Gazeteden Tarihe Bakış Projesi

 Gazeteden Tarihe Bakış Projesi

Gazeteden tarihe bakış web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Merkez Kütüphane koleksiyonunda yaklaşık 18422 adet cilt gazete yer almaktadır.

Gazeteler Osmanlıca, Rumca, Bulgarca, Fransızca, Almanca, İngilizce, Türkçe gibi çeşitli dillerde yayınlanmıştır. Dönemin tarihine ışık tutacak nitelikteki bu değerli gazete arşivinin korunması ve araştırmacıların hizmetine sunulması için “Gazeteden Tarihe Bakış Projesi” gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında, günlük erişilebilir şekilde ve OCR metodu ile 1928-1942 yıllarını kapsayan yaklaşık 688 cilt, 55 başlık ulusal ve yerel gazeteden 581106 sayfa görüntü taranmış ve elektronik ortama aktarılmış durumdadır, çalışma devam etmektedir.

Basın Açıklaması

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının sadece kütüphane hizmeti veren değil, kütüphanecilikte rehberlik de yapıp önemli hizmetler veren bir yapıda olduğunu bildiren Ak, devam eden projelerle ilgili şunları kaydetti:

“Yazma ve matbu eserlerle alakalı projelerimiz devam ediyor. Burada 1 milyon 600 bin kadar pozun dijitalleştirildiği zengin bir arşive sahibiz.

Bir taraftan konservatuvarımız hem bizim Türk müziği hem de klasik Batı müziği olarak da zengin bir şekilde varlığını devam ettiriyor.

Nevzat Atlı hocamız kendi arşivini bize emanet etti. Burada Osmanlı Müziği Araştırmaları Merkezi eliyle de önemli bir proje de sürüyor.

Öte yandan tüm kamuoyu ve ilgililerin yakından takip ettiği 2. Abdülhamit dönemi fotoğraf albümü de ne mutlu ki yine üniversitemizin himayesi ve muhafazası altında.

Orada da 36 bin pozun Osmanlı devletinin hemen hemen her köşesinin kayda alındığı zengin bir arşivi barındırıyoruz. Bunların her biri farklı projeler şeklinde. Hem eserleri korumak hem de buradaki bilgiyi daha geniş kitleye kolaylıklar ulaştırılmak için yürütülen projelerdir.”

Kaynaklar

  1. https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/istanbul-universitesi-gazete-arsivlerini-dijitale-tasidi/1733537
  2. https://www.istanbul.edu.tr/tr/haber/gazeteden-tarihe-bakis-projesi-erisime-acildi-5A004C005F00740038007600790054004D0067005F0039007900700046006200610041004F003200370077003200

 

Diğer dijital kütüphaneleri görüntülemek isterseniz https://www.ekaynaklar.com/category/dijital-kutuphaneler/ adresine gidiniz.

Bir Yorum Yapın