Bilgi Yönetiminin Özellikleri

avatar

Bilgi Uzmanı

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

BİLGİ YÖNETİMİNİN ÖZELLİKLERİ

Bilgi yönetiminin özellikleri, Bilgi yönetimi bir kerelik değil sürekli bir uygulamadır. Bilgi yönetimi süreci sonsuz bir döngü içinde devamlı uygulanabilmelidir. Böylece şirketlerin devamlı kendini yenilemesi ve güncellemesi mümkün olabilecektir.

Bilgi yönetiminin özellikleri


Bilgi yönetiminin özellikleri, Bir işletmede bilginin niteliği, ürünler, hizmetler, süreçler, teknoloji, yapılar, roller ve ilişkiler çerçevesinde değişir. Bilgi yönetiminin işletmeler açısından faydalı olması için aşağıdaki prensiplerin dikkate alınması gerekmektedir. Bu prensipler bilgi yönetiminin özelliklerini oluşturmaktadır. Bu özellikler:

 • Bilgi Dinamik Bir Sosyal Süreçtir. İşletmelerde bilgi, görüşme-diyalog,
  eleştiri ve anlaşmalar vasıtasıyla oluşmaktadır. Bilgi, sosyal bir süreçtir. İnsanlar bir arada bulundukları sürece, bilgiyi ortaya çıkarır. Bilgi yöneticilerinin tek başlarına bilgiyi üretmesi zordur. Buna karşın bilgi yöneticileri bilgiyi elde tutma, paylaşma ve uygulama süreçlerini tasarlamaya ve yönetmeye yardıma olabilir.
 • Bilgi Yalnızca Kullanıldığı Zaman Değerlidir ve Değerlenir. Bilgi
  değişime tabi tutulmadığı ve paylaşılmadığı sürece çoğalmayacaktır. Durgun olan bilginin değerinde azalma olur. Değerini koruyabilmek için bilgi hareket halinde olmalıdır.
 • Bilgi Karmaşıktır. İşletmenin diğer tüm unsurlarını bilgi bileşeninden tam olarak ayırt etmek mümkün değildir. Örgütsel bilgi, kültür, yapılar, teknoloji ve organizasyonu oluşturan bireylerin eşsiz görünüşleriyle ilişkili olmaktadır. Bilgi aynı zamanda en geniş sosyal ortam olan ulusal ve global çevrede bulunur. Bu yüzden, bilgi faktörlerini belirlemeye yönelik herhangi bir girişim tabiatıyla karmaşık olacaktır.
 • Bilgi Kendi Kendisini Organize Eder. İşletmelerde her gün bilgi
  üretilmekte, muhafaza edilmekte, yenilenmekte ve kaybedilmektedir. Bilginin kendisine özgü bir yaşam süreci vardır. Bu bağlamda bilgi, kendi kendini organize eden bir varlıktır.
 • Bilgi Dil Yoluyla Seyahat Eder. Dil, insanların deneyimlerini veya
  bildiklerini aktarmasına imkân sağlar. Bilginin her modu bir farklı dilde seyahat eder. Dil insanı belli bir deneyim dünyasına alıştırır.

Kaynakça

TOKCAN, H. (2005). BİLGİNİN ÜRETİMİ VE KULLANIMI AÇISINDAN BİLGİ YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE’DE AKADEMİK YÖNETİCİLERİN BİLGİ YÖNETİMİ ALGILARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI , KIRIKKALE . Haziran 12, 2020 tarihinde https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WY5CM7tPNE2z_YM6pBu0tyIWLShkz0lv82wKY8hBQdv4Bofd0UPMKn_TuRdpvnYu adresinden alındı.

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.