Veri Madenciliği Tarihçesi

Veri Madenciliği Tarihçesi

Veri Madenciliği Tarihçesi

Veri Madenciliği Tarihçesi

Veri Madenciliği Tarihçesi; Bilginin öneminin artmasıyla, bilgiye ulaşımın kolaylaştırılması ve elde edilen bilgilerin kullanılabilir hale getirilerek analiz edilmesi konusunda gelişmeye ihtiyaç duyulmasına sebep olmuştur. Geçmişte bilgiye ulaşma ve zor ulaşılmıs bu bilgiyi kayıt altında tutma işlemi vakit alırken, bu bilgiler ışığında kullanılan yetersiz karar mekanizmaları çabuk isliyor, bu da bilgiden maksimum derecede verim alınamamasına ve sonuçların etkin olamamasına sebep oluyordu.

Günümüze yaklaşıldıkça ise bilgiye ulaşım hızlandığı halde elde edilmiş bilgilerin analizlerinin yapılması konusunda sayısız yöntem ve karar mekanizması geliştirildiğinden, çıktı alabilme safhası daha karmaşık hale getirilerek vaktin büyük bölümünde bilgiden verim alma üzerine yoğunlaşılmaktadır.

Veriden en yüksek faydayı sağlama amacıyla uygulanan yöntemlerin karmaşıklığı ve zorluğu bu işlemleri bilgisayarlarla yapma fikrini doğurmuş, böylelikle, çeşitli matematiksel ve istatistiksel hesaplamalara dayanan algoritmalar geliştirilmiş ve “Veri Madenciliği” kavramı doğmuştur.

Veri madenciliğinin tarihsel gelişimi

1950’ler: Gelistirilen teknikler sayesinde sürekli gelisen veri madenciliği,
günümüzde daha fazla bilgiye çok daha kısa sürede ulasabilmeyi – sağlayarak hayatımızı kolaylastırmıs, bir çok meslek grubunun yükünü de hafifletmistir.

Bu teknikler üzerinde çalısmalara ilk olarak 1950’li yıllarda baslanmıs, mantık ve bilgisayar bilimleri konularında çalısmalar yaparak yapay zeka ve makine öğrenme konularında önemli gelismeler yakalanmıstır. Bu yıllarda bilgisayarların sayım için kullanılmaya baslanması veri madenciliğinin ortaya çıkısına zemin hazırlayan ilk olaydır.

1960’lar: 1960’lı yıllarda istatistikçiler, regresyon analizi, en büyük olabilirlik kestirim, sinir ağları vb. gibi yeni algoritmlar ve etkili yöntemler üzerinde çalısmıslardır. Yöntemlerdeki bu önemli gelismelere paralel olarak veritabanı sistemleri giderek gelismis ve büyük sayıda metin dokümanlarının saklanması sağlanmıstır.

Böylelikle veri tabanı ve verilerin depolanması kavramı teknoloji dünyasında yerini almıstır. 1960’lı yılların sonlarına yaklastıkça bilim adamları basit öğrenmeli bilgisayarlar gelistirebilmislerdir.

Böylelikle verilerin toplanması ve veri tabanlarının yaratılması konularında büyük ilerlemeler yasanmıs, Veritabanı Yönetim Sistemi konusunda ilk adımlar atılmıstır. 1970’ler: Đliskisel Veri Tabanı Yönetim Sistemleri uygulamaları kullanılmaya baslandığı 1970 li yıllarda, bilim adamları basit kurallara dayanan uzman sistemler gelistirmislerdir. 1980’ler: İliskisel Veri Tabanı Yönetim Sistemleri kullanımının bir çok alanda yaygınlasmaya basladığı 1980’li yıllarda, sirketler, müsterileri, rakipleri ve ürünleri ile ilgili verilerden olusan veri tabanları olusturmaya baslamıslardır.

Veri Madenciliği Tarihsel Gelişimi

Bu veri tabanları çok büyük miktarda veriyi içinde tutmaktadır ve buradaki verilere veri tabanı sorgulama dilleri sayesinde ulasılmaktadır. Bu yıllarda en yaygın kullanılan veri tabanı sorgulama dili SQL’dir.

1990’lar: Bu yıllarda artık katlanarak çoğalan veri miktarı, faydalı bilgiye
nasıl ulasılabilir sorusunun gündeme gelmesine sebep oldu ve 1990’ların baslarında bu konu hakkında çalısmalar baslandı.

1989, KDD (IJCAI)-89 Veri Tabanlarında Bilgi Kesfi Çalısma Grubu toplantısı ve 1991, KDD (IJCAI)-89’un sonuç bildirgesi sayılabilecek “Knowledge Discovery in Real Databases: A Report on the IJCAI-89 Workshop” makalesinin KDD (Knowledge Discovery and Data Mining) ile ilgili temel tanım ve kavramları ortaya koyması ile süreç daha da hızlanmıs ve nihayet 1992 yılında veri madenciliği için ilk yazılım gerçeklestirilmistir.

2000’lı Yıllar Veri Madenciliği Tarihsel Gelişimi

2000’ler: Veri madenciliği sürekli gelismis ve hemen hemen tüm alanlara
uygulanmaya baslanmıstır. Alınan sonuçların faydaları görüldükçe, bu alana ilgi artmıstır.

Bu yıllarda internet kullanımının artmasıyla internet kullanıcıları arasında bilgi paylasımı çoğalmıs ve internet ortamında biriken bu bilgiler devasa boyutlara ulasmıstır. Bu da veri madencilerini çok büyük miktarda verinin yönetimi için yeni yöntemler aramaya yöneltmistir.

Kaynakça

AKÇAY, A. (2014). Bilgi ve Belge Yönetiminde Veri Madenciliği. İstanbul Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul . Mayıs 18, 2020 tarihinde https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=1zw6GvYMe-q3Hf6HR-3US2G_iZqFpypuZR8BA9GiOOGdLLs2lAvPoUY8GMB8-hsL adresinden alındı

Bir Yorum Yapın