Dewey – LC Katalog Dönüşüm Tablosu

avatar

Bilgi Uzmanı

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

DDCDDC CaptionDDC Caption TürkçeLCCLCC RangeLCC CaptionLCC Caption Türkçe
1KnowledgeBilgiAZAZHistory of scholarship and learning. The humanitiesBurs ve öğrenmenin tarihi. Beşeri bilimler
1.1Intellectual lifeEntelektüel yaşamAZAZHistory of scholarship and learning. The humanitiesBurs ve öğrenmenin tarihi. Beşeri bilimler
1.2Scholarship & learningBurs ve öğrenmeAZAZHistory of scholarship and learning. The humanitiesBurs ve öğrenmenin tarihi. Beşeri bilimler
1.3HumanitiesBeşeri bilimlerAZAZHistory of scholarship and learning. The humanitiesBurs ve öğrenmenin tarihi. Beşeri bilimler
2BooksKitabınZZ 116-659Books. Writing. Paleography. Libraries. BibliographyKitabın. Yazı. Paleografya. Kütüphaneler. Kaynakça
3SystemsSistemlerQAQAMathematicsMatematik
004 – 006Data processing; Computer scienceVeri işleme; Bilgisayar BilimiQAQA75.5-76.95MathematicsMatematik
10BibliographyKaynakçaZZ 1001-8999Books. Writing. Paleography. Libraries. BibliographyKitabın. Yazı. Paleografya. Kütüphaneler. Kaynakça
20Library & information sciencesKütüphane ve bilgi bilimleriZZ 662-1000.5Books. Writing. Paleography. Libraries. BibliographyKitabın. Yazı. Paleografya. Kütüphaneler. Kaynakça
25.04Information storage & retrieval systemsBilgi depolama ve erişim sistemleriZAZA 5060-5185Information resources (General)Bilgi kaynakları (Genel)
025.04-025.06Information storage & retrieval systemsBilgi depolama ve erişim sistemleriZZ 699-699.5Books. Writing. Paleography. Libraries. BibliographyKitabın. Yazı. Paleografya. Kütüphaneler. Kaynakça
025.04-025.06Information storage & retrieval systemsBilgi depolama ve erişim sistemleriZAZA 4050-4480Information resources (General)Bilgi kaynakları (Genel)
25524Information search & retrievalBilgi arama ve almaZAZA 4050-4480Information resources (General)Bilgi kaynakları (Genel)
27General libraries, archives, information centersGenel kütüphaneler, arşivler, bilgi merkezleriZAZA 3150-3159Information resources (General)Bilgi kaynakları (Genel)
30Encyclopedias & books of factsAnsiklopediler ve gerçekleri anlatan kitaplarAGAGDictionaries and other general reference worksSözlükler ve diğer genel referans çalışmaları
30Encyclopedias & books of factsAnsiklopediler ve gerçekleri anlatan kitaplarAYAYYearbooks. Almanacs. DirectoriesYıllıklar. Almanaklar. Dizinler
031 – 039Encyclopedias & books of factsAnsiklopediler ve gerçekleri anlatan kitaplarAEAEEncyclopediasAnsiklopediler
50Magazines, journals & serialsDergiler, dergiler ve süreli yayınlarAIAIPeriodicals–IndexesSüreli Yayınlar–İndeksler
50Magazines, journals & serialsDergiler, dergiler ve süreli yayınlarAPAPGeneral periodicalsGenel süreli yayınlar
060 – 068Associations, organizations & museumsDernekler, kuruluşlar ve müzelerASASAcademies and learned societiesAkademiler ve bilgili topluluklar
69Associations, organizations & museumsDernekler, kuruluşlar ve müzelerAMAMMuseums. Collectors and collectingMüzeler. Koleksiyonerler ve koleksiyoncular
70.5PublishingYayınlamaZZ 116-659Books. Writing. Paleography. Libraries. BibliographyKitabın. Yazı. Paleografya. Kütüphaneler. Kaynakça
071 – 079Geographic treatment of journalism & newspapersGazetecilik ve gazetelerin coğrafi yaklaşımıAIAINewspapers–IndexesGazeteler–İndeksler
071 – 079Geographic treatment of journalism & newspapersGazetecilik ve gazetelerin coğrafi yaklaşımıANANNewspapersGazeteler
081 – 089General collections in specific languagesBelirli dillerdeki genel koleksiyonlarACACCollections. Series. Collected worksKoleksiyonlar. Seri. Derleme
90Manuscripts, rare books, other rare printed materialsEl yazmaları, nadir kitaplar, diğer nadir basılı materyallerZZ 105-115.5Books. Writing. Paleography. Libraries. BibliographyKitabın. Yazı. Paleografya. Kütüphaneler. Kaynakça
100 – 109PhilosophyFelsefeBBPhilosophyFelsefe
110MetaphysicsMetafizikBDBDSpeculative philosophySpekülatif felsefe
111.85Aesthetics–philosophyEstetik-felsefeBHBHAestheticsEstetik
120EpistemologyEpistemolojiBDBDSpeculative philosophySpekülatif felsefe
130Astrology, parapsychology & the occultAstroloji, parapsikoloji ve okültBFBF 1001+ParapsychologyParapsikoloji
140Philosophical schools of thoughtFelsefi düşünce okullarıBDBDSpeculative philosophySpekülatif felsefe
150PsychologyPsikolojiBFBFPsychologyPsikoloji
160LogicMantıkBCBCLogicMantık
170EthicsEtikBJBJ 1-1725EthicsEtik
180Ancient, medieval & Eastern philosophyAntik, Orta Çağ ve Doğu FelsefesiBBPhilosophyFelsefe
190Modern western philosophyModern batı felsefesiBBPhilosophyFelsefe
200ReligionDinBLBLReligions. Mythology.Dinler. Mitoloji.
210Philosophy & theory of religionFelsefe ve din teorisiBLBLReligions. Mythology.Dinler. Mitoloji.
220The BibleİncilBSBSBibleKutsal Kitap
230 – 230.7Christianity & Christian theologyHıristiyanlık ve Hıristiyan teolojisiBRBRChristianityHıristiyanlık
231 – 239Christianity & Christian theologyHıristiyanlık ve Hıristiyan teolojisiBTBTChristian doctrinal theologyHıristiyan doktrinsel teolojisi
240Christian practice & observanceHristiyan uygulamaları ve ibadetleriBVBVPractical TheologyPratik Teoloji
250Christian pastoral practice & religious ordersHıristiyan pastoral uygulamaları ve dini tarikatlarBVBVPractical TheologyPratik Teoloji
260Church organization, social work & worshipKilise organizasyonu, sosyal hizmet ve ibadetBVBVPractical TheologyPratik Teoloji
270History of ChristianityHıristiyanlık TarihiBRBRChristianityHıristiyanlık
280Christian denominationsHıristiyan mezhepleriBXBXChristian DenominationsHıristiyan Mezhepleri
291 – 295Comparative religion; Religions other than ChristianityKarşılaştırmalı din; Hıristiyanlık dışındaki dinlerBLBLReligions. Mythology.Dinler. Mitoloji.
294.3BuddhismBudizmBQBQBuddhismBudizm
296JudaismYahudilikBMBMJudaismYahudilik
297Islam, Babism, Bahai Faithİslam, Babizm, BahailikBPBPIslam. Bahaism. Theosophy, etc.İslâm. Bahailik. Teozofi vb.
299Other religionsDiğer dinlerBLBLReligions. Mythology.Dinler. Mitoloji.
300 – 300.9Social sciences, sociology & anthropologySosyal bilimler, sosyoloji ve antropolojiHH 1-99Social sciences (General)Sosyal bilimler (Genel)
302.3 – 302.4Social interactionSosyal etkileşimGNGNAnthropologyAntropoloji
3034833Information technology–social effectsBilgi teknolojisi — sosyal etkilerZAZA 3201-3250Information resources (General)Bilgi kaynakları (Genel)
304 – 304.2Factors affecting social behavior; Human ecologySosyal davranışı etkileyen faktörler; İnsan ekolojisiGFGFHuman ecology. Anthropogeographyİnsan ekolojisi. Antropocoğrafya
305Social groupsSosyal gruplarGNGNAnthropologyAntropoloji
305.6Religious groupsDini gruplarBXBXChristian DenominationsHıristiyan Mezhepleri
305891497Romanies–social aspectsRomanlar — sosyal yönlerDXDX 101-301Gypsies, History ofÇingeneler, Tarihi
305896073African Americans–social aspectsAfrikalı Amerikalılar — sosyal yönlerEE 184.5-185.98Afro-AmericansAfro-Amerikalılar
305897American native peoples–social aspectsAmerikan yerli halkları — sosyal yönlerEE 75-99Indians of North AmericaKuzey Amerika Kızılderilileri
305897American native peoples–social aspectsAmerikan yerli halkları — sosyal yönlerEE 99Indian tribes and culturesHint kabileleri ve kültürleri
305897415Mayas–social aspectsMayalar — sosyal yönlerFF 1435-1435.3MayasMayalar
30589915Australian aboriginesAvustralya yerlileriDUDU 125Australian aboriginesAvustralya yerlileri
305899442Maori (New Zealand people)Maori (Yeni Zelanda halkı)DUDU 422.8-424MaorisMaoriler
306.3Economic institutionsEkonomik kurumlarGNGNAnthropologyAntropoloji
3063620973Slavery–United StatesKölelik–Amerika Birleşik DevletleriEE 423Slavery question, 1849-1853Kölelik sorunu, 1849-1853
3063620973Slavery–United StatesKölelik–Amerika Birleşik DevletleriEE 433Slavery question, 1853-1857Kölelik sorunu, 1853-1857
3063620973Slavery–United StatesKölelik–Amerika Birleşik DevletleriEE 438Slavery question, 1557-1861Kölelik sorunu, 1557-1861
3063620973Slavery–United StatesKölelik–Amerika Birleşik DevletleriEE 441-453Slavery in the United States. Antislavery movementsAmerika Birleşik Devletleri’nde kölelik. Kölelik karşıtı hareketler
306.43Education–sociologyEğitim–sosyolojiLCLCSpecial aspects of educationEğitimin özel yönleri
306.8Marriage & familyEvlilik ve aileGNGNAnthropologyAntropoloji
310Collections of general statisticsGenel istatistik koleksiyonlarıHAHAStatisticsİstatistik
320 – 320.09Political sciencePolitika BilimiJAJAPolitical sciencePolitika Bilimi
322.1Religious organizations & groupsDini kuruluşlar ve gruplarBXBXChristian DenominationsHıristiyan Mezhepleri
325373Colonization by the United StatesAmerika Birleşik Devletleri tarafından kolonizasyonFF 965Territories of the United States (General)Amerika Birleşik Devletleri Toprakları (Genel)
325373Colonization by the United StatesAmerika Birleşik Devletleri tarafından kolonizasyonFF 970Insular possessions of the United States (General)Amerika Birleşik Devletleri’nin ada mülkleri (Genel)
325373Colonization by the United StatesAmerika Birleşik Devletleri tarafından kolonizasyonFF 975Central American, West IndianOrta Amerika, Batı Hindistan
3260973Slavery and emancipation–United StatesKölelik ve özgürleşme — Amerika Birleşik DevletleriEE 373Missouri Compromise, 1820Missouri Uzlaşması, 1820
3260973Slavery and emancipation–United StatesKölelik ve özgürleşme — Amerika Birleşik DevletleriEE 423Slavery question, 1849-1853Kölelik sorunu, 1849-1853
3260973Slavery and emancipation–United StatesKölelik ve özgürleşme — Amerika Birleşik DevletleriEE 433Slavery question, 1853-1857Kölelik sorunu, 1853-1857
3260973Slavery and emancipation–United StatesKölelik ve özgürleşme — Amerika Birleşik DevletleriEE 438Slavery question, 1557-1861Kölelik sorunu, 1557-1861
3260973Slavery and emancipation–United StatesKölelik ve özgürleşme — Amerika Birleşik DevletleriEE 441-453Slavery in the United States. Antislavery movementsAmerika Birleşik Devletleri’nde kölelik. Kölelik karşıtı hareketler
327.73Foreign relations–United StatesDış ilişkiler — Amerika Birleşik DevletleriEE 183.7-183.9Diplomatic history. Foreign and general relationsDiplomatik tarih. Dış ve genel ilişkiler
327.73Foreign relations–United StatesDış ilişkiler — Amerika Birleşik DevletleriEE 323Troubles with France, 1796-1800Fransa ile Sorunlar, 1796-1800
327.73Foreign relations–United StatesDış ilişkiler — Amerika Birleşik DevletleriEE 333Purchase of Louisiana, 1803Louisiana’nın satın alınması, 1803
327.73Foreign relations–United StatesDış ilişkiler — Amerika Birleşik DevletleriEE 398Northeastern boundary disputes, 1783-1845Kuzeydoğu sınır anlaşmazlıkları, 1783-1845
327.73Foreign relations–United StatesDış ilişkiler — Amerika Birleşik DevletleriEE 669Purchase of Alaska, 1867Alaska’nın satın alınması, 1867
327.73Foreign relations–United StatesDış ilişkiler — Amerika Birleşik DevletleriEE 713Annexation in 1898 of Hawaii, Philippines, and Puerto Rico1898’de Hawaii, Filipinler ve Porto Riko’nun ilhakı
327.73Foreign relations–United StatesDış ilişkiler — Amerika Birleşik DevletleriEE 768Purchase of Danish West Indies (Virgin Islands, 1917)Danimarka Batı Hint Adaları’nın satın alınması (Virgin Adaları, 1917)
330 – 330.1Systems, schools, theoriesSistemler, okullar, teorilerHBHBEconomic theory. DemographyEkonomik teori. Demografi
330.9Economic situation & conditionsEkonomik durum ve koşullarHCHCEconomic history and conditionsEkonomik tarih ve koşullar
331Labor economicsİşçi ekonomisiHDHDEconomic history and conditionsEkonomik tarih ve koşullar
332Financial economicsFinansal ekonomiHGHGFinanceFinans
333 – 333.5Economics of landArazi ekonomisiHDHDEconomic history and conditionsEkonomik tarih ve koşullar
333.7 – 333.709Natural resources & energyDoğal kaynaklar ve enerjiGEGEEnvironmental sciencesÇevre Bilimleri
335Socialism & related systemsSosyalizm ve ilgili sistemlerHXHXSocialism. Communism. AnarchismSosyalizm. Komünizm. Anarşizm
336Public financeKamu maliyesiHJHJPublic financeKamu maliyesi
337International economicsUluslararası EkonomiHFHFCommerceTicaret
338ProductionÜretmeHDHDEconomic history and conditionsEkonomik tarih ve koşullar
339Macroeconomics & related topicsMakroekonomi ve ilgili konularHBHBEconomic theory. DemographyEkonomik teori. Demografi
340 – 340.5LawKanunKKLaw in general. Comparative and uniform law. JurisprudenceGenel olarak hukuk. Karşılaştırmalı ve tek tip hukuk. Hukuk
341International lawUluslararası hukukKZKZLaw of nationsMilletler hukuku
355.02War & warfareSavaş ve savaşUUMilitary science (General)Askeri bilim (Genel)
355.03Military situation & policyAskeri durum ve politikaUAUAArmies: Organization, distribution, military situationOrdular: Organizasyon, dağıtım, askeri durum
355.1Military life & customsAskeri yaşam ve geleneklerUUMilitary science (General)Askeri bilim (Genel)
355.2 – 355.23Military resourcesAskeri kaynaklarUBUBMilitary administrationAskeri yönetim
355.22Human resourcesİnsan kaynaklarıUBUBMilitary administrationAskeri yönetim
355.23Civilian workersSivil işçilerUBUBMilitary administrationAskeri yönetim
355.24 – 355.29Strategic materialsStratejik malzemelerUCUCMaintenance and transportationBakım ve taşıma
355.3 – 355.31Organization & personnel of military forcesAskeri kuvvetlerin organizasyonu ve personeliUAUAArmies: Organization, distribution, military situationOrdular: Organizasyon, dağıtım, askeri durum
355.33Personnel & their hierarchyPersonel ve hiyerarşisiUBUBMilitary administrationAskeri yönetim
355.34Noncombat servicesSavaş dışı hizmetlerUBUBMilitary administrationAskeri yönetim
355.34Noncombat servicesSavaş dışı hizmetlerUHUHOther servicesDiğer servisler
355.35Combat units according to field of serviceHizmet alanlarına göre muharebe birimleriUAUAArmies: Organization, distribution, military situationOrdular: Organizasyon, dağıtım, askeri durum
355.4Military operationsAskeri operasyonlarUUMilitary science (General)Askeri bilim (Genel)
355.5Military trainingAskeri eğitimUUMilitary science (General)Askeri bilim (Genel)
355.54Basic trainingBasit EğitimUDUDInfantryPiyade
355.6Military administrationAskeri yönetimUBUBMilitary administrationAskeri yönetim
355621Supply administrationTedarik yönetimiUCUCMaintenance and transportationBakım ve taşıma
355.7Military installationsAskeri tesislerUBUBMilitary administrationAskeri yönetim
355.8Military equipment & supplies; Weapons (Ordnance)Askeri teçhizat ve malzemeler; Silahlar (Mühimmat)UCUCMaintenance and transportationBakım ve taşıma
355.82Specific kinds of weapons (ordnance)Belirli silah türleri (mühimmat)UUMilitary science (General)Askeri bilim (Genel)
355.82Specific kinds of weapons (ordnance)Belirli silah türleri (mühimmat)UFUFArtilleryTopçu
356Foot forces & warfareAyak kuvvetleri ve savaşUDUDInfantryPiyade
357Mounted forces & warfareAtlı kuvvetler ve savaşUEUECavalry. ArmorSüvari. Zırh
358.1Missile forces; army artillery & armored forcesFüze kuvvetleri; ordu topçusu ve zırhlı kuvvetlerUFUFArtilleryTopçu
358.12Army artillery forcesOrdu topçu kuvvetleriUFUFArtilleryTopçu
358.13Antiaircraft artillery forcesUçaksavar topçu kuvvetleriUFUFArtilleryTopçu
358.16Coast artillery forcesSahil topçu kuvvetleriUFUFArtilleryTopçu
358.17Guided missile forcesGüdümlü füze kuvvetleriUGUGMilitary engineering. Air forcesAskeri mühendislik. Hava Kuvvetleri
358.18Armored forcesZırhlı kuvvetlerUEUECavalry. ArmorSüvari. Zırh
358.2Army engineeringOrdu mühendisliğiUGUGMilitary engineering. Air forcesAskeri mühendislik. Hava Kuvvetleri
358.3Chemical, biological, radiological warfareKimyasal, biyolojik, radyolojik savaşUGUGMilitary engineering. Air forcesAskeri mühendislik. Hava Kuvvetleri
358.4Air forces & warfareHava kuvvetleri ve savaşUGUGMilitary engineering. Air forcesAskeri mühendislik. Hava Kuvvetleri
358.8Space forcesUzay kuvvetleriUGUGMilitary engineering. Air forcesAskeri mühendislik. Hava Kuvvetleri
359 – 359.009Sea (Naval) forces & warfareDeniz (Deniz) kuvvetleri ve savaşVVNaval science (General)Deniz bilimi (Genel)
359009Naval historyDenizcilik tarihiVVNaval science (General)Deniz bilimi (Genel)
359.03Situation & policyDurum ve politikaVAVANavies Organization, distribution, naval situationDeniz Kuvvetleri Organizasyonu, dağıtımı, deniz durumu
359.1Navy lifeDonanma hayatıVVNaval science (General)Deniz bilimi (Genel)
359.3 – 359.32Organization & personnel of naval forcesDeniz kuvvetlerinin organizasyonu ve personeliVAVANavies Organization, distribution, naval situationDeniz Kuvvetleri Organizasyonu, dağıtımı, deniz durumu
359338SeamenDenizcilerVDVDNaval seamenDeniz denizcileri
359.4 – 359.5Naval operations & trainingDeniz operasyonları ve eğitimiVVNaval science (General)Deniz bilimi (Genel)
359.6Naval administrationDeniz idaresiVBVBNaval administrationDeniz idaresi
359.7Naval installationsDeniz tesisleriVVNaval science (General)Deniz bilimi (Genel)
359.7Naval installationsDeniz tesisleriVAVANavies Organization, distribution, naval situationDeniz Kuvvetleri Organizasyonu, dağıtımı, deniz durumu
359.8Naval equipment & supplies; Naval weaponsDonanma teçhizatı ve malzemeleri; Deniz silahlarıVCVCNaval maintenanceDeniz bakımı
359.82Specific kinds of weapons (ordnance)Belirli silah türleri (mühimmat)VVNaval science (General)Deniz bilimi (Genel)
359.83Transportation equipment & suppliesTaşıma ekipmanı ve malzemeleriVVNaval science (General)Deniz bilimi (Genel)
359.93Submarine forcesDenizaltı kuvvetleriVVNaval science (General)Deniz bilimi (Genel)
359.94Naval air forcesDeniz hava kuvvetleriVGVGMinor services of naviesDonanmaların küçük hizmetleri
359.96Marine forcesDeniz kuvvetleriVEVEMarinesDenizciler
359.96Marine forcesDeniz kuvvetleriVGVGMinor services of naviesDonanmaların küçük hizmetleri
359.97Coast guardSahil GüvenlikVGVGMinor services of naviesDonanmaların küçük hizmetleri
362.1Diseases (Human)–social servicesHastalıklar (İnsan)–sosyal hizmetlerWWMedical ProfessionTıbbi meslek
362.1Diseases (Human)–social servicesHastalıklar (İnsan)–sosyal hizmetlerWW1-96Medical Profession–GeneralTıp Mesleği-Genel
362.1Diseases (Human)–social servicesHastalıklar (İnsan)–sosyal hizmetlerWW322-323Other Medical ServicesDiğer Tıbbi Hizmetler
362.1Diseases (Human)–social servicesHastalıklar (İnsan)–sosyal hizmetlerWAWAPublic healthHalk Sağlığı
362.1Diseases (Human)–social servicesHastalıklar (İnsan)–sosyal hizmetlerWAWA1-106Public Health (General)Halk Sağlığı (Genel)
362.1Diseases (Human)–social servicesHastalıklar (İnsan)–sosyal hizmetlerWAWA525-590Health Admin. and OrganizationSağlık Yöneticisi ve Organizasyon
3621042Diseases (Human)–social services–social aspectsHastalıklar (İnsan)–sosyal hizmetler–sosyal yönlerWW100-275Medical Service PlansTıbbi Hizmet Planları
3621042Diseases (Human)–social services–social aspectsHastalıklar (İnsan)–sosyal hizmetler–sosyal yönlerWW322-323Other Medical ServicesDiğer Tıbbi Hizmetler
3621042Diseases (Human)–social services–social aspectsHastalıklar (İnsan)–sosyal hizmetler–sosyal yönlerWAWA300-395Health Problems (special pops.)Sağlık Sorunları (özel pop.)
36210723Health services–surveys–descriptive researchSağlık hizmetleri–anketler–tanımlayıcı araştırmaWAWA900-950Statistics and Surveysİstatistikler ve Anketler
362108Services to specific kinds of persons with physical illnessesFiziksel hastalıkları olan belirli türdeki kişilere yönelik hizmetlerWAWA300-395Health Problems (special pops.)Sağlık Sorunları (özel pop.)
362109Diseases (Human)–historyHastalıklar (İnsan)–tarihWAWA11Public Health–HistoryHalk Sağlığı–Tarih
362109Diseases (Human)–historyHastalıklar (İnsan)–tarihWZWZHistory of MedicineTıp Tarihi
362.11Hospitals & related institutionsHastaneler ve ilgili kurumlarWXWXHospitals & Health FacilitiesHastaneler ve Sağlık Tesisleri
3621109Hospitals & related institutions–historyHastaneler ve ilgili kurumlar — tarihWXWX11Hospitals/Health Fac.–HistoryHastaneler/Sağlık Fakültesi–Tarih
362173Nurses–health servicesHemşireler-sağlık hizmetleriWYWYNursingHemşirelik
36217309Nurses–health services–historyHemşireler–sağlık hizmetleri–tarihWYWY11Nursing–HistoryHemşirelik–Tarih
3621783Organ & tissue banksOrgan ve doku bankalarıQSQS504-539HistologyHistoloji
362196044Chronic diseasesKronik hastalıklarWTWTGeriatrics/Chronic DiseasesGeriatri/Kronik Hastalıklar
362196044009Chronic diseases–historyKronik hastalıklar — tarihWTWT11Geriatrics/Chronic Dis.–HistoryGeriatri/Kronik Hastalık–Tarih
3621960754Physical diagnosisFiziksel tanıWNWNRadiology/Diagnostic ImagingRadyoloji/Tanısal Görüntüleme
3621960757Radiological diagnosisRadyolojik tanıWNWNRadiology/Diagnostic ImagingRadyoloji/Tanısal Görüntüleme
36219607575Radioisotope scanningRadyoizotop taramasıWNWN440Nuclear MedicineNükleer Tıp
3621961Diseases of cardiovascular systemKardiyovasküler sistem hastalıklarıWGWGCardiovascular SystemKardiyovasküler sistem
3621961009Diseases of cardiovascular system–historyKardiyovasküler sistem hastalıkları — tarihWGWG11Cardiovascular System–HistoryKardiyovasküler Sistem–Tarih
36219615Diseases of bloodKan hastalıklarıWHWHHemic/Lymph. SystemsHemik/Lenf. Sistemler
36219615009Diseases of blood–historyKan hastalıkları — tarihWHWH11Hemic/Lymph. Systems–HistoryHemik/Lenf. Sistemler–Tarih
3621962Diseases of respiratory systemSolunum sistemi hastalıklarıWFWFRespiratory SystemSolunum sistemi
3621962009Diseases of respiratory system–historySolunum sistemi hastalıkları — tarihWFWF11Respiratory System–HistorySolunum Sistemi–Tarih
36219621Diseases of nose, larynx, accessory organsBurun, gırtlak, yardımcı organ hastalıklarıWVWVOtorhinolaryngologyKulak Burun Boğaz
36219622Diseases of larynx, glottis, vocal cords, epiglottisLarinks, glottis, ses telleri, epiglot hastalıklarıWVWVOtorhinolaryngologyKulak Burun Boğaz
3621963Diseases of digestive systemSindirim sistemi hastalıklarıWIWIGastrointestinal SystemMide bağırsak sistemi
3621963009Diseases of digestive system–historySindirim sistemi hastalıkları — tarihçeWIWI11Digestive System–HistorySindirim Sistemi–Tarih
36219639Nutritional & metabolic diseasesBeslenme ve metabolik hastalıklarWDWD200-226Metabolic DiseasesMetabolik Hastalıklar
3621964Endocrine system–human diseasesEndokrin sistemi — insan hastalıklarıWKWKEndocrine SystemEndokrin sistem
3621964009Endocrine system–human diseases–historyEndokrin sistemi — insan hastalıkları — tarihWKWK11Endocrine System–HistoryEndokrin Sistemi–Tarih
36219642Diseases of lymphatic systemLenfatik sistem hastalıklarıWHWHHemic/Lymph. SystemsHemik/Lenf. Sistemler
36219642009Diseases of lymphatic system–historyLenfatik sistem hastalıkları — tarihWHWH11Hemic/Lymph. Systems–HistoryHemik/Lenf. Sistemler–Tarih
3621965Diseases of integument, hair, nailsDeri, saç, tırnak hastalıklarıWRWRDermatologyDermatoloji
3621965009Diseases of integument, hair, nails–historyDeri, saç ve tırnak hastalıkları — tarihWRWR11Dermatology–HistoryDermatoloji — Tarih
3621966Diseases of the urogenital systemÜrogenital sistem hastalıklarıWJWJUrogenital SystemÜrogenital Sistem
3621966009Diseases of the urogenital system–historyÜrogenital sistem hastalıkları — tarihWJWJ11Urogenital System–HistoryÜrogenital Sistem — Tarih
3621967Diseases of musculoskeletal systemKas-iskelet sistemi hastalıklarıWEWEMusculoskeletal SystemKas İskelet Sistemi
3621967Diseases of musculoskeletal systemKas-iskelet sistemi hastalıklarıWEWE168-190OrthopaedicsOrtopedi
3621967009Diseases of musculoskeletal system–historyKas-iskelet sistemi hastalıkları — tarihçeWEWE11Musculoskel. System–HistoryKas-iskelet. Sistem–Geçmiş
36219677Diseases of connective tissuesBağ dokusu hastalıklarıWRWRDermatologyDermatoloji
3621968Diseases of nervous system & mental disordersSinir sistemi hastalıkları ve zihinsel bozukluklarWLWLNervous SystemGergin sistem
3621968009Diseases of nervous system & mental disorders–historySinir sistemi hastalıkları ve zihinsel bozukluklar — tarihWLWL11Nervous System–HistorySinir Sistemi–Tarih
3621969Other diseases; Communicable diseasesDiğer hastalıklar; Bulaşıcı hastalıklarWCWCInfectious/Communicable DiseaseBulaşıcı/Bulaşıcı Hastalık
3621969Other diseases; Communicable diseasesDiğer hastalıklar; Bulaşıcı hastalıklarWCWC1-100Infectious/Comm. Dis. (General)Bulaşıcı/İletişim. Dis. (Genel)
3621969009Other diseases; Communicable diseases–historyDiğer hastalıklar; Bulaşıcı hastalıklar — tarihWCWC11Infectious/Comm. Dis.–HistoryBulaşıcı/İletişim. Dis.–Tarih
36219692Bacterial & viral diseasesBakteriyel ve viral hastalıklarWCWC195-425Infection/Bacterial InfectionsEnfeksiyon/Bakteriyel Enfeksiyonlar
362196925Viral diseasesViral hastalıklarWCWC500-593Virus DiseasesVirüs Hastalıkları
362196951Sexually transmitted diseasesCinsel yolla bulaşan hastalıklarWCWC140-185Sexually Transmitted DiseasesCinsel yolla bulaşan hastalıklar
36219696Parasitic diseasesParaziter hastalıklarWCWC680-950Tropical and Parasitic DiseasesTropikal ve Paraziter Hastalıklar
3621969792Acquired immune deficiency syndrome (AIDS)Edinilmiş bağışıklık yetersizliği sendromu (AIDS)WCWC500-593Virus DiseasesVirüs Hastalıkları
362196980213Aviation medicineHavacılık tıbbıWDWD700-758Aviation and Space MedicineHavacılık ve Uzay Tıbbı
362196980214Space medicineUzay tıbbıWDWD700-758Aviation and Space MedicineHavacılık ve Uzay Tıbbı
3621969803Industrial & occupational medicineEndüstriyel ve mesleki tıpWAWA400-495Occup. Med., Health and Hygieneİşgal. Tıp, Sağlık ve Hijyen
3621969883Tropical diseasesTropikal HastalıklarWCWC680-950Tropical and Parasitic DiseasesTropikal ve Paraziter Hastalıklar
362196989Diseases due to physical agentsFiziksel ajanların neden olduğu hastalıklarWDWD600-675Diseases by Physical AgentsFiziksel Etmenlerin Neden Olduğu Hastalıklar
362196995TuberculosisTüberkülozWFWFRespiratory SystemSolunum sistemi
362197Surgery & related medical specialtiesCerrahi ve ilgili tıbbi uzmanlıklarWOWOSurgeryAmeliyat
362197Surgery & related medical specialtiesCerrahi ve ilgili tıbbi uzmanlıklarWOWO1-149Surgery (General)Cerrahi (Genel)
362197009Surgery–historyCerrahi — tarihWOWO11Surgery–HistoryCerrahi — Tarih
36219705Surgery utilizing specific instruments & techniquesSpesifik alet ve tekniklerin kullanıldığı cerrahiWOWO162-198Surg. Procedure/ArmamentariumCerrahi. Prosedür/Silahlanma
36219705Surgery utilizing specific instruments & techniquesSpesifik alet ve tekniklerin kullanıldığı cerrahiWOWO500-517Operative Surg./Surg. TechniquesOperatif Cerrahi/Cerrahi. Teknikler
3621971Injuries & woundsYaralanmalar ve yaralarWOWO700-820Traumatic/Industrial/Emerg. Surg.Travmatik/Endüstriyel/Acil. Cerrahi.
36219741Cardiovascular system–surgeryKardiyovasküler sistem — cerrahiWGWGCardiovascular SystemKardiyovasküler sistem
36219743Digestive system–surgerySindirim sistemi — cerrahiWIWIGastrointestinal SystemMide bağırsak sistemi
36219744Endocrine system–surgeryEndokrin sistemi — cerrahiWKWKEndocrine SystemEndokrin sistem
36219746Urogenital system–surgeryÜrogenital sistem — cerrahiWJWJUrogenital SystemÜrogenital Sistem
36219747Musculoskeletal system–surgeryKas-iskelet sistemi — cerrahiWEWEMusculoskeletal SystemKas İskelet Sistemi
362197477Skin–surgeryCilt ameliyatıWRWRDermatologyDermatoloji
36219748Nervous system–surgerySinir sistemi — CerrahiWLWLNervous SystemGergin sistem
36219751OtorhinolaryngologyKulak Burun BoğazWVWVOtorhinolaryngologyKulak Burun Boğaz
36219751009Otorhinolaryngology–historyKulak Burun Boğaz–tarihWVWV11Otorhinolaryngology–HistoryKulak Burun Boğaz–Tarih
362197522Oral regionAğız bölgesiWUWUDentistry/Oral SurgeryDiş Hekimliği/Ağız Cerrahisi
36219754Respiratory system–surgerySolunum sistemi — cerrahiWFWFRespiratory SystemSolunum sistemi
3621976DentistryDiş HekimliğiWUWUDentistry/Oral SurgeryDiş Hekimliği/Ağız Cerrahisi
3621976009Dentistry–historyDiş hekimliği — tarihWUWU11Dentistry/Oral Surg.–HistoryDiş Hekimliği/Ağız Cerrahisi–Tarih
3621977OphthalmologyOftalmolojiWWWWOphthalmologyOftalmoloji
3621977009Ophthalmology–historyOftalmoloji — tarihWWWW11Ophthalmology–HistoryOftalmoloji — Tarih
3621978Otology & audiologyOtoloji ve odyolojiWVWVOtorhinolaryngologyKulak Burun Boğaz
36219791Operative surgeryOperatif cerrahiWOWO162-198Surg. Procedure/ArmamentariumCerrahi. Prosedür/Silahlanma
36219795Plastic surgery; Organ transplantsEstetik cerrahi; Organ nakilleriWOWO600-640Plastic SurgeryEstetik cerrahi
36219796AnesthesiologyAnesteziyolojiWOWO200-460AnesthesiaAnestezi
36219797Geriatric surgeryGeriatrik cerrahiWOWO925-950Surgery in Special Age GroupsÖzel Yaş Gruplarında Cerrahi
36219798Pediatric surgeryPediatrik ameliyatWOWO925-950Surgery in Special Age GroupsÖzel Yaş Gruplarında Cerrahi
36219799Military surgeryAskeri cerrahiWOWO700-820Traumatic/Industrial/Emerg. Surg.Travmatik/Endüstriyel/Acil. Cerrahi.
3621981GynecologyJinekolojiWPWPGynecologyJinekoloji
3621981GynecologyJinekolojiWPWP1-390Gynecology (General)Jinekoloji (Genel)
3621981GynecologyJinekolojiWPWP505-660Physiology & Functional DisordersFizyoloji ve Fonksiyonel Bozukluklar
36219814Diseases of uterusRahim hastalıklarıWPWP400-480Uterus & Cervix UteriRahim ve Serviks Uteri
36219819Diseases of breastMeme hastalıklarıWPWP800-910BreastGöğüs
3621982ObstetricsDoğumWQWQObstetricsDoğum
3621982ObstetricsDoğumWQWQ1-175Obstetrics (General)Kadın Doğum (Genel)
3621982ObstetricsDoğumWQWQ200-260PregnancyGebelik
3621982009Obstetrics–historyKadın doğum — tarihWQWQ11Obstetrics–HistoryDoğum–Tarih
3621983Diseases & complications of pregnancyHamilelik hastalıkları ve komplikasyonlarıWQWQ200-260PregnancyGebelik
3621984Childbirth (Parturition)–LaborDoğum (Doğum)–DoğumWQWQ300-330Laborİş gücü
3621985Complicated labor (Dystocia)Karmaşık doğum (Distosi)WQWQ300-330Laborİş gücü
3621986Normal puerperiumNormal lohusalıkWQWQ500-505PuerperiumLohusalık
3621987Puerperal diseasesLohusalık hastalıklarıWQWQ500-505PuerperiumLohusalık
3621988Obstetrical surgeryObstetrik cerrahiWQWQ400-450Obstetrical SurgeryDoğum Cerrahisi
36219892PediatricsPediatriWSWSPediatricsPediatri
362198920009Pediatrics–historyPediatri — tarihWSWS11Pediatrics–HistoryPediatri–Tarih
36219897Geriatric disordersGeriatrik bozukluklarWTWTGeriatrics/Chronic DiseasesGeriatri/Kronik Hastalıklar
362.2Mental & emotional illnessesZihinsel ve duygusal hastalıklarWMWM1-105Psychiatry (General)Psikiyatri (Genel)
362.25NeurosesnevrozlarWMWM170-197Neurotic DisordersNevrotik Bozukluklar
362.26PsychosesPsikozlarWMWM200-220Psychotic DisordersPsikotik Bozukluklar
362.29Substance abuseMadde bağımlılığıWMWM270-290Substance-Related DisordersMaddeyle İlgili Bozukluklar
362.3Mental retardationZeka geriliğiWMWM300-308Mental RetardationZeka geriliği
362.86VeteransGazilerUBUBMilitary administrationAskeri yönetim
362.86VeteransGazilerVBVBNaval administrationDeniz idaresi
363.1Public safety programsKamu güvenliği programlarıWAWA250-292Accident and Injury PreventionKaza ve Yaralanmaların Önlenmesi
363.7Environmental problemsÇevre sorunlarıTDTDEnvironmental technology. Sanitary engineeringÇevresel teknoloji. Sıhhi mühendislik
363.7Environmental problemsÇevre sorunlarıWAWA670-847Sanitation and Environ. ControlSanitasyon ve Çevre. Kontrol
368382Health insuranceSağlık SigortasıWW100-275Medical Service PlansTıbbi Hizmet Planları
370EducationEğitimLLEducation (General)Eğitim (Genel)
370.1Philosophy & theoryFelsefe ve teoriLLEducation (General)Eğitim (Genel)
370.11Education for specific objectivesBelirli hedeflere yönelik eğitimLCLCSpecial aspects of educationEğitimin özel yönleri
370.15Educational psychologyEğitimsel psikolojiLBLBTheory and practice of educationEğitim teorisi ve pratiği
370.3Education–DictionariesEğitim–SözlüklerLLEducation (General)Eğitim (Genel)
370.5Education–PeriodicalsEğitim–Süreli YayınlarLLEducation (General)Eğitim (Genel)
370.7Education, research, related topicsEğitim, araştırma, ilgili konularLLEducation (General)Eğitim (Genel)
370.8History & description with respect to kinds of personsKişi türlerine göre tarih ve açıklamaLLEducation (General)Eğitim (Genel)
370.9Historical, geographic, persons treatmentTarihsel, coğrafi, kişilere yönelik muameleLALAHistory of educationEğitim tarihi
371Schools & activities; special educationOkullar ve aktiviteler; özel EğitimLBLBTheory and practice of educationEğitim teorisi ve pratiği
371.82Specific kinds of studentsBelirli öğrenci türleriLCLCSpecial aspects of educationEğitimin özel yönleri
372Elementary educationİlköğretimLBLBTheory and practice of educationEğitim teorisi ve pratiği
373Secondary educationOrta öğretimLBLBTheory and practice of educationEğitim teorisi ve pratiği
374Adult educationYetişkin eğitimiLCLCSpecial aspects of educationEğitimin özel yönleri
378Higher educationYüksek öğretimLHLHCollege and school magazines and newspapersKolej ve okul dergileri ve gazeteleri
378.1Organization & activities in higher educationYükseköğretimde organizasyon ve faaliyetlerLBLBTheory and practice of educationEğitim teorisi ve pratiği
378.2Academic degrees & related topicsAkademik dereceler ve ilgili konularLBLBTheory and practice of educationEğitim teorisi ve pratiği
378.3Student aid & related topicsÖğrenci yardımı ve ilgili konularLBLBTheory and practice of educationEğitim teorisi ve pratiği
378.4Higher education–EuropeYüksek öğrenim — AvrupaLFLFIndividual institutions – EuropeBireysel kurumlar – Avrupa
378.5 – 378.6Higher education–AfricaYüksek öğrenim — AfrikaLGLGIndividual institutions – Asia, Africa, OceaniaBireysel kurumlar – Asya, Afrika, Okyanusya
378.73 – 378.79Higher education–United StatesYüksek öğrenim — Amerika Birleşik DevletleriLDLDIndividual institutions – United StatesBireysel kurumlar – Amerika Birleşik Devletleri
378.8Universities & colleges–Latin AmericaÜniversiteler ve kolejler — Latin AmerikaLELEIndividual institutions – America (except United States)Bireysel kurumlar – Amerika (Amerika Birleşik Devletleri hariç)
379Public policy issues in educationEğitimde kamu politikası sorunlarıLCLCSpecial aspects of educationEğitimin özel yönleri
381Internal commerce (Domestic trade)İç ticaret (İç ticaret)HFHFCommerceTicaret
382International commerce (Foreign trade)Uluslararası ticaret (Dış ticaret)HFHFCommerceTicaret
383 – 388Communications & transportationİletişim ve ulaşımHEHETransportation and communicationsUlaşım ve iletişim
387.1PortsLimanlarVKVKNavigation. Merchant marineNavigasyon. Ticari denizcilik
390 – 394Customs, etiquette & folkloreGümrük, görgü kuralları ve folklorGTGTManners and customs (General)Görgü ve gelenekler (Genel)
395Etiquette (Manners)Görgü Kuralları (Görgü Kuralları)BJBJ 1801-2195Social usages. EtiquetteSosyal kullanımlar. Görgü kuralları
398.2 – 398.4Folk literatureHalk edebiyatıGRGRFolkloreFolklor
398.8Rhymes & rhyming gamesTekerlemeler ve kafiye oyunlarıGRGRFolkloreFolklor
400 – 418Language; LinguisticsDil; DilbilimPPPhilology. LinguisticsFiloloji. Dilbilim
410LinguisticsDilbilimPBPB 1 – 431Modern languages. Celtic languages–GeneralModern Diller. Kelt dilleri–Genel
411.7PaleographyPaleografyaCNCNInscriptions. EpigraphyYazıtlar. Epigrafi
417.7PaleographyPaleografyaZZ 105-115.5Books. Writing. Paleography. Libraries. BibliographyKitabın. Yazı. Paleografya. Kütüphaneler. Kaynakça
419Sign languagesİşaret dilleriHVHVSign language. Gesture–Systems of speech of the deafİşaret dili. Jest–Sağırların konuşma sistemleri
419Sign languagesİşaret dilleriPP 117-117.5Sign language. Gesture–Generalİşaret dili. Jest–Genel
420English & Old English Languagesİngilizce ve Eski İngilizce DilleriPEPEEnglish languageingilizce dili
430 – 438German & related languagesAlmanca ve ilgili dillerPDPDGermanic languages. Scandinavian languagesCermen dilleri. İskandinav dilleri
430 – 438German & related languagesAlmanca ve ilgili dillerPFPFWest Germanic languagesBatı Cermen dilleri
439.1Yiddish languageYidiş diliPJPJOriental languages & literatures–Yiddish languageDoğu dilleri ve edebiyatları — Yidiş dili
439.2 – 439.4Low Germanic languagesDüşük Cermen dilleriPFPFWest Germanic languagesBatı Cermen dilleri
439.5 – 439.8North Germanic languages (Nordic languages)Kuzey Cermen dilleri (İskandinav dilleri)PDPDGermanic languages. Scandinavian languagesCermen dilleri. İskandinav dilleri
439.9East Germanic languagesDoğu Cermen dilleriPDPDGermanic languages. Scandinavian languagesCermen dilleri. İskandinav dilleri
440French & related languagesFransızca ve ilgili dillerPCPC 2001 – 3761Romance languagesRomantik diller
450Italian, Romanian & related languagesİtalyanca, Rumence ve ilgili dillerPCPC 601 – 1984Romance languagesRomantik diller
460Spanish & Portuguese languagesİspanyolca ve Portekizce dilleriPCPC 4001+Romance languagesRomantik diller
470Latin & Italic languagesLatince ve İtalik dillerPAPAGreek & Latin languages & literaturesYunan ve Latin dilleri ve edebiyatları
480Classical & modern Greek languagesKlasik ve modern Yunan dilleriPAPAGreek & Latin languages & literaturesYunan ve Latin dilleri ve edebiyatları
491.1 – 491.5Indo-Iranian languagesHint-İran dilleriPKPKIndo-Iranian language & literatureHint-İran dili ve edebiyatı
491.6Celtic languagesKelt dilleriPBPBModern languages. Celtic languagesModern Diller. Kelt dilleri
491.7East Slavic languages; Russian languageDoğu Slav dilleri; Rus DiliPGPGSlavic, Baltic, Albanian languages & literaturesSlav, Baltık, Arnavut dilleri ve edebiyatları
491.8Slavic (Slavonic) languagesSlav (Slav) dilleriPGPGSlavic, Baltic, Albanian languages & literaturesSlav, Baltık, Arnavut dilleri ve edebiyatları
491.9 – 491.991Baltic languages; Albanian languageBaltık dilleri; Arnavut diliPGPGSlavic, Baltic, Albanian languages & literaturesSlav, Baltık, Arnavut dilleri ve edebiyatları
491992Armenian languageErmeni diliPKPK 8001 – 8499Indo-Iranian language & literatureHint-İran dili ve edebiyatı
491.993 – 491.998Other Indo-European languagesDiğer Hint-Avrupa dilleriPPPhilology. LinguisticsFiloloji. Dilbilim
492Afro-Asiatic languages; Semitic languagesAfro-Asya dilleri; Semitik dillerPJPJOriental languages & literaturesDoğu dilleri ve edebiyatları
493 – 493.5Non-Semitic Afro-Asiatic languagesSemitik olmayan Afro-Asya dilleriPJPJOriental languages & literaturesDoğu dilleri ve edebiyatları
493.7Chadic languagesÇad dilleriPLPL 8000 – 8844Languages of Eastern Asia, Africa, OceaniaDoğu Asya, Afrika, Okyanusya Dilleri
494 – 494.3Ural-Altaic languagesUral-Altay dilleriPLPLLanguages of Eastern Asia, Africa, OceaniaDoğu Asya, Afrika, Okyanusya Dilleri
494.4Samoyedic languagesSamoyed dilleriPHPHFinno-Ugric, Basque languages & literaturesFinno-Ugor, Bask dilleri ve edebiyatları
494.5Finno-Ugric languagesFinno-Ugor dilleriPHPHFinno-Ugric, Basque languages & literaturesFinno-Ugor, Bask dilleri ve edebiyatları
494.6Ainu languageAinu diliPLPLLanguages of Eastern Asia, Africa, OceaniaDoğu Asya, Afrika, Okyanusya Dilleri
494.6Altaic, Uralic, Hyperborean, Dravidian languagesAltay, Ural, Hyperborean, Dravidian dilleriPMPMHyperborean, Indian, & artificial languagesHyperborean, Hint ve yapay diller
494.8Dravidian languagesDravid dilleriPLPLLanguages of Eastern Asia, Africa, OceaniaDoğu Asya, Afrika, Okyanusya Dilleri
495Languages of East & Southeast AsiaDoğu ve Güneydoğu Asya DilleriPLPLLanguages of Eastern Asia, Africa, OceaniaDoğu Asya, Afrika, Okyanusya Dilleri
496African languagesAfrika dilleriPLPL 8000 – 8844Languages of Eastern Asia, Africa, OceaniaDoğu Asya, Afrika, Okyanusya Dilleri
497North American native languagesKuzey Amerika yerli dilleriPMPMHyperborean, Indian, & artificial languagesHyperborean, Hint ve yapay diller
498South American native languagesGüney Amerika yerli dilleriPMPMHyperborean, Indian, & artificial languagesHyperborean, Hint ve yapay diller
499.1 – 499.5Austronesian & other languagesAvustronezya dili ve diğer dillerPLPLLanguages of Eastern Asia, Africa, OceaniaDoğu Asya, Afrika, Okyanusya Dilleri
499.92Basque languageBask diliPHPHFinno-Ugric, Basque languages & literaturesFinno-Ugor, Bask dilleri ve edebiyatları
499.94Etruscan languageEtrüsk diliPP 1078Philology. LinguisticsFiloloji. Dilbilim
499.95Sumerian languageSümer diliPJPJOriental languages & literaturesDoğu dilleri ve edebiyatları
499.96Caucasian languagesKafkas dilleriPKPKIndo-Iranian language & literatureHint-İran dili ve edebiyatı
499.99Artificial languagesYapay dillerPMPMHyperborean, Indian, & artificial languagesHyperborean, Hint ve yapay diller
500Natural sciences & mathematicsDoğa bilimleri ve matematikQQScience (General)Bilim (Genel)
501Philosophy of scienceBilim FelsefesiQQScience (General)Bilim (Genel)
502MiscellanyÇeşitliQQScience (General)Bilim (Genel)
503Dictionaries & encyclopediasSözlükler ve ansiklopedilerQQScience (General)Bilim (Genel)
505Serial publicationsSeri yayınlarQQScience (General)Bilim (Genel)
506Organizations & managementOrganizasyonlar ve yönetimQQScience (General)Bilim (Genel)
507Education, research, related topicsEğitim, araştırma, ilgili konularQQScience (General)Bilim (Genel)
508Natural historyDoğal TarihQHNQHNNatural history (General)Doğa tarihi (Genel)
509Historical, geographic, persons treatmentTarihsel, coğrafi, kişilere yönelik muameleQQScience (General)Bilim (Genel)
510MathematicsMatematikQAQAMathematicsMatematik
520Astronomy & allied sciencesAstronomi ve ilgili bilimlerQBQBAstronomyAstronomi
521Celestial mechanicsGök mekaniğiQBQBAstronomyAstronomi
522Techniques, equipment, materialsTeknikler, ekipman, materyallerQBQBAstronomyAstronomi
523Specific celestial bodies & phenomenaBelirli gök cisimleri ve fenomenlerQBQBAstronomyAstronomi
525Earth (Astronomical geography)Dünya (Astronomi coğrafyası)QBQBAstronomyAstronomi
526Mathematical geographyMatematiksel coğrafyaGAGAMathematical geography. CartographyMatematiksel coğrafya. Haritacılık
526.9SurveyingÖlçmeTATAEngineering (General). Civil engineeringMühendislik (Genel). İnşaat mühendisliği
527Celestial navigationGöksel navigasyonVKVKNavigation. Merchant marineNavigasyon. Ticari denizcilik
528EphemeridesEfemeridlerQBQBAstronomyAstronomi
529ChronologyKronolojiQBQBAstronomyAstronomi
529 – 529.5ChronologyKronolojiCECETechnical chronology. CalendarTeknik kronoloji. Takvim
530PhysicsFizikQCQCPhysicsFizik
540Chemistry & allied sciencesKimya ve müttefik bilimlerQDQDChemistryKimya
550Earth sciencesYer BilimleriQEQEGeologyJeoloji
551Geology, hydrology, meteorologyJeoloji, hidroloji, meteorolojiQEQEGeologyJeoloji
551.4 – 551.45GeomorphologyJeomorfolojiGBGBPhysical geographyFiziksel coğrafya
551.46 – 551.47OceanographyOşinografiGCGCOceanographyOşinografi
552PetrologyPetrolojiQEQEGeologyJeoloji
553Economic geologyEkonomik jeolojiQEQEGeologyJeoloji
554Earth sciences of EuropeAvrupa’nın yer bilimleriQEQEGeologyJeoloji
555Earth sciences of AsiaAsya’nın yer bilimleriQEQEGeologyJeoloji
556Earth sciences of AfricaAfrika’nın yer bilimleriQEQEGeologyJeoloji
557Earth sciences of North AmericaKuzey Amerika’nın yer bilimleriQEQEGeologyJeoloji
558Earth sciences of South AmericaGüney Amerika’nın yer bilimleriQEQEGeologyJeoloji
559Earth sciences of other areasDiğer alanların yer bilimleriQEQEGeologyJeoloji
560 – 561Paleontology; PaleozoologyPaleontoloji; PaleozoolojiQEQE701+Geology–PaleontologyJeoloji–Paleontoloji
571Physiology & related subjectsFizyoloji ve ilgili konularQKQKBotanyBotanik
571Physiology & related subjectsFizyoloji ve ilgili konularQPQPPhysiologyFizyoloji
571.9Diseases–PathologyHastalıklar — PatolojiQZQZPathologyPatoloji
572BiochemistryBiyokimyaQKQKBotanyBotanik
572BiochemistryBiyokimyaQPQPPhysiologyFizyoloji
573Specific systems in animalsHayvanlarda özel sistemlerQKQKBotanyBotanik
573Specific systems in animalsHayvanlarda özel sistemlerQPQPPhysiologyFizyoloji
575Specific parts of & physiological systems in plantsBitkilerdeki fizyolojik sistemlerin belirli kısımlarıQKQKBotanyBotanik
576Genetics & evolutionGenetik ve evrimQHQHBiology (General)Biyoloji (Genel)
577EcologyEkolojiQHQHBiology (General)Biyoloji (Genel)
578Natural history of organismsOrganizmaların doğal tarihiQHQHBiology (General)Biyoloji (Genel)
579 – 579.3MicroorganismsMikroorganizmalarQRQRMicrobiologyMikrobiyoloji
579.4 – 579.8Protozoa, fungi, mushrooms, lichens, algaeProtozoalar, mantarlar, mantarlar, likenler, alglerQKQKBotanyBotanik
580PlantsBitkilerQKQKBotanyBotanik
581.6Miscellaneous nontaxonomic kinds of plantsÇeşitli taksonomik olmayan bitki türleriSBSBPlant cultureBitki kültürü
590AnimalsHayvanlarQLQLZoologyZooloji
599.9Physical anthropologyFiziksel antropolojiGNGNAnthropologyAntropoloji
600Technology (Applied sciences)Teknoloji (Uygulamalı bilimler)TTTechnology (General)Teknoloji (Genel)
601Philosophy & theoryFelsefe ve teoriTTTechnology (General)Teknoloji (Genel)
602MiscellanyÇeşitliTTTechnology (General)Teknoloji (Genel)
603Dictionaries & encyclopediasSözlükler ve ansiklopedilerTTTechnology (General)Teknoloji (Genel)
604Technical drawing, hazardous materials technologyTeknik çizim, tehlikeli madde teknolojisiTTTechnology (General)Teknoloji (Genel)
604.2Technical drawingTeknik çizimTJTJMechanical engineering and machineryMakine mühendisliği ve makine
605Serial publicationsSeri yayınlarTTTechnology (General)Teknoloji (Genel)
606OrganizationsOrganizasyonlarTTTechnology (General)Teknoloji (Genel)
607Education, research, related topicsEğitim, araştırma, ilgili konularTTTechnology (General)Teknoloji (Genel)
608Inventions & patentsBuluşlar ve patentlerTTTechnology (General)Teknoloji (Genel)
609Historical, geographic, persons treatmentTarihsel, coğrafi, kişilere yönelik muameleTTTechnology (General)Teknoloji (Genel)
610Medical sciences; MedicineTıp Bilimleri; İlaçWWMedical ProfessionTıbbi meslek
610Medical sciences; MedicineTıp Bilimleri; İlaçWW1-96Medical Profession–GeneralTıp Mesleği-Genel
610Medical sciences; MedicineTıp Bilimleri; İlaçWBWBPractice of MedicineTıp Uygulaması
610.73NursingHemşirelikWYWYNursingHemşirelik
6107309Nursing–historyHemşirelik — tarihWYWY11Nursing–HistoryHemşirelik–Tarih
610.9Medicine–historyTıp — tarihWZWZHistory of MedicineTıp Tarihi
611Human anatomy, cytology, histologyİnsan anatomisi, sitoloji, histolojiQMQMHuman anatomyİnsan anatomisi
611Human anatomy, cytology, histologyİnsan anatomisi, sitoloji, histolojiQSQSHuman Anatomyİnsan anatomisi
611Human anatomy, cytology, histologyİnsan anatomisi, sitoloji, histolojiQSQS1-132AnatomyAnatomi
611018Cytology & histologySitoloji ve histolojiQSQS504-539HistologyHistoloji
6110185Blood & lymph elementsKan ve lenf elemanlarıWHWHHemic/Lymph. SystemsHemik/Lenf. Sistemler
611.1Cardiovascular organsKardiyovasküler organlarWGWGCardiovascular SystemKardiyovasküler sistem
611.2Respiratory organsSolunum organlarıWFWFRespiratory SystemSolunum sistemi
611.3Digestive tract organsSindirim sistemi organlarıWIWIGastrointestinal SystemMide bağırsak sistemi
611.4Lymphatic & glandular organsLenfatik ve glandüler organlarWKWKEndocrine SystemEndokrin sistem
611.42Lymphatic systemLenf sistemiWHWHHemic/Lymph. SystemsHemik/Lenf. Sistemler
611.46Lymphatic glandsLenfatik bezlerWHWHHemic/Lymph. SystemsHemik/Lenf. Sistemler
611.6Urogenital organsÜrogenital organlarWJWJUrogenital SystemÜrogenital Sistem
611.65Ovaries & fallopian tubesYumurtalıklar ve fallop tüpleriWPWP1-390Gynecology (General)Jinekoloji (Genel)
611.7Musculoskeletal system, integumentKas-iskelet sistemi, bütünlükWEWEMusculoskeletal SystemKas İskelet Sistemi
611.77IntegumentKılıfWRWRDermatologyDermatoloji
611.8Nervous systemGergin sistemWLWLNervous SystemGergin sistem
612Human physiologyİnsan fizyolojisiQPQPPhysiologyFizyoloji
612Human physiologyİnsan fizyolojisiQTQTPhysiologyFizyoloji
612Human physiologyİnsan fizyolojisiQTQT104-172Human Physiologyİnsan fizyolojisi
612Human physiologyİnsan fizyolojisiQTQT1-33.1Physiology (General)Fizyoloji (Genel)
612015BiochemistryBiyokimyaQUQUBiochemistryBiyokimya
612.1Cardiovascular systemKardiyovasküler sistemWGWGCardiovascular SystemKardiyovasküler sistem
612.11BloodKanWHWHHemic/Lymph. SystemsHemik/Lenf. Sistemler
612.2RespirationSolunumWFWFRespiratory SystemSolunum sistemi
612.3DigestionSindirimWIWIGastrointestinal SystemMide bağırsak sistemi
612.4Secretion, excretion, related functionsSalgı, boşaltım, ilgili işlevlerWKWKEndocrine SystemEndokrin sistem
612.42Lymph & lymphaticsLenf ve lenfatiklerWHWHHemic/Lymph. SystemsHemik/Lenf. Sistemler
612.46ExcretionBoşaltımWJWJUrogenital SystemÜrogenital Sistem
612.62Female reproductive systemKadın üreme sistemiWPWP505-660Physiology & Functional DisordersFizyoloji ve Fonksiyonel Bozukluklar
612.63Pregnancy & childbirthHamilelik ve doğumWQWQ200-260PregnancyGebelik
612.64Physiology of embryo & fetusEmbriyo ve fetüsün fizyolojisiQSQS604-681EmbryologyEmbriyoloji
612664Mammary glands & lactationMeme bezleri ve emzirmeWPWP800-910BreastGöğüs
612.7Musculoskeletal system, integumentKas-iskelet sistemi, bütünlükWEWEMusculoskeletal SystemKas İskelet Sistemi
612.79Integument; SkinKabuk; DeriWRWRDermatologyDermatoloji
612.8Nervous functions–Sensory functionsSinir işlevleri — Duyusal işlevlerWLWLNervous SystemGergin sistem
613Promotion of healthSağlığın teşvikiQTQT180-275Physiology & HygieneFizyoloji ve Hijyen
613.2DieteticsDiyetetikQUQUBiochemistryBiyokimya
613.2DieteticsDiyetetikTXTXHome economics. Hospitality industryEv Ekonomisi. Konaklama endüstrisi
613.6Special topics of health & safetySağlık ve güvenliğe ilişkin özel konularWAWA250-292Accident and Injury PreventionKaza ve Yaralanmaların Önlenmesi
613.62Industrial & occupational healthEndüstriyel ve iş sağlığıWAWA400-495Occup. Med., Health and Hygieneİşgal. Tıp, Sağlık ve Hijyen
614Incidence & prevention of diseaseHastalığın görülme sıklığı ve önlenmesiWAWAPublic HealthHalk Sağlığı
614Incidence & prevention of diseaseHastalığın görülme sıklığı ve önlenmesiWAWA1-106Public Health (General)Halk Sağlığı (Genel)
614.09Incidence & prevention of disease–historyHastalığın görülme sıklığı ve önlenmesi – tarihWAWA11Public Health–HistoryHalk Sağlığı–Tarih
614.1Forensic medicineAdli tıpWW601-925Forensic Medicine & DentistryAdli Tıp ve Diş Hekimliği
614.42IncidenceİnsidansWAWA900-950Statistics and Surveysİstatistikler ve Anketler
614.5Incidence of & public measures to prevent diseasesHastalıkların görülme sıklığı ve hastalıkların önlenmesine yönelik kamu önlemleriWCWCInfectious/Communicable DiseaseBulaşıcı/Bulaşıcı Hastalık
615.1Drugs (Materia medica)İlaçlar (Materia medica)QVQVPharmacologyFarmakoloji
615.1Drugs (Materia medica)İlaçlar (Materia medica)QVQV1-370Pharmacology (General)Farmakoloji (Genel)
615.1Drugs (Materia medica)İlaçlar (Materia medica)QVQV701-835Pharmacy and PharmaceuticsEczacılık ve Eczacılık
615109Drugs (Materia medica)–historyİlaçlar (Materia medica) — tarihQVQV11Pharmacology–HistoryFarmakoloji — Tarih
615.2Inorganic drugsİnorganik ilaçlarQVQV1-370Pharmacology (General)Farmakoloji (Genel)
615.2Inorganic drugsİnorganik ilaçlarQVQV701-835Pharmacy and PharmaceuticsEczacılık ve Eczacılık
615.3Organic drugsOrganik ilaçlarQVQV1-370Pharmacology (General)Farmakoloji (Genel)
615.3Organic drugsOrganik ilaçlarQVQV701-835Pharmacy and PharmaceuticsEczacılık ve Eczacılık
615.4Practical pharmacyPratik eczaneQVQV701-835Pharmacy and PharmaceuticsEczacılık ve Eczacılık
615.5TherapeuticsTerapötiklerWBWBPractice of MedicineTıp Uygulaması
615532HomeopathyHomeopatiWBWB930HomeopathyHomeopati
615.6Methods of administering medicationİlaç uygulama yöntemleriWBWBPractice of MedicineTıp Uygulaması
615.7PharmacodynamicsFarmakodinamikQVQV1-370Pharmacology (General)Farmakoloji (Genel)
615.7PharmacodynamicsFarmakodinamikQVQV701-835Pharmacy and PharmaceuticsEczacılık ve Eczacılık
615.8Specific therapies & kinds of therapiesÖzel terapiler ve terapi türleriWBWBPractice of MedicineTıp Uygulaması
615842Radiotherapy (Radiation therapy, Actinotherapy)Radyoterapi (Radyasyon tedavisi, Aktinoterapi)WNWNRadiology/Diagnostic ImagingRadyoloji/Tanısal Görüntüleme
615.9ToxicologyToksikolojiQVQV600-667ToxicologyToksikoloji
615.94Animal poisonsHayvan zehirleriWDWD400-430Animal PoisonsHayvan Zehirleri
615952Plant & microorganism poisonsBitki ve mikroorganizma zehirleriWDWD500-530Plant PoisonsBitki Zehirleri
616DiseasesHastalıklarWBWBPractice of MedicineTıp Uygulaması
616.01Medical microbiologyTıbbi mikrobiyolojiQWQWMicrobiology and ImmunologyMikrobiyoloji ve İmmünoloji
6160252First aidİlk yardımWAWA250-292Accident and Injury PreventionKaza ve Yaralanmaların Önlenmesi
616043Congenital diseasesKonjenital hastalıklarQSQS604-681EmbryologyEmbriyoloji
616044Chronic diseasesKronik hastalıklarWTWTGeriatrics/Chronic DiseasesGeriatri/Kronik Hastalıklar
61604409Chronic diseases–historyKronik hastalıklar — tarihWTWT11Geriatrics/Chronic Dis.–HistoryGeriatri/Kronik Hastalık–Tarih
616.07PathologyPatolojiQYQYClinical PathologyKlinik Patoloji
616.07PathologyPatolojiQZQZPathologyPatoloji
6160709Pathology–historyPatoloji — tarihQYQY11Clinical Pathology–HistoryKlinik Patoloji — Tarih
6160709Pathology–historyPatoloji — tarihQZQZ11Pathology–HistoryPatoloji — Tarih
6160754Physical diagnosisFiziksel tanıWNWNRadiology/Diagnostic ImagingRadyoloji/Tanısal Görüntüleme
616075409Physical diagnosis–historyFiziksel tanı — tarihWNWN11Radiol./Diag. Imaging–HistoryRadyol./Diag. Görüntüleme–Tarih
6160757Radiological diagnosisRadyolojik tanıWNWNRadiology/Diagnostic ImagingRadyoloji/Tanısal Görüntüleme
616075709Radiological diagnosis–historyRadyolojik tanı — tarihWNWN11Radiol./Diag. Imaging–HistoryRadyol./Diag. Görüntüleme–Tarih
61607575Radioisotope scanningRadyoizotop taramasıWNWN440Nuclear MedicineNükleer Tıp
616079ImmunityBağışıklıkQWQWMicrobiology and ImmunologyMikrobiyoloji ve İmmünoloji
616.1Diseases of cardiovascular systemKardiyovasküler sistem hastalıklarıWGWGCardiovascular SystemKardiyovasküler sistem
6161009Diseases of cardiovascular system–historyKardiyovasküler sistem hastalıkları — tarihWGWG11Cardiovascular System–HistoryKardiyovasküler Sistem–Tarih
616.15Diseases of bloodKan hastalıklarıWHWHHemic/Lymph. SystemsHemik/Lenf. Sistemler
61615009Diseases of blood–historyKan hastalıkları — tarihWHWH11Hemic/Lymph. Systems–HistoryHemik/Lenf. Sistemler–Tarih
616.2Diseases of respiratory systemSolunum sistemi hastalıklarıWFWFRespiratory SystemSolunum sistemi
6162009Diseases of respiratory system–historySolunum sistemi hastalıkları — tarihWFWF11Respiratory System–HistorySolunum Sistemi–Tarih
616.21Diseases of nose, larynx, accessory organsBurun, gırtlak, yardımcı organ hastalıklarıWVWVOtorhinolaryngologyKulak Burun Boğaz
616.22Diseases of larynx, glottis, vocal cords, epiglottisLarinks, glottis, ses telleri, epiglot hastalıklarıWVWVOtorhinolaryngologyKulak Burun Boğaz
616.3Diseases of digestive systemSindirim sistemi hastalıklarıWIWIGastrointestinal SystemMide bağırsak sistemi
6163009Diseases of digestive system–historySindirim sistemi hastalıkları — tarihçeWIWI11Digestive System–HistorySindirim Sistemi–Tarih
616.39Nutritional & metabolic diseasesBeslenme ve metabolik hastalıklarWDWD200-226Metabolic DiseasesMetabolik Hastalıklar
616.4Endocrine system–human diseasesEndokrin sistemi — insan hastalıklarıWKWKEndocrine SystemEndokrin sistem
6164009Endocrine system–human diseases–historyEndokrin sistemi — insan hastalıkları — tarihWKWK11Endocrine System–HistoryEndokrin Sistemi–Tarih
616.42Diseases of lymphatic systemLenfatik sistem hastalıklarıWHWHHemic/Lymph. SystemsHemik/Lenf. Sistemler
61642009Diseases of lymphatic system–historyLenfatik sistem hastalıkları — tarihWHWH11Hemic/Lymph. Systems–HistoryHemik/Lenf. Sistemler–Tarih
616.5Diseases of integument, hair, nailsDeri, saç, tırnak hastalıklarıWRWRDermatologyDermatoloji
6165009Diseases of integument, hair, nails–historyDeri, saç ve tırnak hastalıkları — tarihWRWR11Dermatology–HistoryDermatoloji — Tarih
616.6Diseases of the urogenital systemÜrogenital sistem hastalıklarıWJWJUrogenital SystemÜrogenital Sistem
6166009Diseases of the urogenital system–historyÜrogenital sistem hastalıkları — tarihWJWJ11Urogenital System–HistoryÜrogenital Sistem — Tarih
616.7Diseases of musculoskeletal systemKas-iskelet sistemi hastalıklarıWEWEMusculoskeletal SystemKas İskelet Sistemi
616.7Diseases of musculoskeletal systemKas-iskelet sistemi hastalıklarıWEWE168-190OrthopaedicsOrtopedi
6167009Diseases of musculoskeletal system–historyKas-iskelet sistemi hastalıkları — tarihçeWEWE11Musculoskel. System–HistoryKas-iskelet. Sistem–Geçmiş
616.77Diseases of connective tissuesBağ dokusu hastalıklarıWRWRDermatologyDermatoloji
616.8Diseases of nervous system & mental disordersSinir sistemi hastalıkları ve zihinsel bozukluklarWLWLNervous SystemGergin sistem
616809Diseases of nervous system & mental disorders–historySinir sistemi hastalıkları ve zihinsel bozukluklar — tarihWLWL11Nervous System–HistorySinir Sistemi–Tarih
616.85Miscellaneous diseases of nervous system & mental disordersSinir sistemi ve zihinsel bozuklukların çeşitli hastalıklarıWMWM475-611Other DisordersDiğer Bozukluklar
616852NeurosesnevrozlarWMWM170-197Neurotic DisordersNevrotik Bozukluklar
6168588Mental retardation & learning disabilitiesZihinsel gerilik ve öğrenme güçlüğüWMWM300-308Mental RetardationZeka geriliği
616.86Substance abuse (Drug abuse)Madde bağımlılığı (Uyuşturucu kullanımı)WMWM270-290Substance-Related DisordersMaddeyle İlgili Bozukluklar
616.89Mental disordersZihinsel bozukluklarWMWM1-105Psychiatry (General)Psikiyatri (Genel)
616.89Mental disordersZihinsel bozukluklarWMWM200-220Psychotic DisordersPsikotik Bozukluklar
61689009Mental disorders–historyZihinsel bozukluklar — tarihWMWM11Psychiatry–HistoryPsikiyatri — Tarih
61689075Mental illness–psychiatry–diagnosisAkıl hastalığı — psikiyatri — teşhisWMWM140-165Mental Disorders. Diagnosis.Zihinsel Bozukluklar. Teşhis.
616891TherapyTerapiWMWM400-460.7TherapiesTerapiler
616.9Other diseases; Communicable diseasesDiğer hastalıklar; Bulaşıcı hastalıklarWCWCInfectious/Communicable DiseaseBulaşıcı/Bulaşıcı Hastalık
616.9Other diseases; Communicable diseasesDiğer hastalıklar; Bulaşıcı hastalıklarWCWC1-100Infectious/Comm. Dis. (General)Bulaşıcı/İletişim. Dis. (Genel)
616909Other diseases; Communicable diseases–historyDiğer hastalıklar; Bulaşıcı hastalıklar — tarihWCWC11Infectious/Comm. Dis.–HistoryBulaşıcı/İletişim. Dis.–Tarih
616.92Bacterial & viral diseasesBakteriyel ve viral hastalıklarWCWC195-425Infection/Bacterial InfectionsEnfeksiyon/Bakteriyel Enfeksiyonlar
616925Viral diseasesViral hastalıklarWCWC500-593Virus DiseasesVirüs Hastalıkları
616951Sexually transmitted diseasesCinsel yolla bulaşan hastalıklarWCWC140-185Sexually Transmitted DiseasesCinsel yolla bulaşan hastalıklar
616.96Parasitic diseasesParaziter hastalıklarQXQXParasitologyParazitoloji
616.96Parasitic diseasesParaziter hastalıklarWCWC680-950Tropical and Parasitic DiseasesTropikal ve Paraziter Hastalıklar
6169792Acquired immune deficiency syndrome (AIDS)Edinilmiş bağışıklık yetersizliği sendromu (AIDS)WCWC500-593Virus DiseasesVirüs Hastalıkları
616980213Aviation medicineHavacılık tıbbıWDWD700-758Aviation and Space MedicineHavacılık ve Uzay Tıbbı
616980214Space medicineUzay tıbbıWDWD700-758Aviation and Space MedicineHavacılık ve Uzay Tıbbı
6169803Industrial & occupational medicineEndüstriyel ve mesleki tıpWAWA400-495Occup. Med., Health and Hygieneİşgal. Tıp, Sağlık ve Hijyen
6169883Tropical diseasesTropikal HastalıklarWCWC680-950Tropical and Parasitic DiseasesTropikal ve Paraziter Hastalıklar
616989Diseases due to physical agentsFiziksel ajanların neden olduğu hastalıklarWDWD600-675Diseases by Physical AgentsFiziksel Etmenlerin Neden Olduğu Hastalıklar
616992TumorsTümörlerQZQZPathologyPatoloji
616993Benign tumorsİyi huylu tümörlerQZQZPathologyPatoloji
616994CancersKanserlerQZQZPathologyPatoloji
61699449Breast cancer–medicineMeme kanseri — TıpWPWP800-910BreastGöğüs
616995TuberculosisTüberkülozWFWFRespiratory SystemSolunum sistemi
617Surgery & related medical specialtiesCerrahi ve ilgili tıbbi uzmanlıklarWOWOSurgeryAmeliyat
617Surgery & related medical specialtiesCerrahi ve ilgili tıbbi uzmanlıklarWOWO1-149Surgery (General)Cerrahi (Genel)
617.05Surgery utilizing specific instruments & techniquesSpesifik alet ve tekniklerin kullanıldığı cerrahiWOWO162-198Surg. Procedure/ArmamentariumCerrahi. Prosedür/Silahlanma
617.05Surgery utilizing specific instruments & techniquesSpesifik alet ve tekniklerin kullanıldığı cerrahiWOWO500-517Operative Surg./Surg. TechniquesOperatif Cerrahi/Cerrahi. Teknikler
617.09Surgery–historyCerrahi — tarihWOWO11Surgery–HistoryCerrahi — Tarih
617.1Injuries & woundsYaralanmalar ve yaralarWOWO700-820Traumatic/Industrial/Emerg. Surg.Travmatik/Endüstriyel/Acil. Cerrahi.
61710262First aidİlk yardımWAWA250-292Accident and Injury PreventionKaza ve Yaralanmaların Önlenmesi
6171027Athletic injuriesAtletik yaralanmalarQTQT180-275Physiology & HygieneFizyoloji ve Hijyen
617.41Cardiovascular system–surgeryKardiyovasküler sistem — cerrahiWGWGCardiovascular SystemKardiyovasküler sistem
617.43Digestive system–surgerySindirim sistemi — cerrahiWIWIGastrointestinal SystemMide bağırsak sistemi
617.44Endocrine system–surgeryEndokrin sistemi — cerrahiWKWKEndocrine SystemEndokrin sistem
617.46Urogenital system–surgeryÜrogenital sistem — cerrahiWJWJUrogenital SystemÜrogenital Sistem
617.47Musculoskeletal system–surgeryKas-iskelet sistemi — cerrahiWEWEMusculoskeletal SystemKas İskelet Sistemi
617477Skin–surgeryCilt ameliyatıWRWRDermatologyDermatoloji
617.48Nervous systemGergin sistemWLWLNervous SystemGergin sistem
617.51HeadKAFAWVWVOtorhinolaryngologyKulak Burun Boğaz
6175109Head–historyKafa-tarihWVWV11Otorhinolaryngology–HistoryKulak Burun Boğaz–Tarih
617522059Oral region–surgeryAğız bölgesi–cerrahiWUWUDentistry/Oral SurgeryDiş Hekimliği/Ağız Cerrahisi
61752205909Oral region–surgery–historyAğız bölgesi–cerrahi–tarihWUWU11Dentistry/Oral Surg.–HistoryDiş Hekimliği/Ağız Cerrahisi–Tarih
617.54Thorax (Chest) & respiratory systemToraks (Göğüs) ve solunum sistemiWFWFRespiratory SystemSolunum sistemi
617.6DentistryDiş HekimliğiWUWUDentistry/Oral SurgeryDiş Hekimliği/Ağız Cerrahisi
617609Dentistry–historyDiş hekimliği — tarihWUWU11Dentistry/Oral Surg.–HistoryDiş Hekimliği/Ağız Cerrahisi–Tarih
617.7OphthalmologyOftalmolojiWWWWOphthalmologyOftalmoloji
617709Ophthalmology–historyOftalmoloji — tarihWWWW11Ophthalmology–HistoryOftalmoloji — Tarih
617.8Otology & audiologyOtoloji ve odyolojiWVWVOtorhinolaryngologyKulak Burun Boğaz
617.91Operative surgeryOperatif cerrahiWOWO162-198Surg. Procedure/ArmamentariumCerrahi. Prosedür/Silahlanma
617.91Operative surgeryOperatif cerrahiWOWO500-517Operative Surg./Surg. TechniquesOperatif Cerrahi/Cerrahi. Teknikler
617.95Plastic surgery; Organ transplantsEstetik cerrahi; Organ nakilleriWOWO600-640Plastic SurgeryEstetik cerrahi
617.96AnesthesiologyAnesteziyolojiWOWO200-460AnesthesiaAnestezi
617.97Geriatric surgeryGeriatrik cerrahiWOWO925-950Surgery in Special Age GroupsÖzel Yaş Gruplarında Cerrahi
617.98Pediatric surgeryPediatrik ameliyatWOWO925-950Surgery in Special Age GroupsÖzel Yaş Gruplarında Cerrahi
617.99Military surgeryAskeri cerrahiWOWO700-820Traumatic/Industrial/Emerg. Surg.Travmatik/Endüstriyel/Acil. Cerrahi.
618.1GynecologyJinekolojiWPWPGynecologyJinekoloji
618.1GynecologyJinekolojiWPWP1-390Gynecology (General)Jinekoloji (Genel)
618.1GynecologyJinekolojiWPWP505-660Physiology & Functional DisordersFizyoloji ve Fonksiyonel Bozukluklar
618.14Diseases of uterusRahim hastalıklarıWPWP400-480Uterus & Cervix UteriRahim ve Serviks Uteri
618.19Diseases of breastMeme hastalıklarıWPWP800-910BreastGöğüs
618.2ObstetricsDoğumWQWQObstetricsDoğum
618.2ObstetricsDoğumWQWQ1-175Obstetrics (General)Kadın Doğum (Genel)
618.2ObstetricsDoğumWQWQ200-260PregnancyGebelik
6182009Obstetrics–historyKadın doğum — tarihWQWQ11Obstetrics–HistoryDoğum–Tarih
618.3Diseases & complications of pregnancyHamilelik hastalıkları ve komplikasyonlarıWQWQ200-260PregnancyGebelik
618.4Childbirth (Parturition)–LaborDoğum (Doğum)–DoğumWQWQ300-330Laborİş gücü
618.5Complicated labor (Dystocia)Karmaşık doğum (Distosi)WQWQ300-330Laborİş gücü
618.6Normal puerperiumNormal lohusalıkWQWQ500-505PuerperiumLohusalık
618.7Puerperal diseasesLohusalık hastalıklarıWQWQ500-505PuerperiumLohusalık
618.8Obstetrical surgeryObstetrik cerrahiWQWQ400-450Obstetrical SurgeryDoğum Cerrahisi
618.92PediatricsPediatriWSWSPediatricsPediatri
618920009Pediatrics–historyPediatri — tarihWSWS11Pediatrics–HistoryPediatri–Tarih
618.97GeriatricsGeriatriWTWTGeriatrics/Chronic DiseasesGeriatri/Kronik Hastalıklar
620.8Human factors & safety engineeringİnsan faktörleri ve güvenlik mühendisliğiTTTechnology (General)Teknoloji (Genel)
621.1Steam engineeringBuhar mühendisliğiTJTJMechanical engineering and machineryMakine mühendisliği ve makine
621.2Hydraulic-power technologyHidrolik güç teknolojisiTJTJMechanical engineering and machineryMakine mühendisliği ve makine
621.3Electrical engineeringElektrik MühendisliğiTKTKElectrical engineering. Electronics. Nuclear engineeringElektrik Mühendisliği. Elektronik. Nükleer mühendislik
621367Technological photography & photo-opticsTeknolojik fotoğrafçılık ve foto-optikTRTRPhotographyFotoğrafçılık
621.4Engines, power plants, propulsion systemsMotorlar, enerji santralleri, tahrik sistemleriTJTJMechanical engineering and machineryMakine mühendisliği ve makine
621.48Nuclear engineeringNükleer mühendislikTKTKElectrical engineering. Electronics. Nuclear engineeringElektrik Mühendisliği. Elektronik. Nükleer mühendislik
621.5Pneumatic, vacuum, low-temperature technologiesPnömatik, vakum, düşük sıcaklık teknolojileriTJTJMechanical engineering and machineryMakine mühendisliği ve makine
621.6Blowers, fans, pumpsÜfleyiciler, fanlar, pompalarTJTJMechanical engineering and machineryMakine mühendisliği ve makine
621.8Machine engineeringMakine mühendisliğiTJTJMechanical engineering and machineryMakine mühendisliği ve makine
621.9ToolsAletlerTJTJMechanical engineering and machineryMakine mühendisliği ve makine
622Mining & related operationsMadencilik ve ilgili işlemlerTNTNMining engineering. MetallurgyMaden Mühendisliği. Metalurji
623Military & nautical engineeringAskeri ve denizcilik mühendisliğiUGUGMilitary engineering. Air forcesAskeri mühendislik. Hava Kuvvetleri
623.4OrdnanceMühimmatUUMilitary science (General)Askeri bilim (Genel)
623.4OrdnanceMühimmatUFUFArtilleryTopçu
623.4OrdnanceMühimmatVFVFNaval ordnanceDonanma mühimmatı
623.81Naval architectureGemi mimarisiVMVMNaval architecture. Shipbuilding. Marine engineeringGemi mimarisi. Gemi yapımı. Deniz Mühendisliği
623.82Nautical craftDenizcilik sanatıVVNaval science (General)Deniz bilimi (Genel)
623.82Nautical craftDenizcilik sanatıVMVMNaval architecture. Shipbuilding. Marine engineeringGemi mimarisi. Gemi yapımı. Deniz Mühendisliği
623.83ShipyardsTersanelerVMVMNaval architecture. Shipbuilding. Marine engineeringGemi mimarisi. Gemi yapımı. Deniz Mühendisliği
623.84Hulls of nautical craftDeniz taşıtlarının gövdeleriVMVMNaval architecture. Shipbuilding. Marine engineeringGemi mimarisi. Gemi yapımı. Deniz Mühendisliği
623.85Engineering systems of nautical craftDeniz taşıtlarının mühendislik sistemleriVMVMNaval architecture. Shipbuilding. Marine engineeringGemi mimarisi. Gemi yapımı. Deniz Mühendisliği
623.86Equipment & outfit of nautical craftDeniz taşıtlarının teçhizatı ve teçhizatıVMVMNaval architecture. Shipbuilding. Marine engineeringGemi mimarisi. Gemi yapımı. Deniz Mühendisliği
623.87Power plants of nautical craftDeniz araçlarına ait enerji santralleriVMVMNaval architecture. Shipbuilding. Marine engineeringGemi mimarisi. Gemi yapımı. Deniz Mühendisliği
623.88SeamanshipDenizcilikVKVKNavigation. Merchant marineNavigasyon. Ticari denizcilik
623.89NavigationNavigasyonVKVKNavigation. Merchant marineNavigasyon. Ticari denizcilik
624Civil engineeringİnşaat mühendisliğiTATAEngineering (General). Civil engineeringMühendislik (Genel). İnşaat mühendisliği
624.1Structural engineering & underground constructionYapı mühendisliği ve yer altı inşaatıTATAEngineering (General). Civil engineeringMühendislik (Genel). İnşaat mühendisliği
624.2 – 625.8Bridges–Design and constructionKöprüler — Tasarım ve inşaatTGTGBridge engineeringKöprü mühendisliği
625.26LocomotivesLokomotiflerTJTJMechanical engineering and machineryMakine mühendisliği ve makine
625.7 – 625.8Engineering of roadsYol mühendisliğiTETEHighway engineering. Roads and pavementsKarayolu mühendisliği. Yollar ve kaldırımlar
627Hydraulic engineeringHidrolik mühendislikTCTCHydraulic engineeringHidrolik mühendislik
628Sanitary & municipal engineeringSıhhi ve belediye mühendisliğiTDTDEnvironmental technology. Sanitary engineeringÇevresel teknoloji. Sıhhi mühendislik
628Sanitary & municipal engineeringSıhhi ve belediye mühendisliğiWAWA670-847Sanitation and Environ. ControlSanitasyon ve Çevre. Kontrol
629.04Transportation engineeringUlaştırma MühendisliğiTATAEngineering (General). Civil engineeringMühendislik (Genel). İnşaat mühendisliği
629.1Aerospace engineeringUzay MühendisliğiTLTLMotor vehicles. Aeronautics. AstronauticsMotorlu Taşıtlar. Havacılık. Uzay bilimi
629.2Motor land vehicles, cyclesMotorlu kara taşıtları, bisikletlerTLTLMotor vehicles. Aeronautics. AstronauticsMotorlu Taşıtlar. Havacılık. Uzay bilimi
629.3Air-cushion vehicles (Ground-effect machines, Hovercraft)Hava yastıklı araçlar (Yer etkili makineler, Hovercraft)TLTLMotor vehicles. Aeronautics. AstronauticsMotorlu Taşıtlar. Havacılık. Uzay bilimi
629.4AstronauticsUzay bilimiTLTLMotor vehicles. Aeronautics. AstronauticsMotorlu Taşıtlar. Havacılık. Uzay bilimi
629.8Automatic control engineeringOtomatik kontrol mühendisliğiTJTJMechanical engineering and machineryMakine mühendisliği ve makine
630AgricultureTarımSSAgriculture (General)Tarım (Genel)
631 – 631.4Techniques, equipment, materialsTeknikler, ekipman, materyallerSSAgriculture (General)Tarım (Genel)
631.5Cultivation & harvestingYetiştirme ve hasatSBSBPlant cultureBitki kültürü
631.6Clearing, drainage, revegetationTemizleme, drenaj, yeniden bitkilendirmeSSAgriculture (General)Tarım (Genel)
631.7Water conservationSu tasarrufuSSAgriculture (General)Tarım (Genel)
631.8Fertilizers, soil conditioners, growth regulatorsGübreler, toprak düzenleyiciler, büyüme düzenleyicileriSSAgriculture (General)Tarım (Genel)
632Plant injuries, diseases, pestsBitki yaralanmaları, hastalıklar, zararlılarSBSBPlant cultureBitki kültürü
633Field & plantation cropsTarla ve plantasyon bitkileriSBSBPlant cultureBitki kültürü
634.1 – 634.6Orchards & their fruitsMeyve bahçeleri ve meyveleriSBSBPlant cultureBitki kültürü
634.7Berries & herbaceous tropical & subtropical fruitsMeyveler ve otsu tropikal ve subtropikal meyvelerSBSBPlant cultureBitki kültürü
634.8GrapesÜzümSBSBPlant cultureBitki kültürü
634.9ForestryOrmancılıkSDSDForestryOrmancılık
635Garden crops (Horticulture)Bahçe bitkileri (Bahçecilik)SBSBPlant cultureBitki kültürü
636Animal husbandryHayvancılıkSFSFAnimal cultureHayvan kültürü
636089607Veterinary pathologyVeteriner patolojisiQZQZPathologyPatoloji
637Processing dairy & related productsSüt ürünleri ve ilgili ürünlerin işlenmesiSFSFAnimal cultureHayvan kültürü
638Insect cultureBöcek kültürüSFSFAnimal cultureHayvan kültürü
639.1HuntingAvcılıkSKSKHunting sportsAvcılık sporları
639.2Commercial fishing, whaling, sealingTicari balıkçılık, balina avcılığı, mühürlemeSHSHAquaculture. Fisheries. AnglingSu ürünleri yetiştiriciliği. Balıkçılık. olta balıkçılığı
639.3Culture of cold-blooded vertebrates; Fish cultureSoğukkanlı omurgalıların kültürü; Balık kültürüSHSHAquaculture. Fisheries. AnglingSu ürünleri yetiştiriciliği. Balıkçılık. olta balıkçılığı
639.4Mollusk fisheries & cultureYumuşakça balıkçılığı ve kültürüSHSHAquaculture. Fisheries. AnglingSu ürünleri yetiştiriciliği. Balıkçılık. olta balıkçılığı
639.5Crustacean fisheriesKabuklu balıkçılığıSHSHAquaculture. Fisheries. AnglingSu ürünleri yetiştiriciliği. Balıkçılık. olta balıkçılığı
639.6Crustacean cultureKabuklu kültürüSHSHAquaculture. Fisheries. AnglingSu ürünleri yetiştiriciliği. Balıkçılık. olta balıkçılığı
639.7Harvest & culture of invertebrates other than mollusks & crustaceansYumuşakçalar ve kabuklular dışındaki omurgasızların hasadı ve kültürüSHSHAquaculture. Fisheries. AnglingSu ürünleri yetiştiriciliği. Balıkçılık. olta balıkçılığı
639.8AquacultureSu ürünleri yetiştiriciliğiSHSHAquaculture. Fisheries. AnglingSu ürünleri yetiştiriciliği. Balıkçılık. olta balıkçılığı
639.9Conservation of biological resourcesBiyolojik kaynakların korunmasıSKSKHunting sportsAvcılık sporları
640Home economics & family livingEv ekonomisi ve aile yaşamıTXTXHome economics. Hospitality industryEv Ekonomisi. Konaklama endüstrisi
641Food & drinkYiyecek içecekTXTXHome economics. Hospitality industryEv Ekonomisi. Konaklama endüstrisi
642Meals & table serviceYemekler ve masa servisiTXTXHome economics. Hospitality industryEv Ekonomisi. Konaklama endüstrisi
643Housing & household equipmentKonut ve ev eşyalarıTXTXHome economics. Hospitality industryEv Ekonomisi. Konaklama endüstrisi
644Household utilitiesEv hizmetleriTXTXHome economics. Hospitality industryEv Ekonomisi. Konaklama endüstrisi
645Household furnishingsEv eşyalarıTXTXHome economics. Hospitality industryEv Ekonomisi. Konaklama endüstrisi
646Sewing, clothing, personal livingDikiş, giyim, kişisel yaşamTXTXHome economics. Hospitality industryEv Ekonomisi. Konaklama endüstrisi
646.1Sewing materials & equipmentDikiş malzemeleri ve ekipmanlarıTTTTHandicrafts. Arts and craftsEl sanatları. Sanat ve El işi
646.2Sewing & related operationsDikiş ve ilgili işlemlerTTTTHandicrafts. Arts and craftsEl sanatları. Sanat ve El işi
646.3Clothing & accessoriesGiyimTTTTHandicrafts. Arts and craftsEl sanatları. Sanat ve El işi
646.4Clothing & accessories constructionGiyim ve aksesuar yapımıTTTTHandicrafts. Arts and craftsEl sanatları. Sanat ve El işi
646.72Care of hair, face, skinSaç, yüz, cilt bakımıTTTTHandicrafts. Arts and craftsEl sanatları. Sanat ve El işi
647Management of public householdsKamuya ait hanelerin yönetimiTXTXHome economics. Hospitality industryEv Ekonomisi. Konaklama endüstrisi
648HousekeepingTemizlikTXTXHome economics. Hospitality industryEv Ekonomisi. Konaklama endüstrisi
649.1 – 641.7Child rearing & home care of childrenÇocuk yetiştirme ve çocukların evde bakımıHQHQThe Family. Marriage. WomenAile. Evlilik. Kadınlar
650Management & public relationsYönetim ve halkla ilişkilerHFHFCommerceTicaret
651Office servicesOfis hizmetleriHFHFCommerceTicaret
652-653Processes of written communication; ShorthandYazılı iletişim süreçleri; Kısa gösterimZZ 40-104.5Books. Writing. Paleography. Libraries. BibliographyKitabın. Yazı. Paleografya. Kütüphaneler. Kaynakça
657AccountingMuhasebeHFHFCommerceTicaret
658General managementGenel MüdürlükHFHFCommerceTicaret
658.5Management of productionÜretim yönetimiTSTSManufacturesÜretir
659.1AdvertisingReklamHFHFCommerceTicaret
660Chemical engineeringKimya MühendisliğiTPTPChemical technologyKimyasal teknoloji
664.7Grains, other seeds, their derived productsTahıllar, diğer tohumlar ve bunlardan elde edilen ürünlerTSTSManufacturesÜretir
664.9Meats & allied foodsEtler ve benzer gıdalarTSTSManufacturesÜretir
669MetallurgyMetalurjiTNTNMining engineering. MetallurgyMaden Mühendisliği. Metalurji
670ManufacturingÜretmeTSTSManufacturesÜretir
681Precision instruments & other devicesHassas aletler ve diğer cihazlarTJTJMechanical engineering and machineryMakine mühendisliği ve makine
681.1Instruments for measuring time, counting & calculating machinesZaman ölçme, sayma ve hesaplama makineleri için aletlerTSTSManufacturesÜretir
681.2Testing, measuring, sensing instrumentsTest etme, ölçme, algılama aletleriTATAEngineering (General). Civil engineeringMühendislik (Genel). İnşaat mühendisliği
683Hardware & household appliancesDonanım ve ev aletleriTSTSManufacturesÜretir
683.3LocksmithingÇilingirlikTSTSManufacturesÜretir
683.4Small firearmsKüçük ateşli silahlarTSTSManufacturesÜretir
684.1FurnitureMobilyaTSTSManufacturesÜretir
685Leather, fur goods, related productsDeri, kürk ürünleri, ilgili ürünlerTSTSManufacturesÜretir
686Printing & related activitiesBasım ve ilgili faaliyetlerZZ 40-104.5Books. Writing. Paleography. Libraries. BibliographyKitabın. Yazı. Paleografya. Kütüphaneler. Kaynakça
686Printing & related activitiesBasım ve ilgili faaliyetlerZZ 116-659Books. Writing. Paleography. Libraries. BibliographyKitabın. Yazı. Paleografya. Kütüphaneler. Kaynakça
690BuildingsBinalarTHTHBuilding constructionBina inşaatı
700The arts; Fine and decorative artsSanat; Güzel ve dekoratif sanatlarNNVisual arts (General)Görsel sanatlar (Genel)
700.1Philosophy of the artsSanat felsefesiNXNXArts in generalGenel olarak sanat
700.4Special topics of the artsSanatın özel konularıNXNXArts in generalGenel olarak sanat
700.5Serial publications of the artsSanatla ilgili seri yayınlarNXNXArts in generalGenel olarak sanat
700.9Historical, geographic, persons treatment of the artsSanatın tarihi, coğrafi, kişilerle ele alınışıNXNXArts in generalGenel olarak sanat
701Philosophy of fine & decorative artsGüzel ve dekoratif sanatlar felsefesiNNVisual arts (General)Görsel sanatlar (Genel)
702Miscellany of fine & decorative artsGüzel sanatlar ve dekoratif sanatlar çeşitleriNNVisual arts (General)Görsel sanatlar (Genel)
703Dictionaries of fine & decorative artsGüzel sanatlar ve dekoratif sanatlar sözlükleriNNVisual arts (General)Görsel sanatlar (Genel)
704Special topics of fine & decorative artsGüzel ve dekoratif sanatların özel konularıNNVisual arts (General)Görsel sanatlar (Genel)
705Serial publications of fine & decorative artsGüzel sanatlar ve dekoratif sanatlarla ilgili seri yayınlarNNVisual arts (General)Görsel sanatlar (Genel)
706Organizations & managementOrganizasyonlar ve yönetimNNVisual arts (General)Görsel sanatlar (Genel)
707Education, research, related topicsEğitim, araştırma, ilgili konularNNVisual arts (General)Görsel sanatlar (Genel)
708Galleries, museums, private collectionsGaleriler, müzeler, özel koleksiyonlarNNVisual arts (General)Görsel sanatlar (Genel)
709Historical, geographic, persons treatmentTarihsel, coğrafi, kişilere yönelik muameleNNVisual arts (General)Görsel sanatlar (Genel)
711Area planning (Civic art)Alan planlaması (Sivil sanat)NANAArchitectureMimari
720ArchitectureMimariNANAArchitectureMimari
730Plastic arts; SculpturePlastik Sanatlar; HeykelNBNBSculptureHeykel
737Numismatics & sigillographyNümizmatik ve sigilografiCJCJNumismaticsNümismatik
737.6Engraved seals, signets, stampsOyulmuş mühürler, mühürler, pullarCDCD 5001-6471Diplomatics. Archives. SealsDiplomatik. Arşivler. Mühürler
740Drawing & decorative artsÇizim ve dekoratif sanatlarNCNCDrawing. Design. IllustrationÇizim. Tasarım. İllüstrasyon
741Drawing & drawingsÇizim ve çizimlerNCNCDrawing. Design. IllustrationÇizim. Tasarım. İllüstrasyon
742PerspectivePerspektifNCNCDrawing. Design. IllustrationÇizim. Tasarım. İllüstrasyon
743Drawing & drawings by subjectKonuya göre çizim ve çizimlerNCNCDrawing. Design. IllustrationÇizim. Tasarım. İllüstrasyon
745Decorative artsDekoratif SanatlarNKNKDecorative arts. Applied artsDekoratif Sanatlar. Uygulamalı Sanatlar
745.5HandicraftsEl SanatlarıTTTTHandicrafts. Arts and craftsEl sanatları. Sanat ve El işi
745.6Calligraphy, heraldic design, illuminationKaligrafi, hanedan tasarım, aydınlatmaZZ 40-104.5Books. Writing. Paleography. Libraries. BibliographyKitabın. Yazı. Paleografya. Kütüphaneler. Kaynakça
745.7Decorative coloringDekoratif boyamaTTTTHandicrafts. Arts and craftsEl sanatları. Sanat ve El işi
746Textile artsTekstil sanatlarıNKNKDecorative arts. Applied artsDekoratif Sanatlar. Uygulamalı Sanatlar
746Textile artsTekstil sanatlarıTTTTHandicrafts. Arts and craftsEl sanatları. Sanat ve El işi
747Interior decorationİç dekorasyonNKNKDecorative arts. Applied artsDekoratif Sanatlar. Uygulamalı Sanatlar
748GlassBardakNKNKDecorative arts. Applied artsDekoratif Sanatlar. Uygulamalı Sanatlar
749Furniture & accessoriesMobilya ve aksesuarlarNKNKDecorative arts. Applied artsDekoratif Sanatlar. Uygulamalı Sanatlar
750Painting & paintingsBoyama ve resimlerNDNDPaintingTablo
760Graphic arts; Printmaking & printsGrafik Sanatları; Baskıresimler ve baskılarNENEPrint mediaMedyayı yazdır
770Photography & photographsFotoğrafçılık ve fotoğraflarTRTRPhotographyFotoğrafçılık
780MusicMüzikMLMLLiterature on musicMüzik üzerine edebiyat
781 – 781.4General principles & musical formsGenel prensipler ve müzik formlarıMTMTMusical instruction and studyMüzik eğitimi ve çalışma
782 – 788Ensembles, voices, instrumentsTopluluklar, sesler, enstrümanlarMMMusical WorksMüzikal Eserler
790Sports, games & entertainmentSpor, oyun ve eğlenceGVGVRecreation. LeisureYeniden yaratma. Boş vakit
793Indoor games & amusementsİç mekan oyunları ve eğlenceleriGVGV 1199-1570Games and amusementsOyunlar ve eğlenceler
794Indoor games of skillKapalı alanda beceri oyunlarıGVGV 1199-1570Games and amusementsOyunlar ve eğlenceler
795Games of chanceŞans OyunlarıGVGV 1199-1570Games and amusementsOyunlar ve eğlenceler
796Athletic & outdoor sports & gamesAtletik ve açık hava sporları ve oyunlarıGVGVRecreation. LeisureYeniden yaratma. Boş vakit
796.3Ball gamesTop oyunlarıGVGV 861-1017Ball gamesTop oyunları
796.4Weight lifting, track & field, gymnasticsAğırlık kaldırma, atletizm, jimnastikGVGVRecreation. LeisureYeniden yaratma. Boş vakit
796.41Weight liftingAğırlık kaldırmaGVGV 545.5-548Weight training. Weight lifting. Body buildingAğırlık çalışması. Ağırlık kaldırma. Vücut geliştirme
796.42Track & fieldParça alanıGVGV 1060.5-1098Track and field athleticsAtletizm atletizmi
796.44 – 796.47GymnasticsJimnastikGVGV 460-555Gymnastics. Gymnastic exercisesJimnastik. Jimnastik egzersizleri
796.5Outdoor lifeAçık hava yaşamıGVGV 191.2-200.66Outdoor life. Outdoor recreationAçık hava yaşamı. Açık hava etkinlikleri
796.6Cycling & related activitiesBisiklete binme ve ilgili aktivitelerGVGV 1040-1059Cycling. BicyclingBisikletçilik. Bisiklet
796.7Driving motor vehiclesMotorlu taşıt kullanmakGVGV 1019.2-1038.2Motor sportsMotor sporları
796.8Combat sportsDövüş sporlarıGVGV 1100-1150.9Fighting sports. Martial artsDövüş sporları. Dövüş sanatları
796.9Ice & snow sportsBuz ve kar sporlarıGVGV 840.7-857Winter sportsKış sporları
797Aquatic & air sportsSu ve hava sporlarıGVGVRecreation. LeisureYeniden yaratma. Boş vakit
797.1 – 797.3Aquatic sportsSu sporlarıGVGV 770.3- 840Water sportsSu Sporları
797.5Air sportsHava sporlarıGVGV 750-770.27Air sportsHava sporları
798Equestrian sports & animal racingBinicilik sporları ve hayvan yarışlarıSFSFAnimal cultureHayvan kültürü
799.1FishingBalık tutmaSHSHAquaculture. Fisheries. AnglingSu ürünleri yetiştiriciliği. Balıkçılık. olta balıkçılığı
799.2HuntingAvcılıkSKSKHunting sportsAvcılık sporları
799.3Shooting other than gameOyun dışında atış yapmakGVGV 1151-1190ShootingÇekim
800 – 809Literature, rhetoric & criticismEdebiyat, retorik ve eleştiriPNPNLiterature (General)Edebiyat (Genel)
810American literature in Englishİngilizce Amerikan edebiyatıPSPSAmerican literatureAmerikan Edebiyatı
820English & Old English (Anglo-Saxon) literaturesİngiliz ve Eski İngiliz (Anglo-Sakson) edebiyatlarıPRPREnglish literatureingiliz edebiyatı
830German & related literaturesAlmanca ve ilgili edebiyatlarPTPTGerman literatureAlman edebiyatı
839.1Yiddish literatureYidiş edebiyatıPJPJOriental languages & literatures–Yiddish literatureDoğu dilleri ve edebiyatları — Yidiş edebiyatı
839.2Frisian literatureFriz edebiyatıPFPFWest Germanic languagesBatı Cermen dilleri
840French & related literaturesFransızca ve ilgili edebiyatlarPQPQ 1 – 3999French, Italian, Spanish, & Portuguese literaturesFransız, İtalyan, İspanyol ve Portekiz edebiyatları
849Provencal & Catalan literaturesProvence ve Katalan edebiyatlarıPCPCRomance languagesRomantik diller
850Italian, Romanian & related literaturesİtalyan, Romen ve ilgili edebiyatlarPQPQ 4001 – 5999French, Italian, Spanish, & Portuguese literaturesFransız, İtalyan, İspanyol ve Portekiz edebiyatları
859Romanian & Rhaeto-Romanic literaturesRumen ve Rhaeto-Roman edebiyatlarıPCPCRomance languagesRomantik diller
860Spanish & Portuguese literaturesİspanyol ve Portekiz edebiyatlarıPQPQ 6001+French, Italian, Spanish, & Portuguese literaturesFransız, İtalyan, İspanyol ve Portekiz edebiyatları
870Latin & Italic literaturesLatin ve İtalik edebiyatlarPAPAGreek & Latin languages & literaturesYunan ve Latin dilleri ve edebiyatları
880Classical & modern Greek literaturesKlasik ve modern Yunan edebiyatlarıPAPAGreek & Latin languages & literaturesYunan ve Latin dilleri ve edebiyatları
891.1 – 891.5Indo-Iranian literaturesHint-İran edebiyatlarıPKPKIndo-Iranian language & literatureHint-İran dili ve edebiyatı
891.6Celtic literaturesKelt edebiyatlarıPBPBModern languages. Celtic languagesModern Diller. Kelt dilleri
891.7East Slavic literatures; Russian literatureDoğu Slav edebiyatları; Rus edebiyatıPGPGSlavic, Baltic, Albanian languages & literaturesSlav, Baltık, Arnavut dilleri ve edebiyatları
891.8Slavic (Slavonic) literaturesSlav (Slav) edebiyatlarıPGPGSlavic, Baltic, Albanian languages & literaturesSlav, Baltık, Arnavut dilleri ve edebiyatları
891.9 – 891.991Baltic literatures; Albanian literatureBaltık edebiyatları; Arnavut edebiyatıPGPGSlavic, Baltic, Albanian languages & literaturesSlav, Baltık, Arnavut dilleri ve edebiyatları
891992Armenian literatureErmeni edebiyatıPKPK 8501 – 8835Indo-Iranian language & literatureHint-İran dili ve edebiyatı
892Afro-Asiatic literatures; Semitic literaturesAfro-Asya edebiyatları; Semitik edebiyatlarPJPJOriental languages & literaturesDoğu dilleri ve edebiyatları
893 – 893.5Non-Semitic Afro-Asiatic literaturesSemitik olmayan Afro-Asya edebiyatlarıPJPJOriental languages & literaturesDoğu dilleri ve edebiyatları
893.7Chadic literaturesÇad edebiyatlarıPLPL 8000 – 8844Languages of Eastern Asia, Africa, OceaniaDoğu Asya, Afrika, Okyanusya Dilleri
894 – 894.4Ural-Altaic literaturesUral-Altay edebiyatlarıPLPLLanguages of Eastern Asia, Africa, OceaniaDoğu Asya, Afrika, Okyanusya Dilleri
894.5Finno-Ugric literaturesFinno-Ugor edebiyatlarıPHPHFinno-Ugric, Basque languages & literaturesFinno-Ugor, Bask dilleri ve edebiyatları
894.6Ainu literatureAynu edebiyatıPLPLLanguages of Eastern Asia, Africa, Oceania (Ainu only)Doğu Asya, Afrika, Okyanusya Dilleri (yalnızca Ainu)
894.8Dravidian literaturesDravid edebiyatlarıPLPLLanguages of Eastern Asia, Africa, OceaniaDoğu Asya, Afrika, Okyanusya Dilleri
895Literatures of East & Southeast AsiaDoğu ve Güneydoğu Asya EdebiyatlarıPLPLLanguages of Eastern Asia, Africa, OceaniaDoğu Asya, Afrika, Okyanusya Dilleri
896African literaturesAfrika edebiyatlarıPLPL 8000 – 8844Languages of Eastern Asia, Africa, OceaniaDoğu Asya, Afrika, Okyanusya Dilleri
897Literatures of North American native languagesKuzey Amerika yerli dillerinin edebiyatlarıPMPMHyperborean, Indian, & artificial languagesHyperborean, Hint ve yapay diller
898Literatures of South American native languagesGüney Amerika yerli dillerinin edebiyatlarıPMPMHyperborean, Indian, & artificial languagesHyperborean, Hint ve yapay diller
899.1 – 899.5Austronesian & other literaturesAvustronezya ve diğer edebiyatlarPLPLLanguages of Eastern Asia, Africa, OceaniaDoğu Asya, Afrika, Okyanusya Dilleri
899.92Basque literatureBask edebiyatıPHPHFinno-Ugric, Basque languages & literaturesFinno-Ugor, Bask dilleri ve edebiyatları
899.95Sumerian literatureSümer edebiyatıPJPJOriental languages & literaturesDoğu dilleri ve edebiyatları
899.96Caucasian literaturesKafkas edebiyatlarıPKPKIndo-Iranian language & literatureHint-İran dili ve edebiyatı
909World historyDünya TarihiCBCBHistory of civilizationMedeniyet tarihi
9090491497RomaniesRomanlarDXDX 101-301Gypsies, History ofÇingeneler, Tarihi
910 – 912Geography & travelCoğrafya ve seyahatGGGeography (General)Coğrafya (Genel)
917Geography of and travel in North AmericaKuzey Amerika coğrafyası ve seyahatEE 141-143Descriptive accounts of America. Earliest to 1810Amerika’nın tanımlayıcı hesapları. En erken 1810’a kadar
917.1Canada–description & travelKanada — açıklama ve seyahatFF 1001-1140British America. Canadaİngiliz Amerika. Kanada
917.1Canada–description & travelKanada — açıklama ve seyahatFF 1001-1140CanadaKanada
917.11British Columbia–description & travelBritanya Kolumbiyası–açıklama ve seyahatFF 1086-1089.7British ColumbiaBritanya Kolumbiyası
917.11 -917.1109Rocky Mountains–Canada–description & travelRocky Dağları–Kanada–açıklama ve seyahatFF 1090Rocky Mountains of CanadaKanada’nın Rocky Dağları
917.12 -917.1209Western Canada–description & travelBatı Kanada–açıklama ve seyahatFF 1060-1060.97Canadian Northwest. Northwest TerritoriesKanada Kuzeybatısı. Kuzeybatı bölgesi
917.12 -917.1209Western Canada–description & travelBatı Kanada–açıklama ve seyahatFF 1067AssiniboiaAssiniboia
917123Alberta–description & travelAlberta–açıklama ve seyahatFF 1075-1080AlbertaAlberta
917124Saskatchewan–description & travelSaskatchewan–açıklama ve seyahatFF 1070-1074.7SaskatchewanSaskatchewan
917.124 -917.12409Saskatchewan–description & travelSaskatchewan–açıklama ve seyahatFF 1067AssiniboiaAssiniboia
917127Manitoba–description & travelManitoba–açıklama ve seyahatFF 1061-1065ManitobaManitoba
917.13Ontario–description & travelOntario–açıklama ve seyahatFF 1056-1059.7OntarioOntario
917.14Quebec–description & travelQuebec–açıklama ve seyahatFF 1051-1055QuebecQuebec
917.14 -917.1409Quebec–description & travelQuebec–açıklama ve seyahatFF 1050St. Lawrence Gulf, River and Valley (General)St. Lawrence Körfezi, Nehir ve Vadi (Genel)
917.141 -917.14109Northern region–description & travelKuzey bölgesi — açıklama ve seyahatFF 1140Labrador PeninsulaLabrador Yarımadası
917.15 -917.1509Atlantic Provinces; Maritime Provinces–description & travelAtlantik Eyaletleri; Denizcilik İlleri–açıklama ve seyahatFF 1035.8Maritime provinces. Atlantic coast of CanadaDenizcilik illeri. Kanada’nın Atlantik kıyısı
917.151 -917.155New Brunswick–description & travelNew Brunswick–açıklama ve seyahatFF 1041-1045New BrunswickYeni brunswick
917.16Nova Scotia–description & travelNova Scotia–açıklama ve seyahatFF 1036-1040Nova Scotia. AcadiaNova Scotia. Acadia
917.17Prince Edward Island–description & travelPrens Edward Adası – açıklama ve seyahatFF 1046-1049.7Prince Edward IslandPrens Edward Adası
917.18 -917.181Newfoundland–description & travelNewfoundland–açıklama ve seyahatFF 1121-1139NewfoundlandNewfoundland
917182Labrador–description & travelLabrador–açıklama ve seyahatFF 1135-1139LabradorLabrador
917188Saint Pierre and Miquelon–description & travelSaint Pierre ve Miquelon – açıklama ve seyahatFF 1170Saint Pierre and MiquelonSaint Pierre ve Miquelon
917.19 -917.1909Canadian Arctic–description & travelKanada Arktik – açıklama ve seyahatFF 1090.5Arctic regionsArktik bölgeler
917191Yukon Territory–description & travelYukon Bölgesi – açıklama ve seyahatFF 1091-1095.5YukonYukon
917193Northwest Territories (1999- )–description & travelKuzeybatı Bölgeleri (1999-)–açıklama ve seyahatFF 1096-1100.5MackenzieMackenzie
9171952Baffin Region (Qikiqtaaluk Region)–description & travelBaffin Bölgesi (Qikiqtaaluk Bölgesi)–açıklama ve seyahatFF 1101-1105.7FranklinFranklin
9171958Keewatin Region (Kivallik Region)–description & travelKeewatin Bölgesi (Kivallik Bölgesi)–tanım ve seyahatFF 1106-1110.5KeewatinKeewatin
917.2Mexico–description & travelMeksika — açıklama ve seyahatFF 1201-3799Latin America. Spanish AmericaLatin Amerika. İspanyol Amerika
917.2 -917.27Mexico–description & travelMeksika — açıklama ve seyahatFF 1201-1392MexicoMeksika
917.28 -917.2809Central America–description & travelOrta Amerika–açıklama ve seyahatFF 1421-1440Central AmericaOrta Amerika
917281Guatemala–description & travelGuatemala — açıklama ve seyahatFF 1461-1477GuatemalaGuatemala
917.281 -917.28109Guatemala–description & travelGuatemala — açıklama ve seyahatFF 1435-1435.3MayasMayalar
917282Belize–description & travelBelize–açıklama ve seyahatFF 1441+British Honduras (Belize)Britanya Honduras’ı (Belize)
917282Belize–description & travelBelize–açıklama ve seyahatFF 1441-1457BelizeBelize
917283Honduras–description & travelHonduras–açıklama ve seyahatFF 1501-1517HondurasHonduras
917284El Salvador–description & travelEl Salvador — açıklama ve seyahatFF 1481-1497Salvador (El Salvador)Salvador (El Salvador)
917285Nicaragua–description & travelNikaragua — açıklama ve seyahatFF 1521-1537NicaraguaNikaragua
917286Costa Rica–description & travelKosta Rika — açıklama ve seyahatFF 1541-1557Costa RicaKosta Rika
917287Panama–description & travelPanama — açıklama ve seyahatFF 1561-1577PanamaPanama
9172875Canal Area–description & travelKanal Bölgesi–açıklama ve seyahatFF 1569.C2Canal Zone. Panama CanalKanal Bölgesi. Panama Kanalı
917.29West Indies (Antilles) and Bermuda–description & travelBatı Hint Adaları (Antiller) ve Bermuda–açıklama ve seyahatFF 1991NavassaNavassa
917.29West Indies (Antilles) and Bermuda–description & travelBatı Hint Adaları (Antiller) ve Bermuda–açıklama ve seyahatFF 2001-2152Lesser AntillesKüçük Antiller
917.29West Indies (Antilles) and Bermuda–description & travelBatı Hint Adaları (Antiller) ve Bermuda–açıklama ve seyahatFF 2131+British West IndiesBritanya Batı Hint Adaları
917.29West Indies (Antilles) and Bermuda–description & travelBatı Hint Adaları (Antiller) ve Bermuda–açıklama ve seyahatFF 2131-2133British West IndiesBritanya Batı Hint Adaları
917.29 -917.2909West Indies (Antilles) and Bermuda–description & travelBatı Hint Adaları (Antiller) ve Bermuda–açıklama ve seyahatFF 1601-1629West IndiesBatı Hint Adaları
917.29 -917.2909West Indies (Antilles) and Bermuda–description & travelBatı Hint Adaları (Antiller) ve Bermuda–açıklama ve seyahatFF 2155-2191Caribbean area. Caribbean SeaKarayip bölgesi. Karayib Denizi
917.29 -917.295Greater Antilles–description & travelBüyük Antiller — açıklama ve seyahatFF 1741-1991Greater AntillesBüyük Antiller
917291Cuba–description & travelKüba — açıklama ve seyahatFF 1751-1854.9CubaKüba
917292Jamaica and Cayman Islands–description & travelJamaika ve Cayman Adaları — açıklama ve seyahatFF 1861-1896JamaicaJamaika
917293Dominican Republic–description & travelDominik Cumhuriyeti — açıklama ve seyahatFF 1931-1941Dominican RepublicDominik Cumhuriyeti
917.293 -917.294Dominican Republic; Haiti–description & travelDominik Cumhuriyeti; Haiti — açıklama ve seyahatFF 1900-1941Haiti (Island). HispaniolaHaiti (Ada). Hispanyola
917294Haiti–description & travelHaiti — açıklama ve seyahatFF 1912-1930Haiti (Republic)Haiti (Cumhuriyet)
917295Puerto Rico–description & travelPorto Riko — açıklama ve seyahatFF 1951-1983Puerto RicoPorto Riko
917296Bahama Islands–description & travelBahama Adaları–açıklama ve seyahatFF 1650+BahamasBahamalar
917296Bahama Islands–description & travelBahama Adaları–açıklama ve seyahatFF 1650-1660BahamasBahamalar
917.297 -917.29709Leeward Islands–description & travelLeeward Adaları–açıklama ve seyahatFF 2006Leeward IslandsLeeward Adaları
917.297 -917.298Lesser Antilles (Caribbees)–description & travelKüçük Antiller (Karayipler)–açıklama ve seyahatFF 2001-2152Lesser AntillesKüçük Antiller
917.297 -917.298Lesser Antilles (Caribbees)–description & travelKüçük Antiller (Karayipler)–açıklama ve seyahatFF 2033-2129Lesser Antilles. CaribbeesKüçük Antiller. Karayipler
91729722Virgin Islands of the United States–description & travelAmerika Birleşik Devletleri’nin Virgin Adaları – açıklama ve seyahatFF 2136Virgin Islands of the United StatesAmerika Birleşik Devletleri’nin Virgin Adaları
9172976Guadeloupe–description & travelGuadeloupe–açıklama ve seyahatFF 2151French West IndiesFransız Batı Hint Adaları
917.298 -917.29809Windward and other southern islands–description & travelWindward ve diğer güney adaları – açıklama ve seyahatFF 2016Islands along Venezuela coastVenezuela kıyılarındaki adalar
917.2983 -917.298309Trinidad and Tobago–description & travelTrinidad ve Tobago — açıklama ve seyahatFF 2016Islands along Venezuela coastVenezuela kıyılarındaki adalar
917.2984 -917.298409Windward Islands–description & travelWindward Adaları–açıklama ve seyahatFF 2011Windward IslandsRüzgârlı Adalar
9172986Netherlands islands–description & travelHollanda adaları — açıklama ve seyahatFF 2141Netherlands West Indies. Dutch West IndiesHollanda Batı Hint Adaları. Hollanda Batı Hint Adaları
9172986Netherlands islands–description & travelHollanda adaları — açıklama ve seyahatFF 2141Dutch West IndiesHollanda Batı Hint Adaları
917299Bermuda–description & travelBermuda–açıklama ve seyahatFF 1630+BermudaBermuda
917299Bermuda–description & travelBermuda–açıklama ve seyahatFF 1630-1640BermudasBermudalar
917.3United States–description and travelAmerika Birleşik Devletleri — açıklama ve seyahatEEAmericaAmerika
917.3United States–description and travelAmerika Birleşik Devletleri — açıklama ve seyahatEE 151-887United StatesAmerika Birleşik Devletleri
917.4 -917.409Northeastern U. S. (New England & Middle Atlantic states)–description & travelKuzeydoğu ABD (New England ve Orta Atlantik eyaletleri)–açıklama ve seyahatFFHistory: AmericaTarih: Amerika
917.4 -917.409Northeastern U. S. (New England & Middle Atlantic states)–description & travelKuzeydoğu ABD (New England ve Orta Atlantik eyaletleri)–açıklama ve seyahatFF 1-15New EnglandYeni ingiltere
917.4 -917.409Northeastern U. S. (New England & Middle Atlantic states)–description & travelKuzeydoğu ABD (New England ve Orta Atlantik eyaletleri)–açıklama ve seyahatFF 106Atlantic coast. Middle Atlantic StatesAtlantik kıyısı. Orta Atlantik Devletleri
917.4 -917.9Specific states of United States–description & travelAmerika Birleşik Devletleri’nin belirli eyaletleri — açıklama ve seyahatFF 1-975United States local historyAmerika Birleşik Devletleri yerel tarihi
917.41Maine–description & travelMaine–tanımlama ve seyahatFF 16-30MaineMaine
917.42New Hampshire–description & travelNew Hampshire — açıklama ve seyahatFF 31-45New HampshireNew Hampshire
917.43Vermont–description & travelVermont – açıklama ve seyahatFF 46-60VermontVermont
917.44Massachusetts–description & travelMassachusetts–açıklama ve seyahatFF 61-75MassachusettsMassachusetts
917.45Rhode Island–description & travelRhode Island–açıklama ve seyahatFF 76-90Rhode IslandRhode Adası
917.46Connecticut–description & travelConnecticut–tanımlama ve seyahatFF 91-105ConnecticutConnecticut
917.47New York (State)–description & travelNew York (Eyalet)–açıklama ve seyahatFF 116-130New YorkNew York
917.48Pennsylvania–description & travelPensilvanya — açıklama ve seyahatFF 146-160PennsylvaniaPensilvanya
917.49New Jersey–description & travelNew Jersey–tanımlama ve seyahatFF 131-145New JerseyNew Jersey
917.5 -917.504Southeastern United States (South Atlantic states)–description & travelGüneydoğu Amerika Birleşik Devletleri (Güney Atlantik eyaletleri) – açıklama ve seyahatFF 206-220The South. South Atlantic StatesGüney. Güney Atlantik Eyaletleri
917.51Delaware–description & travelDelaware–açıklama ve seyahatFF 161-175DelawareDelaware
917.52Maryland–description & travelMaryland — açıklama ve seyahatFF 176-190MarylandMaryland
917.53District of Columbia (Washington)–description & travelColumbia Bölgesi (Washington)–açıklama ve seyahatFF 191-205District of Columbia. WashingtonColumbia Bölgesi. Washington
917.54West Virginia–description & travelBatı Virginia–tanımlama ve seyahatFF 236-250West VirginiaBatı Virginia
917.55Virginia–description & travelVirginia — açıklama ve seyahatFF 221-235VirginiaVirjinya
917.56North Carolina–description & travelKuzey Carolina — açıklama ve seyahatFF 251-265North Carolinakuzey Carolina
917.57South Carolina–description & travelGüney Carolina — açıklama ve seyahatFF 266-280South CarolinaGüney Carolina
917.58Georgia–description & travelGürcistan–açıklama ve seyahatFF 281-295GeorgiaGürcistan
917.59Florida–description & travelFlorida — açıklama ve seyahatFF 306-320FloridaFlorida
917.6 -917.609South central United States; Gulf Coast states–description & travelGüney orta Amerika Birleşik Devletleri; Körfez Kıyısı eyaletleri — açıklama ve seyahatFF 296-301Gulf States. West FloridaKörfez devletleri. Batı Florida
917.6 -917.609South central United States; Gulf Coast states–description & travelGüney orta Amerika Birleşik Devletleri; Körfez Kıyısı eyaletleri — açıklama ve seyahatFF 396Old Southwest. Lower Mississippi ValleyEski Güneybatı. Aşağı Mississippi Vadisi
917.61Alabama–description & travelAlabama–açıklama ve seyahatFF 321-335AlabamaAlabama
917.62Mississippi–description & travelMississippi–tanımlama ve seyahatFF 336-350MississippiMississippi
917.63Louisiana–description & travelLouisiana–açıklama ve seyahatFF 366-380LouisianaLouisiana
917.64Texas–description & travelTeksas — açıklama ve seyahatFF 381-395TexasTeksas
917.66Oklahoma–description & travelOklahoma–açıklama ve seyahatFF 691-705OklahomaOklahoma
917.67Arkansas–description & travelArkansas–açıklama ve seyahatFF 406-420ArkansasArkansas
917.68Tennessee–description & travelTennessee–açıklama ve seyahatFF 431-445TennesseeTenessee
917.69Kentucky–description & travelKentucky–açıklama ve seyahatFF 446-460KentuckyKentucky
917.7 -917.709North central United States; Lake states–description & travelKuzey orta Amerika Birleşik Devletleri; Göl eyaletleri — açıklama ve seyahatFF 350.5-355Mississippi River and Valley. Middle WestMississippi Nehri ve Vadisi. Orta batı
917.7 -917.709North central United States; Lake states–description & travelKuzey orta Amerika Birleşik Devletleri; Göl eyaletleri — açıklama ve seyahatFF 476-485Old Northwest. Northwest TerritoryEski Kuzeybatı. Kuzeybatı Bölgesi
917.7 -917.709North central United States; Lake states–description & travelKuzey orta Amerika Birleşik Devletleri; Göl eyaletleri — açıklama ve seyahatFF 516-520Ohio River and ValleyOhio Nehri ve Vadisi
917.7 -917.709North central United States; Lake states–description & travelKuzey orta Amerika Birleşik Devletleri; Göl eyaletleri — açıklama ve seyahatFF 550.5-553.2Lake Region. Great LakesGöller Bölgesi. Büyük Göller
917.71Ohio–description & travelOhio — açıklama ve seyahatFF 486-500OhioOhio
917.72Indiana–description & travelIndiana–açıklama ve seyahatFF 521-535IndianaIndiana
917.73Illinois–description & travelIllinois–açıklama ve seyahatFF 536-550IllinoisIllinois
917.74Michigan–description & travelMichigan–açıklama ve seyahatFF 561-575MichiganMichigan
917.75Wisconsin–description & travelWisconsin–açıklama ve seyahatFF 576-590WisconsinWisconsin
917.76Minnesota–description & travelMinnesota — açıklama ve seyahatFF 601-615MinnesotaMinnesota
917.77Iowa–description & travelIowa–açıklama ve seyahatFF 616-630IowaIowa
917.78Missouri–description & travelMissouri — açıklama ve seyahatFF 461-475MissouriMissouri
917.8 -917.809Western United States–description & travelBatı Amerika Birleşik Devletleri — açıklama ve seyahatFF 590.3-596.3West, The. Trans-Mississippi Region. Great PlainsBatı, The. Trans-Mississippi Bölgesi. Muhteşem ovalar
917.8 -917.809Western United States–description & travelBatı Amerika Birleşik Devletleri — açıklama ve seyahatFF 597Northwest, TheKuzeybatı,
917.8 -917.809Western United States–description & travelBatı Amerika Birleşik Devletleri — açıklama ve seyahatFF 598Missouri River and ValleyMissouri Nehri ve Vadisi
917.8 -917.809Western United States–description & travelBatı Amerika Birleşik Devletleri — açıklama ve seyahatFF 721-722Rocky Mountains. Yellowstone National ParkKayalık Dağlar. Yellowstone Milli Parkı
917.81Kansas–description & travelKansas — açıklama ve seyahatFF 676-690KansasKansas’ta
917.82Nebraska–description & travelNebraska–açıklama ve seyahatFF 661-675NebraskaNebraska
917.83South Dakota–description & travelGüney Dakota–açıklama ve seyahatFF 646-660South DakotaGüney Dakota
917.84North Dakota–description & travelKuzey Dakota–açıklama ve seyahatFF 631-645North DakotaKuzey Dakota
917.86Montana–description & travelMontana–açıklama ve seyahatFF 726-740MontanaMontana
917.87Wyoming–description & travelWyoming–açıklama ve seyahatFF 756-770WyomingWyoming
9178752Yellowstone National Park–description & travelYellowstone Milli Parkı – açıklama ve seyahatFF 721-722Rocky Mountains. Yellowstone National ParkKayalık Dağlar. Yellowstone Milli Parkı
917.88Colorado–description & travelColorado — açıklama ve seyahatFF 771-785ColoradoKolorado
917.89New Mexico–description & travelNew Mexico — açıklama ve seyahatFF 791-805New MexicoYeni Meksika
917.9 -917.909Great Basin and Pacific Slope region–description & travelBüyük Havza ve Pasifik Yamacı bölgesi – açıklama ve seyahatFF 786-790New Southwest. Colorado River, Canyon, and ValleyYeni Güneybatı. Colorado Nehri, Kanyon ve Vadi
917.9 -917.909Great Basin and Pacific Slope region–description & travelBüyük Havza ve Pasifik Yamacı bölgesi – açıklama ve seyahatFF 850.5-851.5Pacific StatesPasifik Eyaletleri
917.91Arizona–description & travelArizona — açıklama ve seyahatFF 806-820ArizonaArizona
917913Colorado Plateau region–description & travelColorado Platosu bölgesi–açıklama ve seyahatFF 786-790New Southwest. Colorado River, Canyon, and ValleyYeni Güneybatı. Colorado Nehri, Kanyon ve Vadi
917.92Utah–description & travelUtah–açıklama ve seyahatFF 821-835UtahUtah
917.93Nevada–description & travelNevada–açıklama ve seyahatFF 836-850NevadaNevada
917.94California–description & travelKaliforniya — açıklama ve seyahatFF 856-870CaliforniaKaliforniya
917.95Oregon–description & travelOregon–açıklama ve seyahatFF 871-885OregonOregon
917.95 -917.9509Oregon–description & travelOregon–açıklama ve seyahatFF 851.7Cascade RangeKademeli Aralığı
917.95 -917.9509Oregon–description & travelOregon–açıklama ve seyahatFF 852-854Pacific Northwest. Columbia River & Valley.Pasifik Kuzeybatı. Columbia Nehri ve Vadisi.
917.96Idaho–description & travelIdaho–açıklama ve seyahatFF 741-755IdahoIdaho
917.97Washington–description & travelWashington — açıklama ve seyahatFF 852-854Pacific Northwest. Columbia River & Valley.Pasifik Kuzeybatı. Columbia Nehri ve Vadisi.
917.97Washington–description & travelWashington — açıklama ve seyahatFF 886-900WashingtonWashington
917.98Alaska–description & travelAlaska–açıklama ve seyahatFF 901-951AlaskaAlaska
917984Southwestern Alaska–description & travelGüneybatı Alaska–açıklama ve seyahatFF 951Bering Sea and Aleutian IslandsBering Denizi ve Aleut Adaları
917-917.09Geography of and travel in North AmericaKuzey Amerika coğrafyası ve seyahatEEAmericaAmerika
917-917.09Geography of and travel in North AmericaKuzey Amerika coğrafyası ve seyahatEE 11-143AmericaAmerika
917-917.09Geography of and travel in North AmericaKuzey Amerika coğrafyası ve seyahatEE 31-49.2North AmericaKuzey Amerika
917-918America–description & travelAmerika — açıklama ve seyahatFFHistory: AmericaTarih: Amerika
918Geography of and travel in South AmericaGüney Amerika coğrafyası ve seyahatFF 1201-3799Latin America. Spanish AmericaLatin Amerika. İspanyol Amerika
918Geography of and travel in South AmericaGüney Amerika coğrafyası ve seyahatFF 2201-3799South AmericaGüney Amerika
918 -918.09Geography of and travel in South AmericaGüney Amerika coğrafyası ve seyahatFF 1401-1419Latin America (General)Latin Amerika (Genel)
918.1Brazil–description & travelBrezilya — açıklama ve seyahatFF 2501-2659BrazilBrezilya
918.2Argentina–description & travelArjantin — açıklama ve seyahatFF 2801-3021ArgentinaArjantin
918.3Chile–description & travelŞili — açıklama ve seyahatFF 3051-3285ChileŞili
918.4Bolivia–description & travelBolivya — açıklama ve seyahatFF 3301-3359BoliviaBolivya
918.5Peru–description & travelPeru — açıklama ve seyahatFF 3401-3619PeruPeru
918.61Colombia–description & travelKolombiya — açıklama ve seyahatFF 2251-2299ColombiaKolombiya
918.66Ecuador–description & travelEkvador — açıklama ve seyahatFF 3701-3799EcuadorEkvador
918.7Venezuela–description & travelVenezuela–açıklama ve seyahatFF 2301-2349VenezuelaVenezuela
918.8 -918.809Guiana–description & travelGuyana–tanımlama ve seyahatFF 2351GuianaGuyana
918.81Guyana–description & travelGuyana–tanımlama ve seyahatFF 2361+British Guianaİngiliz Guyanası
918.81Guyana–description & travelGuyana–tanımlama ve seyahatFF 2361-2391Guyana. British GuianaGuyana. İngiliz Guyanası
918.82French Guiana (Guyane)–description & travelFransız Guyanası (Guyane)–tanım ve seyahatFF 2441+French GuianaFransız Guyanası
918.82French Guiana (Guyane)–description & travelFransız Guyanası (Guyane)–tanım ve seyahatFF 2441-2471French GuianaFransız Guyanası
918.83Surinam (Suriname)–description & travelSurinam (Surinam)–açıklama ve seyahatFF 2401Dutch GuineaHollanda Ginesi
918.83Surinam (Suriname)–description & travelSurinam (Surinam)–açıklama ve seyahatFF 2401-2431SurinamSurinam
918.92Paraguay–description & travelParaguay — açıklama ve seyahatFF 2661-2699ParaguayParaguay
918.95Uruguay–description & travelUruguay — açıklama ve seyahatFF 2701-2799UruguayUruguay
919 – 919.8Oceania–Description & travel; Oceania–GeographyOkyanusya — Tanım ve seyahat; Okyanusya — CoğrafyaDUDU 1-950Oceania (South Seas), History ofOkyanusya (Güney Denizleri), Tarihi
919.4Australia–Description & travelAvustralya–Açıklama ve seyahatDUDU 80-398AustraliaAvustralya
919.5 – 919.509Oceania–Description & travel; Oceania–GeographyOkyanusya — Tanım ve seyahat; Okyanusya — CoğrafyaDUDU 490Melanesia (General)Melanezya (Genel)
919711Falkland Islands (Islas Malvinas)–description & travelFalkland Adaları (Islas Malvinas)–açıklama ve seyahatFF 3031+Falkland IslandsFalkland adaları
919711Falkland Islands (Islas Malvinas)–description & travelFalkland Adaları (Islas Malvinas)–açıklama ve seyahatFF 3031-3031.5Falkland IslandsFalkland adaları
920Biography & genealogyBiyografi ve şecereCTCTBiography (General)Biyografi (Genel)
920.1 – 920.7Biography of specific classes of personsBelirli insan sınıflarının biyografisiCTCTBiography (General)Biyografi (Genel)
929.1 – 929.3Genealogy; Family histories; Genealogical sourcesŞecere; Aile geçmişleri; Şecere kaynaklarıCDCDDiplomatics. Archives. SealsDiplomatik. Arşivler. Mühürler
929.1 – 929.4Genealogy; Family histories; Genealogical sourcesŞecere; Aile geçmişleri; Şecere kaynaklarıCSCSGenealogyŞecere
929.6HeraldryHanedanlık armalarıCRCRHeraldryHanedanlık armaları
929.7Royal houses, peerage, gentry, orders of knighthoodKraliyet evleri, soylular, soylular, şövalyelik emirleriCRCRHeraldryHanedanlık armaları
930.1ArchaeologyArkeolojiCCCCArchaeologyArkeoloji
97000497American native peoplesAmerikan yerli halklarıEE 51-73Pre-Columbian America. The IndiansKolomb öncesi Amerika. Hintliler
97000497American native peoplesAmerikan yerli halklarıEE 75-99Indians of North AmericaKuzey Amerika Kızılderilileri
97000497American native peoplesAmerikan yerli halklarıEE 99Indian tribes and culturesHint kabileleri ve kültürleri
970.01Early history to 15991599’a kadar erken tarihEE 101-135Discovery of America and early explorationsAmerika’nın keşfi ve ilk keşifler
970.01Early history to 15991599’a kadar erken tarihEE 121-135Post-Columbian period. El DoradoKolomb sonrası dönem. El Dorado
970011Earliest history to 14921492’ye kadar olan en eski tarihEE 51-73Pre-Columbian America. The IndiansKolomb öncesi Amerika. Hintliler
970011Earliest history to 14921492’ye kadar olan en eski tarihEE 103-110Pre-Columbian periodKolomb öncesi dönem
970015Columbus, Christopher–North American historyColumbus, Christopher — Kuzey Amerika tarihiEE 111-120ColumbusKolomb
970-970.05General history of North AmericaKuzey Amerika’nın genel tarihiEEAmericaAmerika
970-970.05General history of North AmericaKuzey Amerika’nın genel tarihiEE 11-143AmericaAmerika
970-970.05General history of North AmericaKuzey Amerika’nın genel tarihiEE 31-49.2North AmericaKuzey Amerika
970-980History of North AmericaKuzey Amerika TarihiFFHistory: AmericaTarih: Amerika
971CanadaKanadaFF 1001-1140British America. Canadaİngiliz Amerika. Kanada
971CanadaKanadaFF 1001-1140CanadaKanada
971.01 -971.018Early history to 17631763’e kadar erken tarihFF 1030, F 1038New France and Acadia, 1600-1763Yeni Fransa ve Acadia, 1600-1763
971.1British ColumbiaBritanya KolumbiyasıFF 1086-1089.7British ColumbiaBritanya Kolumbiyası
971.1 -971.104Rocky Mountains–CanadaRocky Dağları–KanadaFF 1090Rocky Mountains of CanadaKanada’nın Rocky Dağları
971.2 -971.202Western CanadaBatı KanadaFF 1067AssiniboiaAssiniboia
971.2 -971.203Western CanadaBatı KanadaFF 1060-1060.97Canadian Northwest. Northwest TerritoriesKanada Kuzeybatısı. Kuzeybatı bölgesi
971.23AlbertaAlbertaFF 1075-1080AlbertaAlberta
971.24SaskatchewanSaskatchewanFF 1070-1074.7SaskatchewanSaskatchewan
971.24 -971.2402SaskatchewanSaskatchewanFF 1067AssiniboiaAssiniboia
971.27ManitobaManitobaFF 1061-1065ManitobaManitoba
971.3OntarioOntarioFF 1056-1059.7OntarioOntario
971.4QuebecQuebecFF 1051-1055QuebecQuebec
971.4 -971.404QuebecQuebecFF 1050St. Lawrence Gulf, River and Valley (General)St. Lawrence Körfezi, Nehir ve Vadi (Genel)
971.41 -971.4104Northern regionKuzey bölgesiFF 1140Labrador PeninsulaLabrador Yarımadası
971.5 -971.504Atlantic Provinces; Maritime ProvincesAtlantik Eyaletleri; Denizcilik İlleriFF 1035.8Maritime provinces. Atlantic coast of CanadaDenizcilik illeri. Kanada’nın Atlantik kıyısı
971.51 -971.55New BrunswickYeni brunswickFF 1041-1045New BrunswickYeni brunswick
971.6Nova ScotiaNova ScotiaFF 1036-1040Nova Scotia. AcadiaNova Scotia. Acadia
971.601 -971.604Early history to 17631763’e kadar erken tarihFF 1030, F 1038New France and Acadia, 1600-1763Yeni Fransa ve Acadia, 1600-1763
971.7Prince Edward IslandPrens Edward AdasıFF 1046-1049.7Prince Edward IslandPrens Edward Adası
971.8 -971.81NewfoundlandNewfoundlandFF 1121-1139NewfoundlandNewfoundland
971.82LabradorLabradorFF 1135-1139LabradorLabrador
971.88Saint Pierre and MiquelonSaint Pierre ve MiquelonFF 1170Saint Pierre and MiquelonSaint Pierre ve Miquelon
971.9 -971.903Canadian ArcticKanada ArktikFF 1090.5Arctic regionsArktik bölgeler
971.91Yukon TerritoryYukon bölgesiFF 1091-1095.5YukonYukon
971.93Northwest Territories (1999- )Kuzeybatı Bölgeleri (1999-)FF 1096-1100.5MackenzieMackenzie
971.95NunavutNunavutFF 1141-1145.2NunavutNunavut
971952Baffin Region (Qikiqtaaluk Region)Baffin Bölgesi (Qikiqtaaluk Bölgesi)FF 1101-1105.7FranklinFranklin
971958Keewatin Region (Kivallik Region)Keewatin Bölgesi (Kivallik Bölgesi)FF 1106-1110.5KeewatinKeewatin
972Middle America MexicoOrta Amerika MeksikaFF 1201-3799Latin America. Spanish AmericaLatin Amerika. İspanyol Amerika
972 -972.7MexicoMeksikaFF 1201-1392MexicoMeksika
972.6Southern Gulf states of MexicoMeksika’nın Güney Körfez eyaletleriFF 1435-1435.3MayasMayalar
972.8 -972.805Central AmericaOrta AmerikaFF 1421-1440Central AmericaOrta Amerika
972.81GuatemalaGuatemalaFF 1435-1435.3MayasMayalar
972.81GuatemalaGuatemalaFF 1461-1477GuatemalaGuatemala
972.82BelizeBelizeFF 1441+British Honduras (Belize)Britanya Honduras’ı (Belize)
972.82BelizeBelizeFF 1441-1457BelizeBelize
972.83HondurasHondurasFF 1501-1517HondurasHonduras
972.84El SalvadorEl SalvadorFF 1481-1497Salvador (El Salvador)Salvador (El Salvador)
972.85NicaraguaNikaraguaFF 1521-1537NicaraguaNikaragua
972.86Costa RicaKosta RikaFF 1541-1557Costa RicaKosta Rika
972.87PanamaPanamaFF 1561-1577PanamaPanama
972875Canal AreaKanal AlanıFF 1569.C2Canal Zone. Panama CanalKanal Bölgesi. Panama Kanalı
972.9West Indies (Antilles) and BermudaBatı Hint Adaları (Antiller) ve BermudaFF 1991NavassaNavassa
972.9West Indies (Antilles) and BermudaBatı Hint Adaları (Antiller) ve BermudaFF 2001-2152Lesser AntillesKüçük Antiller
972.9West Indies (Antilles) and BermudaBatı Hint Adaları (Antiller) ve BermudaFF 2131+British West IndiesBritanya Batı Hint Adaları
972.9West Indies (Antilles) and BermudaBatı Hint Adaları (Antiller) ve BermudaFF 2131-2133British West IndiesBritanya Batı Hint Adaları
972.9 -972.905West Indies (Antilles) and BermudaBatı Hint Adaları (Antiller) ve BermudaFF 1601-1629West IndiesBatı Hint Adaları
972.9 -972.905West Indies (Antilles) and BermudaBatı Hint Adaları (Antiller) ve BermudaFF 2155-2191Caribbean area. Caribbean SeaKarayip bölgesi. Karayib Denizi
972.9 -972.95Greater AntillesBüyük AntillerFF 1741-1991Greater AntillesBüyük Antiller
972.91CubaKübaFF 1751-1854.9CubaKüba
972.92Jamaica and Cayman IslandsJamaika ve Cayman AdalarıFF 1861-1896JamaicaJamaika
972.93Dominican RepublicDominik CumhuriyetiFF 1931-1941Dominican RepublicDominik Cumhuriyeti
972.93 -972.94Dominican Republic; HaitiDominik Cumhuriyeti; HaitiFF 1900-1941Haiti (Island). HispaniolaHaiti (Ada). Hispanyola
972.94HaitiHaitiFF 1912-1930Haiti (Republic)Haiti (Cumhuriyet)
972.95Puerto RicoPorto RikoFF 1951-1983Puerto RicoPorto Riko
972.96Bahama IslandsBahama AdalarıFF 1650+BahamasBahamalar
972.96Bahama IslandsBahama AdalarıFF 1650-1660BahamasBahamalar
972.97 -972.97009Leeward IslandsLeeward AdalarıFF 2006Leeward IslandsLeeward Adaları
972.97 -972.98Lesser Antilles (Caribbees)Küçük Antiller (Karayipler)FF 2001-2152Lesser AntillesKüçük Antiller
972.97 -972.98Lesser Antilles (Caribbees)Küçük Antiller (Karayipler)FF 2033-2129Lesser Antilles. CaribbeesKüçük Antiller. Karayipler
9729722Virgin Islands of the United StatesAmerika Birleşik Devletleri’nin Virgin AdalarıFF 2136Virgin Islands of the United StatesAmerika Birleşik Devletleri’nin Virgin Adaları
972976GuadeloupeGuadeloupeFF 2151French West IndiesFransız Batı Hint Adaları
972.98 -972.9805Windward and other southern islandsWindward ve diğer güney adalarıFF 2016Islands along Venezuela coastVenezuela kıyılarındaki adalar
972.983 -972.983009Trinidad and TobagoTrinidad ve TobagoFF 2016Islands along Venezuela coastVenezuela kıyılarındaki adalar
972.984 -972.984009Windward IslandsRüzgârlı AdalarFF 2011Windward IslandsRüzgârlı Adalar
972986Netherlands islandsHollanda adalarıFF 2141Dutch West IndiesHollanda Batı Hint Adaları
972986Netherlands islandsHollanda adalarıFF 2141Netherlands West Indies. Dutch West IndiesHollanda Batı Hint Adaları. Hollanda Batı Hint Adaları
972.99BermudaBermudaFF 1630+BermudaBermuda
972.99BermudaBermudaFF 1630-1640BermudasBermudalar
973United StatesAmerika Birleşik DevletleriEEAmericaAmerika
973United StatesAmerika Birleşik DevletleriEE 151-887United StatesAmerika Birleşik Devletleri
9730496073African AmericansAfrika kökenli AmerikalılarEE 184.5-185.98Afro-AmericansAfro-Amerikalılar
973.2Colonial period, 1607-1775Sömürge dönemi, 1607-1775EE 186+Thirteen North American Colonies before 1776,1776’dan önce on üç Kuzey Amerika Kolonisi,
973.2Colonial period, 1607-1775Sömürge dönemi, 1607-1775EE 186-199Colonial history (1607-1775)Sömürge tarihi (1607-1775)
973.25Colonial period, 1689-1732Sömürge dönemi, 1689-1732EE 196King William’s War, 1689-1697Kral William’ın Savaşı, 1689-1697
973.25Colonial period, 1689-1732Sömürge dönemi, 1689-1732EE 197Queen Anne’s War, 1702-1713Kraliçe Anne’nin Savaşı, 1702-1713
973.26Period of extension of English rule, 1732-1763İngiliz egemenliğinin uzatılma dönemi, 1732-1763EE 198King George’s War, 1744-1748Kral George’un Savaşı, 1744-1748
973.26Period of extension of English rule, 1732-1763İngiliz egemenliğinin uzatılma dönemi, 1732-1763EE 199French and Indian War, 1755-1763Fransız ve Hint Savaşı, 1755-1763
973.3Periods of Revolution and Confederation, 1775-1789Devrim ve Konfederasyon Dönemleri, 1775-1789EE 201-298The Revolution, 1775-1783Devrim, 1775-1783
9733092United States–History–Revolution, 1775-1783 –Personal narrativesAmerika Birleşik Devletleri–Tarih–Devrim, 1775-1783 –Kişisel anlatılarEE 302.5-302.6Biography (Late eighteenth century)Biyografi (On sekizinci yüzyılın sonları)
973318Period of confederation, 1783-1789Konfederasyon dönemi, 1783-1789EE 303-309Confederation, 1783-1789Konfederasyon, 1783-1789
973.4Constitutional period, 1789-1809Meşrutiyet dönemi, 1789-1809EE 310-337Constitutional period, 1789-1809Meşrutiyet dönemi, 1789-1809
973.41-973.43Administration of George Washington, 1789-1797George Washington Yönetimi, 1789-1797EE 311-320Washington’s administrations, 1789-1797Washington yönetimleri, 1789-1797
973.44Administration of John Adams, 1797-1801John Adams’ın Yönetimi, 1797-1801EE 321-330John Adams’ administration, 1797-1801John Adams’ın yönetimi, 1797-1801
973.44Administration of John Adams, 1797-1801John Adams’ın Yönetimi, 1797-1801EE 323Troubles with France, 1796-1800Fransa ile Sorunlar, 1796-1800
973.46Administration of Thomas Jefferson, 1801-1809Thomas Jefferson’un Yönetimi, 1801-1809EE 333Purchase of Louisiana, 1803Louisiana’nın satın alınması, 1803
973.46-973.48Administration of Thomas Jefferson, 1801-1809Thomas Jefferson’un Yönetimi, 1801-1809EE 331-337Jefferson’s administrations, 1801-1809Jefferson’un yönetimleri, 1801-1809
973.47Tripolitan War, 1801-1805Trablusgarp Savaşı, 1801-1805EE 335War with Tripoli, 1801-1805Trablusgarp’la Savaş, 1801-1805
973.4-973.6Constitutional period, 1789-1809, 1809-1861Meşrutiyet dönemi, 1789-1809, 1809-1861EE 300-453Revolution to the Civil War, 1775/1783-1861İç Savaşa Devrim, 1775/1783-1861
973.51-973.53Administration of James Madison, 1809-1817James Madison’ın Yönetimi, 1809-1817EE 341-370Madison’s administrations, 1809-1817Madison’ın yönetimleri, 1809-1817
973.52War of 1812, 1812-18151812 Savaşı, 1812-1815EE 351.5-364.9War of 18121812 Savaşı
973.53War with Algiers, 1815Cezayir ile Savaş, 1815EE 365War with Algeria, 1815Cezayir ile Savaş, 1815
973.54Administration of James Monroe, 1817-1825James Monroe’nun yönetimi, 1817-1825EE 371-375Monroe’s administrations, 1817-1825Monroe’nun yönetimleri, 1817-1825
973.55Administration of John Quincy Adams, 1825-1829John Quincy Adams’ın Yönetimi, 1825-1829EE 376-380John Quincy Adams’ administration, 1825-1829John Quincy Adams’ın yönetimi, 1825-1829
973.56Administration of Andrew Jackson, 1829-1837Andrew Jackson Yönetimi, 1829-1837EE 381-385Jackson’s administrations, 1829-1837Jackson’ın yönetimleri, 1829-1837
973.57Administration of Martin Van Buren, 1837-1841Martin Van Buren’in Yönetimi, 1837-1841EE 386-390Van Buren’s administration, 1837-1841Van Buren’in yönetimi, 1837-1841
973.58Administrations of William Henry Harrison and John Tyler, 1841-1845William Henry Harrison ve John Tyler’ın yönetimleri, 1841-1845EE 391-392Harrison’s (W. H.) administration, March 4-April 4, 1841Harrison’ın (WH) yönetimi, 4 Mart-4 Nisan 1841
973.58Administrations of William Henry Harrison and John Tyler, 1841-1845William Henry Harrison ve John Tyler’ın yönetimleri, 1841-1845EE 396-400Tyler’s administration, April 4, 1841-1845Tyler’ın yönetimi, 4 Nisan 1841-1845
973.5-973.509United States–Civilization–19th centuryAmerika Birleşik Devletleri — Medeniyet — 19. yüzyılEE 337.5Nineteenth century (General)On dokuzuncu yüzyıl (Genel)
973.6United States–Politics and government–1845-1861Amerika Birleşik Devletleri–Siyaset ve yönetim–1845-1861EE 415.6-440.5Middle nineteenth century, 1845/1848-1861On dokuzuncu yüzyılın ortası, 1845/1848-1861
973.61Administration of James Knox Polk, 1845-1849James Knox Polk’un Yönetimi, 1845-1849EE 416-420Polk’s administration, 1856-1849Polk’un yönetimi, 1856-1849
973.62Mexican War, 1845-1848Meksika Savaşı, 1845-1848EE 401-415.2Mexican War, 1846-1848Meksika Savaşı, 1846-1848
973.63Administration of Zachary Taylor, 1849-1850Zachary Taylor’ın Yönetimi, 1849-1850EE 421-423Taylor’s administration, 1849-July 9, 1850Taylor’ın yönetimi, 1849-9 Temmuz 1850
973.64Administration of Millard Fillmore, 1850-1853Millard Fillmore’un Yönetimi, 1850-1853EE 426-430Fillmore’s administration, July 9, 1850-1853Fillmore’un yönetimi, 9 Temmuz 1850-1853
973.66Administration of Franklin Pierce, 1853-1857Franklin Pierce Yönetimi, 1853-1857EE 431-435Pierce’s administration, 1853-1857Pierce’ın yönetimi, 1853-1857
973.68Administration of James Buchanan, 1857-1861James Buchanan’ın Yönetimi, 1857-1861EE 436-440.5Buchanan’s administration, 1857-1861Buchanan’ın yönetimi, 1857-1861
973.7Administration of Abraham Lincoln, 1861-1865; Civil WarAbraham Lincoln’ün Yönetimi, 1861-1865; İç savaşEE 456-655Civil War period, 1861-1865İç Savaş dönemi, 1861-1865
973.7Administration of Abraham Lincoln, 1861-1865; Civil WarAbraham Lincoln’ün Yönetimi, 1861-1865; İç savaşEE 461-655Civil War, 1861-1865İç Savaş, 1861-1865
9737113Wilmot Proviso, 1847, and compromisesWilmot Proviso, 1847 ve uzlaşmalarEE 373Missouri Compromise, 1820Missouri Uzlaşması, 1820
9737114Abolition movementKaldırma hareketiEE 441-453Slavery in the United States. Antislavery movementsAmerika Birleşik Devletleri’nde kölelik. Kölelik karşıtı hareketler
973713The South and secessionGüney ve ayrılıkEE 482-489Confederate States of AmericaAmerika Konfedere Devletleri
973.7-973.7109Administration of Abraham Lincoln, 1861-1865Abraham Lincoln’ün Yönetimi, 1861-1865EE 456-459Lincoln’s administrations, 1861-April 15, 1865Lincoln’ün yönetimleri, 1861-15 Nisan 1865
973.8Reconstruction period, 1865-1901Yeniden yapılanma dönemi, 1865-1901EE 661-738Late nineteenth century, 1865-1900On dokuzuncu yüzyılın sonları, 1865-1900
973.81Administration of Andrew Johnson, 1865-1869Andrew Johnson Yönetimi, 1865-1869EE 666-670Johnson’s administration, April 15, 1865-1869Johnson’ın yönetimi, 15 Nisan 1865-1869
973.82Administration of Ulysses Simpson Grant, 1869-1877Ulysses Simpson Grant İdaresi, 1869-1877EE 671-680Grant’s administrations, 1869-1877Grant’in yönetimleri, 1869-1877
973.83Administration of Rutherford Birchard Hayes, 1877-1881Rutherford Birchard Hayes’in Yönetimi, 1877-1881EE 681-685Hayes’ administration, 1877-1881Hayes’in yönetimi, 1877-1881
973.84Administrations of James Abram Garfield and Chester Alan Arthur, 1881-1885James Abram Garfield ve Chester Alan Arthur’un yönetimleri, 1881-1885EE 686-687.9Garfield’s administration, March 4-September 19, 1881Garfield’ın yönetimi, 4 Mart – 19 Eylül 1881
973.84Administrations of James Abram Garfield and Chester Alan Arthur, 1881-1885James Abram Garfield ve Chester Alan Arthur’un yönetimleri, 1881-1885EE 691-695Arthur’s administration, September 19, 1881-1885Arthur’un yönetimi, 19 Eylül 1881-1885
973.85First administration of Grover Cleveland, 1885-1889Grover Cleveland’ın ilk yönetimi, 1885-1889EE 696-700Cleveland’s first administration, 1885-1889Cleveland’ın ilk yönetimi, 1885-1889
973.86Administration of Benjamin Harrison, 1889-1893Benjamin Harrison Yönetimi, 1889-1893EE 701-705Benjamin Harrison’s administration, 1889-1893Benjamin Harrison’ın yönetimi, 1889-1893
973.87Second administration of Grover Cleveland, 1893-1897Grover Cleveland’ın ikinci yönetimi, 1893-1897EE 706-710Cleveland’s second administration, 1893-1897Cleveland’ın ikinci yönetimi, 1893-1897
973.88Administration of William McKinley, 1897-1901William McKinley’in Yönetimi, 1897-1901EE 711-738McKinley’s first administration, 1897-1901McKinley’in ilk yönetimi, 1897-1901
973.88Administration of William McKinley, 1897-1901William McKinley’in Yönetimi, 1897-1901EE 751McKinley’s second administration, March 4-Sept 14, 1901McKinley’in ikinci yönetimi, 4 Mart – 14 Eylül 1901
973.89Spanish-American War, 1898İspanyol-Amerikan Savaşı, 1898EE 714-735War of 1898 (Spanish-American War)1898 Savaşı (İspanya-Amerikan Savaşı)
973.8-973.809Reconstruction period, 1865-1901Yeniden yapılanma dönemi, 1865-1901EE 668Reconstruction, 1865-1877Yeniden Yapılanma, 1865-1877
973.911901-19531901-1953EE 740-837.7Twentieth centuryYirminci yüzyıl
973911Administration of Theodore Roosevelt, 1901-1909Theodore Roosevelt’in Yönetimi, 1901-1909EE 756-760Theodore Roosevelt’s administrations, Sept 14, 1901-1909Theodore Roosevelt’in yönetimleri, 14 Eylül 1901-1909
973912Administration of William Howard Taft, 1909-1913William Howard Taft’ın Yönetimi, 1909-1913EE 761-765Taft’s administration, 1909-1913Taft’ın yönetimi, 1909-1913
973913Administration of Woodrow Wilson, 1913-1921Woodrow Wilson Yönetimi, 1913-1921EE 766-783Wilson’s administrations, 1913-1921Wilson’ın yönetimleri, 1913-1921
973914Administration of Warren Gamaliel Harding, 1921-1923Warren Gamaliel Harding’in Yönetimi, 1921-1923EE 785-786Harding’s administration, 1921-August 2, 1923Harding’in yönetimi, 1921-2 Ağustos 1923
973915Administration of Calvin Coolidge, 1923-1929Calvin Coolidge Yönetimi, 1923-1929EE 791-796Coolidge’s administration, August 2, 1923-1929Coolidge’in yönetimi, 2 Ağustos 1923-1929
973916Administration of Herbert Clark Hoover, 1929-1933Herbert Clark Hoover’ın Yönetimi, 1929-1933EE 801-805Hoover’s administration, 1929-1933Hoover’ın yönetimi, 1929-1933
973917Administration of Franklin Delano Roosevelt, 1933-1945Franklin Delano Roosevelt’in Yönetimi, 1933-1945EE 806-812Roosevelt’s (F. D.) administrations, 1933-Apr 12, 1945Roosevelt’in (FD) yönetimleri, 1933-12 Nisan 1945
973918Administration of Harry S Truman, 1945-1953Harry S Truman’ın Yönetimi, 1945-1953EE 813-816Truman’s administrations, April 12, 1945-1953Truman’ın yönetimleri, 12 Nisan 1945-1953
973.921953-20011953-2001EE 838-889Later twentieth century, 1961-Yirminci yüzyılın sonları, 1961-
973921Administration of Dwight David Eisenhower, 1953-1961Dwight David Eisenhower’ın Yönetimi, 1953-1961EE 835-837.7Eisenhower’s administrations, 1953-1961Eisenhower’ın yönetimleri, 1953-1961
973922Administration of John Fitzgerald Kennedy, 1961-1963John Fitzgerald Kennedy’nin yönetimi, 1961-1963EE 841-843Kennedy’s administration, 1961-November 22, 1963Kennedy’nin yönetimi, 1961-22 Kasım 1963
973923Administration of Lyndon Baines Johnson, 1963-1969Lyndon Baines Johnson’ın Yönetimi, 1963-1969EE 846-851Johnson’s administrations, November 22, 1963-1969Johnson’ın yönetimleri, 22 Kasım 1963-1969
973924Administration of Richard Milhous Nixon, 1969-1974Richard Milhous Nixon’un Yönetimi, 1969-1974EE 855-861Nixon’s administrations, 1969-August 9, 1974Nixon’un yönetimleri, 1969-9 Ağustos 1974
973925Administration of Gerald Rudolph Ford, 1974-1977Gerald Rudolph Ford’un Yönetimi, 1974-1977EE 865-868Ford’s administration, August 9, 1974-1977Ford’un yönetimi, 9 Ağustos 1974-1977
973926Administration of Jimmy (James Earl) Carter, 1977-1981Jimmy (James Earl) Carter’ın Yönetimi, 1977-1981EE 872-875Carter’s administration, 1977-1981Carter’ın yönetimi, 1977-1981
973927Administration of Ronald Reagan, 1981-1989Ronald Reagan’ın Yönetimi, 1981-1989EE 876-880Reagan’s administrations, 1981-1989Reagan’ın yönetimleri, 1981-1989
973928Administration of George Bush, 1989-1993George Bush Yönetimi, 1989-1993EE 881-884Bush’s administration, 1989-1993Bush yönetimi, 1989-1993
973929Administration of Bill Clinton, 1993-2001Bill Clinton Yönetimi, 1993-2001EE 885-887Clinton’s administrations, 1993-2001Clinton’un yönetimleri, 1993-2001
973.932001-2001-EE 895+Twenty-first centuryYirmi birinci yüzyıl
973931Administration of George W. Bush, 2001George W. Bush Yönetimi, 2001EE 902George W. Bush’s administration, 2001George W. Bush’un yönetimi, 2001
973-973.08United States–HistoryBirleşik Devletler tarihiEE 81-83Indian warsHint savaşları
974 -974.04Northeastern U. S. (New England & Middle Atlantic states)Kuzeydoğu ABD (New England ve Orta Atlantik eyaletleri)FF 1-15New EnglandYeni ingiltere
974 -974.04Northeastern U. S. (New England & Middle Atlantic states)Kuzeydoğu ABD (New England ve Orta Atlantik eyaletleri)FF 106Atlantic coast. Middle Atlantic StatesAtlantik kıyısı. Orta Atlantik Devletleri
974 -979Specific states of United StatesAmerika Birleşik Devletleri’nin belirli eyaletleriFF 1-975United States local historyAmerika Birleşik Devletleri yerel tarihi
974.1MaineMaineFF 16-30MaineMaine
974.2New HampshireNew HampshireFF 31-45New HampshireNew Hampshire
974.3VermontVermontFF 46-60VermontVermont
974.4MassachusettsMassachusettsFF 61-75MassachusettsMassachusetts
974.5Rhode IslandRhode AdasıFF 76-90Rhode IslandRhode Adası
974.6ConnecticutConnecticutFF 91-105ConnecticutConnecticut
974.7New York (State)New York (Eyalet)FF 116-130New YorkNew York
974702New York (State)–1620-1776New York (Eyalet)–1620-1776FF 122.1New Netherlands to 1664Yeni Hollanda’dan 1664’e
974.8PennsylvaniaPensilvanyaFF 146-160PennsylvaniaPensilvanya
974.9New JerseyNew JerseyFF 131-145New JerseyNew Jersey
975 -975.04Southeastern United States (South Atlantic states)Güneydoğu Amerika Birleşik Devletleri (Güney Atlantik eyaletleri)FF 206-220The South. South Atlantic StatesGüney. Güney Atlantik Eyaletleri
975.01 -975.903Florida–History–To 1821Florida–Tarih–1821’e KadarFF 314Florida, Early to 1821Florida, Erken 1821’e kadar
975.1DelawareDelawareFF 161-175DelawareDelaware
975102Delaware–1620-1776Delaware–1620-1776FF 167New Sweden (Dutch possession, 1655-1664)Yeni İsveç (Hollanda mülkiyeti, 1655-1664)
975.2MarylandMarylandFF 176-190MarylandMaryland
975.3District of Columbia (Washington)Columbia Bölgesi (Washington)FF 191-205District of Columbia. WashingtonColumbia Bölgesi. Washington
975.4West VirginiaBatı VirginiaFF 236-250West VirginiaBatı Virginia
975.5VirginiaVirjinyaFF 221-235VirginiaVirjinya
975.6North Carolinakuzey CarolinaFF 251-265North Carolinakuzey Carolina
975.7South CarolinaGüney CarolinaFF 266-280South CarolinaGüney Carolina
975.8GeorgiaGürcistanFF 281-295GeorgiaGürcistan
975.9FloridaFloridaFF 306-320FloridaFlorida
975901Early history to 17631763’e kadar erken tarihFF 301British East and West Florida, 1763-1783Britanya Doğu ve Batı Florida, 1763-1783
975902English period, 1763-1783İngiliz dönemi, 1763-1783FF 301British East and West Florida, 1763-1783Britanya Doğu ve Batı Florida, 1763-1783
976 -976.04South central United States; Gulf Coast statesGüney orta Amerika Birleşik Devletleri; Körfez Kıyısı eyaletleriFF 296-301Gulf States. West FloridaKörfez devletleri. Batı Florida
976 -976.04South central United States; Gulf Coast statesGüney orta Amerika Birleşik Devletleri; Körfez Kıyısı eyaletleriFF 396Old Southwest. Lower Mississippi ValleyEski Güneybatı. Aşağı Mississippi Vadisi
976.1AlabamaAlabamaFF 321-335AlabamaAlabama
976.2MississippiMississippiFF 336-350MississippiMississippi
976.3LouisianaLouisianaFF 366-380LouisianaLouisiana
976302French period, 1718-1763Fransız dönemi, 1718-1763FF 372French Louisiana, 1698-1803Fransız Louisiana, 1698-1803
976304French and territorial periods, 1803-1812Fransız ve bölgesel dönemler, 1803-1812FF 372French Louisiana, 1698-1803Fransız Louisiana, 1698-1803
976.4TexasTeksasFF 381-395TexasTeksas
976.6OklahomaOklahomaFF 691-705OklahomaOklahoma
976.7ArkansasArkansasFF 406-420ArkansasArkansas
976.8TennesseeTenesseeFF 431-445TennesseeTenessee
976.9KentuckyKentuckyFF 446-460KentuckyKentucky
977 -977.03North central United States; Lake statesKuzey orta Amerika Birleşik Devletleri; Göl eyaletleriFF 350.5-355Mississippi River and Valley. Middle WestMississippi Nehri ve Vadisi. Orta batı
977 -977.03North central United States; Lake statesKuzey orta Amerika Birleşik Devletleri; Göl eyaletleriFF 476-485Old Northwest. Northwest TerritoryEski Kuzeybatı. Kuzeybatı Bölgesi
977 -977.03North central United States; Lake statesKuzey orta Amerika Birleşik Devletleri; Göl eyaletleriFF 516-520Ohio River and ValleyOhio Nehri ve Vadisi
977 -977.03North central United States; Lake statesKuzey orta Amerika Birleşik Devletleri; Göl eyaletleriFF 550.5-553.2Lake Region. Great LakesGöller Bölgesi. Büyük Göller
977.1OhioOhioFF 486-500OhioOhio
977.2IndianaIndianaFF 521-535IndianaIndiana
977.3IllinoisIllinoisFF 536-550IllinoisIllinois
977.4MichiganMichiganFF 561-575MichiganMichigan
977.5WisconsinWisconsinFF 576-590WisconsinWisconsin
977.6MinnesotaMinnesotaFF 601-615MinnesotaMinnesota
977.7IowaIowaFF 616-630IowaIowa
977.8MissouriMissouriFF 461-475MissouriMissouri
978 -978.03Western United StatesBatı Amerika Birleşik DevletleriFF 590.3-596.3West, The. Trans-Mississippi Region. Great PlainsBatı, The. Trans-Mississippi Bölgesi. Muhteşem ovalar
978 -978.03Western United StatesBatı Amerika Birleşik DevletleriFF 597Northwest, TheKuzeybatı,
978 -978.03Western United StatesBatı Amerika Birleşik DevletleriFF 598Missouri River and ValleyMissouri Nehri ve Vadisi
978 -978.03Western United StatesBatı Amerika Birleşik DevletleriFF 721-722Rocky Mountains. Yellowstone National ParkKayalık Dağlar. Yellowstone Milli Parkı
978.1KansasKansas’taFF 676-690KansasKansas’ta
978.2NebraskaNebraskaFF 661-675NebraskaNebraska
978.3South DakotaGüney DakotaFF 646-660South DakotaGüney Dakota
978.4North DakotaKuzey DakotaFF 631-645North DakotaKuzey Dakota
978.6MontanaMontanaFF 726-740MontanaMontana
978.7WyomingWyomingFF 756-770WyomingWyoming
978752Yellowstone National ParkYellowstone Milli ParkıFF 721-722Rocky Mountains. Yellowstone National ParkKayalık Dağlar. Yellowstone Milli Parkı
978.8ColoradoKoloradoFF 771-785ColoradoKolorado
978.9New MexicoYeni MeksikaFF 791-805New MexicoYeni Meksika
979 -979.03Great Basin and Pacific Slope regionBüyük Havza ve Pasifik Yamacı bölgesiFF 786-790New Southwest. Colorado River, Canyon, and ValleyYeni Güneybatı. Colorado Nehri, Kanyon ve Vadi
979 -979.03Great Basin and Pacific Slope regionBüyük Havza ve Pasifik Yamacı bölgesiFF 850.5-851.5Pacific StatesPasifik Eyaletleri
979.1ArizonaArizonaFF 806-820ArizonaArizona
979.13Colorado Plateau regionColorado Platosu bölgesiFF 786-790New Southwest. Colorado River, Canyon, and ValleyYeni Güneybatı. Colorado Nehri, Kanyon ve Vadi
979.2UtahUtahFF 821-835UtahUtah
979.3NevadaNevadaFF 836-850NevadaNevada
979.4CaliforniaKaliforniyaFF 856-870CaliforniaKaliforniya
979.5OregonOregonFF 871-885OregonOregon
979.5 -979.504OregonOregonFF 851.7Cascade RangeKademeli Aralığı
979.5 -979.504OregonOregonFF 852-854Pacific Northwest. Columbia River & Valley.Pasifik Kuzeybatı. Columbia Nehri ve Vadisi.
979.6IdahoIdahoFF 741-755IdahoIdaho
979.7WashingtonWashingtonFF 852-854Pacific Northwest. Columbia River & Valley.Pasifik Kuzeybatı. Columbia Nehri ve Vadisi.
979.7WashingtonWashingtonFF 886-900WashingtonWashington
979.8AlaskaAlaskaFF 901-951AlaskaAlaska
979.84Southwestern AlaskaGüneybatı AlaskaFF 951Bering Sea and Aleutian IslandsBering Denizi ve Aleut Adaları
980General history of South AmericaGüney Amerika’nın genel tarihiFF 1201-3799Latin America. Spanish AmericaLatin Amerika. İspanyol Amerika
980General history of South AmericaGüney Amerika’nın genel tarihiFF 2201-3799South AmericaGüney Amerika
980 -980.4General history of South AmericaGüney Amerika’nın genel tarihiFF 1401-1419Latin America (General)Latin Amerika (Genel)
981BrazilBrezilyaFF 2501-2659BrazilBrezilya
981032Period of hereditary captaincies, 1533-1762Kalıtsal kaptanlıklar dönemi, 1533-1762FF 2529French Colony in Brazil, 1555-1567Brezilya’daki Fransız Kolonisi, 1555-1567
981032Period of hereditary captaincies, 1533-1762Kalıtsal kaptanlıklar dönemi, 1533-1762FF 2532Dutch Colony in Brazil, 1625-1661Brezilya’daki Hollanda Kolonisi, 1625-1661
982ArgentinaArjantinFF 2801-3021ArgentinaArjantin
983ChileŞiliFF 3051-3285ChileŞili
984BoliviaBolivyaFF 3301-3359BoliviaBolivya
985PeruPeruFF 3401-3619PeruPeru
986.1ColombiaKolombiyaFF 2251-2299ColombiaKolombiya
986.6EcuadorEkvadorFF 3701-3799EcuadorEkvador
987VenezuelaVenezuelaFF 2301-2349VenezuelaVenezuela
988 -988.03GuianaGuyanaFF 2351GuianaGuyana
988.1GuyanaGuyanaFF 2361+British Guianaİngiliz Guyanası
988.1GuyanaGuyanaFF 2361-2391Guyana. British GuianaGuyana. İngiliz Guyanası
988.2French Guiana (Guyane)Fransız Guyanası (Guyane)FF 2441+French GuianaFransız Guyanası
988.2French Guiana (Guyane)Fransız Guyanası (Guyane)FF 2441-2471French GuianaFransız Guyanası
988.3Surinam (Suriname)Surinam (Surinam)FF 2401Dutch GuineaHollanda Ginesi
988.3Surinam (Suriname)Surinam (Surinam)FF 2401-2431SurinamSurinam
989.2ParaguayParaguayFF 2661-2699ParaguayParaguay
989.5UruguayUruguayFF 2701-2799UruguayUruguay
990 – 998Islands of the PacificPasifik AdalarıDUDU 1-950Oceania (South Seas), History ofOkyanusya (Güney Denizleri), Tarihi
993New ZealandYeni ZelandaDUDU 400-430New ZealandYeni Zelanda
9930049944Maori (New Zealand people)Maori (Yeni Zelanda halkı)DUDU 422.8-424MaorisMaoriler
994AustraliaAvustralyaDUDU 80-398AustraliaAvustralya
9940049915Australian aborigines–HistoryAvustralya yerlileri — TarihDUDU 125Australian aboriginesAvustralya yerlileri
994.1Western AustraliaBatı AvustralyaDUDU 350-380Western AustraliaBatı Avustralya
994.2Central AustraliaOrta AvustralyaDUDU 390Central AustraliaOrta Avustralya
994.23South AustraliaGüney AvustralyaDUDU 300-330South AustraliaGüney Avustralya
994.29Northern AustraliaKuzey AvustralyaDUDU 391Northern AustraliaKuzey Avustralya
994.29Northern TerritoryKuzey BölgesiDUDU 392-398Northern Territory of AustraliaAvustralya’nın Kuzey Bölgesi
994.3QueenslandQueenslandDUDU 250-280QueenslandQueensland
994.4New South Wales–HistoryYeni Güney Galler — TarihDUDU 150-180New South WalesYeni Güney Galler
994.5VictoriaVictoriaDUDU 200-230VictoriaVictoria
994.6Tasmania–HistoryTazmanya–TarihDUDU 182-198Tasmania. Van Diemen’s LandTazmanya. Van Diemen’in Ülkesi
994.7Australian Capital TerritoryAvustralya Başkent BölgesiDUDU 145Australian Capital Territory. CanberraAvustralya Başkent Bölgesi. Kanberra
995 – 995.009Oceania–HistoryOkyanusya — TarihDUDU 490Melanesia (General)Melanezya (Genel)
995 – 995.7New GuineaYeni GineDUDU 739-747New GuineaYeni Gine
996.13American SamoaAmerikan SamoasıDUDU 810-819Samoan IslandsSamoa Adaları
996.5Pacific Islands (Trust Territory)Pasifik Adaları (Güven Bölgesi)DUDU 500Micronesia (General)Mikronezya (Genel)
996.9HawaiiHawaiiDUDU 620-629Hawaiian Islands. HawaiiHawaii Adaları. Hawaii
997.11Falkland Islands (Islas Malvinas)Falkland Adaları (Islas Malvinas)FF 3031+Falkland IslandsFalkland adaları
997.11Falkland Islands (Islas Malvinas)Falkland Adaları (Islas Malvinas)FF 3031-3031.5Falkland IslandsFalkland adaları

LC – Dewey Katalog Dönüşüm Tablosu https://bilgibilimi.net/lc-dewey-katalog-donusum-tablosu/

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.