Bir Müzik Kütüphanecisi Olmak

Bir Müzik Kütüphanecisi Olmak

Müzik kütüphanecisi olmak isteyen birinin okulda çok zaman geçirmeyi planlaması gerekir. Bu tür çalışmalarla ilgilenenlerin kütüphanecilik ve müzik eğitimi almaları gerekecek ve çalışmak istedikleri ortamın türüne bağlı olarak ek beceriler de gerekebilir. Müzik kütüphanecileri kolejler ve üniversiteler için çalışır, müzik arşivleri orkestralar, radyo ve TV istasyonları, müzik alanında çalışan kuruluşlar ve diğer birçok ortamda. Bu çalışma çok zorlu olabilir ve geniş bir beceri setini içerir.

Bir müzik kütüphanecisi olmak, kütüphaneci olma şartlarını yerine getirmeyi ve müzik alanında uzmanlaşmak için ek eğitim almayı gerektirir. Bir kütüphaneci olmak için, birinin kütüphane biliminde bir uzmana veya bilgi biliminde bir uzmana ihtiyacı var. Müzikte uzmanlaşmak isteyen insanlar genellikle lisans çalışmalarının bir parçası olarak müzik eğitimi, müzik tarihi, teorisi ve pratiği hakkında bilgi edinirler. Bazı müzik kütüphanecileri de bir performans geçmişinden geliyor, ancak bunun müzik kütüphanecisi olması gerekmiyor.

Bir müzik kütüphanecisi olmak için, bir müzik kütüphanesindeki nesnelerin bakımını öğrenmek için arşivleme konusunda özel dersler almak gerekebilir. Ek olarak, insanların dans, film ve televizyon ile müziği bütünleştirebilecek diğer sanat konularında eğitime ihtiyaçları olabilir. Örneğin bir opera şirketi için müzik kütüphanecisi olarak çalışan birinin, sadece bir kütüphaneci ve müzik aşığı olarak becerilere değil, derin bir opera ve sahne performansı anlayışına ihtiyacı var.

Etnomüzikoloji, antropoloji ve hatta arkeolojide dersler de bir müzik kütüphanecisi olmak için gerekli olabilir. Bu kurs, etnik müzik, erken müzik ve diğer çağlardan ve kültürlerden gelen müzik el yazmaları ile çalışan kütüphaneciler tarafından kullanılır. Kütüphanecilerin koleksiyonlarındaki nesneleri anlamaları gerektiğinden, çalıştıkları nesneler için kültürel ve tarihi bağlamda derin bir temele sahip olmaları gerekir. Örneğin, Rönesans müzik eserlerinin bir koleksiyonunu yöneten birinin, dönemin tarihini, bu dönemde var olan müzikal eğilimleri ve 14. ve 17. yüzyıllardan gelen belgeleri ele almak için uygun arşivleme tekniğini bilmesi gerekir.

Müziğin bir müzik kütüphanecisi olma tutkusu olmasına yardımcı olur, ancak aynı zamanda iyi düzenleme ve kataloglama becerilerine ve bilgiyi bağlamsal hale getirme yeteneğine sahip olmak gerekir. İyi bir müzik kütüphanecisi, denetlediği ve yakından ilgilendiği koleksiyonları bilir ve araştırma taleplerinde yardımcı olabilir, belirli materyalleri yerleştirebilir ve diğer kütüphanelerdeki materyalleri ödünç almak veya incelemek için düzenlemeler yapabilir.

kaynak

Bir Yorum Yapın