Çankırı Karatekin Üniversitesi BBY Bölümü

Çankırı Karatekin Üniversitesi BBY Bölümü

Tanıtım

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü-bby- ; bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin getirdiği yenilikler doğrultusunda bilgi, belge ve enformasyon yönetimini, kuramsal ve uygulamalı olarak kavrayan ayrıca bilgi teknolojilerine yönelik yeniliklere hakim çağdaş, bilgili, kültürlü ve mesleğin gerektirdiği yeterliliğe sahip bilgi profesyonellerinin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Bilgi pazarının her geçen gün çeşitlendiği günümüzde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden mezun olan öğrenciler kamu ve özel kurumların bünyesinde bulunan her tür kütüphane, dokümantasyon ve bilgi merkezleri ile arşivlerde  görev alabilecekleri gibi kütüphaneciler ayrıca bilgi yöneticileri, sistem kütüphanecileri, ağ bilgi uzmanları gibi değişik pozisyonlarda, İnternet hizmet birimlerinin çeşitli kademelerinde (web sayfası tasarımı ve düzenlenmesi, tarama motorları oluşturma ve yönetme, veri tabanları oluşturma ve geliştirme), bilgi üretim ve iletişim alanında hizmet veren özel sektör kuruluşlarında bilgi uzmanı ve danışmanı olarak görev alabilmektedirler

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Akademik Personel

Prof. Dr. Coşkun POLAT (Bölüm Başkanı)
e-posta: [email protected]
web: http://polatcoskun.wordpress.com 
iş tel: +90 (376) 2189550 / 7461
 
Prof. Dr. Hüseyin ODABAŞ
e-posta: [email protected]
web:  https://odabashuseyin.wordpress.com/
iş tel: +90 (376) 2189550 / 7466
  
Doç. Dr. Mehmet Ali AKKAYA (Bölüm Başkan Yardımcısı)
e posta: [email protected]
iş tel: +90 (376) 2189550 / 7467
  
Dr. Öğr. Üyesi Buket CANDAN
e posta: [email protected]
iş tel: +90 (376) 2189550 / 7465
  
Dr. Öğr. Üyesi Kasım BİNİCİ
e posta: [email protected]
iş tel: +90 (376) 2189550 / 7462 
  
Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÇİFTÇİ
e-posta: [email protected]
iş tel: +90 (376) 2189550 / 7492
  
Arş. Gör. Zarife YILDIRIM
e posta: [email protected]
iş tel: +90 (376) 2189550 / 7468 
  
Arş. Gör. Ertuğrul Burak EROĞLU
e posta: [email protected]
web: ertugrulburakeroglu.com
iş tel: +90 (376) 2189550 / 7470
  
Arş. Gör. Çağdaş ÇAPKIN
e posta: cagdascapkin@karatekin.edu.tr
  
Arş. Gör. Pelin KARCI KANDEMİR
e posta: [email protected]

Ders Programı

Güncel ders programını görmek için tıklayınız.
Resmi Sitesi: https://bilgibelge.karatekin.edu.tr/

Diğer BBY Bölümlerimiz

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ Bölümü hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ Bölümü hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ Bölümü hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ Bölümü hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ Bölümü hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.


KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ Bölümü hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

MARMARA ATA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ Bölümü hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

Bir Yorum Yapın