Kütüphane 2019 Yılı Mülakat Soruları

Kütüphane 2019 Yılı Mülakat Soruları

Bu sorular 11-20/12/2019 yılında yapılan 500 sözleşmeli alımda çıkan mülakat sorularından çıkmış olup bunun yanı sıra çıkabilmesi kuvvetli olan sorulardır.

‘2016 yılında yapıla mülakat sorularını incelemek için tıklayın.

Toplamda 86 soruya yer verdik. Soruların cevapları kaynakları ile verilmiştir. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ya da sorulması muhtemel olan soruları yorum olarak paylaşabilirsiniz.

Kütüphane 2019 Yılı Mülakat Soruları

1-Tübess Nedir

TÜBESS nedir? Ülkemizdeki araştırmacıların akademik bilgi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ulusal bir toplu katalog (TO-KAT) üzerinden bilgi merkezleri / kurumlar arasında fotokopi ve/veya ödünç verme yoluyla kaynak paylaşımını mümkün kılan bir “Ulusal Belge Sağlama Ağı”dır.

2-Ankos, Ulakbim, Tübitak Açılımı

  • Ankos: Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu
  • Ulakbim: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
  • Tubitak: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

3-Teda Nedir

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen ve kısa adı “TEDA” olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi”; Türk kültür, sanat ve edebiyatıyla ilgili Türkçede veya başka bir dilde yayımlanmış eserlerin, çeviri ve yayım marifetiyle yurt dışında tanıtılmasını sağlamak için yurt dışında veya yurt içinde faaliyet gösteren yayıncılara teşvik veren bir çeviri, yayım ve tanıtım destek programıdır.

Teda Kaynak İçin Tıklayın

4-Web1.0 Nedir

Web 1.0 – 2.0 – 3.0 – 4.0 hakkında bilgi almak için tıklayın.

5-Halk Kütüphanesi İşlevleri

Halk Kütüphaneleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz . Yönetmeliği incelemek için tıklayın.

6-Derleme Yasası Tarihi

Derleme yassı tarihi ve derleme yasası hakkında bilgi almak için tıklayın.

7-Yayın Seçme Kurulunda Kaç Kişi Vardır

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYIN SEÇME YÖNETMELİĞİ incelemek için tıklayın.

8-Yayın Seçme Başkanı Kimdir

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYIN SEÇME YÖNETMELİĞİ incelemek için tıklayın.

9-Halk Kütüphanelerine Derme Nasıl Sağlanır

Halk Kütüphaneleri Yönetmeliğini incelemek için tıklayın.

10-Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat Şeması

Teşkilat şemasını incelemek için tıklayın

11-Sondan 5 Cumhurbaşkanı

  • Mustafa Kemal ATATÜRK
  • İsmet İNÖNÜ
  • Celal BAYAR
  • Cemal GÜRSEL
  • Cevdet SUNAY
  • Fahri KORUTÜRK
  • Kenan EVREN
  • Turgut ÖZAL
  • Süleyman DEMİREL
  • Ahmet Necdet SEZER
  • Abdullah GÜL
  • Recep Tayyip ERDOĞAN

Her ihtimale karşı tüm cumhurbaşkanlarımızı listeledik.

Cumhurbaşkanlarımızın biyografilerine T.C. Cumhurbaşkanlığı kurumsal internet sitesinden ulaşılabilmektedir. 

12-Kültür ve Turizm Bakanlığa Bağlı 5 Müdürlük

  • Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
  • AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
  • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
  • Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
    
  • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  • Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM)
  • Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
    
  • Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  • İç Denetim Birimi Başkanlığı
  • Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
  • Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
  • Özel Kalem Müdürlüğü
  • Personel Genel Müdürlüğü
  • Sinema Genel Müdürlüğü
  • Strateji Geliştirme Başkanlığı
  • Tanıtma Genel Müdürlüğü
  • Teftiş Kurulu Başkanlığı
  • Telif Hakları Genel Müdürlüğü
  • Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
  • Yunus Emre Enstitüsü

Kaynak İçin Tıklayın.

13-İlk Kütüphaneler Hangileridir

İlk kütüphaneler hakkındaki yazımını incelemek için tıklayın.

14-Türkiye’deki İlk Halk Kütüphanesi Hangisidir

 1884 yılında da Devlet eliyle kurulan ilk kütüphane olan Beyazıt Devlet Kütüphanesidir.

Kaynak İçin Tıklayın.

15-Dergipark Nedir

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülen, ulusal akademik dergilerin elektronik ortamda yayımlanmasına imkan sunan, barındırma ve süreç yönetimi hizmetidir.

Kaynak İçin Tıklayın.

16-TrDizin Nedir

TR Dizin ise, belli kriterleri sağlayan bilimsel dergilerin dizinlendiği farklı bir platformdur. 

Kaynak İçin Tıklayın

17-Halk Kütüphaneleri Nereye Bağlıdır

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlıdır.

18-İl Halk Ve İlçe Halkın Mülki Amiri Kimdir

Mahallin En Büyük Mülki İdare Amiri (İlde Vali, İlçede Kaymakam)

Kaynak İçin Tıklayın

19-KYGM Müdürü Kimdir

Hamdi Turşucu Bey’dir

Kaynak İçin Tıklayın

20-Kygm Teşkilat Yapısı

Teşkilat yapısını incelemek için tıklayın.

21-Türkiye’de İlk Kütüphanecilik Dersi

Ülkemizde kütüphanecilik eğitimi konusunda ilk ciddi çalışma 1925 yılında Fehmi Ethem Karatay’n İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde açtığı kütüphanecilik kursudur. Haftada üç gün birer saat olarak sürdürülen kursun programı ve eğitimi Fehmi Ethem Karatay
tarafından sürdürülmüştür.

1952 yılında A.Ü. DTCFakültesi Profesörler Kurulunun girişimiyle
kütüphanecilik dersi Edebiyat Bölümün’de seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmıştır.

Kaynak İçin Tıklayın

22-Rda Nedir, Rda Açılımı Nedir

Rda nedir sorusuna cevap almak için tıklayın.

Açılımı: RESOURCE DESCRIPTION ACCESS

23-Rfid Nedir, Rfid Açılımı

Radyo Frekansı ile Tanımlama teknolojisi, radyo frekansı kullanarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tanıma yöntemidir. RFID, temel olarak bir etiket ve okuyucudan meydana gelir. RFID etiketleri Elektronik Ürün Kodu gibi nesne bilgilerini almak, saklamak ve göndermek için programlanabilirler.

Açılımı: Radyo Frekansı ile Tanımlama

Kaynak İçin Tıklayın.

24-Isbn Issn Nedir, Isbn IssnAçılımı

ISBN , hızla değişen ve gelişen dünyamızda artan bilgi üretimini izleyebilmek ve geniş çapta kullanıma sunmak için 1972 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından hazırlanan ve üye ülkelerin onayı ile yürürlüğe giren bir kitap numaralama sistemidir.

Isbn Açılımı: International Standard Book Number

Isbn Kaynak İçin Tıklayın

ISSN, belirli bir süreli yayın (devamlı   kaynak-devam eden süreli yayın) için oluşturulan ve süreli yayının adına bağlı 2 küme ve 8 haneden oluşan uluslararası bir numaralama sistemidir.

ISSN Açılımı: Uluslar arası Standart Süreli Yayın Numarası

ISSN Kaynak İçin Tıklayın 

 
 

25-Milli Kütüphane Kuruluş Tarihi

Günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan Millî Kütüphanenin kuruluş çalışmalarına ilk kez 1946 yılında 15. Cumhuriyet Hükümeti Programında yer verilmiştir.

Batılı ülkelerin kütüphanecilik deneyimlerinden yararlanmak ve kütüphanecilik eğitimi görmek üzere Avrupa’ya gönderilen ilk öğrencilerden biri olan dönemin Maarif Vekâleti Yayım Müdürü Adnan Ötüken 21 Aralık 1946 tarihinde Millî Kütüphane Hazırlık Bürosu Şefliğine getirilmiştir.

Kaynak İçin Tıklayın.

26-Tkd’nin 3 Başkanı

  • Ali Fuat Kartal
  • Tuncel Acar 
  • Doğan Atılgan

Tüm başkanları ve kaynağı incelemek için tıklayın.

27-Derleme Kütüphaneleri Hangileri

Derleme Kütüphanelerini incelemek ve hakkında bilgi almak için tıklayın.

28-Bilgi Okuryazarliğı Pilot İller

Pilot iller olarak belirlenen Ankara, Aydın, İzmir, Kayseri, Niğde, Şanlıurfa, Tekirdağ’da bulunan ortaokullarda bilgi okuryazarlığı eğitiminin kütüphaneciler tarafından verilmesine; eğitimin, öğretmen-kütüphaneci, okul-kütüphane iş birliği ile ders müfredatı kapsamındaki uygulamalarla desteklenmesine ilişkin faaliyetler sürdürülecek.

Kaynak İçin Tıklayın.

29-Yapılan 3 Çalıştay

Kütüphanecilik ile ilgili yapılan çalıştayları incelemek için tıklayın.

(Arama motorunda tür olarak çalıştay seçmeyi unutmayın)

30-Ifla Açılımı

The International Federation of Library Associations and Institutions 

31-Halk Kütüphanelerinde Kullanılan Kataloglama Kuralları Nelerdir?

Kütüphane materyali otomasyon programı kullanılarak Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları 2’ye göre kataloglanır. Kütüphane dermesinde bulunan materyalin konu numaraları, Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre belirlenir.

Kaynak İçin Tıklayın.

32-LC Konu Başlıkları

  • A – Genel Eserler
  • B – Felsefe, Psikoloji, Din
  • C – Tarih ile ilgili yan bilimler
  • D – Dünya, Avrupa, Asya, Avustralya, Yeni Zelanda vd. Tarihleri
  • E – Amerika Tarihi
  • F – Amerika Tarihi
  • G – Coğrafya, Antropoloji, Rekreasyon
  • H – Sosyal Bilimler
  • J – Siyasal Bilimler
  • K – Hukuk
  • L – Eğitim
  • M – Müzik ve Müzik Yayınları
  • N – Güzel Sanatlar
  • P – Dil ve Edebiyat
  • Q – Fen
  • R – Tıp
  • S – Tarım
  • T – Teknoloji
  • U – Askeri Bilimler
  • V – Deniz Bilimleri
  • Z – Bibliyografya, Kütüphane Bilimleri, Genel Bilgi Kaynakları

Lc kataloglama hakkında bilgi almak için tıklayın

33-Yabancı Bir Kitabın Bilgisine Nerden Ulaşırız

34-2019 Cumhurbaşkanlığı Vefa Ve Edebiyat Ödülü Kime Verildi

 “Edebiyat” dalında ödüle layık görülen ancak eylül ayında hayatını kaybeden Nuri Pakdil’in ödülü, öğrencisi yazar Necip Evlice’ye verildi.

Kaynak İçin Tıklayın

35-Halk Kütüphanelerinde Elektronik Yayın Var Mıdır?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Türkiye’nin 81 ili ve 19 ilçesinde bulunan toplam 100 halk kütüphanesi üzerinden okuyuculara 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet verecek “e-kitap” uygulaması hayata geçirildi.

Kaynak İçin Tıklayın.

36-Halk Kütüphanelerinde E Kitaba Nasıl Ulaşılır

Koha üzerinden e kaynak araması yapabilirsiniz.

http://koha.ekutuphane.gov.tr/

37-Danışma Kaynakları Nelerdir

Danışma kaynakları hakkında bilgi almak için tıklayın.

38-Boolen Operatörleri Nelerdir

AND – OR – NOT – NEAR

39-2.Dunya Savaşı’nın Kütüphanelere Etkisi

2. Dünya savaşında artan bilgi patlaması ile kütüphanelerin önemli artmış. Özellikle tıp alanında yaşanan gelişmeler  savaşın olumlu yanlarından biri diyebiliriz.
 

40-2019 Yılı Ne Yılı İlan Edildi

2019 yılını ‘Göbeklitepe Yılı‘ olarak ilan edildi.

41-G-8 Ülkeleri

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD ülkeleridir

42-Cumhuriyet Tarihinde İlk Kütüphane Raporu

Hars Dairesi Müdürü Dr. Hâmit Zübeyir Koşay’ın kütüphanelerimizin genel durumu hakkında 1925 yılında hazırlamış olduğu rapor kütüphaneciliğimizin anıtsal bir belgesi sayılabilir.

Kaynak İçin Tıklayın

43-Piri Reis Kitabı

 Kitab-ı Bahriye

44-Yunus Emre’nin Kitabı

Divan

45-UNESCO Açılımı Nedir?

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ya da UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), Birleşmiş Milletler’in özel bir kurumu olarak 1946 yılında kurulmuştur.

46-OCLC Açılımı Nedir

OCLC (Çevrimiçi Bilgisayar Kütüphane Merkezi): Kâr amacı gütmeyen bir kütüphane bilgisayar hizmeti ve araştırma organizasyonu olup, bilgiye ulaşmada ve bilgi maliyetlerini düşürme konusunda kütüphanelere yardım etmektir.

47-Koha Yazılım Dili

Perl, JavaScript, HTML dilleri kullanılmıştır. İşletim sistemi linux’dur.

48-Bilgi Okuryazarlik Çalıştayı Nerde Yapıldı

6-8 Kasım 2019 tarihleri arasında Kırşehirde yapıldı. 

Kaynak İçin Tıklayın.

49-Edebiyat Müze Kütüphanelerini Hangileridir?

Edebiyat müze kütüphaneleri hakkında bilgi almak için tıklayın.

50-Taramada And Or Not Ne İşe Yarar

And ile yapılan tarama belirtilen tüm kelimelerin olmasını sağlar.

OR ile yapılan tarama belirtilen kelimelerden sadece biri olsa da yeterli olur.

Not ile yapılan tarama ise istenmeyen kelimeleri çıkarma işlemine yarar. En keskin operatördür.

51-Halk Kütüphanesnde Kullanılan Sınıflama Sistemi Nedir?

Dewey sınıflama sistemi kullanılır. Dewey hakkında bilgi almak için tıklayın.

52-Matbaada İlk Basılan Eser

Osmanlı’ya ilk matbaayı getiren İbrahim Müteferrika’nın matbaasında basılan Vankulu Lügatı’dır. Bu eser Cevheri’nin kaleme aldığı ve es-Sıhâh adlı meşhur Arapça sözlüğün Vankulu Mehmed Efendi tarafından el yazmasıyla ile yapılmış tercümesidir.

Kaynak İçin Tıklayın

53-Google Aramada Operatörleri Nelerdir

Google arama operatörleri hakkında bilgi almak için tıkalyın.

54-Almanak Nedir

Almanak takvime göre düzenlenmiş, özel bir alan veya alanlarda bilgiler içeren yıllık bir yayındır.Ayrıca almanaklarda güneşin ve ayın doğuş ve batış zamanları, güneş ve ay tutulmaları, gelgit saatleri, belirli kilise festivalleri, adli yıllar, tüm çeşitli zaman çizelgelerinin listesi gibi astronomik bilgiler de bulunmaktadır. 

Kaynak İçin Tıklayın.

55-Dewey Numaralarına Örnekler

Tüm Dewey numaraları için tıklayın.

56-Çocuk Kütüphaneleri Gelişimi İçin Neler Yaparsın

57-Bebek Kütüphaneleri Adları

Karabük: Türkiye’nin ilk bebek kütüphanesi. Karabük Üniversite ile Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi ortaklığında açılan kütüphanede ailelere haftada bir kez etkileşimli kitap okuma, bebek yogası, oyun, müzik, uyku eğitimleri gibi bir çok alanda eğitim veriliyor. Bebekler anneleri ile birlikte çeşitli oyun ve etkinliklere katılıyor. Bu etkinliklerle bebeklere kitap okuma alışkanlığını erken dönemde kazandırılmaya çalışılıyor. 

Şarköy: Müzik dinletisinin yanı sıra etkileşimli kitap okuma, çocukların bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal yönden gelişimini sağlayacak etkinlikler yapılıyor. Yabancı dil ve öz bakım eğitimleri veriliyor, beceri atölyelerinde yetenekleri keşfediliyor. 

Tokat: Karşıyaka Mahallesi’nde müstakil binada oluşturulan kütüphaneden 0-3 yaş grubundaki çocuklar yararlanıyor.

Kaynak İçin Tıklayın

58-Bulunduğun Yerin İl Olma Tarihi

59-Atıf Nedir?

Başka araştırmacıların yaptığı çalışmalar dışında raporlar, istatistikler, gazete ve dergi yazıları, filmler, müzik eserleri, radyo/televizyon yayınları veya internet haberciliği içeriklerinin de nereden alıntılandığı belirtilmelidir.

Kaynak İçin Tıklayın

60- Alıntı Nedir

Alıntı, başka bir kaynaktan bilginin aktarılmasıdır. Bu yöntem ile araştırmalarda diğer araştırmacıların düşüncelerine yer verilir. Atıf yapmaya göre daha doğrudan bilgiyi aktarır.

Kaynak İçin Tıklayın

61-İntihal Ne Demek

İntihal, bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanması. İntihal bir tür sahtekârlık ve hırsızlıktır.

Kaynak İçin Tıklayın

62-Bakanlık Hangi Kanun İle Kurulmuştur?

29 Nisan 2003 tarihinde çıkartılan 4848 sayılı yasa ile Kültür ve Turizm bakanlıkları birleştirilmiş ve Genel Müdürlüğümüzün ismi de “Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

Kaynak İçin Tıklayın

63-Tüyap Nedir

Tüm Yapım Fuarcılık Yapım A.Ş. Türkiye merkezli fuar organizasyonu şirketidir

64-İnternet Sitelerin Uzantıları Anlamı ve Açıklaması Açılımı

gov: Hükümet Kurumları (goverment kelimesinden geliyor..)
edu: Eğitim Kurumları (education kelimesinden geliyor..)
org: Ticari Olmayan Kuruluşlar (organization kelimesinden geliyor..)
com: Ticari Kuruluşlar (company kelimesinden geliyor..)
mil: Askeri Kurumlar (military kelimesinden geliyor..)
net: Servis Sunucular (network kelimesinden geliyor..)
ac: Akademik Kuruluşlar (academic kelimesinden geliyor..)
int: Uluslararası Kuruluşlar (international kelimesinden geliyor..)
info: Bilgi sunan siteler.. (info kelimesinin anlamı bilgidir.)
gen.tr: Herhangi bir şarta ve kısıtlamaya bağlı olmayan alan adları.

Kaynak İçin Tıklayın

65-Telif Hakların Tarihi

Osmanlı döneminde bu konuda ilk esaslı kanun, 1910 tarihli “Hakkı Telif” Kanunudur. Bu kanun 1 Ocak 1952 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte kalmış, 1 Ocak 1952 tarihinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu yürürlüğe girmiştir.

Kaynak İçin Tıklayın

66-Ankara Bby Açılma Tarihi

Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 1954-1955 öğretim yılında “Kütüphanecilik Enstitüsü” adı altında kurulmuştur.

Kaynak İçin Tıklayın

67-Hacettepe Bby Açılma Tarihi

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 1972 yılında “Kütüphanecilik ve Dokümantasyon Enstitüsü” adı altında, Prof. Dr. İlhan Kum tarafından kurulmuştur

Kaynak İçin Tıklayın

68-Çocuk Kütüphanesi Yaşları Kaçtır?

İki katlı kütüphanenin deniz ve orman temalı alt katı Okul Öncesi Çocuk Bölümü olarak düzenlenmiş olup 3-7 yaş arası çocuklara hizmet verecektir.

Okul Öncesi Çocuk Bölümü’nün çocukları kitap, okuma ve araştırma dünyasına taşıyacak bir köprü görevi yapması amaçlanmaktadır.

Kaynak İçin Tıklayın

69-Elektronik Kaynak Nasıl Derlenir?

Elektronik yayınların derlemesi üzerine yazılmış makaleyi okumak için tıklayın.

70-Gri Yayın Nedir

Rapor, tez, bilimsel toplantı bildirileri gibi sınırlı sayıda ve çoğunlukla baskı dışı tekniklerle çoğaltılan, bilinen geleneksel ticari yayın kanalları yoluyla yayımlanmayan, sağlanmaları ve buna bağlı olarak kaynakçasal denetimleri zor olan ve biçimleri nedeniyle genellikle bilgi merkezlerinin genel dermesinden ayrı tutularak özel kataloglama ve sınıflama yöntemleri gerektiren yayınlardır.

Kaynak İçin Tıklayın.

71-Mesleki Etik İlkeleri

Mesleki etik hakkındaki paylaşımı okumak için tıklayın.

72-ISBN Kaç Hanelidir?

ISBN 13 haneli bir numaralama sistemidir

73-Kütüphanem Cepte Uygulaması Nedir?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü‘nün yeni hizmeti ‘’Kütüphanem Cepte” uygulama ile vatandaşlar kütüphane hizmetlerine telefonları üzerinden ulaşabilecekleri mobil uygulamadır.

74-Z39.50

Z39.50, uzak bir veri tabanından arama ve bilgi erişimini sağlayan bir protokol olup kütüphane ve bilgi iletimi ile ilgili sistemler için geliştirilmiş uluslararası bir standardtır. Birden fazla veri tabanında aynı anda tarama yapabilmeyi sağlayan basit bir tarama arayüzü kullanılır.

Kaynak İçin Tıklayın

75-FRBR Hakkında Bilgi Veriniz?

FRBR hakkında bilgi almak için tıklayın.

76-Kits Ne Demek

Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) ve Türkiye Belge Sağlama Sistemi (TÜBESS);  tüm kütüphane/bilgi merkezleri arası kaynak paylaşımı süreçlerini çevrimiçi olarak takip etmeyi amaçlamaktadır. 

77-Opac Açılımı Nedir ve Ne İşe Yarar?

 Bilgi Merkezi koleksiyonlarında bulunan tüm bilgi kaynaklarının kayıtlarına ulaşım sağlayan elektronik katalogdur.

Açılımı:  online public access catalog

Kaynak İçin Tıklayın

78-Marc Nedir ve Alanları Hakkında Örnek Veriniz?

Marc hakkında bilgi almak için tıklayın.

79-İhtisas Kütüphanesi Nedir?

İhtisas kütüphaneleri, bir örgüt, hükümet birimi, meclis, araştırma kurumları (üniversiteler, enstitüler vb.), eğitim toplulukları, mesleki dernekler, müzeler veya işletmelerce yönetilen kütüphanelerdir. İhtisas kütüphaneleri; … İhtisas kütüphanelerinin temel amacı, içinde bulundukları kurum/kuruluşa hizmet etmektir.

Kaynak İçin Tıklayınız.

80-Kütüphane Dermesi Nasıl Olmalıdır?

81-WWW Http Açılımı

WWW: world wide web olan bu ifade Türkçede “Geniş Dünya Ağı” anlamına gelmektedir.

HTTP: Hyper Text Transfer Protocol olan http, verici ve sunucu arasında paylaşılan bilginin herhangi bir şifreleme uygulanmadan işleme alınması niteliğini taşır.

82-Rezerve Kitap Nedir?

  • Rezerv Biriminde öğretim üyeleri ve kütüphaneciler tarafından oluşturulan dönemlik ders kitapları, yardımcı ders kitapları kullanıma sunulmaktadır.
  • Sadece akademik personel, ders veren araştırma görevlisi ve yarı zamanlı öğretim görevlileri rezerv koleksiyonuna materyal ekleyebilir veya koleksiyondan materyal çıkartabilir.

Kaynak İçin Tıklayın

84-ILL Nedir

Kütüphanelerarası ödünç verme hizmetidir.

85-İlinizde Özel Kütüphane Kurulabilir Mi?

86-Hafız-I Kütüb Kimdir

Hâfız-ı kütüb: Kütüphane memuru anlamında kullanılmaktadır. Hafız-ı kütüb, kütüphanede bulunan kitapların korunmasını ve bunların denetinimi de sağlayan görevlidir. Hafız-ı kütüb, “kitabcıbaşı” olarak da adlandırılmaktadır. olmak üzere görevlendirilen personeldir.

 
Kaynak İçin Tıklayın

‘2016 yılında yapıla mülakat sorularını incelemek için tıklayın.

Yanlış olduğunu düşündüğünüz ya da sorulması muhtemel olan soruları yorum olarak paylaşabilirsiniz.

Bir Yorum Yapın