelerde etkileşim alanları olarak önemli bir rol oynayabilirler.

Kaynaklar

1.  https://www.goethe.de/ins/tr/tr/kul/mag/20235180.html

2. https://www.businessinsider.com/libraries-of-the-future-2016-8

https://www.ekaynaklar.com/category/egitim-dosyalari/ adresinden diğer yazılarımı görüntüleyebilirsiniz.

 

 

 

 

 

Bir Yorum Yapın