LC – Dewey Katalog Dönüşüm Tablosu

avatar

Bilgi Uzmanı

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

LCCLCC RangeLCC CaptionLCC Capiton TürkçeDDCDDC CaptionDDC Caption Türkçe
ACACCollections. Series. Collected worksKoleksiyonlar. Seri. Derleme081 – 089General collections in specific languagesBelirli dillerdeki genel koleksiyonlar
AEAEEncyclopediasAnsiklopediler031 – 039Encyclopedias & books of facts Ansiklopediler ve gerçekleri anlatan kitaplar
AGAGDictionaries and other general reference worksSözlükler ve diğer genel referans çalışmaları30Encyclopedias & books of facts Ansiklopediler ve gerçekleri anlatan kitaplar
AIAINewspapers–IndexesGazeteler–İndeksler071 – 079Geographic treatment of journalism & newspapersGazetecilik ve gazetelerin coğrafi yaklaşımı
AIAIPeriodicals–IndexesSüreli Yayınlar–İndeksler50Magazines, journals & serials Dergiler, dergiler ve süreli yayınlar
AMAMMuseums. Collectors and collectingMüzeler. Koleksiyonerler ve koleksiyoncular69Associations, organizations & museums Dernekler, kuruluşlar ve müzeler
ANANNewspapersGazeteler071 – 079Geographic treatment of journalism & newspapersGazetecilik ve gazetelerin coğrafi yaklaşımı
APAPGeneral periodicalsGenel süreli yayınlar50Magazines, journals & serials Dergiler, dergiler ve süreli yayınlar
ASASAcademies and learned societiesAkademiler ve bilgili topluluklar060 – 068Associations, organizations & museums Dernekler, kuruluşlar ve müzeler
AYAYYearbooks. Almanacs. DirectoriesYıllıklar. Almanaklar. Dizinler30Encyclopedias & books of facts Ansiklopediler ve gerçekleri anlatan kitaplar
AZAZHistory of scholarship and learning. The humanitiesBurs ve öğrenmenin tarihi. Beşeri bilimler1Knowledge Bilgi
AZAZHistory of scholarship and learning. The humanitiesBurs ve öğrenmenin tarihi. Beşeri bilimler1.1Intellectual life Entelektüel yaşam
AZAZHistory of scholarship and learning. The humanitiesBurs ve öğrenmenin tarihi. Beşeri bilimler1.2Scholarship & learning Burs ve öğrenme
AZAZHistory of scholarship and learning. The humanitiesBurs ve öğrenmenin tarihi. Beşeri bilimler1.3Humanities Beşeri bilimler
BBPhilosophyFelsefe100 – 109 Philosophy Felsefe
BBPhilosophyFelsefe180Ancient, medieval & Eastern philosophyAntik, Orta Çağ ve Doğu Felsefesi
BBPhilosophyFelsefe190Modern western philosophyModern batı felsefesi
BCBCLogicMantık160LogicMantık
BDBDSpeculative philosophySpekülatif felsefe110MetaphysicsMetafizik
BDBDSpeculative philosophySpekülatif felsefe120Epistemology Epistemoloji
BDBDSpeculative philosophySpekülatif felsefe140Philosophical schools of thought Felsefi düşünce okulları
BFBFPsychologyPsikoloji150PsychologyPsikoloji
BFBF 1001+ParapsychologyParapsikoloji130Astrology, parapsychology & the occult Astroloji, parapsikoloji ve okült
BHBHAestheticsEstetik111.85Aesthetics–philosophyEstetik-felsefe
BJBJ 1-1725EthicsEtik170Ethics Etik
BJBJ 1801-2195Social usages. EtiquetteSosyal kullanımlar. Görgü kuralları395Etiquette (Manners)Görgü Kuralları (Görgü Kuralları)
BLBLReligions. Mythology.Dinler. Mitoloji.200ReligionDin
BLBLReligions. Mythology.Dinler. Mitoloji.210Philosophy & theory of religionFelsefe ve din teorisi
BLBLReligions. Mythology.Dinler. Mitoloji.291 – 295Comparative religion; Religions other than Christianity Karşılaştırmalı din; Hıristiyanlık dışındaki dinler
BLBLReligions. Mythology.Dinler. Mitoloji.299Other religions Diğer dinler
BMBMJudaismYahudilik296JudaismYahudilik
BPBPIslam. Bahaism. Theosophy, etc.İslâm. Bahailik. Teozofi vb.297Islam, Babism, Bahai Faith İslam, Babizm, Bahailik
BQBQBuddhismBudizm294.3BuddhismBudizm
BRBRChristianityHıristiyanlık230 – 230.7Christianity & Christian theologyHıristiyanlık ve Hıristiyan teolojisi
BRBRChristianityHıristiyanlık270History of Christianity Hıristiyanlık Tarihi
BSBSBibleKutsal Kitap220The Bibleİncil
BTBTChristian doctrinal theologyHıristiyan doktrinsel teolojisi231 – 239Christianity & Christian theologyHıristiyanlık ve Hıristiyan teolojisi
BVBVPractical TheologyPratik Teoloji240Christian practice & observance Hristiyan uygulamaları ve ibadetleri
BVBVPractical TheologyPratik Teoloji250Christian pastoral practice & religious orders Hıristiyan pastoral uygulamaları ve dini tarikatlar
BVBVPractical TheologyPratik Teoloji260Church organization, social work & worship Kilise organizasyonu, sosyal hizmet ve ibadet
BXBXChristian DenominationsHıristiyan Mezhepleri280Christian denominations Hıristiyan mezhepleri
BXBXChristian DenominationsHıristiyan Mezhepleri305.6Religious groupsDini gruplar
BXBXChristian DenominationsHıristiyan Mezhepleri322.1Religious organizations & groups Dini kuruluşlar ve gruplar
CBCBHistory of civilizationMedeniyet tarihi909World historyDünya Tarihi
CCCCArchaeologyArkeoloji930.1ArchaeologyArkeoloji
CDCDDiplomatics. Archives. SealsDiplomatik. Arşivler. Mühürler929.1 – 929.3Genealogy; Family histories; Genealogical sourcesŞecere; Aile geçmişleri; Şecere kaynakları
CDCD 5001-6471Diplomatics. Archives. SealsDiplomatik. Arşivler. Mühürler737.6Engraved seals, signets, stampsOyulmuş mühürler, mühürler, pullar
CECETechnical chronology. Calendar Teknik kronoloji. Takvim529 – 529.5ChronologyKronoloji
CJCJNumismaticsNümismatik737Numismatics & sigillographyNümizmatik ve sigilografi
CNCNInscriptions. EpigraphyYazıtlar. Epigrafi411.7Paleography Paleografya
CRCRHeraldryHanedanlık armaları929.6HeraldryHanedanlık armaları
CRCRHeraldryHanedanlık armaları929.7Royal houses, peerage, gentry, orders of knighthoodKraliyet evleri, soylular, soylular, şövalyelik emirleri
CSCSGenealogyŞecere929.1 – 929.4Genealogy; Family histories; Genealogical sourcesŞecere; Aile geçmişleri; Şecere kaynakları
CTCTBiography (General)Biyografi (Genel)920Biography & genealogy Biyografi ve şecere
CTCTBiography (General)Biyografi (Genel)920.1 – 920.7Biography of specific classes of persons Belirli insan sınıflarının biyografisi
DUDU 125Australian aborigines Avustralya yerlileri30589915Australian aboriginesAvustralya yerlileri
DUDU 125Australian aborigines Avustralya yerlileri9940049915Australian aborigines–HistoryAvustralya yerlileri — Tarih
DUDU 145Australian Capital Territory. CanberraAvustralya Başkent Bölgesi. Kanberra994.7Australian Capital Territory Avustralya Başkent Bölgesi
DUDU 150-180New South Wales Yeni Güney Galler994.4New South Wales–HistoryYeni Güney Galler — Tarih
DUDU 182-198Tasmania. Van Diemen’s Land Tazmanya. Van Diemen’in Ülkesi994.6Tasmania–HistoryTazmanya–Tarih
DUDU 1-950Oceania (South Seas), History of Okyanusya (Güney Denizleri), Tarihi919 – 919.8Oceania–Description & travel; Oceania–GeographyOkyanusya — Tanım ve seyahat; Okyanusya — Coğrafya
DUDU 1-950Oceania (South Seas), History of Okyanusya (Güney Denizleri), Tarihi990 – 998Islands of the PacificPasifik Adaları
DUDU 200-230Victoria Victoria994.5VictoriaVictoria
DUDU 250-280Queensland Queensland994.3QueenslandQueensland
DUDU 300-330South Australia Güney Avustralya994.23South AustraliaGüney Avustralya
DUDU 350-380Western Australia Batı Avustralya994.1Western AustraliaBatı Avustralya
DUDU 390Central AustraliaOrta Avustralya994.2Central AustraliaOrta Avustralya
DUDU 391Northern AustraliaKuzey Avustralya994.29Northern AustraliaKuzey Avustralya
DUDU 392-398Northern Territory of AustraliaAvustralya’nın Kuzey Bölgesi994.29Northern TerritoryKuzey Bölgesi
DUDU 400-430New Zealand Yeni Zelanda993New ZealandYeni Zelanda
DUDU 422.8-424Maoris Maoriler305899442Maori (New Zealand people)Maori (Yeni Zelanda halkı)
DUDU 422.8-424Maoris Maoriler9930049944Maori (New Zealand people)Maori (Yeni Zelanda halkı)
DUDU 490Melanesia (General) Melanezya (Genel)919.5 – 919.509Oceania–Description & travel; Oceania–GeographyOkyanusya — Tanım ve seyahat; Okyanusya — Coğrafya
DUDU 490Melanesia (General) Melanezya (Genel)995 – 995.009Oceania–HistoryOkyanusya — Tarih
DUDU 500Micronesia (General) Mikronezya (Genel)996.5Pacific Islands (Trust Territory)Pasifik Adaları (Güven Bölgesi)
DUDU 620-629Hawaiian Islands. Hawaii Hawaii Adaları. Hawaii996.9HawaiiHawaii
DUDU 739-747New Guinea Yeni Gine995 – 995.7New GuineaYeni Gine
DUDU 80-398Australia Avustralya919.4Australia–Description & travelAvustralya–Açıklama ve seyahat
DUDU 80-398Australia Avustralya994AustraliaAvustralya
DUDU 810-819Samoan Islands Samoa Adaları996.13American SamoaAmerikan Samoası
DXDX 101-301Gypsies, History of Çingeneler, Tarihi305891497Romanies–social aspectsRomanlar — sosyal yönler
DXDX 101-301Gypsies, History of Çingeneler, Tarihi9090491497RomaniesRomanlar
EEAmericaAmerika917.3United States–description and travelAmerika Birleşik Devletleri — açıklama ve seyahat
EEAmericaAmerika917-917.09Geography of and travel in North AmericaKuzey Amerika coğrafyası ve seyahat
EEAmericaAmerika970-970.05General history of North America Kuzey Amerika’nın genel tarihi
EEAmericaAmerika973United StatesAmerika Birleşik Devletleri
EE 11-143AmericaAmerika917-917.09Geography of and travel in North AmericaKuzey Amerika coğrafyası ve seyahat
EE 11-143AmericaAmerika970-970.05General history of North America Kuzey Amerika’nın genel tarihi
EE 31-49.2North AmericaKuzey Amerika917-917.09Geography of and travel in North AmericaKuzey Amerika coğrafyası ve seyahat
EE 31-49.2North AmericaKuzey Amerika970-970.05General history of North America Kuzey Amerika’nın genel tarihi
EE 51-73Pre-Columbian America. The IndiansKolomb öncesi Amerika. Hintliler97000497American native peoplesAmerikan yerli halkları
EE 51-73Pre-Columbian America. The IndiansKolomb öncesi Amerika. Hintliler970011Earliest history to 14921492’ye kadar olan en eski tarih
EE 75-99Indians of North AmericaKuzey Amerika Kızılderilileri305897American native peoples–social aspects Amerikan yerli halkları — sosyal yönler
EE 75-99Indians of North AmericaKuzey Amerika Kızılderilileri97000497American native peoplesAmerikan yerli halkları
EE 81-83Indian warsHint savaşları973-973.08United States–History Birleşik Devletler tarihi
EE 99Indian tribes and culturesHint kabileleri ve kültürleri305897American native peoples–social aspects Amerikan yerli halkları — sosyal yönler
EE 99Indian tribes and culturesHint kabileleri ve kültürleri97000497American native peoplesAmerikan yerli halkları
EE 101-135Discovery of America and early explorationsAmerika’nın keşfi ve ilk keşifler970.01Early history to 15991599’a kadar erken tarih
EE 103-110Pre-Columbian periodKolomb öncesi dönem970011Earliest history to 14921492’ye kadar olan en eski tarih
EE 111-120ColumbusKolomb970015Columbus, Christopher–North American historyColumbus, Christopher — Kuzey Amerika tarihi
EE 121-135Post-Columbian period. El DoradoKolomb sonrası dönem. El Dorado970.01Early history to 15991599’a kadar erken tarih
EE 141-143Descriptive accounts of America. Earliest to 1810Amerika’nın tanımlayıcı hesapları. En erken 1810’a kadar917Geography of and travel in North America Kuzey Amerika coğrafyası ve seyahat
EE 151-887United StatesAmerika Birleşik Devletleri917.3United States–description and travelAmerika Birleşik Devletleri — açıklama ve seyahat
EE 151-887United StatesAmerika Birleşik Devletleri973United StatesAmerika Birleşik Devletleri
EE 183.7-183.9Diplomatic history. Foreign and general relationsDiplomatik tarih. Dış ve genel ilişkiler327.73Foreign relations–United StatesDış ilişkiler — Amerika Birleşik Devletleri
EE 184.5-185.98Afro-AmericansAfro-Amerikalılar305896073African Americans–social aspectsAfrikalı Amerikalılar — sosyal yönler
EE 184.5-185.98Afro-AmericansAfro-Amerikalılar9730496073African AmericansAfrika kökenli Amerikalılar
EE 186+Thirteen North American Colonies before 1776,1776’dan önce on üç Kuzey Amerika Kolonisi,973.2Colonial period, 1607-1775Sömürge dönemi, 1607-1775
EE 186-199Colonial history (1607-1775)Sömürge tarihi (1607-1775)973.2Colonial period, 1607-1775Sömürge dönemi, 1607-1775
EE 196King William’s War, 1689-1697Kral William’ın Savaşı, 1689-1697973.25Colonial period, 1689-1732Sömürge dönemi, 1689-1732
EE 197Queen Anne’s War, 1702-1713Kraliçe Anne’nin Savaşı, 1702-1713973.25Colonial period, 1689-1732Sömürge dönemi, 1689-1732
EE 198King George’s War, 1744-1748Kral George’un Savaşı, 1744-1748973.26Period of extension of English rule, 1732-1763 İngiliz egemenliğinin uzatılma dönemi, 1732-1763
EE 199French and Indian War, 1755-1763Fransız ve Hint Savaşı, 1755-1763973.26Period of extension of English rule, 1732-1763 İngiliz egemenliğinin uzatılma dönemi, 1732-1763
EE 201-298The Revolution, 1775-1783Devrim, 1775-1783973.3Periods of Revolution and Confederation, 1775-1789Devrim ve Konfederasyon Dönemleri, 1775-1789
EE 300-453Revolution to the Civil War, 1775/1783-1861İç Savaşa Devrim, 1775/1783-1861973.4-973.6Constitutional period, 1789-1809, 1809-1861Meşrutiyet dönemi, 1789-1809, 1809-1861
EE 302.5-302.6Biography (Late eighteenth century)Biyografi (On sekizinci yüzyılın sonları)9733092United States–History–Revolution, 1775-1783 –Personal narrativesAmerika Birleşik Devletleri–Tarih–Devrim, 1775-1783 –Kişisel anlatılar
EE 303-309Confederation, 1783-1789Konfederasyon, 1783-1789973318Period of confederation, 1783-1789Konfederasyon dönemi, 1783-1789
EE 310-337Constitutional period, 1789-1809Meşrutiyet dönemi, 1789-1809973.4Constitutional period, 1789-1809Meşrutiyet dönemi, 1789-1809
EE 311-320Washington’s administrations, 1789-1797Washington yönetimleri, 1789-1797973.41-973.43Administration of George Washington, 1789-1797 George Washington Yönetimi, 1789-1797
EE 321-330John Adams’ administration, 1797-1801John Adams’ın yönetimi, 1797-1801973.44Administration of John Adams, 1797-1801John Adams’ın Yönetimi, 1797-1801
EE 323Troubles with France, 1796-1800Fransa ile Sorunlar, 1796-1800327.73Foreign relations–United StatesDış ilişkiler — Amerika Birleşik Devletleri
EE 323Troubles with France, 1796-1800Fransa ile Sorunlar, 1796-1800973.44Administration of John Adams, 1797-1801John Adams’ın Yönetimi, 1797-1801
EE 331-337Jefferson’s administrations, 1801-1809Jefferson’un yönetimleri, 1801-1809973.46-973.48Administration of Thomas Jefferson, 1801-1809 Thomas Jefferson’un Yönetimi, 1801-1809
EE 333Purchase of Louisiana, 1803Louisiana’nın satın alınması, 1803327.73Foreign relations–United StatesDış ilişkiler — Amerika Birleşik Devletleri
EE 333Purchase of Louisiana, 1803Louisiana’nın satın alınması, 1803973.46 Administration of Thomas Jefferson, 1801-1809Thomas Jefferson’un Yönetimi, 1801-1809
EE 335War with Tripoli, 1801-1805Trablusgarp’la Savaş, 1801-1805973.47Tripolitan War, 1801-1805 Trablusgarp Savaşı, 1801-1805
EE 337.5Nineteenth century (General)On dokuzuncu yüzyıl (Genel)973.5-973.509United States–Civilization–19th century Amerika Birleşik Devletleri — Medeniyet — 19. yüzyıl
EE 341-370Madison’s administrations, 1809-1817Madison’ın yönetimleri, 1809-1817973.51-973.53Administration of James Madison, 1809-1817 James Madison’ın Yönetimi, 1809-1817
EE 351.5-364.9War of 18121812 Savaşı973.52War of 1812, 1812-1815 1812 Savaşı, 1812-1815
EE 365War with Algeria, 1815Cezayir ile Savaş, 1815973.53War with Algiers, 1815Cezayir ile Savaş, 1815
EE 371-375Monroe’s administrations, 1817-1825Monroe’nun yönetimleri, 1817-1825973.54Administration of James Monroe, 1817-1825 James Monroe’nun yönetimi, 1817-1825
EE 373Missouri Compromise, 1820Missouri Uzlaşması, 18203260973Slavery and emancipation–United StatesKölelik ve özgürleşme — Amerika Birleşik Devletleri
EE 373Missouri Compromise, 1820Missouri Uzlaşması, 18209737113Wilmot Proviso, 1847, and compromises Wilmot Proviso, 1847 ve uzlaşmalar
EE 376-380John Quincy Adams’ administration, 1825-1829John Quincy Adams’ın yönetimi, 1825-1829973.55Administration of John Quincy Adams, 1825-1829 John Quincy Adams’ın Yönetimi, 1825-1829
EE 381-385Jackson’s administrations, 1829-1837Jackson’ın yönetimleri, 1829-1837973.56Administration of Andrew Jackson, 1829-1837 Andrew Jackson Yönetimi, 1829-1837
EE 386-390Van Buren’s administration, 1837-1841Van Buren’in yönetimi, 1837-1841973.57Administration of Martin Van Buren, 1837-1841 Martin Van Buren’in Yönetimi, 1837-1841
EE 391-392Harrison’s (W. H.) administration, March 4-April 4, 1841Harrison’ın (WH) yönetimi, 4 Mart-4 Nisan 1841973.58Administrations of William Henry Harrison and John Tyler, 1841-1845 William Henry Harrison ve John Tyler’ın yönetimleri, 1841-1845
EE 396-400Tyler’s administration, April 4, 1841-1845Tyler’ın yönetimi, 4 Nisan 1841-1845973.58Administrations of William Henry Harrison and John Tyler, 1841-1845 William Henry Harrison ve John Tyler’ın yönetimleri, 1841-1845
EE 398Northeastern boundary disputes, 1783-1845Kuzeydoğu sınır anlaşmazlıkları, 1783-1845327.73Foreign relations–United StatesDış ilişkiler — Amerika Birleşik Devletleri
EE 401-415.2Mexican War, 1846-1848Meksika Savaşı, 1846-1848973.62Mexican War, 1845-1848 Meksika Savaşı, 1845-1848
EE 415.6-440.5Middle nineteenth century, 1845/1848-1861On dokuzuncu yüzyılın ortası, 1845/1848-1861973.6United States–Politics and government–1845-1861Amerika Birleşik Devletleri–Siyaset ve yönetim–1845-1861
EE 416-420Polk’s administration, 1856-1849Polk’un yönetimi, 1856-1849973.61Administration of James Knox Polk, 1845-1849 James Knox Polk’un Yönetimi, 1845-1849
EE 421-423Taylor’s administration, 1849-July 9, 1850Taylor’ın yönetimi, 1849-9 Temmuz 1850973.63Administration of Zachary Taylor, 1849-1850 Zachary Taylor’ın Yönetimi, 1849-1850
EE 423Slavery question, 1849-1853Kölelik sorunu, 1849-18533063620973Slavery–United StatesKölelik–Amerika Birleşik Devletleri
EE 423Slavery question, 1849-1853Kölelik sorunu, 1849-18533260973Slavery and emancipation–United StatesKölelik ve özgürleşme — Amerika Birleşik Devletleri
EE 426-430Fillmore’s administration, July 9, 1850-1853Fillmore’un yönetimi, 9 Temmuz 1850-1853973.64Administration of Millard Fillmore, 1850-1853 Millard Fillmore’un Yönetimi, 1850-1853
EE 431-435Pierce’s administration, 1853-1857Pierce’ın yönetimi, 1853-1857973.66Administration of Franklin Pierce, 1853-1857 Franklin Pierce Yönetimi, 1853-1857
EE 433Slavery question, 1853-1857Kölelik sorunu, 1853-18573063620973Slavery–United StatesKölelik–Amerika Birleşik Devletleri
EE 433Slavery question, 1853-1857Kölelik sorunu, 1853-18573260973Slavery and emancipation–United StatesKölelik ve özgürleşme — Amerika Birleşik Devletleri
EE 436-440.5Buchanan’s administration, 1857-1861Buchanan’ın yönetimi, 1857-1861973.68Administration of James Buchanan, 1857-1861 James Buchanan’ın Yönetimi, 1857-1861
EE 438Slavery question, 1557-1861Kölelik sorunu, 1557-18613063620973Slavery–United StatesKölelik–Amerika Birleşik Devletleri
EE 438Slavery question, 1557-1861Kölelik sorunu, 1557-18613260973Slavery and emancipation–United StatesKölelik ve özgürleşme — Amerika Birleşik Devletleri
EE 441-453Slavery in the United States. Antislavery movementsAmerika Birleşik Devletleri’nde kölelik. Kölelik karşıtı hareketler3063620973Slavery–United StatesKölelik–Amerika Birleşik Devletleri
EE 441-453Slavery in the United States. Antislavery movementsAmerika Birleşik Devletleri’nde kölelik. Kölelik karşıtı hareketler3260973Slavery and emancipation–United StatesKölelik ve özgürleşme — Amerika Birleşik Devletleri
EE 441-453Slavery in the United States. Antislavery movementsAmerika Birleşik Devletleri’nde kölelik. Kölelik karşıtı hareketler9737114Abolition movement Kaldırma hareketi
EE 456-459Lincoln’s administrations, 1861-April 15, 1865Lincoln’ün yönetimleri, 1861-15 Nisan 1865973.7-973.7109Administration of Abraham Lincoln, 1861-1865Abraham Lincoln’ün Yönetimi, 1861-1865
EE 456-655Civil War period, 1861-1865İç Savaş dönemi, 1861-1865973.7Administration of Abraham Lincoln, 1861-1865; Civil WarAbraham Lincoln’ün Yönetimi, 1861-1865; İç savaş
EE 461-655Civil War, 1861-1865İç Savaş, 1861-1865973.7Administration of Abraham Lincoln, 1861-1865; Civil WarAbraham Lincoln’ün Yönetimi, 1861-1865; İç savaş
EE 482-489Confederate States of AmericaAmerika Konfedere Devletleri973713The South and secessionGüney ve ayrılık
EE 661-738Late nineteenth century, 1865-1900On dokuzuncu yüzyılın sonları, 1865-1900973.8Reconstruction period, 1865-1901Yeniden yapılanma dönemi, 1865-1901
EE 666-670Johnson’s administration, April 15, 1865-1869Johnson’ın yönetimi, 15 Nisan 1865-1869973.81Administration of Andrew Johnson, 1865-1869 Andrew Johnson Yönetimi, 1865-1869
EE 668Reconstruction, 1865-1877Yeniden Yapılanma, 1865-1877973.8-973.809Reconstruction period, 1865-1901Yeniden yapılanma dönemi, 1865-1901
EE 669Purchase of Alaska, 1867Alaska’nın satın alınması, 1867327.73Foreign relations–United StatesDış ilişkiler — Amerika Birleşik Devletleri
EE 671-680Grant’s administrations, 1869-1877Grant’in yönetimleri, 1869-1877973.82Administration of Ulysses Simpson Grant, 1869-1877 Ulysses Simpson Grant İdaresi, 1869-1877
EE 681-685Hayes’ administration, 1877-1881Hayes’in yönetimi, 1877-1881973.83Administration of Rutherford Birchard Hayes, 1877-1881 Rutherford Birchard Hayes’in Yönetimi, 1877-1881
EE 686-687.9Garfield’s administration, March 4-September 19, 1881Garfield’ın yönetimi, 4 Mart – 19 Eylül 1881973.84Administrations of James Abram Garfield and Chester Alan Arthur, 1881-1885 James Abram Garfield ve Chester Alan Arthur’un yönetimleri, 1881-1885
EE 691-695Arthur’s administration, September 19, 1881-1885Arthur’un yönetimi, 19 Eylül 1881-1885973.84Administrations of James Abram Garfield and Chester Alan Arthur, 1881-1885 James Abram Garfield ve Chester Alan Arthur’un yönetimleri, 1881-1885
EE 696-700Cleveland’s first administration, 1885-1889Cleveland’ın ilk yönetimi, 1885-1889973.85First administration of Grover Cleveland, 1885-1889 Grover Cleveland’ın ilk yönetimi, 1885-1889
EE 701-705Benjamin Harrison’s administration, 1889-1893Benjamin Harrison’ın yönetimi, 1889-1893973.86Administration of Benjamin Harrison, 1889-1893 Benjamin Harrison Yönetimi, 1889-1893
EE 706-710Cleveland’s second administration, 1893-1897Cleveland’ın ikinci yönetimi, 1893-1897973.87Second administration of Grover Cleveland, 1893-1897Grover Cleveland’ın ikinci yönetimi, 1893-1897
EE 711-738McKinley’s first administration, 1897-1901McKinley’in ilk yönetimi, 1897-1901973.88Administration of William McKinley, 1897-1901 William McKinley’in Yönetimi, 1897-1901
EE 713Annexation in 1898 of Hawaii, Philippines, and Puerto Rico1898’de Hawaii, Filipinler ve Porto Riko’nun ilhakı327.73Foreign relations–United StatesDış ilişkiler — Amerika Birleşik Devletleri
EE 714-735War of 1898 (Spanish-American War)1898 Savaşı (İspanya-Amerikan Savaşı)973.89Spanish-American War, 1898 İspanyol-Amerikan Savaşı, 1898
EE 740-837.7Twentieth centuryYirminci yüzyıl973.911901-19531901-1953
EE 751McKinley’s second administration, March 4-Sept 14, 1901McKinley’in ikinci yönetimi, 4 Mart – 14 Eylül 1901973.88Administration of William McKinley, 1897-1901 William McKinley’in Yönetimi, 1897-1901
EE 756-760Theodore Roosevelt’s administrations, Sept 14, 1901-1909Theodore Roosevelt’in yönetimleri, 14 Eylül 1901-1909973911Administration of Theodore Roosevelt, 1901-1909 Theodore Roosevelt’in Yönetimi, 1901-1909
EE 761-765Taft’s administration, 1909-1913Taft’ın yönetimi, 1909-1913973912Administration of William Howard Taft, 1909-1913 William Howard Taft’ın Yönetimi, 1909-1913
EE 766-783Wilson’s administrations, 1913-1921Wilson’ın yönetimleri, 1913-1921973913Administration of Woodrow Wilson, 1913-1921 Woodrow Wilson Yönetimi, 1913-1921
EE 768Purchase of Danish West Indies (Virgin Islands, 1917)Danimarka Batı Hint Adaları’nın satın alınması (Virgin Adaları, 1917)327.73Foreign relations–United StatesDış ilişkiler — Amerika Birleşik Devletleri
EE 785-786Harding’s administration, 1921-August 2, 1923Harding’in yönetimi, 1921-2 Ağustos 1923973914Administration of Warren Gamaliel Harding, 1921-1923 Warren Gamaliel Harding’in Yönetimi, 1921-1923
EE 791-796Coolidge’s administration, August 2, 1923-1929Coolidge’in yönetimi, 2 Ağustos 1923-1929973915Administration of Calvin Coolidge, 1923-1929 Calvin Coolidge Yönetimi, 1923-1929
EE 801-805Hoover’s administration, 1929-1933Hoover’ın yönetimi, 1929-1933973916Administration of Herbert Clark Hoover, 1929-1933 Herbert Clark Hoover’ın Yönetimi, 1929-1933
EE 806-812Roosevelt’s (F. D.) administrations, 1933-Apr 12, 1945Roosevelt’in (FD) yönetimleri, 1933-12 Nisan 1945973917Administration of Franklin Delano Roosevelt, 1933-1945 Franklin Delano Roosevelt’in Yönetimi, 1933-1945
EE 813-816Truman’s administrations, April 12, 1945-1953Truman’ın yönetimleri, 12 Nisan 1945-1953973918Administration of Harry S Truman, 1945-1953 Harry S Truman’ın Yönetimi, 1945-1953
EE 835-837.7Eisenhower’s administrations, 1953-1961Eisenhower’ın yönetimleri, 1953-1961973921Administration of Dwight David Eisenhower, 1953-1961 Dwight David Eisenhower’ın Yönetimi, 1953-1961
EE 838-889Later twentieth century, 1961-Yirminci yüzyılın sonları, 1961-973.921953-20011953-2001
EE 841-843Kennedy’s administration, 1961-November 22, 1963Kennedy’nin yönetimi, 1961-22 Kasım 1963973922Administration of John Fitzgerald Kennedy, 1961-1963 John Fitzgerald Kennedy’nin yönetimi, 1961-1963
EE 846-851Johnson’s administrations, November 22, 1963-1969Johnson’ın yönetimleri, 22 Kasım 1963-1969973923Administration of Lyndon Baines Johnson, 1963-1969 Lyndon Baines Johnson’ın Yönetimi, 1963-1969
EE 855-861Nixon’s administrations, 1969-August 9, 1974Nixon’un yönetimleri, 1969-9 Ağustos 1974973924Administration of Richard Milhous Nixon, 1969-1974 Richard Milhous Nixon’un Yönetimi, 1969-1974
EE 865-868Ford’s administration, August 9, 1974-1977Ford’un yönetimi, 9 Ağustos 1974-1977973925Administration of Gerald Rudolph Ford, 1974-1977 Gerald Rudolph Ford’un Yönetimi, 1974-1977
EE 872-875Carter’s administration, 1977-1981Carter’ın yönetimi, 1977-1981973926Administration of Jimmy (James Earl) Carter, 1977-1981 Jimmy (James Earl) Carter’ın Yönetimi, 1977-1981
EE 876-880Reagan’s administrations, 1981-1989Reagan’ın yönetimleri, 1981-1989973927Administration of Ronald Reagan, 1981-1989Ronald Reagan’ın Yönetimi, 1981-1989
EE 881-884Bush’s administration, 1989-1993Bush yönetimi, 1989-1993973928Administration of George Bush, 1989-1993 George Bush Yönetimi, 1989-1993
EE 885-887Clinton’s administrations, 1993-2001Clinton’un yönetimleri, 1993-2001973929Administration of Bill Clinton, 1993-2001 Bill Clinton Yönetimi, 1993-2001
EE 895+Twenty-first centuryYirmi birinci yüzyıl973.932001-2001-
EE 902George W. Bush’s administration, 2001George W. Bush’un yönetimi, 2001973931Administration of George W. Bush, 2001George W. Bush Yönetimi, 2001
FFHistory: AmericaTarih: Amerika917-918America–description & travelAmerika — açıklama ve seyahat
FFHistory: AmericaTarih: Amerika917.4 -917.409Northeastern U. S. (New England & Middle Atlantic states)–description & travelKuzeydoğu ABD (New England ve Orta Atlantik eyaletleri)–açıklama ve seyahat
FFHistory: AmericaTarih: Amerika970-980History of North America Kuzey Amerika Tarihi
FF 1-15New EnglandYeni ingiltere917.4 -917.409Northeastern U. S. (New England & Middle Atlantic states)–description & travelKuzeydoğu ABD (New England ve Orta Atlantik eyaletleri)–açıklama ve seyahat
FF 1-15New EnglandYeni ingiltere974 -974.04Northeastern U. S. (New England & Middle Atlantic states)Kuzeydoğu ABD (New England ve Orta Atlantik eyaletleri)
FF 1-975United States local historyAmerika Birleşik Devletleri yerel tarihi917.4 -917.9Specific states of United States–description & travelAmerika Birleşik Devletleri’nin belirli eyaletleri — açıklama ve seyahat
FF 1-975United States local historyAmerika Birleşik Devletleri yerel tarihi974 -979Specific states of United StatesAmerika Birleşik Devletleri’nin belirli eyaletleri
FF 16-30MaineMaine917.41Maine–description & travelMaine–tanımlama ve seyahat
FF 16-30MaineMaine974.1Maine Maine
FF 31-45New HampshireNew Hampshire917.42New Hampshire–description & travelNew Hampshire — açıklama ve seyahat
FF 31-45New HampshireNew Hampshire974.2New Hampshire New Hampshire
FF 46-60VermontVermont917.43Vermont–description & travelVermont – açıklama ve seyahat
FF 46-60VermontVermont974.3Vermont Vermont
FF 61-75MassachusettsMassachusetts917.44Massachusetts–description & travelMassachusetts–açıklama ve seyahat
FF 61-75MassachusettsMassachusetts974.4Massachusetts Massachusetts
FF 76-90Rhode IslandRhode Adası917.45Rhode Island–description & travelRhode Island–açıklama ve seyahat
FF 76-90Rhode IslandRhode Adası974.5Rhode IslandRhode Adası
FF 91-105ConnecticutConnecticut917.46Connecticut–description & travelConnecticut–tanımlama ve seyahat
FF 91-105ConnecticutConnecticut974.6Connecticut Connecticut
FF 106Atlantic coast. Middle Atlantic StatesAtlantik kıyısı. Orta Atlantik Devletleri917.4 -917.409Northeastern U. S. (New England & Middle Atlantic states)–description & travelKuzeydoğu ABD (New England ve Orta Atlantik eyaletleri)–açıklama ve seyahat
FF 106Atlantic coast. Middle Atlantic StatesAtlantik kıyısı. Orta Atlantik Devletleri974 -974.04Northeastern U. S. (New England & Middle Atlantic states)Kuzeydoğu ABD (New England ve Orta Atlantik eyaletleri)
FF 116-130New YorkNew York917.47New York (State)–description & travelNew York (Eyalet)–açıklama ve seyahat
FF 116-130New YorkNew York974.7New York (State) New York (Eyalet)
FF 122.1New Netherlands to 1664Yeni Hollanda’dan 1664’e974702New York (State)–1620-1776New York (Eyalet)–1620-1776
FF 131-145New JerseyNew Jersey917.49New Jersey–description & travelNew Jersey–tanımlama ve seyahat
FF 131-145New JerseyNew Jersey974.9New JerseyNew Jersey
FF 146-160PennsylvaniaPensilvanya917.48Pennsylvania–description & travelPensilvanya — açıklama ve seyahat
FF 146-160PennsylvaniaPensilvanya974.8PennsylvaniaPensilvanya
FF 161-175DelawareDelaware917.51Delaware–description & travelDelaware–açıklama ve seyahat
FF 161-175DelawareDelaware975.1DelawareDelaware
FF 167New Sweden (Dutch possession, 1655-1664)Yeni İsveç (Hollanda mülkiyeti, 1655-1664)975102Delaware–1620-1776Delaware–1620-1776
FF 176-190MarylandMaryland917.52Maryland–description & travelMaryland — açıklama ve seyahat
FF 176-190MarylandMaryland975.2MarylandMaryland
FF 191-205District of Columbia. WashingtonColumbia Bölgesi. Washington917.53District of Columbia (Washington)–description & travelColumbia Bölgesi (Washington)–açıklama ve seyahat
FF 191-205District of Columbia. WashingtonColumbia Bölgesi. Washington975.3District of Columbia (Washington)Columbia Bölgesi (Washington)
FF 206-220The South. South Atlantic StatesGüney. Güney Atlantik Eyaletleri917.5 -917.504Southeastern United States (South Atlantic states)–description & travelGüneydoğu Amerika Birleşik Devletleri (Güney Atlantik eyaletleri) – açıklama ve seyahat
FF 206-220The South. South Atlantic StatesGüney. Güney Atlantik Eyaletleri975 -975.04Southeastern United States (South Atlantic states)Güneydoğu Amerika Birleşik Devletleri (Güney Atlantik eyaletleri)
FF 221-235VirginiaVirjinya917.55Virginia–description & travelVirginia — açıklama ve seyahat
FF 221-235VirginiaVirjinya975.5VirginiaVirjinya
FF 236-250West VirginiaBatı Virginia917.54West Virginia–description & travelBatı Virginia–tanımlama ve seyahat
FF 236-250West VirginiaBatı Virginia975.4West VirginiaBatı Virginia
FF 251-265North Carolinakuzey Carolina917.56North Carolina–description & travelKuzey Carolina — açıklama ve seyahat
FF 251-265North Carolinakuzey Carolina975.6North Carolinakuzey Carolina
FF 266-280South CarolinaGüney Carolina917.57South Carolina–description & travelGüney Carolina — açıklama ve seyahat
FF 266-280South CarolinaGüney Carolina975.7South CarolinaGüney Carolina
FF 281-295GeorgiaGürcistan917.58Georgia–description & travelGürcistan–açıklama ve seyahat
FF 281-295GeorgiaGürcistan975.8GeorgiaGürcistan
FF 296-301Gulf States. West FloridaKörfez devletleri. Batı Florida917.6 -917.609South central United States; Gulf Coast states–description & travelGüney orta Amerika Birleşik Devletleri; Körfez Kıyısı eyaletleri — açıklama ve seyahat
FF 296-301Gulf States. West FloridaKörfez devletleri. Batı Florida976 -976.04South central United States; Gulf Coast statesGüney orta Amerika Birleşik Devletleri; Körfez Kıyısı eyaletleri
FF 301British East and West Florida, 1763-1783Britanya Doğu ve Batı Florida, 1763-1783975901Early history to 17631763’e kadar erken tarih
FF 301British East and West Florida, 1763-1783Britanya Doğu ve Batı Florida, 1763-1783975902English period, 1763-1783İngiliz dönemi, 1763-1783
FF 306-320FloridaFlorida917.59Florida–description & travelFlorida — açıklama ve seyahat
FF 306-320FloridaFlorida975.9FloridaFlorida
FF 314Florida, Early to 1821Florida, Erken 1821’e kadar975.01 -975.903Florida–History–To 1821 Florida–Tarih–1821’e Kadar
FF 321-335AlabamaAlabama917.61Alabama–description & travelAlabama–açıklama ve seyahat
FF 321-335AlabamaAlabama976.1AlabamaAlabama
FF 336-350MississippiMississippi917.62Mississippi–description & travelMississippi–tanımlama ve seyahat
FF 336-350MississippiMississippi976.2MississippiMississippi
FF 350.5-355Mississippi River and Valley. Middle WestMississippi Nehri ve Vadisi. Orta batı917.7 -917.709North central United States; Lake states–description & travelKuzey orta Amerika Birleşik Devletleri; Göl eyaletleri — açıklama ve seyahat
FF 350.5-355Mississippi River and Valley. Middle WestMississippi Nehri ve Vadisi. Orta batı977 -977.03North central United States; Lake statesKuzey orta Amerika Birleşik Devletleri; Göl eyaletleri
FF 366-380LouisianaLouisiana917.63Louisiana–description & travelLouisiana–açıklama ve seyahat
FF 366-380LouisianaLouisiana976.3LouisianaLouisiana
FF 372French Louisiana, 1698-1803Fransız Louisiana, 1698-1803976302French period, 1718-1763Fransız dönemi, 1718-1763
FF 372French Louisiana, 1698-1803Fransız Louisiana, 1698-1803976304French and territorial periods, 1803-1812Fransız ve bölgesel dönemler, 1803-1812
FF 381-395TexasTeksas917.64Texas–description & travelTeksas — açıklama ve seyahat
FF 381-395TexasTeksas976.4TexasTeksas
FF 396Old Southwest. Lower Mississippi ValleyEski Güneybatı. Aşağı Mississippi Vadisi917.6 -917.609South central United States; Gulf Coast states–description & travelGüney orta Amerika Birleşik Devletleri; Körfez Kıyısı eyaletleri — açıklama ve seyahat
FF 396Old Southwest. Lower Mississippi ValleyEski Güneybatı. Aşağı Mississippi Vadisi976 -976.04South central United States; Gulf Coast statesGüney orta Amerika Birleşik Devletleri; Körfez Kıyısı eyaletleri
FF 406-420ArkansasArkansas917.67Arkansas–description & travelArkansas–açıklama ve seyahat
FF 406-420ArkansasArkansas976.7ArkansasArkansas
FF 431-445TennesseeTenessee917.68Tennessee–description & travelTennessee–açıklama ve seyahat
FF 431-445TennesseeTenessee976.8TennesseeTenessee
FF 446-460KentuckyKentucky917.69Kentucky–description & travelKentucky–açıklama ve seyahat
FF 446-460KentuckyKentucky976.9KentuckyKentucky
FF 461-475MissouriMissouri917.78Missouri–description & travel Missouri — açıklama ve seyahat
FF 461-475MissouriMissouri977.8MissouriMissouri
FF 476-485Old Northwest. Northwest TerritoryEski Kuzeybatı. Kuzeybatı Bölgesi917.7 -917.709North central United States; Lake states–description & travelKuzey orta Amerika Birleşik Devletleri; Göl eyaletleri — açıklama ve seyahat
FF 476-485Old Northwest. Northwest TerritoryEski Kuzeybatı. Kuzeybatı Bölgesi977 -977.03North central United States; Lake statesKuzey orta Amerika Birleşik Devletleri; Göl eyaletleri
FF 486-500OhioOhio917.71Ohio–description & travel Ohio — açıklama ve seyahat
FF 486-500OhioOhio977.1OhioOhio
FF 516-520Ohio River and ValleyOhio Nehri ve Vadisi917.7 -917.709North central United States; Lake states–description & travelKuzey orta Amerika Birleşik Devletleri; Göl eyaletleri — açıklama ve seyahat
FF 516-520Ohio River and ValleyOhio Nehri ve Vadisi977 -977.03North central United States; Lake statesKuzey orta Amerika Birleşik Devletleri; Göl eyaletleri
FF 521-535IndianaIndiana917.72Indiana–description & travel Indiana–açıklama ve seyahat
FF 521-535IndianaIndiana977.2IndianaIndiana
FF 536-550IllinoisIllinois917.73Illinois–description & travel Illinois–açıklama ve seyahat
FF 536-550IllinoisIllinois977.3IllinoisIllinois
FF 550.5-553.2Lake Region. Great LakesGöller Bölgesi. Büyük Göller917.7 -917.709North central United States; Lake states–description & travelKuzey orta Amerika Birleşik Devletleri; Göl eyaletleri — açıklama ve seyahat
FF 550.5-553.2Lake Region. Great LakesGöller Bölgesi. Büyük Göller977 -977.03North central United States; Lake statesKuzey orta Amerika Birleşik Devletleri; Göl eyaletleri
FF 561-575MichiganMichigan917.74Michigan–description & travel Michigan–açıklama ve seyahat
FF 561-575MichiganMichigan977.4MichiganMichigan
FF 576-590WisconsinWisconsin917.75Wisconsin–description & travel Wisconsin–açıklama ve seyahat
FF 576-590WisconsinWisconsin977.5WisconsinWisconsin
FF 590.3-596.3West, The. Trans-Mississippi Region. Great PlainsBatı, The. Trans-Mississippi Bölgesi. Muhteşem ovalar917.8 -917.809Western United States–description & travelBatı Amerika Birleşik Devletleri — açıklama ve seyahat
FF 590.3-596.3West, The. Trans-Mississippi Region. Great PlainsBatı, The. Trans-Mississippi Bölgesi. Muhteşem ovalar978 -978.03Western United StatesBatı Amerika Birleşik Devletleri
FF 597Northwest, TheKuzeybatı,917.8 -917.809Western United States–description & travelBatı Amerika Birleşik Devletleri — açıklama ve seyahat
FF 597Northwest, TheKuzeybatı,978 -978.03Western United StatesBatı Amerika Birleşik Devletleri
FF 598Missouri River and ValleyMissouri Nehri ve Vadisi917.8 -917.809Western United States–description & travelBatı Amerika Birleşik Devletleri — açıklama ve seyahat
FF 598Missouri River and ValleyMissouri Nehri ve Vadisi978 -978.03Western United StatesBatı Amerika Birleşik Devletleri
FF 601-615MinnesotaMinnesota917.76Minnesota–description & travel Minnesota — açıklama ve seyahat
FF 601-615MinnesotaMinnesota977.6MinnesotaMinnesota
FF 616-630IowaIowa917.77Iowa–description & travel Iowa–açıklama ve seyahat
FF 616-630IowaIowa977.7IowaIowa
FF 631-645North DakotaKuzey Dakota917.84North Dakota–description & travel Kuzey Dakota–açıklama ve seyahat
FF 631-645North DakotaKuzey Dakota978.4North DakotaKuzey Dakota
FF 646-660South DakotaGüney Dakota917.83South Dakota–description & travel Güney Dakota–açıklama ve seyahat
FF 646-660South DakotaGüney Dakota978.3South DakotaGüney Dakota
FF 661-675NebraskaNebraska917.82Nebraska–description & travel Nebraska–açıklama ve seyahat
FF 661-675NebraskaNebraska978.2NebraskaNebraska
FF 676-690KansasKansas’ta917.81Kansas–description & travel Kansas — açıklama ve seyahat
FF 676-690KansasKansas’ta978.1KansasKansas’ta
FF 691-705OklahomaOklahoma917.66Oklahoma–description & travelOklahoma–açıklama ve seyahat
FF 691-705OklahomaOklahoma976.6OklahomaOklahoma
FF 721-722Rocky Mountains. Yellowstone National ParkKayalık Dağlar. Yellowstone Milli Parkı917.8 -917.809Western United States–description & travelBatı Amerika Birleşik Devletleri — açıklama ve seyahat
FF 721-722Rocky Mountains. Yellowstone National ParkKayalık Dağlar. Yellowstone Milli Parkı9178752Yellowstone National Park–description & travelYellowstone Milli Parkı – açıklama ve seyahat
FF 721-722Rocky Mountains. Yellowstone National ParkKayalık Dağlar. Yellowstone Milli Parkı978 -978.03Western United StatesBatı Amerika Birleşik Devletleri
FF 721-722Rocky Mountains. Yellowstone National ParkKayalık Dağlar. Yellowstone Milli Parkı978752Yellowstone National ParkYellowstone Milli Parkı
FF 726-740MontanaMontana917.86Montana–description & travel Montana–açıklama ve seyahat
FF 726-740MontanaMontana978.6MontanaMontana
FF 741-755IdahoIdaho917.96Idaho–description & travel Idaho–açıklama ve seyahat
FF 741-755IdahoIdaho979.6IdahoIdaho
FF 756-770WyomingWyoming917.87Wyoming–description & travel Wyoming–açıklama ve seyahat
FF 756-770WyomingWyoming978.7WyomingWyoming
FF 771-785ColoradoKolorado917.88Colorado–description & travel Colorado — açıklama ve seyahat
FF 771-785ColoradoKolorado978.8ColoradoKolorado
FF 786-790New Southwest. Colorado River, Canyon, and ValleyYeni Güneybatı. Colorado Nehri, Kanyon ve Vadi917.9 -917.909Great Basin and Pacific Slope region–description & travelBüyük Havza ve Pasifik Yamacı bölgesi – açıklama ve seyahat
FF 786-790New Southwest. Colorado River, Canyon, and ValleyYeni Güneybatı. Colorado Nehri, Kanyon ve Vadi917913Colorado Plateau region–description & travelColorado Platosu bölgesi–açıklama ve seyahat
FF 786-790New Southwest. Colorado River, Canyon, and ValleyYeni Güneybatı. Colorado Nehri, Kanyon ve Vadi979 -979.03Great Basin and Pacific Slope regionBüyük Havza ve Pasifik Yamacı bölgesi
FF 786-790New Southwest. Colorado River, Canyon, and ValleyYeni Güneybatı. Colorado Nehri, Kanyon ve Vadi979.13Colorado Plateau regionColorado Platosu bölgesi
FF 791-805New MexicoYeni Meksika917.89New Mexico–description & travel New Mexico — açıklama ve seyahat
FF 791-805New MexicoYeni Meksika978.9New MexicoYeni Meksika
FF 806-820ArizonaArizona917.91Arizona–description & travelArizona — açıklama ve seyahat
FF 806-820ArizonaArizona979.1ArizonaArizona
FF 821-835UtahUtah917.92Utah–description & travel Utah–açıklama ve seyahat
FF 821-835UtahUtah979.2UtahUtah
FF 836-850NevadaNevada917.93Nevada–description & travel Nevada–açıklama ve seyahat
FF 836-850NevadaNevada979.3NevadaNevada
FF 850.5-851.5Pacific StatesPasifik Eyaletleri917.9 -917.909Great Basin and Pacific Slope region–description & travelBüyük Havza ve Pasifik Yamacı bölgesi – açıklama ve seyahat
FF 850.5-851.5Pacific StatesPasifik Eyaletleri979 -979.03Great Basin and Pacific Slope regionBüyük Havza ve Pasifik Yamacı bölgesi
FF 851.7Cascade RangeKademeli Aralığı917.95 -917.9509Oregon–description & travel Oregon–açıklama ve seyahat
FF 851.7Cascade RangeKademeli Aralığı979.5 -979.504OregonOregon
FF 852-854Pacific Northwest. Columbia River & Valley.Pasifik Kuzeybatı. Columbia Nehri ve Vadisi.917.95 -917.9509Oregon–description & travel Oregon–açıklama ve seyahat
FF 852-854Pacific Northwest. Columbia River & Valley.Pasifik Kuzeybatı. Columbia Nehri ve Vadisi.917.97Washington–description & travel Washington — açıklama ve seyahat
FF 852-854Pacific Northwest. Columbia River & Valley.Pasifik Kuzeybatı. Columbia Nehri ve Vadisi.979.5 -979.504OregonOregon
FF 852-854Pacific Northwest. Columbia River & Valley.Pasifik Kuzeybatı. Columbia Nehri ve Vadisi.979.7WashingtonWashington
FF 856-870CaliforniaKaliforniya917.94California–description & travel Kaliforniya — açıklama ve seyahat
FF 856-870CaliforniaKaliforniya979.4CaliforniaKaliforniya
FF 871-885OregonOregon917.95Oregon–description & travel Oregon–açıklama ve seyahat
FF 871-885OregonOregon979.5OregonOregon
FF 886-900WashingtonWashington917.97Washington–description & travel Washington — açıklama ve seyahat
FF 886-900WashingtonWashington979.7WashingtonWashington
FF 901-951AlaskaAlaska917.98Alaska–description & travel Alaska–açıklama ve seyahat
FF 901-951AlaskaAlaska979.8AlaskaAlaska
FF 951Bering Sea and Aleutian IslandsBering Denizi ve Aleut Adaları917984Southwestern Alaska–description & travel Güneybatı Alaska–açıklama ve seyahat
FF 951Bering Sea and Aleutian IslandsBering Denizi ve Aleut Adaları979.84Southwestern AlaskaGüneybatı Alaska
FF 965Territories of the United States (General)Amerika Birleşik Devletleri Toprakları (Genel)325373Colonization by the United StatesAmerika Birleşik Devletleri tarafından kolonizasyon
FF 970Insular possessions of the United States (General)Amerika Birleşik Devletleri’nin ada mülkleri (Genel)325373Colonization by the United StatesAmerika Birleşik Devletleri tarafından kolonizasyon
FF 975Central American, West IndianOrta Amerika, Batı Hindistan325373Colonization by the United StatesAmerika Birleşik Devletleri tarafından kolonizasyon
FF 1001-1140CanadaKanada917.1Canada–description & travel Kanada — açıklama ve seyahat
FF 1001-1140British America. Canadaİngiliz Amerika. Kanada917.1Canada–description & travel Kanada — açıklama ve seyahat
FF 1001-1140CanadaKanada971CanadaKanada
FF 1001-1140British America. Canadaİngiliz Amerika. Kanada971CanadaKanada
FF 1030, F 1038New France and Acadia, 1600-1763Yeni Fransa ve Acadia, 1600-1763971.01 -971.018Early history to 1763 1763’e kadar erken tarih
FF 1030, F 1038New France and Acadia, 1600-1763Yeni Fransa ve Acadia, 1600-1763971.601 -971.604Early history to 17631763’e kadar erken tarih
FF 1035.8Maritime provinces. Atlantic coast of CanadaDenizcilik illeri. Kanada’nın Atlantik kıyısı917.15 -917.1509Atlantic Provinces; Maritime Provinces–description & travelAtlantik Eyaletleri; Denizcilik İlleri–açıklama ve seyahat
FF 1035.8Maritime provinces. Atlantic coast of CanadaDenizcilik illeri. Kanada’nın Atlantik kıyısı971.5 -971.504Atlantic Provinces; Maritime ProvincesAtlantik Eyaletleri; Denizcilik İlleri
FF 1036-1040Nova Scotia. AcadiaNova Scotia. Acadia917.16Nova Scotia–description & travelNova Scotia–açıklama ve seyahat
FF 1036-1040Nova Scotia. AcadiaNova Scotia. Acadia971.6Nova ScotiaNova Scotia
FF 1041-1045New BrunswickYeni brunswick917.151 -917.155New Brunswick–description & travel New Brunswick–açıklama ve seyahat
FF 1041-1045New BrunswickYeni brunswick971.51 -971.55New Brunswick Yeni brunswick
FF 1046-1049.7Prince Edward IslandPrens Edward Adası917.17Prince Edward Island–description & travelPrens Edward Adası – açıklama ve seyahat
FF 1046-1049.7Prince Edward IslandPrens Edward Adası971.7Prince Edward IslandPrens Edward Adası
FF 1050St. Lawrence Gulf, River and Valley (General)St. Lawrence Körfezi, Nehir ve Vadi (Genel)917.14 -917.1409Quebec–description & travel Quebec–açıklama ve seyahat
FF 1050St. Lawrence Gulf, River and Valley (General)St. Lawrence Körfezi, Nehir ve Vadi (Genel)971.4 -971.404Quebec Quebec
FF 1051-1055QuebecQuebec917.14Quebec–description & travel Quebec–açıklama ve seyahat
FF 1051-1055QuebecQuebec971.4Quebec Quebec
FF 1056-1059.7OntarioOntario917.13Ontario–description & travel Ontario–açıklama ve seyahat
FF 1056-1059.7OntarioOntario971.3Ontario Ontario
FF 1060-1060.97Canadian Northwest. Northwest TerritoriesKanada Kuzeybatısı. Kuzeybatı bölgesi917.12 -917.1209Western Canada–description & travelBatı Kanada–açıklama ve seyahat
FF 1060-1060.97Canadian Northwest. Northwest TerritoriesKanada Kuzeybatısı. Kuzeybatı bölgesi971.2 -971.203Western Canada Batı Kanada
FF 1061-1065ManitobaManitoba917127Manitoba–description & travel Manitoba–açıklama ve seyahat
FF 1061-1065ManitobaManitoba971.27Manitoba Manitoba
FF 1067AssiniboiaAssiniboia917.12 -917.1209Western Canada–description & travelBatı Kanada–açıklama ve seyahat
FF 1067AssiniboiaAssiniboia917.124 -917.12409Saskatchewan–description & travel Saskatchewan–açıklama ve seyahat
FF 1067AssiniboiaAssiniboia971.2 -971.202Western Canada Batı Kanada
FF 1067AssiniboiaAssiniboia971.24 -971.2402Saskatchewan Saskatchewan
FF 1070-1074.7SaskatchewanSaskatchewan917124Saskatchewan–description & travelSaskatchewan–açıklama ve seyahat
FF 1070-1074.7SaskatchewanSaskatchewan971.24SaskatchewanSaskatchewan
FF 1075-1080AlbertaAlberta917123Alberta–description & travelAlberta–açıklama ve seyahat
FF 1075-1080AlbertaAlberta971.23AlbertaAlberta
FF 1086-1089.7British ColumbiaBritanya Kolumbiyası917.11British Columbia–description & travel Britanya Kolumbiyası–açıklama ve seyahat
FF 1086-1089.7British ColumbiaBritanya Kolumbiyası971.1British Columbia Britanya Kolumbiyası
FF 1090Rocky Mountains of CanadaKanada’nın Rocky Dağları917.11 -917.1109Rocky Mountains–Canada–description & travelRocky Dağları–Kanada–açıklama ve seyahat
FF 1090Rocky Mountains of CanadaKanada’nın Rocky Dağları971.1 -971.104Rocky Mountains–CanadaRocky Dağları–Kanada
FF 1090.5Arctic regionsArktik bölgeler917.19 -917.1909Canadian Arctic–description & travelKanada Arktik – açıklama ve seyahat
FF 1090.5Arctic regionsArktik bölgeler971.9 -971.903Canadian ArcticKanada Arktik
FF 1091-1095.5YukonYukon917191Yukon Territory–description & travel Yukon Bölgesi – açıklama ve seyahat
FF 1091-1095.5YukonYukon971.91Yukon Territory Yukon bölgesi
FF 1096-1100.5MackenzieMackenzie917193Northwest Territories (1999- )–description & travelKuzeybatı Bölgeleri (1999-)–açıklama ve seyahat
FF 1096-1100.5MackenzieMackenzie971.93Northwest Territories (1999- )Kuzeybatı Bölgeleri (1999-)
FF 1101-1105.7FranklinFranklin9171952Baffin Region (Qikiqtaaluk Region)–description & travel Baffin Bölgesi (Qikiqtaaluk Bölgesi)–açıklama ve seyahat
FF 1101-1105.7FranklinFranklin971952Baffin Region (Qikiqtaaluk Region)Baffin Bölgesi (Qikiqtaaluk Bölgesi)
FF 1106-1110.5KeewatinKeewatin9171958Keewatin Region (Kivallik Region)–description & travelKeewatin Bölgesi (Kivallik Bölgesi)–tanım ve seyahat
FF 1106-1110.5KeewatinKeewatin971958Keewatin Region (Kivallik Region)Keewatin Bölgesi (Kivallik Bölgesi)
FF 1121-1139NewfoundlandNewfoundland917.18 -917.181Newfoundland–description & travel Newfoundland–açıklama ve seyahat
FF 1121-1139NewfoundlandNewfoundland971.8 -971.81Newfoundland Newfoundland
FF 1135-1139LabradorLabrador917182Labrador–description & travel Labrador–açıklama ve seyahat
FF 1135-1139LabradorLabrador971.82Labrador Labrador
FF 1140Labrador PeninsulaLabrador Yarımadası917.141 -917.14109Northern region–description & travelKuzey bölgesi — açıklama ve seyahat
FF 1140Labrador PeninsulaLabrador Yarımadası971.41 -971.4104Northern regionKuzey bölgesi
FF 1141-1145.2NunavutNunavut971.95Nunavut Nunavut
FF 1170Saint Pierre and MiquelonSaint Pierre ve Miquelon917188Saint Pierre and Miquelon–description & travelSaint Pierre ve Miquelon – açıklama ve seyahat
FF 1170Saint Pierre and MiquelonSaint Pierre ve Miquelon971.88Saint Pierre and MiquelonSaint Pierre ve Miquelon
FF 1201-1392MexicoMeksika917.2 -917.27Mexico–description & travel Meksika — açıklama ve seyahat
FF 1201-1392MexicoMeksika972 -972.7Mexico Meksika
FF 1201-3799Latin America. Spanish AmericaLatin Amerika. İspanyol Amerika917.2Mexico–description & travelMeksika — açıklama ve seyahat
FF 1201-3799Latin America. Spanish AmericaLatin Amerika. İspanyol Amerika918Geography of and travel in South AmericaGüney Amerika coğrafyası ve seyahat
FF 1201-3799Latin America. Spanish AmericaLatin Amerika. İspanyol Amerika972Middle America Mexico Orta Amerika Meksika
FF 1201-3799Latin America. Spanish AmericaLatin Amerika. İspanyol Amerika980General history of South AmericaGüney Amerika’nın genel tarihi
FF 1401-1419Latin America (General)Latin Amerika (Genel)918 -918.09Geography of and travel in South AmericaGüney Amerika coğrafyası ve seyahat
FF 1401-1419Latin America (General)Latin Amerika (Genel)980 -980.4General history of South AmericaGüney Amerika’nın genel tarihi
FF 1421-1440Central AmericaOrta Amerika917.28 -917.2809Central America–description & travel Orta Amerika–açıklama ve seyahat
FF 1421-1440Central AmericaOrta Amerika972.8 -972.805Central America Orta Amerika
FF 1435-1435.3MayasMayalar305897415Mayas–social aspects Mayalar — sosyal yönler
FF 1435-1435.3MayasMayalar917.281 -917.28109Guatemala–description & travelGuatemala — açıklama ve seyahat
FF 1435-1435.3MayasMayalar972.6Southern Gulf states of MexicoMeksika’nın Güney Körfez eyaletleri
FF 1435-1435.3MayasMayalar972.81GuatemalaGuatemala
FF 1441+British Honduras (Belize)Britanya Honduras’ı (Belize)917282Belize–description & travelBelize–açıklama ve seyahat
FF 1441+British Honduras (Belize)Britanya Honduras’ı (Belize)972.82BelizeBelize
FF 1441-1457BelizeBelize917282Belize–description & travelBelize–açıklama ve seyahat
FF 1441-1457BelizeBelize972.82BelizeBelize
FF 1461-1477GuatemalaGuatemala917281Guatemala–description & travelGuatemala — açıklama ve seyahat
FF 1461-1477GuatemalaGuatemala972.81GuatemalaGuatemala
FF 1481-1497Salvador (El Salvador)Salvador (El Salvador)917284El Salvador–description & travelEl Salvador — açıklama ve seyahat
FF 1481-1497Salvador (El Salvador)Salvador (El Salvador)972.84El SalvadorEl Salvador
FF 1501-1517HondurasHonduras917283Honduras–description & travelHonduras–açıklama ve seyahat
FF 1501-1517HondurasHonduras972.83HondurasHonduras
FF 1521-1537NicaraguaNikaragua917285Nicaragua–description & travelNikaragua — açıklama ve seyahat
FF 1521-1537NicaraguaNikaragua972.85NicaraguaNikaragua
FF 1541-1557Costa RicaKosta Rika917286Costa Rica–description & travelKosta Rika — açıklama ve seyahat
FF 1541-1557Costa RicaKosta Rika972.86Costa RicaKosta Rika
FF 1561-1577PanamaPanama917287Panama–description & travelPanama — açıklama ve seyahat
FF 1561-1577PanamaPanama972.87PanamaPanama
FF 1569.C2Canal Zone. Panama CanalKanal Bölgesi. Panama Kanalı9172875Canal Area–description & travelKanal Bölgesi–açıklama ve seyahat
FF 1569.C2Canal Zone. Panama CanalKanal Bölgesi. Panama Kanalı972875Canal AreaKanal Alanı
FF 1601-1629West IndiesBatı Hint Adaları917.29 -917.2909West Indies (Antilles) and Bermuda–description & travel Batı Hint Adaları (Antiller) ve Bermuda–açıklama ve seyahat
FF 1601-1629West IndiesBatı Hint Adaları972.9 -972.905West Indies (Antilles) and BermudaBatı Hint Adaları (Antiller) ve Bermuda
FF 1630+BermudaBermuda917299Bermuda–description & travel Bermuda–açıklama ve seyahat
FF 1630+BermudaBermuda972.99Bermuda Bermuda
FF 1630-1640BermudasBermudalar917299Bermuda–description & travel Bermuda–açıklama ve seyahat
FF 1630-1640BermudasBermudalar972.99Bermuda Bermuda
FF 1650+BahamasBahamalar917296Bahama Islands–description & travelBahama Adaları–açıklama ve seyahat
FF 1650+BahamasBahamalar972.96Bahama IslandsBahama Adaları
FF 1650-1660BahamasBahamalar917296Bahama Islands–description & travelBahama Adaları–açıklama ve seyahat
FF 1650-1660BahamasBahamalar972.96Bahama IslandsBahama Adaları
FF 1741-1991Greater AntillesBüyük Antiller917.29 -917.295Greater Antilles–description & travelBüyük Antiller — açıklama ve seyahat
FF 1741-1991Greater AntillesBüyük Antiller972.9 -972.95Greater AntillesBüyük Antiller
FF 1751-1854.9CubaKüba917291Cuba–description & travelKüba — açıklama ve seyahat
FF 1751-1854.9CubaKüba972.91CubaKüba
FF 1861-1896JamaicaJamaika917292Jamaica and Cayman Islands–description & travelJamaika ve Cayman Adaları — açıklama ve seyahat
FF 1861-1896JamaicaJamaika972.92Jamaica and Cayman IslandsJamaika ve Cayman Adaları
FF 1900-1941Haiti (Island). HispaniolaHaiti (Ada). Hispanyola917.293 -917.294Dominican Republic; Haiti–description & travel Dominik Cumhuriyeti; Haiti — açıklama ve seyahat
FF 1900-1941Haiti (Island). HispaniolaHaiti (Ada). Hispanyola972.93 -972.94Dominican Republic; Haiti Dominik Cumhuriyeti; Haiti
FF 1912-1930Haiti (Republic)Haiti (Cumhuriyet)917294Haiti–description & travelHaiti — açıklama ve seyahat
FF 1912-1930Haiti (Republic)Haiti (Cumhuriyet)972.94HaitiHaiti
FF 1931-1941Dominican RepublicDominik Cumhuriyeti917293Dominican Republic–description & travelDominik Cumhuriyeti — açıklama ve seyahat
FF 1931-1941Dominican RepublicDominik Cumhuriyeti972.93Dominican RepublicDominik Cumhuriyeti
FF 1951-1983Puerto RicoPorto Riko917295Puerto Rico–description & travelPorto Riko — açıklama ve seyahat
FF 1951-1983Puerto RicoPorto Riko972.95Puerto RicoPorto Riko
FF 1991NavassaNavassa917.29West Indies (Antilles) and Bermuda–description & travel Batı Hint Adaları (Antiller) ve Bermuda–açıklama ve seyahat
FF 1991NavassaNavassa972.9West Indies (Antilles) and Bermuda Batı Hint Adaları (Antiller) ve Bermuda
FF 2001-2152Lesser AntillesKüçük Antiller917.29West Indies (Antilles) and Bermuda–description & travel Batı Hint Adaları (Antiller) ve Bermuda–açıklama ve seyahat
FF 2001-2152Lesser AntillesKüçük Antiller917.297 -917.298Lesser Antilles (Caribbees)–description & travel Küçük Antiller (Karayipler)–açıklama ve seyahat
FF 2001-2152Lesser AntillesKüçük Antiller972.9West Indies (Antilles) and Bermuda Batı Hint Adaları (Antiller) ve Bermuda
FF 2001-2152Lesser AntillesKüçük Antiller972.97 -972.98Lesser Antilles (Caribbees) Küçük Antiller (Karayipler)
FF 2006Leeward IslandsLeeward Adaları917.297 -917.29709Leeward Islands–description & travelLeeward Adaları–açıklama ve seyahat
FF 2006Leeward IslandsLeeward Adaları972.97 -972.97009Leeward IslandsLeeward Adaları
FF 2011Windward IslandsRüzgârlı Adalar917.2984 -917.298409Windward Islands–description & travelWindward Adaları–açıklama ve seyahat
FF 2011Windward IslandsRüzgârlı Adalar972.984 -972.984009Windward IslandsRüzgârlı Adalar
FF 2016Islands along Venezuela coastVenezuela kıyılarındaki adalar917.298 -917.29809Windward and other southern islands–description & travelWindward ve diğer güney adaları – açıklama ve seyahat
FF 2016Islands along Venezuela coastVenezuela kıyılarındaki adalar917.2983 -917.298309Trinidad and Tobago–description & travel Trinidad ve Tobago — açıklama ve seyahat
FF 2016Islands along Venezuela coastVenezuela kıyılarındaki adalar972.98 -972.9805Windward and other southern islandsWindward ve diğer güney adaları
FF 2016Islands along Venezuela coastVenezuela kıyılarındaki adalar972.983 -972.983009Trinidad and Tobago Trinidad ve Tobago
FF 2033-2129Lesser Antilles. CaribbeesKüçük Antiller. Karayipler917.297 -917.298Lesser Antilles (Caribbees)–description & travel Küçük Antiller (Karayipler)–açıklama ve seyahat
FF 2033-2129Lesser Antilles. CaribbeesKüçük Antiller. Karayipler972.97 -972.98Lesser Antilles (Caribbees) Küçük Antiller (Karayipler)
FF 2131+British West IndiesBritanya Batı Hint Adaları917.29West Indies (Antilles) and Bermuda–description & travel Batı Hint Adaları (Antiller) ve Bermuda–açıklama ve seyahat
FF 2131+British West IndiesBritanya Batı Hint Adaları972.9West Indies (Antilles) and Bermuda Batı Hint Adaları (Antiller) ve Bermuda
FF 2131-2133British West IndiesBritanya Batı Hint Adaları917.29West Indies (Antilles) and Bermuda–description & travel Batı Hint Adaları (Antiller) ve Bermuda–açıklama ve seyahat
FF 2131-2133British West IndiesBritanya Batı Hint Adaları972.9West Indies (Antilles) and Bermuda Batı Hint Adaları (Antiller) ve Bermuda
FF 2136Virgin Islands of the United StatesAmerika Birleşik Devletleri’nin Virgin Adaları91729722Virgin Islands of the United States–description & travelAmerika Birleşik Devletleri’nin Virgin Adaları – açıklama ve seyahat
FF 2136Virgin Islands of the United StatesAmerika Birleşik Devletleri’nin Virgin Adaları9729722Virgin Islands of the United StatesAmerika Birleşik Devletleri’nin Virgin Adaları
FF 2141Netherlands West Indies. Dutch West IndiesHollanda Batı Hint Adaları. Hollanda Batı Hint Adaları9172986Netherlands islands–description & travel Hollanda adaları — açıklama ve seyahat
FF 2141Dutch West IndiesHollanda Batı Hint Adaları9172986Netherlands islands–description & travel Hollanda adaları — açıklama ve seyahat
FF 2141Netherlands West Indies. Dutch West IndiesHollanda Batı Hint Adaları. Hollanda Batı Hint Adaları972986Netherlands islands Hollanda adaları
FF 2141Dutch West IndiesHollanda Batı Hint Adaları972986Netherlands islands Hollanda adaları
FF 2151French West IndiesFransız Batı Hint Adaları9172976Guadeloupe–description & travelGuadeloupe–açıklama ve seyahat
FF 2151French West IndiesFransız Batı Hint Adaları972976Guadeloupe Guadeloupe
FF 2155-2191Caribbean area. Caribbean SeaKarayip bölgesi. Karayib Denizi917.29 -917.2909West Indies (Antilles) and Bermuda–description & travel Batı Hint Adaları (Antiller) ve Bermuda–açıklama ve seyahat
FF 2155-2191Caribbean area. Caribbean SeaKarayip bölgesi. Karayib Denizi972.9 -972.905West Indies (Antilles) and BermudaBatı Hint Adaları (Antiller) ve Bermuda
FF 2201-3799South AmericaGüney Amerika918Geography of and travel in South AmericaGüney Amerika coğrafyası ve seyahat
FF 2201-3799South AmericaGüney Amerika980General history of South AmericaGüney Amerika’nın genel tarihi
FF 2251-2299ColombiaKolombiya918.61Colombia–description & travel Kolombiya — açıklama ve seyahat
FF 2251-2299ColombiaKolombiya986.1Colombia Kolombiya
FF 2301-2349VenezuelaVenezuela918.7Venezuela–description & travel Venezuela–açıklama ve seyahat
FF 2301-2349VenezuelaVenezuela987VenezuelaVenezuela
FF 2351GuianaGuyana918.8 -918.809Guiana–description & travel Guyana–tanımlama ve seyahat
FF 2351GuianaGuyana988 -988.03GuianaGuyana
FF 2361+British Guianaİngiliz Guyanası918.81Guyana–description & travel Guyana–tanımlama ve seyahat
FF 2361+British Guianaİngiliz Guyanası988.1Guyana Guyana
FF 2361-2391Guyana. British GuianaGuyana. İngiliz Guyanası918.81Guyana–description & travel Guyana–tanımlama ve seyahat
FF 2361-2391Guyana. British GuianaGuyana. İngiliz Guyanası988.1Guyana Guyana
FF 2401Dutch GuineaHollanda Ginesi918.83Surinam (Suriname)–description & travel Surinam (Surinam)–açıklama ve seyahat
FF 2401Dutch GuineaHollanda Ginesi988.3Surinam (Suriname)Surinam (Surinam)
FF 2401-2431SurinamSurinam918.83Surinam (Suriname)–description & travel Surinam (Surinam)–açıklama ve seyahat
FF 2401-2431SurinamSurinam988.3Surinam (Suriname)Surinam (Surinam)
FF 2441+French GuianaFransız Guyanası918.82French Guiana (Guyane)–description & travel Fransız Guyanası (Guyane)–tanım ve seyahat
FF 2441+French GuianaFransız Guyanası988.2French Guiana (Guyane)Fransız Guyanası (Guyane)
FF 2441-2471French GuianaFransız Guyanası918.82French Guiana (Guyane)–description & travel Fransız Guyanası (Guyane)–tanım ve seyahat
FF 2441-2471French GuianaFransız Guyanası988.2French Guiana (Guyane)Fransız Guyanası (Guyane)
FF 2501-2659BrazilBrezilya918.1Brazil–description & travel Brezilya — açıklama ve seyahat
FF 2501-2659BrazilBrezilya981BrazilBrezilya
FF 2529French Colony in Brazil, 1555-1567Brezilya’daki Fransız Kolonisi, 1555-1567981032Period of hereditary captaincies, 1533-1762 Kalıtsal kaptanlıklar dönemi, 1533-1762
FF 2532Dutch Colony in Brazil, 1625-1661Brezilya’daki Hollanda Kolonisi, 1625-1661981032Period of hereditary captaincies, 1533-1762 Kalıtsal kaptanlıklar dönemi, 1533-1762
FF 2661-2699ParaguayParaguay918.92Paraguay–description & travel Paraguay — açıklama ve seyahat
FF 2661-2699ParaguayParaguay989.2Paraguay Paraguay
FF 2701-2799UruguayUruguay918.95Uruguay–description & travel Uruguay — açıklama ve seyahat
FF 2701-2799UruguayUruguay989.5Uruguay Uruguay
FF 2801-3021ArgentinaArjantin918.2Argentina–description & travel Arjantin — açıklama ve seyahat
FF 2801-3021ArgentinaArjantin982Argentina Arjantin
FF 3031+Falkland IslandsFalkland adaları919711Falkland Islands (Islas Malvinas)–description & travel Falkland Adaları (Islas Malvinas)–açıklama ve seyahat
FF 3031+Falkland IslandsFalkland adaları997.11Falkland Islands (Islas Malvinas)Falkland Adaları (Islas Malvinas)
FF 3031-3031.5Falkland IslandsFalkland adaları919711Falkland Islands (Islas Malvinas)–description & travel Falkland Adaları (Islas Malvinas)–açıklama ve seyahat
FF 3031-3031.5Falkland IslandsFalkland adaları997.11Falkland Islands (Islas Malvinas)Falkland Adaları (Islas Malvinas)
FF 3051-3285ChileŞili918.3Chile–description & travel Şili — açıklama ve seyahat
FF 3051-3285ChileŞili983ChileŞili
FF 3301-3359BoliviaBolivya918.4Bolivia–description & travel Bolivya — açıklama ve seyahat
FF 3301-3359BoliviaBolivya984BoliviaBolivya
FF 3401-3619PeruPeru918.5Peru–description & travel Peru — açıklama ve seyahat
FF 3401-3619PeruPeru985PeruPeru
FF 3701-3799EcuadorEkvador918.66Ecuador–description & travel Ekvador — açıklama ve seyahat
FF 3701-3799EcuadorEkvador986.6Ecuador Ekvador
GGGeography (General)Coğrafya (Genel)910 – 912Geography & travelCoğrafya ve seyahat
GAGAMathematical geography. CartographyMatematiksel coğrafya. Haritacılık526Mathematical geography Matematiksel coğrafya
GBGBPhysical geographyFiziksel coğrafya551.4 – 551.45Geomorphology Jeomorfoloji
GCGCOceanographyOşinografi551.46 – 551.47OceanographyOşinografi
GEGEEnvironmental sciencesÇevre Bilimleri333.7 – 333.709Natural resources & energy Doğal kaynaklar ve enerji
GFGFHuman ecology. Anthropogeography İnsan ekolojisi. Antropocoğrafya304 – 304.2Factors affecting social behavior; Human ecologySosyal davranışı etkileyen faktörler; İnsan ekolojisi
GNGNAnthropologyAntropoloji302.3 – 302.4Social interactionSosyal etkileşim
GNGNAnthropologyAntropoloji305Social groups Sosyal gruplar
GNGNAnthropologyAntropoloji306.3Economic institutions Ekonomik kurumlar
GNGNAnthropologyAntropoloji306.8Marriage & familyEvlilik ve aile
GNGNAnthropologyAntropoloji599.9Physical anthropologyFiziksel antropoloji
GRGRFolkloreFolklor398.2 – 398.4Folk literature Halk edebiyatı
GRGRFolkloreFolklor398.8Rhymes & rhyming gamesTekerlemeler ve kafiye oyunları
GTGTManners and customs (General)Görgü ve gelenekler (Genel)390 – 394 Customs, etiquette & folkloreGümrük, görgü kuralları ve folklor
GVGVRecreation. LeisureYeniden yaratma. Boş vakit790Sports, games & entertainment Spor, oyun ve eğlence
GVGVRecreation. LeisureYeniden yaratma. Boş vakit796Athletic & outdoor sports & gamesAtletik ve açık hava sporları ve oyunları
GVGVRecreation. LeisureYeniden yaratma. Boş vakit796.4Weight lifting, track & field, gymnasticsAğırlık kaldırma, atletizm, jimnastik
GVGVRecreation. LeisureYeniden yaratma. Boş vakit797Aquatic & air sportsSu ve hava sporları
GVGV 1019.2-1038.2Motor sportsMotor sporları796.7Driving motor vehiclesMotorlu taşıt kullanmak
GVGV 1040-1059Cycling. BicyclingBisikletçilik. Bisiklet796.6Cycling & related activitiesBisiklete binme ve ilgili aktiviteler
GVGV 1060.5-1098 Track and field athleticsAtletizm atletizmi796.42Track & fieldParça alanı
GVGV 1100-1150.9Fighting sports. Martial artsDövüş sporları. Dövüş sanatları796.8Combat sportsDövüş sporları
GVGV 1151-1190 ShootingÇekim799.3Shooting other than gameOyun dışında atış yapmak
GVGV 1199-1570Games and amusementsOyunlar ve eğlenceler793Indoor games & amusementsİç mekan oyunları ve eğlenceleri
GVGV 1199-1570Games and amusementsOyunlar ve eğlenceler794Indoor games of skillKapalı alanda beceri oyunları
GVGV 1199-1570Games and amusementsOyunlar ve eğlenceler795Games of chance Şans Oyunları
GVGV 191.2-200.66Outdoor life. Outdoor recreationAçık hava yaşamı. Açık hava etkinlikleri796.5Outdoor lifeAçık hava yaşamı
GVGV 460-555Gymnastics. Gymnastic exercisesJimnastik. Jimnastik egzersizleri796.44 – 796.47GymnasticsJimnastik
GVGV 545.5-548Weight training. Weight lifting. Body buildingAğırlık çalışması. Ağırlık kaldırma. Vücut geliştirme796.41Weight liftingAğırlık kaldırma
GVGV 750-770.27Air sportsHava sporları797.5Air sportsHava sporları
GVGV 770.3- 840Water sportsSu Sporları797.1 – 797.3Aquatic sportsSu sporları
GVGV 840.7-857Winter sportsKış sporları796.9Ice & snow sportsBuz ve kar sporları
GVGV 861-1017Ball gamesTop oyunları796.3Ball gamesTop oyunları
HH 1-99Social sciences (General)Sosyal bilimler (Genel)300 – 300.9 Social sciences, sociology & anthropology Sosyal bilimler, sosyoloji ve antropoloji
HAHAStatisticsİstatistik310Collections of general statisticsGenel istatistik koleksiyonları
HBHBEconomic theory. DemographyEkonomik teori. Demografi330 – 330.1Systems, schools, theories Sistemler, okullar, teoriler
HBHBEconomic theory. DemographyEkonomik teori. Demografi339Macroeconomics & related topics Makroekonomi ve ilgili konular
HCHCEconomic history and conditionsEkonomik tarih ve koşullar330.9Economic situation & conditionsEkonomik durum ve koşullar
HDHDEconomic history and conditionsEkonomik tarih ve koşullar331Labor economicsİşçi ekonomisi
HDHDEconomic history and conditionsEkonomik tarih ve koşullar333 – 333.5Economics of land Arazi ekonomisi
HDHDEconomic history and conditionsEkonomik tarih ve koşullar338Production Üretme
HEHETransportation and communicationsUlaşım ve iletişim383 – 388Communications & transportationİletişim ve ulaşım
HFHFCommerceTicaret337International economics Uluslararası Ekonomi
HFHFCommerceTicaret381Internal commerce (Domestic trade) İç ticaret (İç ticaret)
HFHFCommerceTicaret382International commerce (Foreign trade) Uluslararası ticaret (Dış ticaret)
HFHFCommerceTicaret650Management & public relationsYönetim ve halkla ilişkiler
HFHFCommerceTicaret651Office servicesOfis hizmetleri
HFHFCommerceTicaret657AccountingMuhasebe
HFHFCommerceTicaret658General managementGenel Müdürlük
HFHFCommerceTicaret659.1AdvertisingReklam
HGHGFinanceFinans332Financial economicsFinansal ekonomi
HJHJPublic financeKamu maliyesi336Public finance Kamu maliyesi
HQHQThe Family. Marriage. WomenAile. Evlilik. Kadınlar649.1 – 641.7 Child rearing & home care of childrenÇocuk yetiştirme ve çocukların evde bakımı
HVHVSign language. Gesture–Systems of speech of the deaf İşaret dili. Jest–Sağırların konuşma sistemleri419Sign languagesİşaret dilleri
HXHXSocialism. Communism. AnarchismSosyalizm. Komünizm. Anarşizm335Socialism & related systems Sosyalizm ve ilgili sistemler
JAJAPolitical sciencePolitika Bilimi320 – 320.09Political sciencePolitika Bilimi
KKLaw in general. Comparative and uniform law. JurisprudenceGenel olarak hukuk. Karşılaştırmalı ve tek tip hukuk. Hukuk340 – 340.5LawKanun
KZKZLaw of nationsMilletler hukuku341International lawUluslararası hukuk
LLEducation (General)Eğitim (Genel)370Education Eğitim
LLEducation (General)Eğitim (Genel)370.1Philosophy & theoryFelsefe ve teori
LLEducation (General)Eğitim (Genel)370.3Education–DictionariesEğitim–Sözlükler
LLEducation (General)Eğitim (Genel)370.5Education–PeriodicalsEğitim–Süreli Yayınlar
LLEducation (General)Eğitim (Genel)370.7Education, research, related topicsEğitim, araştırma, ilgili konular
LLEducation (General)Eğitim (Genel)370.8History & description with respect to kinds of personsKişi türlerine göre tarih ve açıklama
LALAHistory of educationEğitim tarihi370.9Historical, geographic, persons treatmentTarihsel, coğrafi, kişilere yönelik muamele
LBLBTheory and practice of educationEğitim teorisi ve pratiği370.15Educational psychologyEğitimsel psikoloji
LBLBTheory and practice of educationEğitim teorisi ve pratiği371Schools & activities; special educationOkullar ve aktiviteler; özel Eğitim
LBLBTheory and practice of educationEğitim teorisi ve pratiği372Elementary educationİlköğretim
LBLBTheory and practice of educationEğitim teorisi ve pratiği373Secondary educationOrta öğretim
LBLBTheory and practice of educationEğitim teorisi ve pratiği378.1Organization & activities in higher educationYükseköğretimde organizasyon ve faaliyetler
LBLBTheory and practice of educationEğitim teorisi ve pratiği378.2Academic degrees & related topicsAkademik dereceler ve ilgili konular
LBLBTheory and practice of educationEğitim teorisi ve pratiği378.3Student aid & related topicsÖğrenci yardımı ve ilgili konular
LCLCSpecial aspects of educationEğitimin özel yönleri306.43Education–sociologyEğitim–sosyoloji
LCLCSpecial aspects of educationEğitimin özel yönleri370.11Education for specific objectivesBelirli hedeflere yönelik eğitim
LCLCSpecial aspects of educationEğitimin özel yönleri371.82Specific kinds of studentsBelirli öğrenci türleri
LCLCSpecial aspects of educationEğitimin özel yönleri374Adult educationYetişkin eğitimi
LCLCSpecial aspects of educationEğitimin özel yönleri379Public policy issues in educationEğitimde kamu politikası sorunları
LDLDIndividual institutions – United StatesBireysel kurumlar – Amerika Birleşik Devletleri378.73 – 378.79Higher education–United StatesYüksek öğrenim — Amerika Birleşik Devletleri
LELEIndividual institutions – America (except United States)Bireysel kurumlar – Amerika (Amerika Birleşik Devletleri hariç)378.8Universities & colleges–Latin AmericaÜniversiteler ve kolejler — Latin Amerika
LFLFIndividual institutions – EuropeBireysel kurumlar – Avrupa378.4Higher education–EuropeYüksek öğrenim — Avrupa
LGLGIndividual institutions – Asia, Africa, OceaniaBireysel kurumlar – Asya, Afrika, Okyanusya378.5 – 378.6Higher education–AfricaYüksek öğrenim — Afrika
LHLHCollege and school magazines and newspapersKolej ve okul dergileri ve gazeteleri378Higher educationYüksek öğretim
LTLTTextbooksDers kitaplarınanahayır
MMMusical WorksMüzikal Eserler782 – 788Ensembles, voices, instrumentsTopluluklar, sesler, enstrümanlar
MLMLLiterature on musicMüzik üzerine edebiyat780MusicMüzik
MTMTMusical instruction and studyMüzik eğitimi ve çalışma781 – 781.4General principles & musical formsGenel prensipler ve müzik formları
NNVisual arts (General) Görsel sanatlar (Genel)700The arts; Fine and decorative artsSanat; Güzel ve dekoratif sanatlar
NNVisual arts (General) Görsel sanatlar (Genel)701Philosophy of fine & decorative artsGüzel ve dekoratif sanatlar felsefesi
NNVisual arts (General) Görsel sanatlar (Genel)702Miscellany of fine & decorative artsGüzel sanatlar ve dekoratif sanatlar çeşitleri
NNVisual arts (General) Görsel sanatlar (Genel)703Dictionaries of fine & decorative artsGüzel sanatlar ve dekoratif sanatlar sözlükleri
NNVisual arts (General) Görsel sanatlar (Genel)704Special topics of fine & decorative artsGüzel ve dekoratif sanatların özel konuları
NNVisual arts (General) Görsel sanatlar (Genel)705Serial publications of fine & decorative artsGüzel sanatlar ve dekoratif sanatlarla ilgili seri yayınlar
NNVisual arts (General) Görsel sanatlar (Genel)706Organizations & managementOrganizasyonlar ve yönetim
NNVisual arts (General) Görsel sanatlar (Genel)707Education, research, related topicsEğitim, araştırma, ilgili konular
NNVisual arts (General) Görsel sanatlar (Genel)708Galleries, museums, private collectionsGaleriler, müzeler, özel koleksiyonlar
NNVisual arts (General) Görsel sanatlar (Genel)709Historical, geographic, persons treatmentTarihsel, coğrafi, kişilere yönelik muamele
NANAArchitecture Mimari711Area planning (Civic art)Alan planlaması (Sivil sanat)
NANAArchitecture Mimari720ArchitectureMimari
NBNBSculpture Heykel730Plastic arts; SculpturePlastik Sanatlar; Heykel
NCNCDrawing. Design. Illustration Çizim. Tasarım. İllüstrasyon740Drawing & decorative artsÇizim ve dekoratif sanatlar
NCNCDrawing. Design. Illustration Çizim. Tasarım. İllüstrasyon741Drawing & drawingsÇizim ve çizimler
NCNCDrawing. Design. Illustration Çizim. Tasarım. İllüstrasyon742PerspectivePerspektif
NCNCDrawing. Design. Illustration Çizim. Tasarım. İllüstrasyon743Drawing & drawings by subjectKonuya göre çizim ve çizimler
NDNDPainting Tablo750Painting & paintingsBoyama ve resimler
NENEPrint media Medyayı yazdır760Graphic arts; Printmaking & printsGrafik Sanatları; Baskıresimler ve baskılar
NKNKDecorative arts. Applied arts Dekoratif Sanatlar. Uygulamalı Sanatlar745Decorative artsDekoratif Sanatlar
NKNKDecorative arts. Applied arts Dekoratif Sanatlar. Uygulamalı Sanatlar746Textile artsTekstil sanatları
NKNKDecorative arts. Applied arts Dekoratif Sanatlar. Uygulamalı Sanatlar747Interior decorationİç dekorasyon
NKNKDecorative arts. Applied arts Dekoratif Sanatlar. Uygulamalı Sanatlar748GlassBardak
NKNKDecorative arts. Applied arts Dekoratif Sanatlar. Uygulamalı Sanatlar749Furniture & accessoriesMobilya ve aksesuarlar
NXNXArts in general Genel olarak sanat700.1Philosophy of the artsSanat felsefesi
NXNXArts in general Genel olarak sanat700.4Special topics of the artsSanatın özel konuları
NXNXArts in general Genel olarak sanat700.5Serial publications of the artsSanatla ilgili seri yayınlar
NXNXArts in general Genel olarak sanat700.9Historical, geographic, persons treatment of the artsSanatın tarihi, coğrafi, kişilerle ele alınışı
PPPhilology. LinguisticsFiloloji. Dilbilim400 – 418Language; Linguistics Dil; Dilbilim
PPPhilology. LinguisticsFiloloji. Dilbilim491.993 – 491.998Other Indo-European languagesDiğer Hint-Avrupa dilleri
PP 1078Philology. LinguisticsFiloloji. Dilbilim499.94Etruscan languageEtrüsk dili
PP 117-117.5Sign language. Gesture–General İşaret dili. Jest–Genel419Sign languagesİşaret dilleri
PAPAGreek & Latin languages & literaturesYunan ve Latin dilleri ve edebiyatları470Latin & Italic languages Latince ve İtalik diller
PAPAGreek & Latin languages & literaturesYunan ve Latin dilleri ve edebiyatları480Classical & modern Greek languages Klasik ve modern Yunan dilleri
PAPAGreek & Latin languages & literaturesYunan ve Latin dilleri ve edebiyatları870Latin & Italic literatures Latin ve İtalik edebiyatlar
PAPAGreek & Latin languages & literaturesYunan ve Latin dilleri ve edebiyatları880Classical & modern Greek literaturesKlasik ve modern Yunan edebiyatları
PBPBModern languages. Celtic languagesModern Diller. Kelt dilleri491.6Celtic languagesKelt dilleri
PBPBModern languages. Celtic languagesModern Diller. Kelt dilleri891.6Celtic literaturesKelt edebiyatları
PBPB 1 – 431Modern languages. Celtic languages–GeneralModern Diller. Kelt dilleri–Genel410LinguisticsDilbilim
PCPCRomance languagesRomantik diller849Provencal & Catalan literaturesProvence ve Katalan edebiyatları
PCPCRomance languagesRomantik diller859Romanian & Rhaeto-Romanic literaturesRumen ve Rhaeto-Roman edebiyatları
PCPC 2001 – 3761Romance languagesRomantik diller440French & related languages Fransızca ve ilgili diller
PCPC 4001+Romance languagesRomantik diller460Spanish & Portuguese languagesİspanyolca ve Portekizce dilleri
PCPC 601 – 1984Romance languagesRomantik diller450Italian, Romanian & related languages İtalyanca, Rumence ve ilgili diller
PDPDGermanic languages. Scandinavian languagesCermen dilleri. İskandinav dilleri430 – 438German & related languages Almanca ve ilgili diller
PDPDGermanic languages. Scandinavian languagesCermen dilleri. İskandinav dilleri439.5 – 439.8North Germanic languages (Nordic languages) Kuzey Cermen dilleri (İskandinav dilleri)
PDPDGermanic languages. Scandinavian languagesCermen dilleri. İskandinav dilleri439.9East Germanic languagesDoğu Cermen dilleri
PEPEEnglish languageingilizce dili420English & Old English Languagesİngilizce ve Eski İngilizce Dilleri
PFPFWest Germanic languagesBatı Cermen dilleri430 – 438German & related languages Almanca ve ilgili diller
PFPFWest Germanic languagesBatı Cermen dilleri439.2 – 439.4Low Germanic languagesDüşük Cermen dilleri
PFPFWest Germanic languagesBatı Cermen dilleri839.2Frisian literatureFriz edebiyatı
PGPGSlavic, Baltic, Albanian languages & literaturesSlav, Baltık, Arnavut dilleri ve edebiyatları491.7East Slavic languages; Russian languageDoğu Slav dilleri; Rus Dili
PGPGSlavic, Baltic, Albanian languages & literaturesSlav, Baltık, Arnavut dilleri ve edebiyatları491.8Slavic (Slavonic) languages Slav (Slav) dilleri
PGPGSlavic, Baltic, Albanian languages & literaturesSlav, Baltık, Arnavut dilleri ve edebiyatları491.9 – 491.991Baltic languages; Albanian language Baltık dilleri; Arnavut dili
PGPGSlavic, Baltic, Albanian languages & literaturesSlav, Baltık, Arnavut dilleri ve edebiyatları891.7East Slavic literatures; Russian literatureDoğu Slav edebiyatları; Rus edebiyatı
PGPGSlavic, Baltic, Albanian languages & literaturesSlav, Baltık, Arnavut dilleri ve edebiyatları891.8Slavic (Slavonic) literatures Slav (Slav) edebiyatları
PGPGSlavic, Baltic, Albanian languages & literaturesSlav, Baltık, Arnavut dilleri ve edebiyatları891.9 – 891.991Baltic literatures; Albanian literature Baltık edebiyatları; Arnavut edebiyatı
PHPHFinno-Ugric, Basque languages & literaturesFinno-Ugor, Bask dilleri ve edebiyatları494.4Samoyedic languagesSamoyed dilleri
PHPHFinno-Ugric, Basque languages & literatures Finno-Ugor, Bask dilleri ve edebiyatları494.5Finno-Ugric languagesFinno-Ugor dilleri
PHPHFinno-Ugric, Basque languages & literaturesFinno-Ugor, Bask dilleri ve edebiyatları499.92Basque languageBask dili
PHPHFinno-Ugric, Basque languages & literaturesFinno-Ugor, Bask dilleri ve edebiyatları894.5Finno-Ugric literaturesFinno-Ugor edebiyatları
PHPHFinno-Ugric, Basque languages & literaturesFinno-Ugor, Bask dilleri ve edebiyatları899.92Basque literatureBask edebiyatı
PJPJOriental languages & literatures–Yiddish languageDoğu dilleri ve edebiyatları — Yidiş dili439.1Yiddish languageYidiş dili
PJPJOriental languages & literaturesDoğu dilleri ve edebiyatları492Afro-Asiatic languages; Semitic languagesAfro-Asya dilleri; Semitik diller
PJPJOriental languages & literaturesDoğu dilleri ve edebiyatları493 – 493.5Non-Semitic Afro-Asiatic languagesSemitik olmayan Afro-Asya dilleri
PJPJOriental languages & literaturesDoğu dilleri ve edebiyatları499.95Sumerian languageSümer dili
PJPJOriental languages & literatures–Yiddish literatureDoğu dilleri ve edebiyatları — Yidiş edebiyatı839.1Yiddish literature Yidiş edebiyatı
PJPJOriental languages & literaturesDoğu dilleri ve edebiyatları892Afro-Asiatic literatures; Semitic literaturesAfro-Asya edebiyatları; Semitik edebiyatlar
PJPJOriental languages & literaturesDoğu dilleri ve edebiyatları893 – 893.5Non-Semitic Afro-Asiatic literaturesSemitik olmayan Afro-Asya edebiyatları
PJPJOriental languages & literaturesDoğu dilleri ve edebiyatları899.95Sumerian literature Sümer edebiyatı
PKPKIndo-Iranian language & literature Hint-İran dili ve edebiyatı491.1 – 491.5Indo-Iranian languagesHint-İran dilleri
PKPKIndo-Iranian language & literatureHint-İran dili ve edebiyatı499.96Caucasian languagesKafkas dilleri
PKPKIndo-Iranian language & literatureHint-İran dili ve edebiyatı891.1 – 891.5Indo-Iranian literatures Hint-İran edebiyatları
PKPKIndo-Iranian language & literatureHint-İran dili ve edebiyatı899.96Caucasian literaturesKafkas edebiyatları
PKPK 8001 – 8499Indo-Iranian language & literatureHint-İran dili ve edebiyatı491992Armenian languageErmeni dili
PKPK 8501 – 8835Indo-Iranian language & literatureHint-İran dili ve edebiyatı891992Armenian literature Ermeni edebiyatı
PLPLLanguages of Eastern Asia, Africa, OceaniaDoğu Asya, Afrika, Okyanusya Dilleri494 – 494.3Ural-Altaic languagesUral-Altay dilleri
PLPLLanguages of Eastern Asia, Africa, OceaniaDoğu Asya, Afrika, Okyanusya Dilleri494.6Ainu languageAinu dili
PLPLLanguages of Eastern Asia, Africa, OceaniaDoğu Asya, Afrika, Okyanusya Dilleri494.8Dravidian languagesDravid dilleri
PLPLLanguages of Eastern Asia, Africa, OceaniaDoğu Asya, Afrika, Okyanusya Dilleri495Languages of East & Southeast AsiaDoğu ve Güneydoğu Asya Dilleri
PLPLLanguages of Eastern Asia, Africa, OceaniaDoğu Asya, Afrika, Okyanusya Dilleri499.1 – 499.5Austronesian & other languages Avustronezya dili ve diğer diller
PLPLLanguages of Eastern Asia, Africa, OceaniaDoğu Asya, Afrika, Okyanusya Dilleri894 – 894.4Ural-Altaic literaturesUral-Altay edebiyatları
PLPLLanguages of Eastern Asia, Africa, OceaniaDoğu Asya, Afrika, Okyanusya Dilleri894.6Ainu literatureAynu edebiyatı
PLPLLanguages of Eastern Asia, Africa, OceaniaDoğu Asya, Afrika, Okyanusya Dilleri894.8Dravidian literaturesDravid edebiyatları
PLPLLanguages of Eastern Asia, Africa, OceaniaDoğu Asya, Afrika, Okyanusya Dilleri895Literatures of East & Southeast AsiaDoğu ve Güneydoğu Asya Edebiyatları
PLPLLanguages of Eastern Asia, Africa, Oceania Doğu Asya, Afrika, Okyanusya Dilleri899.1 – 899.5Austronesian & other literaturesAvustronezya ve diğer edebiyatlar
PLPL 8000 – 8844Languages of Eastern Asia, Africa, OceaniaDoğu Asya, Afrika, Okyanusya Dilleri493.7Chadic languagesÇad dilleri
PLPL 8000 – 8844Languages of Eastern Asia, Africa, OceaniaDoğu Asya, Afrika, Okyanusya Dilleri496African languagesAfrika dilleri
PLPL 8000 – 8844Languages of Eastern Asia, Africa, OceaniaDoğu Asya, Afrika, Okyanusya Dilleri893.7Chadic literaturesÇad edebiyatları
PLPL 8000 – 8844Languages of Eastern Asia, Africa, OceaniaDoğu Asya, Afrika, Okyanusya Dilleri896African literaturesAfrika edebiyatları
PMPMHyperborean, Indian, & artificial languagesHyperborean, Hint ve yapay diller494.6Altaic, Uralic, Hyperborean, Dravidian languagesAltay, Ural, Hyperborean, Dravidian dilleri
PMPMHyperborean, Indian, & artificial languagesHyperborean, Hint ve yapay diller497North American native languagesKuzey Amerika yerli dilleri
PMPMHyperborean, Indian, & artificial languagesHyperborean, Hint ve yapay diller498South American native languages Güney Amerika yerli dilleri
PMPMHyperborean, Indian, & artificial languagesHyperborean, Hint ve yapay diller499.99Artificial languagesYapay diller
PMPMHyperborean, Indian, & artificial languagesHyperborean, Hint ve yapay diller897Literatures of North American native languages Kuzey Amerika yerli dillerinin edebiyatları
PMPMHyperborean, Indian, & artificial languagesHyperborean, Hint ve yapay diller898Literatures of South American native languages Güney Amerika yerli dillerinin edebiyatları
PNPNLiterature (General)Edebiyat (Genel)800 – 809Literature, rhetoric & criticism Edebiyat, retorik ve eleştiri
PQPQ 1 – 3999French, Italian, Spanish, & Portuguese literaturesFransız, İtalyan, İspanyol ve Portekiz edebiyatları840French & related literaturesFransızca ve ilgili edebiyatlar
PQPQ 4001 – 5999French, Italian, Spanish, & Portuguese literaturesFransız, İtalyan, İspanyol ve Portekiz edebiyatları850Italian, Romanian & related literaturesİtalyan, Romen ve ilgili edebiyatlar
PQPQ 6001+French, Italian, Spanish, & Portuguese literaturesFransız, İtalyan, İspanyol ve Portekiz edebiyatları860Spanish & Portuguese literaturesİspanyol ve Portekiz edebiyatları
PRPREnglish literatureingiliz edebiyatı820English & Old English (Anglo-Saxon) literaturesİngiliz ve Eski İngiliz (Anglo-Sakson) edebiyatları
PSPSAmerican literatureAmerikan Edebiyatı810American literature in English İngilizce Amerikan edebiyatı
PTPTGerman literatureAlman edebiyatı830German & related literatures Almanca ve ilgili edebiyatlar
PZPZJuvenile belles lettresJuvenil güzel harflerNot a DDC classnahayır
QQScience (General)Bilim (Genel)500Natural sciences & mathematicsDoğa bilimleri ve matematik
QQScience (General)Bilim (Genel)501Philosophy of scienceBilim Felsefesi
QQScience (General)Bilim (Genel)502MiscellanyÇeşitli
QQScience (General)Bilim (Genel)503Dictionaries & encyclopediasSözlükler ve ansiklopediler
QQScience (General)Bilim (Genel)505Serial publicationsSeri yayınlar
QQScience (General)Bilim (Genel)506Organizations & managementOrganizasyonlar ve yönetim
QQScience (General)Bilim (Genel)507Education, research, related topicsEğitim, araştırma, ilgili konular
QQScience (General)Bilim (Genel)509Historical, geographic, persons treatmentTarihsel, coğrafi, kişilere yönelik muamele
QAQAMathematicsMatematik3SystemsSistemler
QAQAMathematicsMatematik510MathematicsMatematik
QAQA75.5 – 76.95MathematicsMatematik004 – 006Data processing; Computer scienceVeri işleme; Bilgisayar Bilimi
QBQBAstronomyAstronomi520Astronomy & allied sciencesAstronomi ve ilgili bilimler
QBQBAstronomyAstronomi521Celestial mechanicsGök mekaniği
QBQBAstronomyAstronomi522Techniques, equipment, materialsTeknikler, ekipman, materyaller
QBQBAstronomyAstronomi523Specific celestial bodies & phenomenaBelirli gök cisimleri ve fenomenler
QBQBAstronomyAstronomi525Earth (Astronomical geography)Dünya (Astronomi coğrafyası)
QBQBAstronomyAstronomi528EphemeridesEfemeridler
QBQBAstronomyAstronomi529ChronologyKronoloji
QCQCPhysicsFizik530PhysicsFizik
QDQDChemistryKimya540Chemistry & allied sciencesKimya ve müttefik bilimler
QEQEGeologyJeoloji550Earth sciencesYer Bilimleri
QEQEGeologyJeoloji551Geology, hydrology, meteorologyJeoloji, hidroloji, meteoroloji
QEQEGeologyJeoloji552PetrologyPetroloji
QEQEGeologyJeoloji553Economic geologyEkonomik jeoloji
QEQEGeologyJeoloji554Earth sciences of EuropeAvrupa’nın yer bilimleri
QEQEGeologyJeoloji555Earth sciences of AsiaAsya’nın yer bilimleri
QEQEGeologyJeoloji556Earth sciences of AfricaAfrika’nın yer bilimleri
QEQEGeologyJeoloji557Earth sciences of North AmericaKuzey Amerika’nın yer bilimleri
QEQEGeologyJeoloji558Earth sciences of South AmericaGüney Amerika’nın yer bilimleri
QEQEGeologyJeoloji559Earth sciences of other areasDiğer alanların yer bilimleri
QEQE701+Geology–PaleontologyJeoloji–Paleontoloji560 – 561Paleontology; PaleozoologyPaleontoloji; Paleozooloji
QHQHBiology (General)Biyoloji (Genel)576Genetics & evolutionGenetik ve evrim
QHQHBiology (General)Biyoloji (Genel)577EcologyEkoloji
QHQHBiology (General)Biyoloji (Genel)578Natural history of organismsOrganizmaların doğal tarihi
QHNQHNNatural history (General)Doğa tarihi (Genel)508Natural historyDoğal Tarih
QKQKBotanyBotanik571Physiology & related subjectsFizyoloji ve ilgili konular
QKQKBotanyBotanik572BiochemistryBiyokimya
QKQKBotanyBotanik573Specific systems in animalsHayvanlarda özel sistemler
QKQKBotanyBotanik575Specific parts of & physiological systems in plantsBitkilerdeki fizyolojik sistemlerin belirli kısımları
QKQKBotanyBotanik579.4 – 579.8Protozoa, fungi, mushrooms, lichens, algaeProtozoalar, mantarlar, mantarlar, likenler, algler
QKQKBotanyBotanik580PlantsBitkiler
QLQLZoologyZooloji590AnimalsHayvanlar
QMQMHuman anatomyİnsan anatomisi611Human anatomy, cytology, histologyİnsan anatomisi, sitoloji, histoloji
QPQPPhysiologyFizyoloji571Physiology & related subjectsFizyoloji ve ilgili konular
QPQPPhysiologyFizyoloji572BiochemistryBiyokimya
QPQPPhysiologyFizyoloji573Specific systems in animalsHayvanlarda özel sistemler
QPQPPhysiologyFizyoloji612Human physiologyİnsan fizyolojisi
QRQRMicrobiologyMikrobiyoloji579 – 579.3MicroorganismsMikroorganizmalar
QSQSHuman Anatomyİnsan anatomisi611Human anatomy, cytology, histologyİnsan anatomisi, sitoloji, histoloji
QSQS1-132AnatomyAnatomi611Human anatomy, cytology, histologyİnsan anatomisi, sitoloji, histoloji
QSQS504-539HistologyHistoloji3621783Organ & tissue banksOrgan ve doku bankaları
QSQS504-539HistologyHistoloji611018Cytology & histologySitoloji ve histoloji
QSQS604-681EmbryologyEmbriyoloji612.64Physiology of embryo & fetusEmbriyo ve fetüsün fizyolojisi
QSQS604-681EmbryologyEmbriyoloji616043Congenital diseasesKonjenital hastalıklar
QTQTPhysiologyFizyoloji612Human physiologyİnsan fizyolojisi
QTQT104-172Human Physiologyİnsan fizyolojisi612Human physiologyİnsan fizyolojisi
QTQT1-33.1Physiology (General)Fizyoloji (Genel)612Human physiologyİnsan fizyolojisi
QTQT180-275Physiology & HygieneFizyoloji ve Hijyen613Promotion of healthSağlığın teşviki
QTQT180-275Physiology & HygieneFizyoloji ve Hijyen6171027Athletic injuriesAtletik yaralanmalar
QUQUBiochemistryBiyokimya612015BiochemistryBiyokimya
QUQUBiochemistryBiyokimya613.2DieteticsDiyetetik
QVQVPharmacologyFarmakoloji615.1Drugs (Materia medica)İlaçlar (Materia medica)
QVQV11Pharmacology–HistoryFarmakoloji — Tarih615109Drugs (Materia medica)–historyİlaçlar (Materia medica) — tarih
QVQV1-370Pharmacology (General)Farmakoloji (Genel)615.1Drugs (Materia medica)İlaçlar (Materia medica)
QVQV1-370Pharmacology (General)Farmakoloji (Genel)615.2Inorganic drugsİnorganik ilaçlar
QVQV1-370Pharmacology (General)Farmakoloji (Genel)615.3Organic drugsOrganik ilaçlar
QVQV1-370Pharmacology (General)Farmakoloji (Genel)615.7PharmacodynamicsFarmakodinamik
QVQV600-667ToxicologyToksikoloji615.9ToxicologyToksikoloji
QVQV701-835Pharmacy and PharmaceuticsEczacılık ve Eczacılık615.1Drugs (Materia medica)İlaçlar (Materia medica)
QVQV701-835Pharmacy and PharmaceuticsEczacılık ve Eczacılık615.2Inorganic drugsİnorganik ilaçlar
QVQV701-835Pharmacy and PharmaceuticsEczacılık ve Eczacılık615.3Organic drugsOrganik ilaçlar
QVQV701-835Pharmacy and PharmaceuticsEczacılık ve Eczacılık615.4Practical pharmacyPratik eczane
QVQV701-835Pharmacy and PharmaceuticsEczacılık ve Eczacılık615.7PharmacodynamicsFarmakodinamik
QWQWMicrobiology and ImmunologyMikrobiyoloji ve İmmünoloji616.01Medical microbiologyTıbbi mikrobiyoloji
QWQWMicrobiology and ImmunologyMikrobiyoloji ve İmmünoloji616079ImmunityBağışıklık
QXQXParasitologyParazitoloji616.96Parasitic diseasesParaziter hastalıklar
QYQYClinical PathologyKlinik Patoloji616.07PathologyPatoloji
QYQY11Clinical Pathology–HistoryKlinik Patoloji — Tarih6160709Pathology–historyPatoloji — tarih
QZQZPathologyPatoloji571.9Diseases–PathologyHastalıklar — Patoloji
QZQZPathologyPatoloji616.07PathologyPatoloji
QZQZPathologyPatoloji616992TumorsTümörler
QZQZPathologyPatoloji616993Benign tumorsİyi huylu tümörler
QZQZPathologyPatoloji616994CancersKanserler
QZQZPathologyPatoloji636089607Veterinary pathology Veteriner patolojisi
QZQZ11Pathology–HistoryPatoloji — Tarih6160709Pathology–historyPatoloji — tarih
SSAgriculture (General) Tarım (Genel)630Agriculture Tarım
SSAgriculture (General) Tarım (Genel)631 – 631.4Techniques, equipment, materialsTeknikler, ekipman, materyaller
SSAgriculture (General) Tarım (Genel)631.6Clearing, drainage, revegetationTemizleme, drenaj, yeniden bitkilendirme
SSAgriculture (General) Tarım (Genel)631.7Water conservationSu tasarrufu
SSAgriculture (General) Tarım (Genel)631.8Fertilizers, soil conditioners, growth regulatorsGübreler, toprak düzenleyiciler, büyüme düzenleyicileri
SBSBPlant culture Bitki kültürü581.6Miscellaneous nontaxonomic kinds of plantsÇeşitli taksonomik olmayan bitki türleri
SBSBPlant culture Bitki kültürü631.5Cultivation & harvestingYetiştirme ve hasat
SBSBPlant culture Bitki kültürü632Plant injuries, diseases, pestsBitki yaralanmaları, hastalıklar, zararlılar
SBSBPlant culture Bitki kültürü633Field & plantation crops Tarla ve plantasyon bitkileri
SBSBPlant culture Bitki kültürü634.1 – 634.6Orchards & their fruits Meyve bahçeleri ve meyveleri
SBSBPlant culture Bitki kültürü634.7Berries & herbaceous tropical & subtropical fruitsMeyveler ve otsu tropikal ve subtropikal meyveler
SBSBPlant culture Bitki kültürü634.8GrapesÜzüm
SBSBPlant cultureBitki kültürü635Garden crops (Horticulture)Bahçe bitkileri (Bahçecilik)
SDSDForestryOrmancılık634.9ForestryOrmancılık
SFSFAnimal culture Hayvan kültürü636Animal husbandryHayvancılık
SFSFAnimal culture Hayvan kültürü637Processing dairy & related productsSüt ürünleri ve ilgili ürünlerin işlenmesi
SFSFAnimal culture Hayvan kültürü638Insect cultureBöcek kültürü
SFSFAnimal culture Hayvan kültürü798Equestrian sports & animal racingBinicilik sporları ve hayvan yarışları
SHSHAquaculture. Fisheries. Angling Su ürünleri yetiştiriciliği. Balıkçılık. olta balıkçılığı639.2Commercial fishing, whaling, sealingTicari balıkçılık, balina avcılığı, mühürleme
SHSHAquaculture. Fisheries. Angling Su ürünleri yetiştiriciliği. Balıkçılık. olta balıkçılığı639.3Culture of cold-blooded vertebrates; Fish cultureSoğukkanlı omurgalıların kültürü; Balık kültürü
SHSHAquaculture. Fisheries. Angling Su ürünleri yetiştiriciliği. Balıkçılık. olta balıkçılığı639.4Mollusk fisheries & cultureYumuşakça balıkçılığı ve kültürü
SHSHAquaculture. Fisheries. Angling Su ürünleri yetiştiriciliği. Balıkçılık. olta balıkçılığı639.5Crustacean fisheriesKabuklu balıkçılığı
SHSHAquaculture. Fisheries. Angling Su ürünleri yetiştiriciliği. Balıkçılık. olta balıkçılığı639.6Crustacean culture Kabuklu kültürü
SHSHAquaculture. Fisheries. Angling Su ürünleri yetiştiriciliği. Balıkçılık. olta balıkçılığı639.7Harvest & culture of invertebrates other than mollusks & crustaceansYumuşakçalar ve kabuklular dışındaki omurgasızların hasadı ve kültürü
SHSHAquaculture. Fisheries. Angling Su ürünleri yetiştiriciliği. Balıkçılık. olta balıkçılığı639.8AquacultureSu ürünleri yetiştiriciliği
SHSHAquaculture. Fisheries. Angling Su ürünleri yetiştiriciliği. Balıkçılık. olta balıkçılığı799.1FishingBalık tutma
SKSKHunting sports Avcılık sporları639.1HuntingAvcılık
SKSKHunting sports Avcılık sporları639.9Conservation of biological resourcesBiyolojik kaynakların korunması
SKSKHunting sports Avcılık sporları799.2HuntingAvcılık
TTTechnology (General) Teknoloji (Genel)600Technology (Applied sciences)Teknoloji (Uygulamalı bilimler)
TTTechnology (General) Teknoloji (Genel)601Philosophy & theoryFelsefe ve teori
TTTechnology (General) Teknoloji (Genel)602MiscellanyÇeşitli
TTTechnology (General) Teknoloji (Genel)603Dictionaries & encyclopediasSözlükler ve ansiklopediler
TTTechnology (General) Teknoloji (Genel)604Technical drawing, hazardous materials technologyTeknik çizim, tehlikeli madde teknolojisi
TTTechnology (General) Teknoloji (Genel)605Serial publicationsSeri yayınlar
TTTechnology (General) Teknoloji (Genel)606OrganizationsOrganizasyonlar
TTTechnology (General) Teknoloji (Genel)607Education, research, related topicsEğitim, araştırma, ilgili konular
TTTechnology (General) Teknoloji (Genel)608Inventions & patentsBuluşlar ve patentler
TTTechnology (General) Teknoloji (Genel)609Historical, geographic, persons treatmentTarihsel, coğrafi, kişilere yönelik muamele
TTTechnology (General) Teknoloji (Genel)620.8Human factors & safety engineeringİnsan faktörleri ve güvenlik mühendisliği
TATAEngineering (General). Civil engineering Mühendislik (Genel). İnşaat mühendisliği526.9SurveyingÖlçme
TATAEngineering (General). Civil engineering Mühendislik (Genel). İnşaat mühendisliği624Civil engineeringİnşaat mühendisliği
TATAEngineering (General). Civil engineering Mühendislik (Genel). İnşaat mühendisliği624.1Structural engineering & underground constructionYapı mühendisliği ve yer altı inşaatı
TATAEngineering (General). Civil engineering Mühendislik (Genel). İnşaat mühendisliği629.04Transportation engineeringUlaştırma Mühendisliği
TATAEngineering (General). Civil engineering Mühendislik (Genel). İnşaat mühendisliği681.2Testing, measuring, sensing instrumentsTest etme, ölçme, algılama aletleri
TCTCHydraulic engineering Hidrolik mühendislik627Hydraulic engineeringHidrolik mühendislik
TDTDEnvironmental technology. Sanitary engineering Çevresel teknoloji. Sıhhi mühendislik363.7Environmental problemsÇevre sorunları
TDTDEnvironmental technology. Sanitary engineering Çevresel teknoloji. Sıhhi mühendislik628Sanitary & municipal engineeringSıhhi ve belediye mühendisliği
TETEHighway engineering. Roads and pavements Karayolu mühendisliği. Yollar ve kaldırımlar625.7 – 625.8Engineering of roads Yol mühendisliği
TGTGBridge engineering Köprü mühendisliği624.2 – 625.8Bridges–Design and construction Köprüler — Tasarım ve inşaat
THTHBuilding construction Bina inşaatı690BuildingsBinalar
TJTJMechanical engineering and machinery Makine mühendisliği ve makine604.2Technical drawingTeknik çizim
TJTJMechanical engineering and machinery Makine mühendisliği ve makine621.1Steam engineeringBuhar mühendisliği
TJTJMechanical engineering and machinery Makine mühendisliği ve makine621.2Hydraulic-power technologyHidrolik güç teknolojisi
TJTJMechanical engineering and machinery Makine mühendisliği ve makine621.4Engines, power plants, propulsion systems Motorlar, enerji santralleri, tahrik sistemleri
TJTJMechanical engineering and machinery Makine mühendisliği ve makine621.5Pneumatic, vacuum, low-temperature technologiesPnömatik, vakum, düşük sıcaklık teknolojileri
TJTJMechanical engineering and machinery Makine mühendisliği ve makine621.6Blowers, fans, pumpsÜfleyiciler, fanlar, pompalar
TJTJMechanical engineering and machinery Makine mühendisliği ve makine621.8Machine engineeringMakine mühendisliği
TJTJMechanical engineering and machinery Makine mühendisliği ve makine621.9ToolsAletler
TJTJMechanical engineering and machinery Makine mühendisliği ve makine625.26LocomotivesLokomotifler
TJTJMechanical engineering and machinery Makine mühendisliği ve makine629.8Automatic control engineeringOtomatik kontrol mühendisliği
TJTJMechanical engineering and machinery Makine mühendisliği ve makine681Precision instruments & other devicesHassas aletler ve diğer cihazlar
TKTKElectrical engineering. Electronics. Nuclear engineering Elektrik Mühendisliği. Elektronik. Nükleer mühendislik621.3Electrical engineeringElektrik Mühendisliği
TKTKElectrical engineering. Electronics. Nuclear engineering Elektrik Mühendisliği. Elektronik. Nükleer mühendislik621.48Nuclear engineeringNükleer mühendislik
TLTLMotor vehicles. Aeronautics. Astronautics Motorlu Taşıtlar. Havacılık. Uzay bilimi629.1Aerospace engineeringUzay Mühendisliği
TLTLMotor vehicles. Aeronautics. Astronautics Motorlu Taşıtlar. Havacılık. Uzay bilimi629.2Motor land vehicles, cyclesMotorlu kara taşıtları, bisikletler
TLTLMotor vehicles. Aeronautics. Astronautics Motorlu Taşıtlar. Havacılık. Uzay bilimi629.3Air-cushion vehicles (Ground-effect machines, Hovercraft)Hava yastıklı araçlar (Yer etkili makineler, Hovercraft)
TLTLMotor vehicles. Aeronautics. Astronautics Motorlu Taşıtlar. Havacılık. Uzay bilimi629.4AstronauticsUzay bilimi
TNTNMining engineering. Metallurgy Maden Mühendisliği. Metalurji622Mining & related operationsMadencilik ve ilgili işlemler
TNTNMining engineering. Metallurgy Maden Mühendisliği. Metalurji669MetallurgyMetalurji
TPTPChemical technology Kimyasal teknoloji660Chemical engineeringKimya Mühendisliği
TRTRPhotography Fotoğrafçılık621367Technological photography & photo-opticsTeknolojik fotoğrafçılık ve foto-optik
TRTRPhotography Fotoğrafçılık770Photography & photographsFotoğrafçılık ve fotoğraflar
TSTSManufactures Üretir658.5Management of productionÜretim yönetimi
TSTSManufactures Üretir664.7Grains, other seeds, their derived productsTahıllar, diğer tohumlar ve bunlardan elde edilen ürünler
TSTSManufactures Üretir664.9Meats & allied foodsEtler ve benzer gıdalar
TSTSManufactures Üretir670ManufacturingÜretme
TSTSManufactures Üretir681.1Instruments for measuring time, counting & calculating machinesZaman ölçme, sayma ve hesaplama makineleri için aletler
TSTSManufactures Üretir683Hardware & household appliancesDonanım ve ev aletleri
TSTSManufactures Üretir683.3LocksmithingÇilingirlik
TSTSManufactures Üretir683.4Small firearmsKüçük ateşli silahlar
TSTSManufactures Üretir684.1FurnitureMobilya
TSTSManufactures Üretir685Leather, fur goods, related productsDeri, kürk ürünleri, ilgili ürünler
TTTTHandicrafts. Arts and crafts El sanatları. Sanat ve El işi646.1Sewing materials & equipmentDikiş malzemeleri ve ekipmanları
TTTTHandicrafts. Arts and crafts El sanatları. Sanat ve El işi646.2Sewing & related operationsDikiş ve ilgili işlemler
TTTTHandicrafts. Arts and crafts El sanatları. Sanat ve El işi646.3Clothing & accessoriesGiyim
TTTTHandicrafts. Arts and crafts El sanatları. Sanat ve El işi646.4Clothing & accessories constructionGiyim ve aksesuar yapımı
TTTTHandicrafts. Arts and craftsEl sanatları. Sanat ve El işi646.72Care of hair, face, skinSaç, yüz, cilt bakımı
TTTTHandicrafts. Arts and crafts El sanatları. Sanat ve El işi745.5HandicraftsEl Sanatları
TTTTHandicrafts. Arts and crafts El sanatları. Sanat ve El işi745.7Decorative coloringDekoratif boyama
TTTTHandicrafts. Arts and crafts El sanatları. Sanat ve El işi746Textile artsTekstil sanatları
TXTXHome economics. Hospitality industry Ev Ekonomisi. Konaklama endüstrisi613.2DieteticsDiyetetik
TXTXHome economics. Hospitality industry Ev Ekonomisi. Konaklama endüstrisi640Home economics & family livingEv ekonomisi ve aile yaşamı
TXTXHome economics. Hospitality industry Ev Ekonomisi. Konaklama endüstrisi641Food & drinkYiyecek içecek
TXTXHome economics. Hospitality industry Ev Ekonomisi. Konaklama endüstrisi642Meals & table serviceYemekler ve masa servisi
TXTXHome economics. Hospitality industry Ev Ekonomisi. Konaklama endüstrisi643Housing & household equipmentKonut ve ev eşyaları
TXTXHome economics. Hospitality industry Ev Ekonomisi. Konaklama endüstrisi644Household utilitiesEv hizmetleri
TXTXHome economics. Hospitality industry Ev Ekonomisi. Konaklama endüstrisi645Household furnishingsEv eşyaları
TXTXHome economics. Hospitality industry Ev Ekonomisi. Konaklama endüstrisi646Sewing, clothing, personal livingDikiş, giyim, kişisel yaşam
TXTXHome economics. Hospitality industry Ev Ekonomisi. Konaklama endüstrisi647Management of public householdsKamuya ait hanelerin yönetimi
TXTXHome economics. Hospitality industry Ev Ekonomisi. Konaklama endüstrisi648HousekeepingTemizlik
UUMilitary science (General)Askeri bilim (Genel)355.02War & warfareSavaş ve savaş
UUMilitary science (General)Askeri bilim (Genel)355.1Military life & customsAskeri yaşam ve gelenekler
UUMilitary science (General)Askeri bilim (Genel)355.4Military operationsAskeri operasyonlar
UUMilitary science (General)Askeri bilim (Genel)355.5Military trainingAskeri eğitim
UUMilitary science (General)Askeri bilim (Genel)355.82Specific kinds of weapons (ordnance)Belirli silah türleri (mühimmat)
UUMilitary science (General)Askeri bilim (Genel)623.4OrdnanceMühimmat
UAUAArmies: Organization, distribution, military situationOrdular: Organizasyon, dağıtım, askeri durum355.03Military situation & policyAskeri durum ve politika
UAUAArmies: Organization, distribution, military situationOrdular: Organizasyon, dağıtım, askeri durum355.3 – 355.31Organization & personnel of military forcesAskeri kuvvetlerin organizasyonu ve personeli
UAUAArmies: Organization, distribution, military situationOrdular: Organizasyon, dağıtım, askeri durum355.35Combat units according to field of serviceHizmet alanlarına göre muharebe birimleri
UBUBMilitary administrationAskeri yönetim355.2 – 355.23Military resources Askeri kaynaklar
UBUBMilitary administrationAskeri yönetim355.22Human resourcesİnsan kaynakları
UBUBMilitary administrationAskeri yönetim355.23Civilian workersSivil işçiler
UBUBMilitary administrationAskeri yönetim355.33Personnel & their hierarchyPersonel ve hiyerarşisi
UBUBMilitary administrationAskeri yönetim355.34Noncombat servicesSavaş dışı hizmetler
UBUBMilitary administrationAskeri yönetim355.6Military administrationAskeri yönetim
UBUBMilitary administrationAskeri yönetim355.7Military installationsAskeri tesisler
UBUBMilitary administrationAskeri yönetim362.86VeteransGaziler
UCUCMaintenance and transportationBakım ve taşıma355.24 – 355.29Strategic materialsStratejik malzemeler
UCUCMaintenance and transportationBakım ve taşıma355621Supply administrationTedarik yönetimi
UCUCMaintenance and transportationBakım ve taşıma355.8Military equipment & supplies; Weapons (Ordnance)Askeri teçhizat ve malzemeler; Silahlar (Mühimmat)
UDUDInfantryPiyade355.54Basic trainingBasit Eğitim
UDUDInfantryPiyade356Foot forces & warfareAyak kuvvetleri ve savaş
UEUECavalry. ArmorSüvari. Zırh357Mounted forces & warfareAtlı kuvvetler ve savaş
UEUECavalry. ArmorSüvari. Zırh358.18Armored forcesZırhlı kuvvetler
UFUFArtilleryTopçu355.82Specific kinds of weapons (ordnance)Belirli silah türleri (mühimmat)
UFUFArtilleryTopçu358.1Missile forces; army artillery & armored forcesFüze kuvvetleri; ordu topçusu ve zırhlı kuvvetler
UFUFArtilleryTopçu358.12Army artillery forcesOrdu topçu kuvvetleri
UFUFArtilleryTopçu358.13Antiaircraft artillery forcesUçaksavar topçu kuvvetleri
UFUFArtilleryTopçu358.16Coast artillery forcesSahil topçu kuvvetleri
UFUFArtilleryTopçu623.4OrdnanceMühimmat
UGUGMilitary engineering. Air forcesAskeri mühendislik. Hava Kuvvetleri358.17Guided missile forcesGüdümlü füze kuvvetleri
UGUGMilitary engineering. Air forcesAskeri mühendislik. Hava Kuvvetleri358.2Army engineeringOrdu mühendisliği
UGUGMilitary engineering. Air forcesAskeri mühendislik. Hava Kuvvetleri358.3Chemical, biological, radiological warfareKimyasal, biyolojik, radyolojik savaş
UGUGMilitary engineering. Air forcesAskeri mühendislik. Hava Kuvvetleri358.4Air forces & warfareHava kuvvetleri ve savaş
UGUGMilitary engineering. Air forcesAskeri mühendislik. Hava Kuvvetleri358.8Space forcesUzay kuvvetleri
UGUGMilitary engineering. Air forcesAskeri mühendislik. Hava Kuvvetleri623Military & nautical engineeringAskeri ve denizcilik mühendisliği
UHUHOther servicesDiğer servisler355.34Noncombat servicesSavaş dışı hizmetler
VVNaval science (General)Deniz bilimi (Genel)359 – 359.009Sea (Naval) forces & warfare Deniz (Deniz) kuvvetleri ve savaş
VVNaval science (General)Deniz bilimi (Genel)359009Naval historyDenizcilik tarihi
VVNaval science (General)Deniz bilimi (Genel)359.1Navy lifeDonanma hayatı
VVNaval science (General)Deniz bilimi (Genel)359.4 – 359.5Naval operations & trainingDeniz operasyonları ve eğitimi
VVNaval science (General)Deniz bilimi (Genel)359.7Naval installationsDeniz tesisleri
VVNaval science (General)Deniz bilimi (Genel)359.82Specific kinds of weapons (ordnance)Belirli silah türleri (mühimmat)
VVNaval science (General)Deniz bilimi (Genel)359.83Transportation equipment & suppliesTaşıma ekipmanı ve malzemeleri
VVNaval science (General)Deniz bilimi (Genel)359.93Submarine forcesDenizaltı kuvvetleri
VVNaval science (General)Deniz bilimi (Genel)623.82Nautical craftDenizcilik sanatı
VAVANavies Organization, distribution, naval situationDeniz Kuvvetleri Organizasyonu, dağıtımı, deniz durumu359.03Situation & policyDurum ve politika
VAVANavies Organization, distribution, naval situationDeniz Kuvvetleri Organizasyonu, dağıtımı, deniz durumu359.3 – 359.32Organization & personnel of naval forces Deniz kuvvetlerinin organizasyonu ve personeli
VAVANavies Organization, distribution, naval situationDeniz Kuvvetleri Organizasyonu, dağıtımı, deniz durumu359.7Naval installationsDeniz tesisleri
VBVBNaval administrationDeniz idaresi359.6Naval administrationDeniz idaresi
VBVBNaval administrationDeniz idaresi362.86VeteransGaziler
VCVCNaval maintenanceDeniz bakımı359.8Naval equipment & supplies; Naval weaponsDonanma teçhizatı ve malzemeleri; Deniz silahları
VDVDNaval seamenDeniz denizcileri359338SeamenDenizciler
VEVEMarinesDenizciler359.96Marine forcesDeniz kuvvetleri
VFVFNaval ordnanceDonanma mühimmatı623.4OrdnanceMühimmat
VGVGMinor services of naviesDonanmaların küçük hizmetleri359.94Naval air forcesDeniz hava kuvvetleri
VGVGMinor services of naviesDonanmaların küçük hizmetleri359.96Marine forcesDeniz kuvvetleri
VGVGMinor services of naviesDonanmaların küçük hizmetleri359.97Coast guardSahil Güvenlik
VKVKNavigation. Merchant marineNavigasyon. Ticari denizcilik387.1PortsLimanlar
VKVKNavigation. Merchant marineNavigasyon. Ticari denizcilik527Celestial navigationGöksel navigasyon
VKVKNavigation. Merchant marineNavigasyon. Ticari denizcilik623.88SeamanshipDenizcilik
VKVKNavigation. Merchant marineNavigasyon. Ticari denizcilik623.89NavigationNavigasyon
VMVMNaval architecture. Shipbuilding. Marine engineeringGemi mimarisi. Gemi yapımı. Deniz Mühendisliği623.81Naval architectureGemi mimarisi
VMVMNaval architecture. Shipbuilding. Marine engineeringGemi mimarisi. Gemi yapımı. Deniz Mühendisliği623.82Nautical craftDenizcilik sanatı
VMVMNaval architecture. Shipbuilding. Marine engineeringGemi mimarisi. Gemi yapımı. Deniz Mühendisliği623.83ShipyardsTersaneler
VMVMNaval architecture. Shipbuilding. Marine engineeringGemi mimarisi. Gemi yapımı. Deniz Mühendisliği623.84Hulls of nautical craftDeniz taşıtlarının gövdeleri
VMVMNaval architecture. Shipbuilding. Marine engineeringGemi mimarisi. Gemi yapımı. Deniz Mühendisliği623.85Engineering systems of nautical craftDeniz taşıtlarının mühendislik sistemleri
VMVMNaval architecture. Shipbuilding. Marine engineeringGemi mimarisi. Gemi yapımı. Deniz Mühendisliği623.86Equipment & outfit of nautical craftDeniz taşıtlarının teçhizatı ve teçhizatı
VMVMNaval architecture. Shipbuilding. Marine engineeringGemi mimarisi. Gemi yapımı. Deniz Mühendisliği623.87Power plants of nautical craftDeniz araçlarına ait enerji santralleri
WWMedical ProfessionTıbbi meslek362.1Diseases (Human)–social servicesHastalıklar (İnsan)–sosyal hizmetler
WWMedical ProfessionTıbbi meslek610Medical sciences; MedicineTıp Bilimleri; İlaç
WW100-275Medical Service PlansTıbbi Hizmet Planları3621042Diseases (Human)–social services–social aspectsHastalıklar (İnsan)–sosyal hizmetler–sosyal yönler
WW100-275Medical Service PlansTıbbi Hizmet Planları368382Health insuranceSağlık Sigortası
WW1-96Medical Profession–GeneralTıp Mesleği-Genel362.1Diseases (Human)–social servicesHastalıklar (İnsan)–sosyal hizmetler
WW1-96Medical Profession–GeneralTıp Mesleği-Genel610Medical sciences; MedicineTıp Bilimleri; İlaç
WW322-323Other Medical ServicesDiğer Tıbbi Hizmetler362.1Diseases (Human)–social servicesHastalıklar (İnsan)–sosyal hizmetler
WW322-323Other Medical ServicesDiğer Tıbbi Hizmetler3621042Diseases (Human)–social services–social aspectsHastalıklar (İnsan)–sosyal hizmetler–sosyal yönler
WW601-925Forensic Medicine & DentistryAdli Tıp ve Diş Hekimliği614.1Forensic medicineAdli tıp
WAWAPublic healthHalk Sağlığı362.1Diseases (Human)–social servicesHastalıklar (İnsan)–sosyal hizmetler
WAWAPublic HealthHalk Sağlığı614Incidence & prevention of diseaseHastalığın görülme sıklığı ve önlenmesi
WAWA11Public Health–HistoryHalk Sağlığı–Tarih362109Diseases (Human)–historyHastalıklar (İnsan)–tarih
WAWA11Public Health–HistoryHalk Sağlığı–Tarih614.09Incidence & prevention of disease–historyHastalığın görülme sıklığı ve önlenmesi – tarih
WAWA1-106Public Health (General)Halk Sağlığı (Genel)362.1Diseases (Human)–social servicesHastalıklar (İnsan)–sosyal hizmetler
WAWA1-106Public Health (General)Halk Sağlığı (Genel)614Incidence & prevention of diseaseHastalığın görülme sıklığı ve önlenmesi
WAWA250-292Accident and Injury PreventionKaza ve Yaralanmaların Önlenmesi363.1Public safety programsKamu güvenliği programları
WAWA250-292Accident and Injury PreventionKaza ve Yaralanmaların Önlenmesi613.6Special topics of health & safetySağlık ve güvenliğe ilişkin özel konular
WAWA250-292Accident and Injury PreventionKaza ve Yaralanmaların Önlenmesi6160252First aidİlk yardım
WAWA250-292Accident and Injury PreventionKaza ve Yaralanmaların Önlenmesi61710262First aidİlk yardım
WAWA300-395Health Problems (special pops.)Sağlık Sorunları (özel pop.)3621042Diseases (Human)–social services–social aspectsHastalıklar (İnsan)–sosyal hizmetler–sosyal yönler
WAWA300-395Health Problems (special pops.)Sağlık Sorunları (özel pop.)362108Services to specific kinds of persons with physical illnessesFiziksel hastalıkları olan belirli türdeki kişilere yönelik hizmetler
WAWA400-495Occup. Med., Health and Hygieneİşgal. Tıp, Sağlık ve Hijyen3621969803Industrial & occupational medicine Endüstriyel ve mesleki tıp
WAWA400-495Occup. Med., Health and Hygieneİşgal. Tıp, Sağlık ve Hijyen613.62Industrial & occupational healthEndüstriyel ve iş sağlığı
WAWA400-495Occup. Med., Health and Hygieneİşgal. Tıp, Sağlık ve Hijyen6169803Industrial & occupational medicineEndüstriyel ve mesleki tıp
WAWA525-590Health Admin. and OrganizationSağlık Yöneticisi ve Organizasyon362.1Diseases (Human)–social servicesHastalıklar (İnsan)–sosyal hizmetler
WAWA670-847Sanitation and Environ. ControlSanitasyon ve Çevre. Kontrol363.7Environmental problemsÇevre sorunları
WAWA670-847Sanitation and Environ. ControlSanitasyon ve Çevre. Kontrol628Sanitary & municipal engineeringSıhhi ve belediye mühendisliği
WAWA900-950Statistics and Surveysİstatistikler ve Anketler36210723Health services–surveys–descriptive researchSağlık hizmetleri–anketler–tanımlayıcı araştırma
WAWA900-950Statistics and Surveysİstatistikler ve Anketler614.42Incidenceİnsidans
WBWBPractice of MedicineTıp Uygulaması610Medical sciences; MedicineTıp Bilimleri; İlaç
WBWBPractice of MedicineTıp Uygulaması615.5TherapeuticsTerapötikler
WBWBPractice of MedicineTıp Uygulaması615.6Methods of administering medicationİlaç uygulama yöntemleri
WBWBPractice of MedicineTıp Uygulaması615.8Specific therapies & kinds of therapiesÖzel terapiler ve terapi türleri
WBWBPractice of MedicineTıp Uygulaması616DiseasesHastalıklar
WBWB930HomeopathyHomeopati615532HomeopathyHomeopati
WCWCInfectious/Communicable DiseaseBulaşıcı/Bulaşıcı Hastalık3621969Other diseases; Communicable diseases Diğer hastalıklar; Bulaşıcı hastalıklar
WCWCInfectious/Communicable DiseaseBulaşıcı/Bulaşıcı Hastalık614.5Incidence of & public measures to prevent diseasesHastalıkların görülme sıklığı ve hastalıkların önlenmesine yönelik kamu önlemleri
WCWCInfectious/Communicable DiseaseBulaşıcı/Bulaşıcı Hastalık616.9Other diseases; Communicable diseases Diğer hastalıklar; Bulaşıcı hastalıklar
WCWC11Infectious/Comm. Dis.–HistoryBulaşıcı/İletişim. Dis.–Tarih3621969009Other diseases; Communicable diseases–historyDiğer hastalıklar; Bulaşıcı hastalıklar — tarih
WCWC11Infectious/Comm. Dis.–HistoryBulaşıcı/İletişim. Dis.–Tarih616909Other diseases; Communicable diseases–historyDiğer hastalıklar; Bulaşıcı hastalıklar — tarih
WCWC1-100Infectious/Comm. Dis. (General)Bulaşıcı/İletişim. Dis. (Genel)3621969Other diseases; Communicable diseases Diğer hastalıklar; Bulaşıcı hastalıklar
WCWC1-100Infectious/Comm. Dis. (General)Bulaşıcı/İletişim. Dis. (Genel)616.9Other diseases; Communicable diseases Diğer hastalıklar; Bulaşıcı hastalıklar
WCWC140-185Sexually Transmitted DiseasesCinsel yolla bulaşan hastalıklar362196951Sexually transmitted diseases Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
WCWC140-185Sexually Transmitted DiseasesCinsel yolla bulaşan hastalıklar616951Sexually transmitted diseasesCinsel yolla bulaşan hastalıklar
WCWC195-425Infection/Bacterial InfectionsEnfeksiyon/Bakteriyel Enfeksiyonlar36219692Bacterial & viral diseases Bakteriyel ve viral hastalıklar
WCWC195-425Infection/Bacterial InfectionsEnfeksiyon/Bakteriyel Enfeksiyonlar616.92Bacterial & viral diseasesBakteriyel ve viral hastalıklar
WCWC500-593Virus DiseasesVirüs Hastalıkları362196925Viral diseases Viral hastalıklar
WCWC500-593Virus DiseasesVirüs Hastalıkları3621969792Acquired immune deficiency syndrome (AIDS)Edinilmiş bağışıklık yetersizliği sendromu (AIDS)
WCWC500-593Virus DiseasesVirüs Hastalıkları616925Viral diseasesViral hastalıklar
WCWC500-593Virus DiseasesVirüs Hastalıkları6169792Acquired immune deficiency syndrome (AIDS)Edinilmiş bağışıklık yetersizliği sendromu (AIDS)
WCWC680-950Tropical and Parasitic DiseasesTropikal ve Paraziter Hastalıklar36219696Parasitic diseases Paraziter hastalıklar
WCWC680-950Tropical and Parasitic DiseasesTropikal ve Paraziter Hastalıklar3621969883Tropical diseasesTropikal Hastalıklar
WCWC680-950Tropical and Parasitic DiseasesTropikal ve Paraziter Hastalıklar616.96Parasitic diseasesParaziter hastalıklar
WCWC680-950Tropical and Parasitic DiseasesTropikal ve Paraziter Hastalıklar6169883Tropical diseasesTropikal Hastalıklar
WDWD200-226Metabolic DiseasesMetabolik Hastalıklar36219639Nutritional & metabolic diseases Beslenme ve metabolik hastalıklar
WDWD200-226Metabolic DiseasesMetabolik Hastalıklar616.39Nutritional & metabolic diseasesBeslenme ve metabolik hastalıklar
WDWD400-430Animal PoisonsHayvan Zehirleri615.94Animal poisonsHayvan zehirleri
WDWD500-530Plant PoisonsBitki Zehirleri615952Plant & microorganism poisonsBitki ve mikroorganizma zehirleri
WDWD600-675Diseases by Physical AgentsFiziksel Etmenlerin Neden Olduğu Hastalıklar362196989Diseases due to physical agents Fiziksel ajanların neden olduğu hastalıklar
WDWD600-675Diseases by Physical AgentsFiziksel Etmenlerin Neden Olduğu Hastalıklar616989Diseases due to physical agentsFiziksel ajanların neden olduğu hastalıklar
WDWD700-758Aviation and Space MedicineHavacılık ve Uzay Tıbbı362196980213Aviation medicine Havacılık tıbbı
WDWD700-758Aviation and Space MedicineHavacılık ve Uzay Tıbbı362196980214Space medicine Uzay tıbbı
WDWD700-758Aviation and Space MedicineHavacılık ve Uzay Tıbbı616980213Aviation medicineHavacılık tıbbı
WDWD700-758Aviation and Space MedicineHavacılık ve Uzay Tıbbı616980214Space medicineUzay tıbbı
WEWEMusculoskeletal SystemKas İskelet Sistemi3621967Diseases of musculoskeletal systemKas-iskelet sistemi hastalıkları
WEWEMusculoskeletal SystemKas İskelet Sistemi36219747Musculoskeletal system–surgeryKas-iskelet sistemi — cerrahi
WEWEMusculoskeletal SystemKas İskelet Sistemi611.7Musculoskeletal system, integumentKas-iskelet sistemi, bütünlük
WEWEMusculoskeletal SystemKas İskelet Sistemi612.7Musculoskeletal system, integumentKas-iskelet sistemi, bütünlük
WEWEMusculoskeletal SystemKas İskelet Sistemi616.7Diseases of musculoskeletal systemKas-iskelet sistemi hastalıkları
WEWEMusculoskeletal SystemKas İskelet Sistemi617.47Musculoskeletal system–surgeryKas-iskelet sistemi — cerrahi
WEWE11Musculoskel. System–HistoryKas-iskelet. Sistem–Geçmiş3621967009Diseases of musculoskeletal system–historyKas-iskelet sistemi hastalıkları — tarihçe
WEWE11Musculoskel. System–HistoryKas-iskelet. Sistem–Geçmiş6167009Diseases of musculoskeletal system–historyKas-iskelet sistemi hastalıkları — tarihçe
WEWE168-190OrthopaedicsOrtopedi3621967Diseases of musculoskeletal systemKas-iskelet sistemi hastalıkları
WEWE168-190OrthopaedicsOrtopedi616.7Diseases of musculoskeletal systemKas-iskelet sistemi hastalıkları
WFWFRespiratory SystemSolunum sistemi3621962Diseases of respiratory systemSolunum sistemi hastalıkları
WFWFRespiratory SystemSolunum sistemi362196995TuberculosisTüberküloz
WFWFRespiratory SystemSolunum sistemi36219754Respiratory system–surgerySolunum sistemi — cerrahi
WFWFRespiratory SystemSolunum sistemi611.2Respiratory organsSolunum organları
WFWFRespiratory SystemSolunum sistemi612.2RespirationSolunum
WFWFRespiratory SystemSolunum sistemi616.2Diseases of respiratory systemSolunum sistemi hastalıkları
WFWFRespiratory SystemSolunum sistemi616995TuberculosisTüberküloz
WFWFRespiratory SystemSolunum sistemi617.54Thorax (Chest) & respiratory systemToraks (Göğüs) ve solunum sistemi
WFWF11Respiratory System–HistorySolunum Sistemi–Tarih3621962009Diseases of respiratory system–historySolunum sistemi hastalıkları — tarih
WFWF11Respiratory System–HistorySolunum Sistemi–Tarih6162009Diseases of respiratory system–historySolunum sistemi hastalıkları — tarih
WGWGCardiovascular SystemKardiyovasküler sistem3621961Diseases of cardiovascular systemKardiyovasküler sistem hastalıkları
WGWGCardiovascular SystemKardiyovasküler sistem36219741Cardiovascular system–surgeryKardiyovasküler sistem — cerrahi
WGWGCardiovascular SystemKardiyovasküler sistem611.1Cardiovascular organsKardiyovasküler organlar
WGWGCardiovascular SystemKardiyovasküler sistem612.1Cardiovascular systemKardiyovasküler sistem
WGWGCardiovascular SystemKardiyovasküler sistem616.1Diseases of cardiovascular systemKardiyovasküler sistem hastalıkları
WGWGCardiovascular SystemKardiyovasküler sistem617.41Cardiovascular system–surgeryKardiyovasküler sistem — cerrahi
WGWG11Cardiovascular System–HistoryKardiyovasküler Sistem–Tarih3621961009Diseases of cardiovascular system–historyKardiyovasküler sistem hastalıkları — tarih
WGWG11Cardiovascular System–HistoryKardiyovasküler Sistem–Tarih6161009Diseases of cardiovascular system–historyKardiyovasküler sistem hastalıkları — tarih
WHWHHemic/Lymph. SystemsHemik/Lenf. Sistemler36219615Diseases of bloodKan hastalıkları
WHWHHemic/Lymph. SystemsHemik/Lenf. Sistemler36219642Diseases of lymphatic systemLenfatik sistem hastalıkları
WHWHHemic/Lymph. SystemsHemik/Lenf. Sistemler6110185Blood & lymph elementsKan ve lenf elemanları
WHWHHemic/Lymph. SystemsHemik/Lenf. Sistemler611.42Lymphatic systemLenf sistemi
WHWHHemic/Lymph. SystemsHemik/Lenf. Sistemler611.46Lymphatic glandsLenfatik bezler
WHWHHemic/Lymph. SystemsHemik/Lenf. Sistemler612.11BloodKan
WHWHHemic/Lymph. SystemsHemik/Lenf. Sistemler612.42Lymph & lymphaticsLenf ve lenfatikler
WHWHHemic/Lymph. SystemsHemik/Lenf. Sistemler616.15Diseases of bloodKan hastalıkları
WHWHHemic/Lymph. SystemsHemik/Lenf. Sistemler616.42Diseases of lymphatic systemLenfatik sistem hastalıkları
WHWH11Hemic/Lymph. Systems–HistoryHemik/Lenf. Sistemler–Tarih36219615009Diseases of blood–historyKan hastalıkları — tarih
WHWH11Hemic/Lymph. Systems–HistoryHemik/Lenf. Sistemler–Tarih36219642009Diseases of lymphatic system–historyLenfatik sistem hastalıkları — tarih
WHWH11Hemic/Lymph. Systems–HistoryHemik/Lenf. Sistemler–Tarih61615009Diseases of blood–historyKan hastalıkları — tarih
WHWH11Hemic/Lymph. Systems–HistoryHemik/Lenf. Sistemler–Tarih61642009Diseases of lymphatic system–historyLenfatik sistem hastalıkları — tarih
WIWIGastrointestinal SystemMide bağırsak sistemi3621963Diseases of digestive systemSindirim sistemi hastalıkları
WIWIGastrointestinal SystemMide bağırsak sistemi36219743Digestive system–surgerySindirim sistemi — cerrahi
WIWIGastrointestinal SystemMide bağırsak sistemi611.3Digestive tract organsSindirim sistemi organları
WIWIGastrointestinal SystemMide bağırsak sistemi612.3DigestionSindirim
WIWIGastrointestinal SystemMide bağırsak sistemi616.3Diseases of digestive systemSindirim sistemi hastalıkları
WIWIGastrointestinal SystemMide bağırsak sistemi617.43Digestive system–surgerySindirim sistemi — cerrahi
WIWI11Digestive System–HistorySindirim Sistemi–Tarih3621963009Diseases of digestive system–historySindirim sistemi hastalıkları — tarihçe
WIWI11Digestive System–HistorySindirim Sistemi–Tarih6163009Diseases of digestive system–historySindirim sistemi hastalıkları — tarihçe
WJWJUrogenital SystemÜrogenital Sistem3621966Diseases of the urogenital systemÜrogenital sistem hastalıkları
WJWJUrogenital SystemÜrogenital Sistem36219746Urogenital system–surgeryÜrogenital sistem — cerrahi
WJWJUrogenital SystemÜrogenital Sistem611.6Urogenital organsÜrogenital organlar
WJWJUrogenital SystemÜrogenital Sistem612.46ExcretionBoşaltım
WJWJUrogenital SystemÜrogenital Sistem616.6Diseases of the urogenital systemÜrogenital sistem hastalıkları
WJWJUrogenital SystemÜrogenital Sistem617.46Urogenital system–surgeryÜrogenital sistem — cerrahi
WJWJ11Urogenital System–HistoryÜrogenital Sistem — Tarih3621966009Diseases of the urogenital system–historyÜrogenital sistem hastalıkları — tarih
WJWJ11Urogenital System–HistoryÜrogenital Sistem — Tarih6166009Diseases of the urogenital system–historyÜrogenital sistem hastalıkları — tarih
WKWKEndocrine SystemEndokrin sistem3621964Endocrine system–human diseasesEndokrin sistemi — insan hastalıkları
WKWKEndocrine SystemEndokrin sistem36219744Endocrine system–surgeryEndokrin sistemi — cerrahi
WKWKEndocrine SystemEndokrin sistem611.4Lymphatic & glandular organsLenfatik ve glandüler organlar
WKWKEndocrine SystemEndokrin sistem612.4Secretion, excretion, related functionsSalgı, boşaltım, ilgili işlevler
WKWKEndocrine SystemEndokrin sistem616.4Endocrine system–human diseasesEndokrin sistemi — insan hastalıkları
WKWKEndocrine SystemEndokrin sistem617.44Endocrine system–surgeryEndokrin sistemi — cerrahi
WKWK11Endocrine System–HistoryEndokrin Sistemi–Tarih3621964009Endocrine system–human diseases–historyEndokrin sistemi — insan hastalıkları — tarih
WKWK11Endocrine System–HistoryEndokrin Sistemi–Tarih6164009Endocrine system–human diseases–historyEndokrin sistemi — insan hastalıkları — tarih
WLWLNervous SystemGergin sistem3621968Diseases of nervous system & mental disordersSinir sistemi hastalıkları ve zihinsel bozukluklar
WLWLNervous SystemGergin sistem36219748Nervous system–surgerySinir sistemi — Cerrahi
WLWLNervous SystemGergin sistem611.8Nervous systemGergin sistem
WLWLNervous SystemGergin sistem612.8Nervous functions–Sensory functionsSinir işlevleri — Duyusal işlevler
WLWLNervous SystemGergin sistem616.8Diseases of nervous system & mental disordersSinir sistemi hastalıkları ve zihinsel bozukluklar
WLWLNervous SystemGergin sistem617.48Nervous systemGergin sistem
WLWL11Nervous System–HistorySinir Sistemi–Tarih3621968009Diseases of nervous system & mental disorders–historySinir sistemi hastalıkları ve zihinsel bozukluklar — tarih
WLWL11Nervous System–HistorySinir Sistemi–Tarih616809Diseases of nervous system & mental disorders–historySinir sistemi hastalıkları ve zihinsel bozukluklar — tarih
WMWM11Psychiatry–HistoryPsikiyatri — Tarih61689009Mental disorders–historyZihinsel bozukluklar — tarih
WMWM1-105Psychiatry (General)Psikiyatri (Genel)362.2Mental & emotional illnessesZihinsel ve duygusal hastalıklar
WMWM1-105Psychiatry (General)Psikiyatri (Genel)616.89Mental disordersZihinsel bozukluklar
WMWM140-165Mental Disorders. Diagnosis.Zihinsel Bozukluklar. Teşhis.61689075Mental illness–psychiatry–diagnosisAkıl hastalığı — psikiyatri — teşhis
WMWM170-197Neurotic DisordersNevrotik Bozukluklar362.25Neurosesnevrozlar
WMWM170-197Neurotic DisordersNevrotik Bozukluklar616852Neurosesnevrozlar
WMWM200-220Psychotic DisordersPsikotik Bozukluklar362.26PsychosesPsikozlar
WMWM200-220Psychotic DisordersPsikotik Bozukluklar616.89Mental disordersZihinsel bozukluklar
WMWM270-290Substance-Related DisordersMaddeyle İlgili Bozukluklar362.29Substance abuseMadde bağımlılığı
WMWM270-290Substance-Related DisordersMaddeyle İlgili Bozukluklar616.86Substance abuse (Drug abuse)Madde bağımlılığı (Uyuşturucu kullanımı)
WMWM300-308Mental RetardationZeka geriliği362.3Mental retardationZeka geriliği
WMWM300-308Mental RetardationZeka geriliği6168588Mental retardation & learning disabilitiesZihinsel gerilik ve öğrenme güçlüğü
WMWM400-460.7TherapiesTerapiler616891TherapyTerapi
WMWM475-611Other DisordersDiğer Bozukluklar616.85Miscellaneous diseases of nervous system & mental disordersSinir sistemi ve zihinsel bozuklukların çeşitli hastalıkları
WNWNRadiology/Diagnostic ImagingRadyoloji/Tanısal Görüntüleme3621960754Physical diagnosisFiziksel tanı
WNWNRadiology/Diagnostic ImagingRadyoloji/Tanısal Görüntüleme3621960757Radiological diagnosisRadyolojik tanı
WNWNRadiology/Diagnostic ImagingRadyoloji/Tanısal Görüntüleme615842Radiotherapy (Radiation therapy, Actinotherapy)Radyoterapi (Radyasyon tedavisi, Aktinoterapi)
WNWNRadiology/Diagnostic ImagingRadyoloji/Tanısal Görüntüleme6160754Physical diagnosisFiziksel tanı
WNWNRadiology/Diagnostic ImagingRadyoloji/Tanısal Görüntüleme6160757Radiological diagnosisRadyolojik tanı
WNWN11Radiol./Diag. Imaging–HistoryRadyol./Diag. Görüntüleme–Tarih616075409Physical diagnosis–historyFiziksel tanı — tarih
WNWN11Radiol./Diag. Imaging–HistoryRadyol./Diag. Görüntüleme–Tarih616075709Radiological diagnosis–historyRadyolojik tanı — tarih
WNWN440Nuclear MedicineNükleer Tıp36219607575Radioisotope scanningRadyoizotop taraması
WNWN440Nuclear MedicineNükleer Tıp61607575Radioisotope scanningRadyoizotop taraması
WOWOSurgeryAmeliyat362197Surgery & related medical specialtiesCerrahi ve ilgili tıbbi uzmanlıklar
WOWOSurgeryAmeliyat617Surgery & related medical specialtiesCerrahi ve ilgili tıbbi uzmanlıklar
WOWO11Surgery–HistoryCerrahi — Tarih362197009Surgery–historyCerrahi — tarih
WOWO11Surgery–HistoryCerrahi — Tarih617.09Surgery–historyCerrahi — tarih
WOWO1-149Surgery (General)Cerrahi (Genel)362197Surgery & related medical specialtiesCerrahi ve ilgili tıbbi uzmanlıklar
WOWO1-149Surgery (General)Cerrahi (Genel)617Surgery & related medical specialtiesCerrahi ve ilgili tıbbi uzmanlıklar
WOWO162-198Surg. Procedure/ArmamentariumCerrahi. Prosedür/Silahlanma36219705Surgery utilizing specific instruments & techniquesSpesifik alet ve tekniklerin kullanıldığı cerrahi
WOWO162-198Surg. Procedure/ArmamentariumCerrahi. Prosedür/Silahlanma36219791Operative surgeryOperatif cerrahi
WOWO162-198Surg. Procedure/ArmamentariumCerrahi. Prosedür/Silahlanma617.05Surgery utilizing specific instruments & techniquesSpesifik alet ve tekniklerin kullanıldığı cerrahi
WOWO162-198Surg. Procedure/ArmamentariumCerrahi. Prosedür/Silahlanma617.91Operative surgeryOperatif cerrahi
WOWO200-460AnesthesiaAnestezi36219796Anesthesiology Anesteziyoloji
WOWO200-460AnesthesiaAnestezi617.96AnesthesiologyAnesteziyoloji
WOWO500-517Operative Surg./Surg. TechniquesOperatif Cerrahi/Cerrahi. Teknikler36219705Surgery utilizing specific instruments & techniquesSpesifik alet ve tekniklerin kullanıldığı cerrahi
WOWO500-517Operative Surg./Surg. TechniquesOperatif Cerrahi/Cerrahi. Teknikler617.05Surgery utilizing specific instruments & techniquesSpesifik alet ve tekniklerin kullanıldığı cerrahi
WOWO500-517Operative Surg./Surg. TechniquesOperatif Cerrahi/Cerrahi. Teknikler617.91Operative surgeryOperatif cerrahi
WOWO600-640Plastic SurgeryEstetik cerrahi36219795Plastic surgery; Organ transplantsEstetik cerrahi; Organ nakilleri
WOWO600-640Plastic SurgeryEstetik cerrahi617.95Plastic surgery; Organ transplantsEstetik cerrahi; Organ nakilleri
WOWO700-820Traumatic/Industrial/Emerg. Surg.Travmatik/Endüstriyel/Acil. Cerrahi.3621971Injuries & woundsYaralanmalar ve yaralar
WOWO700-820Traumatic/Industrial/Emerg. Surg.Travmatik/Endüstriyel/Acil. Cerrahi.36219799Military surgeryAskeri cerrahi
WOWO700-820Traumatic/Industrial/Emerg. Surg.Travmatik/Endüstriyel/Acil. Cerrahi.617.1Injuries & woundsYaralanmalar ve yaralar
WOWO700-820Traumatic/Industrial/Emerg. Surg.Travmatik/Endüstriyel/Acil. Cerrahi.617.99Military surgeryAskeri cerrahi
WOWO925-950Surgery in Special Age GroupsÖzel Yaş Gruplarında Cerrahi36219797Geriatric surgery Geriatrik cerrahi
WOWO925-950Surgery in Special Age GroupsÖzel Yaş Gruplarında Cerrahi36219798Pediatric surgery Pediatrik ameliyat
WOWO925-950Surgery in Special Age GroupsÖzel Yaş Gruplarında Cerrahi617.97Geriatric surgeryGeriatrik cerrahi
WOWO925-950Surgery in Special Age GroupsÖzel Yaş Gruplarında Cerrahi617.98Pediatric surgeryPediatrik ameliyat
WPWPGynecologyJinekoloji3621981GynecologyJinekoloji
WPWPGynecologyJinekoloji618.1Gynecology Jinekoloji
WPWP1-390Gynecology (General)Jinekoloji (Genel)3621981GynecologyJinekoloji
WPWP1-390Gynecology (General)Jinekoloji (Genel)611.65Ovaries & fallopian tubesYumurtalıklar ve fallop tüpleri
WPWP1-390Gynecology (General)Jinekoloji (Genel)618.1Gynecology Jinekoloji
WPWP400-480Uterus & Cervix UteriRahim ve Serviks Uteri36219814Diseases of uterus Rahim hastalıkları
WPWP400-480Uterus & Cervix UteriRahim ve Serviks Uteri618.14Diseases of uterusRahim hastalıkları
WPWP505-660Physiology & Functional DisordersFizyoloji ve Fonksiyonel Bozukluklar3621981GynecologyJinekoloji
WPWP505-660Physiology & Functional DisordersFizyoloji ve Fonksiyonel Bozukluklar612.62Female reproductive systemKadın üreme sistemi
WPWP505-660Physiology & Functional DisordersFizyoloji ve Fonksiyonel Bozukluklar618.1Gynecology Jinekoloji
WPWP800-910BreastGöğüs36219819Diseases of breast Meme hastalıkları
WPWP800-910BreastGöğüs612664Mammary glands & lactationMeme bezleri ve emzirme
WPWP800-910BreastGöğüs61699449Breast cancer–medicineMeme kanseri — Tıp
WPWP800-910BreastGöğüs618.19Diseases of breastMeme hastalıkları
WQWQObstetricsDoğum3621982ObstetricsDoğum
WQWQObstetricsDoğum618.2ObstetricsDoğum
WQWQ11Obstetrics–HistoryDoğum–Tarih3621982009Obstetrics–historyKadın doğum — tarih
WQWQ11Obstetrics–HistoryDoğum–Tarih6182009Obstetrics–historyKadın doğum — tarih
WQWQ1-175Obstetrics (General)Kadın Doğum (Genel)3621982ObstetricsDoğum
WQWQ1-175Obstetrics (General)Kadın Doğum (Genel)618.2ObstetricsDoğum
WQWQ200-260PregnancyGebelik3621982ObstetricsDoğum
WQWQ200-260PregnancyGebelik3621983Diseases & complications of pregnancy Hamilelik hastalıkları ve komplikasyonları
WQWQ200-260PregnancyGebelik612.63Pregnancy & childbirthHamilelik ve doğum
WQWQ200-260PregnancyGebelik618.2ObstetricsDoğum
WQWQ200-260PregnancyGebelik618.3Diseases & complications of pregnancyHamilelik hastalıkları ve komplikasyonları
WQWQ300-330Laborİş gücü3621984Childbirth (Parturition)–LaborDoğum (Doğum)–Doğum
WQWQ300-330Laborİş gücü3621985Complicated labor (Dystocia)Karmaşık doğum (Distosi)
WQWQ300-330Laborİş gücü618.4Childbirth (Parturition)–LaborDoğum (Doğum)–Doğum
WQWQ300-330Laborİş gücü618.5Complicated labor (Dystocia)Karmaşık doğum (Distosi)
WQWQ400-450Obstetrical SurgeryDoğum Cerrahisi3621988Obstetrical surgeryObstetrik cerrahi
WQWQ400-450Obstetrical SurgeryDoğum Cerrahisi618.8Obstetrical surgeryObstetrik cerrahi
WQWQ500-505PuerperiumLohusalık3621986Normal puerperiumNormal lohusalık
WQWQ500-505PuerperiumLohusalık3621987Puerperal diseasesLohusalık hastalıkları
WQWQ500-505PuerperiumLohusalık618.6Normal puerperiumNormal lohusalık
WQWQ500-505PuerperiumLohusalık618.7Puerperal diseasesLohusalık hastalıkları
WRWRDermatologyDermatoloji3621965Diseases of integument, hair, nailsDeri, saç, tırnak hastalıkları
WRWRDermatologyDermatoloji36219677Diseases of connective tissues Bağ dokusu hastalıkları
WRWRDermatologyDermatoloji362197477Skin–surgeryCilt ameliyatı
WRWRDermatologyDermatoloji611.77IntegumentKılıf
WRWRDermatologyDermatoloji612.79Integument; SkinKabuk; Deri
WRWRDermatologyDermatoloji616.5Diseases of integument, hair, nailsDeri, saç, tırnak hastalıkları
WRWRDermatologyDermatoloji616.77Diseases of connective tissuesBağ dokusu hastalıkları
WRWRDermatologyDermatoloji617477Skin–surgeryCilt ameliyatı
WRWR11Dermatology–HistoryDermatoloji — Tarih3621965009Diseases of integument, hair, nails–historyDeri, saç ve tırnak hastalıkları — tarih
WRWR11Dermatology–HistoryDermatoloji — Tarih6165009Diseases of integument, hair, nails–historyDeri, saç ve tırnak hastalıkları — tarih
WSWSPediatricsPediatri36219892PediatricsPediatri
WSWSPediatricsPediatri618.92PediatricsPediatri
WSWS11Pediatrics–HistoryPediatri–Tarih362198920009Pediatrics–historyPediatri — tarih
WSWS11Pediatrics–HistoryPediatri–Tarih618920009Pediatrics–historyPediatri — tarih
WTWTGeriatrics/Chronic DiseasesGeriatri/Kronik Hastalıklar362196044Chronic diseasesKronik hastalıklar
WTWTGeriatrics/Chronic DiseasesGeriatri/Kronik Hastalıklar36219897Geriatric disordersGeriatrik bozukluklar
WTWTGeriatrics/Chronic DiseasesGeriatri/Kronik Hastalıklar616044Chronic diseasesKronik hastalıklar
WTWTGeriatrics/Chronic DiseasesGeriatri/Kronik Hastalıklar618.97GeriatricsGeriatri
WTWT11Geriatrics/Chronic Dis.–HistoryGeriatri/Kronik Hastalık–Tarih362196044009Chronic diseases–historyKronik hastalıklar — tarih
WTWT11Geriatrics/Chronic Dis.–HistoryGeriatri/Kronik Hastalık–Tarih61604409Chronic diseases–historyKronik hastalıklar — tarih
WUWUDentistry/Oral SurgeryDiş Hekimliği/Ağız Cerrahisi362197522Oral region Ağız bölgesi
WUWUDentistry/Oral SurgeryDiş Hekimliği/Ağız Cerrahisi3621976DentistryDiş Hekimliği
WUWUDentistry/Oral SurgeryDiş Hekimliği/Ağız Cerrahisi617522059Oral region–surgeryAğız bölgesi–cerrahi
WUWUDentistry/Oral SurgeryDiş Hekimliği/Ağız Cerrahisi617.6DentistryDiş Hekimliği
WUWU11Dentistry/Oral Surg.–HistoryDiş Hekimliği/Ağız Cerrahisi–Tarih3621976009Dentistry–historyDiş hekimliği — tarih
WUWU11Dentistry/Oral Surg.–HistoryDiş Hekimliği/Ağız Cerrahisi–Tarih61752205909Oral region–surgery–historyAğız bölgesi–cerrahi–tarih
WUWU11Dentistry/Oral Surg.–HistoryDiş Hekimliği/Ağız Cerrahisi–Tarih617609Dentistry–historyDiş hekimliği — tarih
WVWVOtorhinolaryngologyKulak Burun Boğaz36219621Diseases of nose, larynx, accessory organsBurun, gırtlak, yardımcı organ hastalıkları
WVWVOtorhinolaryngologyKulak Burun Boğaz36219622Diseases of larynx, glottis, vocal cords, epiglottisLarinks, glottis, ses telleri, epiglot hastalıkları
WVWVOtorhinolaryngologyKulak Burun Boğaz36219751OtorhinolaryngologyKulak Burun Boğaz
WVWVOtorhinolaryngologyKulak Burun Boğaz3621978Otology & audiology Otoloji ve odyoloji
WVWVOtorhinolaryngologyKulak Burun Boğaz616.21Diseases of nose, larynx, accessory organsBurun, gırtlak, yardımcı organ hastalıkları
WVWVOtorhinolaryngologyKulak Burun Boğaz616.22Diseases of larynx, glottis, vocal cords, epiglottisLarinks, glottis, ses telleri, epiglot hastalıkları
WVWVOtorhinolaryngologyKulak Burun Boğaz617.51HeadKAFA
WVWVOtorhinolaryngologyKulak Burun Boğaz617.8Otology & audiologyOtoloji ve odyoloji
WVWV11Otorhinolaryngology–HistoryKulak Burun Boğaz–Tarih36219751009Otorhinolaryngology–historyKulak Burun Boğaz–tarih
WVWV11Otorhinolaryngology–HistoryKulak Burun Boğaz–Tarih6175109Head–historyKafa-tarih
WWWWOphthalmologyOftalmoloji3621977OphthalmologyOftalmoloji
WWWWOphthalmologyOftalmoloji617.7OphthalmologyOftalmoloji
WWWW11Ophthalmology–HistoryOftalmoloji — Tarih3621977009Ophthalmology–historyOftalmoloji — tarih
WWWW11Ophthalmology–HistoryOftalmoloji — Tarih617709Ophthalmology–historyOftalmoloji — tarih
WXWXHospitals & Health FacilitiesHastaneler ve Sağlık Tesisleri362.11Hospitals & related institutionsHastaneler ve ilgili kurumlar
WXWX11Hospitals/Health Fac.–HistoryHastaneler/Sağlık Fakültesi–Tarih3621109Hospitals & related institutions–historyHastaneler ve ilgili kurumlar — tarih
WYWYNursingHemşirelik362173Nurses–health servicesHemşireler-sağlık hizmetleri
WYWYNursingHemşirelik610.73NursingHemşirelik
WYWY11Nursing–HistoryHemşirelik–Tarih36217309Nurses–health services–historyHemşireler–sağlık hizmetleri–tarih
WYWY11Nursing–HistoryHemşirelik–Tarih6107309Nursing–historyHemşirelik — tarih
WZWZHistory of MedicineTıp Tarihi362109Diseases (Human)–historyHastalıklar (İnsan)–tarih
WZWZHistory of MedicineTıp Tarihi610.9Medicine–historyTıp — tarih
ZZ 40-104.5Books. Writing. Paleography. Libraries. BibliographyKitabın. Yazı. Paleografya. Kütüphaneler. Kaynakça652-653Processes of written communication; Shorthand Yazılı iletişim süreçleri; Kısa gösterim
ZZ 40-104.5Books. Writing. Paleography. Libraries. BibliographyKitabın. Yazı. Paleografya. Kütüphaneler. Kaynakça686Printing & related activitiesBasım ve ilgili faaliyetler
ZZ 40-104.5Books. Writing. Paleography. Libraries. BibliographyKitabın. Yazı. Paleografya. Kütüphaneler. Kaynakça745.6Calligraphy, heraldic design, illumination Kaligrafi, hanedan tasarım, aydınlatma
ZZ 105-115.5Books. Writing. Paleography. Libraries. BibliographyKitabın. Yazı. Paleografya. Kütüphaneler. Kaynakça90Manuscripts, rare books, other rare printed materialsEl yazmaları, nadir kitaplar, diğer nadir basılı materyaller
ZZ 105-115.5Books. Writing. Paleography. Libraries. BibliographyKitabın. Yazı. Paleografya. Kütüphaneler. Kaynakça417.7PaleographyPaleografya
ZZ 116-659Books. Writing. Paleography. Libraries. BibliographyKitabın. Yazı. Paleografya. Kütüphaneler. Kaynakça2BooksKitabın
ZZ 116-659Books. Writing. Paleography. Libraries. BibliographyKitabın. Yazı. Paleografya. Kütüphaneler. Kaynakça70.5PublishingYayınlama
ZZ 116-659Books. Writing. Paleography. Libraries. BibliographyKitabın. Yazı. Paleografya. Kütüphaneler. Kaynakça686Printing & related activitiesBasım ve ilgili faaliyetler
ZZ 662-1000.5Books. Writing. Paleography. Libraries. BibliographyKitabın. Yazı. Paleografya. Kütüphaneler. Kaynakça20Library & information sciences Kütüphane ve bilgi bilimleri
ZZ 699-699.5Books. Writing. Paleography. Libraries. BibliographyKitabın. Yazı. Paleografya. Kütüphaneler. Kaynakça025.04-025.06Information storage & retrieval systemsBilgi depolama ve erişim sistemleri
ZZ 1001-8999Books. Writing. Paleography. Libraries. BibliographyKitabın. Yazı. Paleografya. Kütüphaneler. Kaynakça10BibliographyKaynakça
ZAZA 3150-3159Information resources (General) Bilgi kaynakları (Genel)27General libraries, archives, information centers Genel kütüphaneler, arşivler, bilgi merkezleri
ZAZA 3201-3250Information resources (General) Bilgi kaynakları (Genel)3034833Information technology–social effectsBilgi teknolojisi — sosyal etkiler
ZAZA 4050-4480Information resources (General) Bilgi kaynakları (Genel)025.04-025.06Information storage & retrieval systemsBilgi depolama ve erişim sistemleri
ZAZA 4050-4480Information resources (General) Bilgi kaynakları (Genel)25524Information search & retrievalBilgi arama ve alma
ZAZA 5060-5185Information resources (General) Bilgi kaynakları (Genel)25.04Information storage & retrieval systemsBilgi depolama ve erişim sistemleri

Dewey – LC Dönüşüm Tablosu https://bilgibilimi.net/dewey-lc-katalog-donusum-tablosu/

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.