İlkçağ Felsefesi ve Filozofları

avatar

Bilgi Uzmanı

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

İlkçağ felsefesi, Batı felsefesinin kökleri olarak kabul edilen felsefi düşüncelerin geliştiği dönemdir. Yaklaşık olarak MÖ 7. yüzyıldan MS 6. yüzyıla kadar olan dönemi kapsar. Bu dönemde felsefe, mitolojik anlatımların yerini almaya başlamış ve dünyanın doğası, evrenin yapısı, insanın doğası, varoluş ve gerçeklik hakkında düşünceler geliştirilmiştir.

İlkçağ felsefesi, üç ana döneme ayrılabilir: Antik Doğu felsefesi, Antik Yunan felsefesi ve Helenistik felsefe. Antik Doğu felsefesi, MÖ 7. yüzyıldan önce Mezopotamya ve Mısır’da gelişmiştir. Bu dönemdeki düşünürler, doğal olayların nedenleri ve dünyanın yapısı hakkında teoriler geliştirmişlerdir. Antik Yunan felsefesi, MÖ 7. yüzyıldan MÖ 6. yüzyıla kadar olan dönemi kapsar ve Yunanistan’da gelişmiştir. Bu dönemdeki düşünürler, varoluş, gerçeklik ve insan doğası hakkında düşünceler geliştirmişlerdir. Helenistik felsefe ise MÖ 4. yüzyıldan MS 2. yüzyıla kadar olan dönemi kapsar ve Yunanistan, Mısır ve Roma gibi yerlerde gelişmiştir. Bu dönemdeki düşünürler, doğanın işleyişi ve insanın hayatındaki anlam hakkında düşünceler geliştirmişlerdir.

İlkçağ felsefesi, bugünkü felsefi düşüncelerin temelini oluşturmuştur. Bu dönemdeki düşünürler, mantık, epistemoloji, etik, metafizik ve politika gibi birçok felsefi konuyu ele almışlardır. Platon ve Aristoteles, bu dönemin en önemli düşünürleri arasında yer almaktadır. Platon, gerçekliğin idealar dünyasında olduğunu savunurken, Aristoteles ise gerçekliğin somut nesnelerde olduğunu savunmuştur.

İlkçağ felsefesi, felsefe tarihindeki en önemli dönemlerden biridir. Bu dönemdeki düşünceler, çağdaş felsefe düşüncelerinin temelini oluşturmuş ve birçok alanda etkili olmuştur.          

İlkçağ felsefe filozofları kimdir?

 

İlkçağ felsefesi, MÖ 6. yüzyıl ile MS 5. yüzyıl arasındaki dönemi kapsar ve bu dönemde birçok önemli filozofun düşünceleri ortaya çıkmıştır. Bu filozoflardan bazıları şunlardır:

Thales: Milet Okulu’nun kurucusu olarak kabul edilir. Su’nun her şeyin temeli olduğunu savunmuştur.

Anaximander: Thales’in öğrencisi olan Anaximander, dünyanın bir dizi zıt unsurdan oluştuğunu ve dünyanın sonsuz olduğunu iddia etmiştir.

Anaximenes: Anaximander’in öğrencisi olan Anaximenes, dünyanın havadan oluştuğunu savunmuştur.

Pythagoras: Matematik ve geometri alanlarında çalışmalar yapmıştır. Pythagoras teoremi olarak bilinen üçgen teoreminin bulunmasında önemli bir rol oynamıştır.

Herakleitos: Evrenin sürekli değişim halinde olduğunu savunmuştur. “Aynı nehirde iki kez girilemez” sözüyle tanınır.

Parmenides: Varlığın değişmez olduğunu savunmuştur. “Var olan her şeydir, yok olan hiçbir şey değil” sözüyle tanınır.

Sokrates: Bilginin öznel olduğunu ve sorgulama yöntemiyle gerçeğe ulaşılabileceğini savunmuştur.

Platon: Sokrates’in öğrencisi olan Platon, ideal dünyanın var olduğunu ve gerçek dünyanın bir yansıma olduğunu düşünmüştür.

Aristoteles: Platon’un öğrencisi olan Aristoteles, bilimsel yöntemi geliştirmiş ve birçok alanda çalışmalar yapmıştır. Mantık, felsefe, politika, biyoloji ve fizik alanlarında önemli katkıları olmuştur.

Bu filozoflar, ilkçağ felsefesi için önemli düşünceler geliştirmiş ve felsefi düşüncenin temellerini atmışlardır.

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.