Evrensel Onlu Sınıflama Sistemi (EOS)

Evrensel Onlu Sınıflama Sistemi (EOS)

Evrensel Onlu Sınıflama Sistemi (EOS)

Evrensel Onlu Sınıflama Sistemi kısaca EOS (Universal Decimal Classification, UDC) 1895’te Brüksel’de bulunan Uluslararası Bibliyografya Enstitüsü’nün (Institut International de Bibliographie, IBB, daha sonra Federation Internationale de Documentation, FID adını almıştır) bir projesi olarak Belçikalı Paul Outlet ve Henri La Fontaine tarafından DOS’tan uyarlanarak hazırlanmıştır. Kitapları ve dergilerdeki makaleleri kapsayacak şekilde bütün yayınları listeleyen sınıflandırılmış bir dizinle evrensel bir bibliyografya geliştirme amacıyla kurulmuş, oluşturulmuş bir sistematik sınıflama düzenidir.

Bibliyografyanın metotlarını mükemmelleştirmek ve birleştirmek; bibliyografik çalışmalarda uluslararası işbirliğini örgütlemek ve evrensel bibliyografyanın bir kataloğunu oluşturmak amacında olan EOS’un (Brüksel Sınıflaması olarak da adlandırılır) hiçbir zaman kütüphane kitaplarını düzenlemek veya kitapların sınıflamasını tasarlamak gibi dolaylı veya dolaysız bir amacı olmamıştır.

EOS’un Temel Özellikleri ve Öğeleri

 

1. EOS, bilgi evrenini kapsayan genel bir sınıflamadır.
2. EOS, belgelere dayanan bir sınıflamadır (documentary classification)
3. EOS, kapsamlı, listeleyen bir sınıflamadan (enumerative classification) fasetli bir sınıflamaya doğru gelişim göstermektedir.
4. EOS, bibliyografik kullanım için tasarlanmıştır. Ancak kütüphane kullanımı için de gayet uygun olduğu anlaşılmaktadır.
5. EOS, düşünülen konsepte ve disipline bağlı olarak sınıflanmış bir olayı (olgu, fenomen) içeren bir durum-hal (aspect) sınıflamasıdır.

Evrensel Onlu Sınıflama Sisteminin (EOS) Ana Sınıfları

0 Genel konular, bilim ve bilgi, organizasyon, enformasyon vb.
1 Felsefe ve psikoloji,
2 Din, ilahiyat,
3 Sosyal bilimler, hukuk, kamu yönetimi,
4 Boş,
5 Matematik ve doğa bilimleri,
6 Uygulamalı bilimler, tıp, teknoloji,
7 Sanat, boş zamanlarını değerlendirme, eğlence, spor,
8 Dil, dilbilim, edebiyat,
9 Coğrafya, biyografi, tarih.

Kaynakça

Aksoy, S. (2015). Sistematik ve Alfabetik Sınıflama Düzenlerinin Bilgiye, Belgeye Konusal Erişim Açısından Karşılaştırılması. İstanbul: E-Kitap Projesi

 

Bir Yorum Yapın