Açık Bilgi Nedir

avatar

Bilgi Uzmanı

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Açık Bilgi


Açık bilgi; kolaylıkla biçimlendirilebilen, kodlanabilen, kaydedilebilen ve
iletilebilen bilgi çeşididir. Kurum açısından kolaylıkla elde edilebilir nitelikte olup her kurumun rahatlıkla ulaşabileceği enformasyonlardır. Herkes tarafından bilinen ve çalışanlarının kullanımına hazır hale getirilmiş bilgidir. Kelime veya rakamlardan meydana gelen talimatlar, grafikler vb. açık bilgilere örnek gösterilebilir.

Açık Bilgi Nedir

Açık bilgiler, depolanıp resmi kanallar ile çeşitli iletişim araçları ve bilgisayar sistemler yardımıyla kolaylıkla transfer edilebilir ve saklanabilirler. Bilginin açık hale getirilmesi ile bilginin paylaşımının mümkün olması bu bilgi türünün en önemli yönüdür. Açık bilgi çalışanların işten ayrılmalarıyla azalmamakta ya da kaybolmamaktadır.

Şeffaf ve kolay erişebilen özellikler göstermektedir. Örtük ve açık bilgiyi bir buz dağına benzeterek oranlayacak olursak çoğu insanda %90 örtük, %10 mevcuttur denilebilir. Bir başka ifadeyle çoğu
insan sahip olduğu bilginin %90’ını bildiğinin farkında olmamakta veya bilmekte ancak kendisinden bu bilgileri ifade etmesi istendiğinde ise bunu
başaramamaktadır.


Çalışanların hepsinin anlayabildiği, kolayca erişebildiği ve kayıt altına
alabildiği bilgiler açık bilgileri oluşturmaktadır. İsminden de anlaşıldığı gibi
paylaşılması ve kullanılması onun önemli özelliklerindendir. Bu bilgiler geçmiş kayıtlarda, kütüphanelerde, arşivlerde ve veritabanlarında korunmaktadır.


Teknolojik gelişmeler açık bilgilerin saklanmalarını ve kullanılmalarını
kolaylaştırmaktadır. Açık bilgilerle iş süreçleri ve işleyişleri kayıtlı hale gelmekte ve böylece çalışma ortamlarının işleyişleri kontrollü sürdürülebilmektedir.


Açık bilgi sözlerle, resimlerle veya diğer araçlarla ifade edebileceğimiz
bilgidir. Bu nedenle, bilginin paylaşılabilmesi için öncelikle onun açık hale getirilmesi gerekmektedir. Sistematik ve formal bir dilde kodlanabilir ve yayımlanabilir: Belgeler, veri tabanları, web’ler, e-postalar gibi bilgilerdir.

Başka bir ifadeyle resmi bir dilde kodlanabilen ve aktarılabilen bilgidir.

Kaynakça

TOKCAN, H. (2005). BİLGİNİN ÜRETİMİ VE KULLANIMI AÇISINDAN BİLGİ YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE’DE AKADEMİK YÖNETİCİLERİN BİLGİ YÖNETİMİ ALGILARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI , KIRIKKALE . Haziran 12, 2020 tarihinde https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WY5CM7tPNE2z_YM6pBu0tyIWLShkz0lv82wKY8hBQdv4Bofd0UPMKn_TuRdpvnYu adresinden alındı

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.