İş Yazısı Nasıl Yazılır

İş Yazısı Nasıl Yazılır

İş Yazısı

İş Yazısı Nasıl Yazılır

İş Yazısı : Kişiler ve kurumlar arasında ticari amaçlarla yapılan yazışmalara iş yazıları denir. İş yazılarını aynı zamanda iş mektupları olarak da adlandırmamız yanlış olmaz Çünkü mektup, birbirinden uzakta olan kişi ve kurumlar arasında yazılı haberleşmeyi sağlayan bir yazı çeşididir.
Diğer bir deyişle mektup, insanların duygu, düşünce, görüş, bilgi ve isteklerini karşılıklı olarak duyurmak için kullanılan bir haberleşme aracıdır.


İş mektupları, kişiler ile kurumlar ya da kurumların birbirleri ile yapmış oldukları işler ile ilgili yazmış oldukları yazıların tamamıdır. Bu yazıların konuları ne olursa olsun mutlaka ya bir iş ya da bir hizmet söz konusudur. Bu bir bilgi isteme, bilgi verme, şikayet, sipariş verme, sipariş
alma, satış, borç alma veya verme gibi konularda olabilir.


İş yazıları yazılırken, okuyanların anlayabileceği bir üslup kullanılmalı, anlaşmazlığa mahal vermeyecek şekilde açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır. Bununla birlikte yazı yazılırken mutlaka belli standartlara uyulmalıdır.


İş Yazısının Resmi Yazıdan Farklı Bölümleri

Resmi yazı bölümleri için tıklayın.


Özel veya resmi firmalar arasında yazılan yazılara iş yazıları denir. Türkiye’de iş yazılarının standardını belirleyen TSE’nin 1391 numaralı ürünüdür. Bölümleri ve düzeni diğer resmi yazılara çok yakındır. Bu nedenle sadece bölüm farklılıkları yazılıp örnekte gösterilecektir.

Hitap Bölümü


Hitap bölümü, mektubun yazıldığı kişi veya kuruluşa hitap etmek için kullanılan kelimedir. Hitap ikinci derece bölümlerdendir, yani bazı iş yazılarında bu bölüm bulunmayabilir.


İş yazısının gönderileceği adresin bitiminden itibaren üç boş satır bırakılıp sol bloğa dayalı yazılır.

Kişiye adıyla Hitap; Sayın kelimesinden sonra, kişinin soyadı yazılır. Kişinin ünvanı varsa soyadından önce ünvanı da yazılır.

Örnekler

Sayın Çabuk,
Sayın Prof. Dr. Çabuk,
Genel Hitap; Kişi adı belirtilmiyorsa “Sayın Bay”, “Sayın Bayan”, “Sayın Baylar”,
Hitaptan sonra virgül konulur.
Genel hitaplarda makam ya da iş ilişkisi bulunan kimselere “Sayın” kelimesinden sonra
“bay” veya “bayan” denilmeksizin bu makamı belirten hususlar da eklenebilir.
SayınMüdür,
Sayın Başkan,
Sayın Ortaklar,

Saygı Bölümü


Saygı ifadesi metinden iki satır aşağıdan yazılır. Saygı ifadesi, metinin bitiminden sonra saygı sunmak için yazılan kelimedir. Metin bölümü ile imza bölümünün arasına imza kısmına dâhil olacak şekilde yazılır. Saygı ile metin ve imza bölümleri arasında iki satır boşluk bırakılır.


Sonuna virgül konur. Örnek: “Saygılarımla” veya “Saygılarımızla,”. Saygı ibaresi metnin sonuna da konulabilir, bu durumda saygı bölümü yazılmaz.

İmza Bölümü


İmza bölümüne, sırasıyla ve gerektiğinde; kuruluşun veya kişinin ünvanı ile imzalayacak olanın adı ve soyadı yazılır. Gerekirse ünvanın sonuna, vekili anlamına gelmek üzere “v” veya adına anlamına gelmek üzere “a” kısaltması yapılır. Saygı kelimesinden sonra iki satır boşluk bırakılıp imza bölümünün ilk satırı büyük harflerle yazılır. İmza bölümü iki şekilde yazılabilir:

İş Yazısı Örneği

Bir Yorum Yapın