Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli 42 personel alacak.

avatar

Bilgi Uzmanı

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli 42 personel alacak.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında aşağıda unvanları gösterilen pozisyonlar için toplam 42 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

1- GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Arşiv Uzmanı, Kütüphaneci, Mütercim-Tercüman, Büro Personeli (1), Büro Personeli (2), Büro Personeli (3), Diğer Teknik Hizmet Personeli unvanlı pozisyona başvuracaklar için lisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

c) Programcı ve dizgi operatörü unvanlı pozisyonlara başvuracaklar için önlisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

ç) Teknisyen unvanlı pozisyona başvuracaklar için ortaöğretim düzeyinde 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2018 KPSSP94 puanı esas alınacaktır

d) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak.

olmak.

e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

2- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

a) Fotoğraflı başvuru formu (eksiksiz doldurulacak)

b) Başvurduğu pozisyona ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (pdf.)

c) Aranan niteliklerde yabancı dil şartı bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için son beş yıl içinde alınmış YDS veya dengi yabancı dil sınav sonuç belgesi.

ç) T.C. kimlik kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisi

d) Aranan niteliklerde deneyim şartı bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayın SGK hizmet dökümü.

e) Aranan niteliklerde ders almış olma şartı bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuracak adaylar için alınan dersleri gösteren onaylı transkript belgesi.

f) 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Lisans, ön lisans için)

g) 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Ortaöğretim için)

ğ) Arşiv Uzmanı, Programcı, Mütercim-Tercüman ile Tashihçi pozisyonuna başvuran adayların özgeçmişi (cv).

h) Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

ı) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

i) Çalışmaya engel halinin bulunmadığı hususunda adayın yazılı beyanı.

3- BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ:

a) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuran adayın başvuruları geçersiz sayılacaktır.

b) Başvurular, sadece Kuruntumuzun basvuru.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır. Postayla veya elden yapılan başvurular, eksik belgesi olan başvurular ve başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

c) Başvuruda, başvurulan sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin formun eksiksiz doldurulması ve bu ilanın 2. maddesinde belirtilen “Başvuruda İstenen Belgelerin” eksiksiz sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

ç) Başvurular 30 Kasım – 04 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak olup son başvuru tarihi 04 Aralık 2020 saat:18.00’dır.

4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SINAV, ATAMA VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

a) Tashihçi unvanlı pozisyona başvuran adaylar sadece mesleki uygulama sınavına tabi tutulacaklardır.

b) Arşiv Uzmanı, Programcı, Mütercim-Tercüman unvanlı pozisyonlara başvuran adaylar ilgili puan türünde KPSS (B) grubu puan sıralaması yapılarak her bir pozisyon için ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

c) Kütüphaneci, Teknisyen, Dizgi Operatörü, Büro Personeli ve Diğer Teknik Hizmet Personeli unvanlı pozisyonlara başvuran adaylar ilgili puan türünde KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanacaktır.

ç) İlan edilen pozisyon sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır. Son adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir. İlan edilen pozisyon sayıları kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.

d) Atanmaya hak kazanan ancak süresi içinde başvurmayan, belgesini teslim etmeyen, atama hakkından feragat eden vb. nedenlerle ataması yapılmayan veya ataması iptal edilen adayların yerine sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde yedek listedeki sıralamaya göre atama yapılacaktır.

e) Sonuçlar, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar Kurumumuzun www.ayk.gov.tr internet adresinden ve @TcYuksekKurum resmi twitter hesabından duyurulacaktır.

f Arşiv Uzmanı, Programcı, Mütercim-Tercüman, Tashihçi unvanlı pozisyonuna başvuranlardan mesleki uygulama veya sözlü sınava katılmaya hak kazananlar Kurumumuzun www.ayk.gov.tr internet adresinden ve @TcYuksekKurum resmi twitter hesabından duyurulacak olup adaylara ayrıca bir tebligat veya bildirim yapılmayacaktır

5-DİĞER HUSUSLAR


a) Sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelik tablosunda belirtilen bölümler dışında eşdeğer bölümler kabul edilmeyecektir.
b) Gerçeğe aykırı belge veren ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal
edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
c) İlan metninde belirtilmeyen durumlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.