Web Sayfalarında İndeksleme

 Web Sayfalarında İndeksleme

Web Sayfası

  Kişiyi veya işletmeyi amaçlarına ulaştırmayı sağlayacak mübadeleleri gerçekleştirmek üzere ihtiyaç karşılayacak ürünlerin, hizmetlerin, fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin internet ortamında yapılan sayfa planlama ve uygulama sürecinin vitrin edilmesine web sayfası denir.

WWW

  World Wide Web (kısaca WWW veya Web), İnternet üzerinde yayınlanan birbirleriyle bağlantılı hiper metin dokümanlarından oluşan bir bilgi sistemidir.

   

Bu dokümanların her birine Web sayfası adı verilir ve Web sayfalarına İnternet kullanıcısının bilgisayarında çalışan Web tarayıcısı adı verilen bilgisayar programları aracılığıyla erişilir. Web sayfalarında metin, imaj, video ve diğer multimedya ögeleri bulunabilir ve diğer bağlantı ya da link adı verilen hiper bağlantılar ile başka Web sayfalarına geçiş yapılabilir.

Web Sitesi Çeşitleri

  Web siteleri tasarım, yazılım ve programlamasına göre statik ve dinamik olmak üzere iki ana grupta değerlendirilebilir.

Statik Web Sitesi

  İçerisinde asp, php, .net gibi programlama dillerini barındırmayan web sitelerine “statik web sitesi” denir. Kod yapısı olarak HTML ya da XHTML ve bunun yanında CSS ve Flash barındırabilen yapılardır.

 

–Kullanıcı ve kullanıcılar arası etkileşim yoktur.

–Kullanıcı web sitesi bünyesine herhangi bir bilgi, yorum ya da yazı ekleyemez.

–Ziyaretçiye herhangi bir soru soramaz yada fikir alamaz. 

–Güncelleme sırasında tüm sayfanın yapısal özellikleri görünür ve tüm sayfa yapısı kodlar ile değiştirilebilir.

–Bu güncelleme zor ve zaman gerektiren bir yapıdır

Dinamik Web Sitesi

    İçerisinde asp, php, .net gibi programlama dillerini barındıran web sitelerine “dinamik web sitesi” denir. Kod yapısında bu programlama dillerinin haricinde XHTML, CSS  ve Flash barındırabilen yapılardır.

-Kullanıcı ve kullanıcı grupları etkileşim içindedir. (Forum ve sohbet odaları gibi.)

-Kullanıcılar konu hakkında fikir belirtmek isterse bunu rahatça formu kullanarak (site bünyesinde bulunan) düşüncelerini aktarabilir ve diğer kullanıcılar ile paylaşabilir.

-Üyelik gerektiren siteler bunlara birer örnektir.

-Foruma üyelik sırasında sizden bilgilerinizi isterler.

-Güncelleme sırasında istenilen tek bir bölüm rahatlıkla güncellenebilir. Genellikle panel yapısına sahip sistemlerden oluşur.

-Kullanıcı paneli yada yönetici paneli mantığı vardır.

Web Sitesi Çeşitleri

– Kurumsal web siteleri: Firma ürün/hizmet tanıtım siteleri.

– E-ticaret siteleri: B2B, B2C, C2C satış siteleri.

–Rezervasyon siteleri: Hotel, restoran vb. siteler.

–Kişisel siteler: Kişi tanıtım ve CV siteleri.

–İlan / emlak siteleri: Konut, araba, iş arama ve bulma siteleri.

–Haber siteleri: Anlık, günlük, güncel olayların aktarıldığı siteler.

–Portal siteler: Turizm, sağlık vb. özel bir amaca hizmet eden fonksiyonel siteler.

–Mobil siteler: Mobil kullanıcılarına özel hazırlanan site ve uygulamalar.

Web Sayfası Ne İşe Yarar

  Müşterileri segmentlere ve alt segmentlere ayırabileceği gibi müşteriye nasıl ulaşılabileceği ve onlarla nasıl kalıcı ilişkiler kurulabileceğiyle ilgili firmanıza bilgiler veren stratejik internet platformudur. Dolayısıyla web sitesi olgusu size ya da işletmenize müşteri kavramını yerleştiren ve müşteri merkezli olma kültürünü benimsettiren bir internet stratejisi; dünyada şirket-müşteri denklemini düzenleyen ve müşteri ilişkileri yönetiminin bir bilim olmasını sağlayan pazarlama aracıdır.

Web siteleri tüm faaliyetlerimizi, ürün ve hizmetlerimizi hedef kitlemize istediğimiz gibi iletmemizi sağlar; doğru ve güncel bilgi kaynağıdır; bizlere zaman, prestij ve müşteri kazandırmaya yarar. 

İnternet Sitesinin Tarihsel Süreci

  Türkiye’ye internetin adım atması, 80’li yıllardaki yavaş ama büyük çaba gerektiren gelişmelerin arkasından geldi. IBM’in ilk PC’yi (kişisel bilgisayar) sunduğu 1981’in ardından, 1983 yılında internetin atası kabul edilen ilk paket anahtarlama ağı ARPANET TCP/IP protokolu kullanmaya başladı. İnternete bağlı tüm cihazlara ad koyan Domain Name System (DNS) ve .com, .net gibi internet adlarının hayata geçmesinden iki yıl sonra, ARPANET, ilk internet omurga ağı ABD Ulusal Bilim Derneği Ağı’na (NSFNet) dönüştürüldü.

Web Sayfalarında İndeks

  İndeks, arama motorlarının siteleri tarayarak içerisindeki sayfaları dizinine ekleyerek kendi ziyaretçisine belirli kriterler sonucunda sıralayarak göstermesidir.

Meta Taglar

Meta tag, arama motorlarına sitenizin ve içeriğinizin ne hakkında olduğu bilgisini veren ve her zaman html kodunun HEAD kısmına yerleştirilen etiketlerdir.

Anahtar Kelime Tanımlama

Meta keywords, bir web sayfasının kaynak kodunda bulunan ve arama motorlarına sayfa içeriği hakkında bilgi vermeye yardımcı olan bir HTML meta etiket türüdür. Meta keywords  sayfanın içeriğinde insanların arayabileceğini düşündüğünüz önemli anahtar kelime veya terimlerden oluşur.

Meta Description

Meta description, web sayfanızın içeriği ilgili kısa bir açıklama yaptığınız ve arama sonuçlarında kullanıcıların görebildiği bir meta tag’dir. Sayfalarınızın <head></head> kısmında yer alır. 

Meta Robots Etiketi Follow ve NoFollow


Arama motorları web sitesi linkleri takip ederek tarar ve indekslerler. Meta Robots etiketini “follow” komutu ile kullanırsak Arama motorları web sayfasındaki tüm linkleri takip edecek , değer aktarımını yapacaktır. NoFollow komutu ile ise, arama motorları web sayfası üzerindeki linkleri takip etmeyecek, herhangi bir link değeri aktarımı yapmayacaktır.

Arama motorlarına sayfa ve sayfadaki linklerin takibi hakkındaki davranışlarının bildirilmesini sağlar. Content özelliği aşağıdaki değerleri alabilir. Virgül ile ayrılarak birkaç değer birden belirtilebilir.

index : Sayfanın dizine eklenmesini bildirir.

follow : Sayfa içindeki bağlantıların/linklerin izlenmesini bildirir.

archive : Sayfanın ön izleme için ekran görüntüsünün oluşturulmasını bildirir.

noindex : Sayfanın dizine eklenmesini engeller.

nofollow : Sayfa içindeki bağlantıların/linklerin izlenmesini engeller.

noarchive : Sayfanın ön izleme için ekran görüntüsünün oluşturulmasını engeller.

all : Tüm olumlu bildirimleri uygular.

none : Sayfanın gözardı edilmesini bildirir.

noodp : Eğer sayfa DMOZ dizininde kayıtlı ise arama sonuçlarında DMOZ dizinindeki açıklamanın yerine sayfanın kendi açıklamasının kullanılmasını sağlar.

Bir arama motoru robotu aksi belirtilmediği sürece bir sayfayı dizine ekleyebilir, sayfadaki linkleri takip edebilir ve sayfanın önizlemesini oluşturabilir. Bu yüzden robots özelliği ile allindexfollow ve archive değerlerinin kullanımının çok özel bir anlamı yoktur. Bunlar yerine sadece robotu engellemek amacıyla, engelleme amacına göre nonenoindexnofollow ve noarchive değerlerinin kullanımı daha doğru olacaktır.

Bir Yorum Yapın