Çağdaş Sosyoloji Kuramları

avatar

Bilgi Uzmanı

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Günümüzde sosyoloji alanında birçok teori ve kuram bulunmaktadır. Bu teorilerin her biri farklı bir bakış açısı sunarak sosyal dünyanın anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Çağdaş sosyoloji kuramları, genellikle modern toplumsal değişimler ve küreselleşme ile birlikte ortaya çıkmıştır.

Postmodernizm, çağdaş sosyoloji kuramları arasında önemli bir yer tutar. Postmodernizm, modernizmin eleştirisiyle ortaya çıkmıştır ve modern toplumsal yapıların çöküşüne işaret eder. Postmodernizm, sosyal dünyayı anlamada, büyük öykülerin reddedilmesi ve mikro ölçekteki yerel anlatıların vurgulanması ile öne çıkar.

Yeni Kurumsalcılık, sosyal değişim ve toplumsal yapıyı anlamak için örgütsel yapıların analizine odaklanır. Yeni kurumsalcılık, toplumsal yapıların kurumlar ve kurumsal yapılar tarafından oluşturulduğunu savunur. Bu nedenle, toplumsal değişim ve dönüşüm, kurumsal yapıların değişimi ile ilişkilidir.

Sistem Teorisi, sosyal dünyayı bir sistem olarak ele alır ve bu sistemlerin birbirleriyle olan ilişkileri üzerinde durur. Sistem teorisi, sosyal dünyanın, farklı özellikleri olan alt sistemlerden oluştuğunu savunur ve bu alt sistemlerin birbirleriyle olan etkileşimlerinin, toplumsal yapıyı belirlediğini iddia eder.

Sembolik Etkileşimcilik, toplumsal dünyanın anlamını ve yapılarını bireylerin anlam üretme ve etkileşimleri yoluyla açıklamaya çalışır. Sembolik etkileşimciler, bireylerin, sembolik düzeyde birbirleriyle iletişim kurarak toplumsal yapıyı oluşturduklarını ve yeniden ürettiklerini savunurlar.

Toplumsal Değişim Kuramı, toplumsal değişimin nasıl gerçekleştiği ve neden gerçekleştiği üzerine odaklanır. Bu kuram, toplumsal değişimin bir sonucu olarak ortaya çıkan yeni toplumsal yapıların, geçmiş toplumsal yapıların yerini aldığını savunur. Bu nedenle, toplumsal değişim, tarihsel bir süreç olarak ele alınır.

Çağdaş sosyoloji kuramları, sosyal dünyanın farklı yönlerine odaklanarak toplumsal değişimin, yapılanmanın ve ilişkilerin anlaşılmasına yardımcı olur. Bu kuramların birçoğu, modernizmin eleştirisine yöneldi.

Tabii ki, çağdaş sosyoloji kuramlarının tamamını ele almak oldukça zorlu bir görev olacaktır. Ancak, birkaç önemli kuram üzerinde durabiliriz. Postmodernizm, toplumsal olayları ve gerçekliği açıklamak için modernist yaklaşımların yetersizliğini vurgular ve farklılıkların özgünlüğüne vurgu yapar. Küreselleşme kuramı, küresel düzeyde toplumsal değişimi ve etkileşimi açıklamaya çalışır. Kültürel çalışmalar, toplumsal yaşamın sembolik boyutunu vurgular ve popüler kültür, medya, kimlik gibi konuları ele alır. Feminist kuram, cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve patriyarkal toplumsal yapıların eleştirisini yapar. Postyapısalcılık, dil ve anlamın toplumsal yapıyı şekillendirdiğini savunur.

Sonuç olarak, sosyolojinin felsefi, tarihsel ve kuramsal temellerinin anlaşılması, sosyolojik düşünme, araştırma ve uygulama becerileri için önemlidir. Tarih boyunca pek çok sosyoloji kuramı ve yaklaşımı ortaya çıkmış olsa da, günümüzde çağdaş sosyoloji kuramları ve yaklaşımları, toplumsal olayların anlaşılması ve açıklanmasında büyük bir rol oynamaktadır.

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.