Kütüphane Türleri

Kütüphane Türleri
Kütüphane Türleri

Kütüphane Türleri

Kütüphane Türlerini Sıralayacak Olursak

1-Üniversite Kütüphaneleri

2-Milli Kütüphaneler

3-Halk Kütüphaneleri

4-Okul Kütüphaneleri

5-Müze Kütüphaneleri

6-Özel Kütüphaneler

7-Diğer Kütüphaneler

 

Üniversite Kütüphanesi

 Üniversite kütüphaneleri, eğitim ve öğretim sınırları içinde öğrencilerine, akademisyenlerine akademik çalışmalarını yürütenlere ve idari personeline ve diğer araştırmacıların bilgi ihtiyacını karşılamaya çalışan kütüphanelerdir.

Milli Kütüphane

Milli kütüphane diğer adıyla ulusal kütüphane toplumların milli belleğini gelecek kuşaklara aktarma amacıyla beraber diğer kütüphanelerin ötesinde kültür, bilim, edebiyat ve sanat alanında katkıda bulunma amacı güden diğer kütüphanelere önderlik etme bilgi toplumunun oluşmasını sağlama amaçlarını güden kütüphanedir.

Milli Kütüphane Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayınız.

Halk Kütüphanesi

Halk kütüphaneleri, toplumsal yaşamın, ilişkilerin ve gereksinimlerin sonucu olarak ortaya çıkmış; amaç ve işlevlerini içinde bulundukları tarihsel ve toplumsal koşulların biçimlendirdiği kurumlardır. Yine bir toplumda yaşayan kişiler arasında hiçbir ayrım gözetmeden, onların eğitim, kültür ve bilgi gereksinimlerini karşılıksız yerine getirmeyi ve boş zamanlarını değerlendirmeyi amaçlayan kurumlardır.

Halk kütüphanelerini; cins, yaş, ırk, milliyet, din, dil, eğitim, kültür, sosyo-ekonomik düzey ve politik görüş farkı gözetmeden, her tür kütüphane materyali ve çeşitli iletişim yolları aracılığıyla kültür ürünlerini ve bilgiyi insanlığın hizmetine ücretsiz sunarak, onlara ömür boyu eğitim ve boş zamanları değerlendirme olanağı veren, toplumla bütünleşip, sağlıklı kamuoyunun oluşmasına olanak sağlayan, toplumun ekonomik, sosyal, eğitsel kültürel ve teknik kalkınmasının gerçekleşmesini etkileyen, dünya barışının sağlanmasına yardımcı olan demokratik kuruluşlardır.

Okul Kütüphanesi

Okul kütüphaneleri ilkokul ve orta düzey eğitim ve öğretim veren kuruluşlarda eğitim politikasının temel ilke ve amaçlarına uygun öğrencilerin bireysel okuma alışkanlarını kazandırmak, kütüphaneyi
kullanmayı öğretmek, insani davranışlarını güçlendirmeyi amaçlayan kütüphanelerdir.

Müze Kütüphanesi

Müzeler toplumların kültürel değerlerinin korunması ve halka hitap edecek şekilde sergilenmesini sağlayan günümüz ve tarihsel perspektifte ilişkisinin yansıtılmasına yardım eden kuruluşlardır.
Müze kütüphaneleri, bağlı bulundukları müzenin uzmanlık alanı ve dermesi doğrultusunda derme geliştiren, koruyan, düzenleyen ve müze personeli, ziyaretçiler ve araştırmacılar da dâhil olmak üzere
halkın her kesimine hizmet sunan kütüphanelerdir.

Özel Kütüphaneler

Özel kütüphaneler parçası bulunduğu kuruluşun ilgilendiği konularda bilgi kaynaklarını sağlayan, düzenleyen ve hizmete hazır duruma getiren ve yararlandırmayı kolaylaştıran faaliyetleri içeren kütüphanelerdir.

Diğer Kütüphane Türleri

Tıp Kütüphaneleri


Çeşitli bilimsel ve tıbbi dokümantasyon içeriği barındıran kütüphanelerden oluşmaktadır. Çoğunluğu bir hastane kuruluşuna bağlı olduğu için hastane kütüphaneleri olarak da adlandırılmaktadırlar.

Hukuk Kütüphaneleri

Tıp kütüphaneleri gibi kullanıcıların ihtiyaçlarını sağlayan hukuk disiplini kapsamına giren materyalleri bünyesinde bulunduran kütüphanelerdir.

Medya Kütüphaneleri

Medya ve iletişim alanındaki çalışmaları dermesinde bulunduran kütüphanelerdir. Daha çok basılı görsel hafızaya sahip kütüphanelerdir. Gazetelerin bilgi merkezleri medya kütüphaneleri işlevine yakındır.

Yazma ve Nadir Eser Kütüphaneleri

Nadir eser koleksiyonları dermesinde bulunduran eserlerin restore işlemlerini sürdüren, bulunması güç el yazması ve nadir eser kaynaklarını dermesinde bulunduran kütüphanelerdir.

Çocuk Kütüphaneleri

Çocukların görsel ve işitsel duyularını geliştirme, bilgi okuryazarlığı statüsünün kazanılması amacını taşıyan kütüphane türleridir.

Kaynak

Bir Yorum Yapın