Ortaçağ Felsefesi ve Filozofları

avatar

Bilgi Uzmanı

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Ortaçağ Felsefesi, 5. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar olan bir dönemde gelişen felsefi düşüncelerin bütünüdür. Bu dönemde, Hristiyanlık ve İslam dünyalarında felsefe yapma geleneği devam etti. Ortaçağ felsefesi, antik felsefeden ve Hristiyan teolojisinden etkilenmiştir ve Scholastik olarak da bilinir.

Ortaçağ felsefesi, Aristoteles’in felsefesine dayanır ve İlahiyat felsefesi üzerine yoğunlaşır. Filozoflar, insan aklının doğasını, Tanrı’nın varlığı ve niteliği, kader ve özgür irade, adalet ve doğru ile yanlış arasındaki ahlaki farklılıklar gibi konular üzerine düşündüler. Ayrıca, Ortaçağ filozofları, Antik Yunan ve Roma filozoflarının düşüncelerini öğrenmek için çalıştılar ve bazı durumlarda bu felsefeleri Hristiyan düşüncesiyle uyumlu hale getirmeye çalıştılar.

Ortaçağ felsefesi, Augustinus, Aquinas, Anselm, İbn-i Rüşd ve İbn-i Sina gibi önemli filozofların eserlerini içerir. Augustinus, Tanrı’nın varlığına ve insanın özgür iradesine dair düşünceleriyle tanınır. Aquinas, Aristoteles felsefesini Hristiyan teolojisiyle birleştirdi ve doğal hukuk teorisi üzerine çalıştı. Anselm, Tanrı’nın varlığını ispatlamaya çalışan ontolojik bir argüman geliştirdi. İbn-i Rüşd, Aristoteles felsefesini İslami düşünceyle birleştirdi ve İbn-i Sina, İslam felsefesi üzerine yoğunlaştı.

Ortaçağ felsefesi, Batı felsefesi ve teolojisi üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Ortaçağ felsefesi, Hristiyan teolojisi ve skolastik düşüncenin yanı sıra, Rönesans ve Aydınlanma dönemleri gibi sonraki felsefi akımları da etkiledi.

Ortaçağ felsefe filozofları

Ortaçağ felsefesi, Batı Avrupa’da 5. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar süren bir dönemdir. Bu dönemde, Yunan ve Roma felsefesi, Hristiyanlık ve İslam düşüncesi gibi farklı felsefi geleneğin birleşmesi sonucu ortaya çıkan bir felsefe anlayışı gelişmiştir. Ortaçağ felsefesi, Hristiyan teolojisi ile sıkı bir şekilde bağlantılıdır ve kilise tarafından desteklenmiştir.

Ortaçağ felsefesi, farklı akımlar ve filozoflar tarafından şekillenmiştir. Bu filozofların bazıları şunlardır:

Augustine (354-430): Hristiyanlık ve Platonizm arasında bir bağlantı kurarak, insan zihninin Tanrı’ya yükselişini araştırdı.

Anselm (1033-1109): Tanrı’nın varlığını, varoluşunun gerekliliği üzerinden tartışarak savundu. Bu argüman, “varoluşun kanıtı” olarak bilinir.

Aquinas (1225-1274): Aristoteles’in felsefesini Hristiyan teolojisi ile birleştirerek, mantık ve teoloji arasında bir sentez oluşturdu.

Roger Bacon (1214-1294): Doğa bilimleri üzerine çalışan bir filozoftu. Deneysel yöntemlerle bilgi elde edilmesi gerektiğini savundu.

William of Ockham (1285-1347): “Ockham’ın usturası” olarak bilinen ilke, gereksiz varsayımların kullanılmamasını savunur. Bu ilke, bilim ve felsefede sıkça kullanılır.

Bu filozoflar ve diğerleri, Ortaçağ felsefesinde önemli bir rol oynamışlardır. Bu dönemde felsefe, doğa bilimleri, din, etik ve siyaset felsefesi gibi birçok farklı konu üzerinde çalışılmıştır. Ortaçağ felsefesi, modern düşüncenin temellerini atmış ve günümüzde hala tartışılan birçok felsefi sorunu ele almıştır.

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.