Danışma Kütüphanecisi

 Danışma Kütüphanecisi

Danışma Kütüphanecisi

Danışma Kütüphanecisi

Danışma Kütüphanecisi

        Danışma kütüphanecileri bilgiye ulaşma konusunda uzman kişilerdir. Danışma masasında telefonla, e-posta veya çevrimiçi yollarla kullanıcılardan gelen soruları cevaplarlar. Ayrıca kütüphane kaynaklarının ve bilgi teknolojilerinin kullanımına yönelik eğitimler verirler.

Danışma Kütüphaneciliğin Tarihsel Gelişimi

      Samuel Green’in 1876 yılında “American Library Journal” yayımladığı “Okuyucular ve kütüphaneciler arasındaki kişisel ilişkiler” başlıklı makalesi ile modern danışma hizmetinin temellerinin atıldığı kabul edilmektedir.

   

1887 yılında ilk, kütüphanecilik okulu Columbia College’da açılmış ve “Kullanıcılara Yardım” isimli bir ders müfredatında yer almıştır.

       Danışma hizmetinin modern anlayışı temelde Samuel Green’in 1876’da ki araştırmasına dayanmaktadır.

 • Danışma kütüphaneciliğinin 4 temel özelliği olmalıdır;
 • Kullanıcıların kütüphane kullanımına yardımcı olmak,
 • Kullanıcılarının sorularını yanıtlamak,
 • Kullanıcıları doğru bilgi kaynaklarına yönlendirmek
 • Kullanıcılar için rahat bir ortam oluşturarak kütüphaneyi halka mal etmektedir.

Kullanıcı eğitimin tarihçesini incelemek için Tıklayınız.

 

Danışma Kütüphanecilerin Rolü

    Danışma kütüphanelerin rolü bilgiye erişim ve bilgi kaynaklarının değerlendirilmesinde kullanıcıların eğitimini sağlamak yönündedir.

 • Danışman
 • Eğitimci
 • Bilgi teknolojileri ve elektronik kaynaklar konusunda uzman

Danışma Kütüphanecisinin Sahip Olması Gereken Özellikler

 • Disiplin
 • Yardım etmeye istekli olma
 • Duyarlılık
 • Sabır
 • Kapsamlı bilgi
 • Pratik düşünme yeteneği
 • Yeniliklere açık olma
 • İkna yeteneği
 • İlgi ve güler yüz
 • İletişim yeteneği
 • Mesleki donanım

Danışma Kütüphanecilerin Görevleri Nelerdir?

Geleneksel Görevler

 • Danışma sorularını yüzyüze ya da telefonla cevaplama
 • Çevrimiçi veritabanlarının kullanımını öğretme
 • Basılı kaynakların kullanımının değerlendirilmesi
 • Koleksiyon geliştirme

Yeni Görevler

 • Elektronik danışma hizmeti vermek
 • Web sayfaları ve elektronik kaynakların kullanımına yönelik rehberler hazırlamak
 • Yeni donanımların kullanımını öğrenmek
 • Çevrimiçi kütüphane eğitimi sunmak
 • Kullanıcı eğitim programları oluşturmak
 • Bilgi-okuryazarlığı

Danışma Kütüphaneciliği Literatürü

Bilgi merkezlerinde danışma hizmetine olan önemin artması ile birlikte özellikle eğitimciler danışma kütüphanecileri tarafında birçok araştırma ve yayın yapmaya başlamıştır.

Özellikle William A.Katz’ın “Introduction to Reference Work, Volumes I and II” adlı eseri sürekli güncellenerek yayınlanmış  ve bu alanın temel eseri olarak kabul edilmiştir.

Danışma Görüşmesi

    Danışma görüşmeleri, danışma kütüphanecisi ve kullanıcı arasında geçen konuşmaya dayanmaktadır.

Danışma Görüşmesinin Amacı

    Kullanıcıdan gelen talep doğrultusunda kullanıcının bilgi ihtiyacını karşılamak ve enformasyon kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Danışma Görüşmesinde İzlenen Adımlar

 • Görüşmeye başlama
 • Soruları tartışma
 • Bilgiyi arama
 • Kullanıcıya bilgi iletme
 • Görüşmeyi bitirme

Gibi adımları mevcuttur.

Danışma Soruları

 • Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler
 • Lisans öğrencileri
 • Yüksek lisans/Doktora öğrencileri
 • Öğretim üyeleri
 • Dış kullanıcılar

Gibi kullanıcılar soru sorabilir.

Danışma Soruları Örnekleri

  Aradığım kitap ödünç alınmış kimin aldığını öğrenebilir miyim?

    Hayır kütüphane ödünç bilgilerini kesinlikle üçüncü kişilere vermemektedir.

  Kütüphanenin dijital arşivleme hizmeti var mıdır?

     Evet kütüphanemizin dijital arşivleme hizmeti vardır.

 

 

 

Bir Yorum Yapın