IOP Publishing Açık Erişim

IOP Publishing Açık Erişim

IOP Publishing Açık Erişim

IOP Publishing, Coronavirus (COVID-19) acil durumuyla başa çıkmak için çalışan araştırmacılara, tıp uzmanlarına, politika yapıcılara ve diğerlerine yardımcı olmak için aşağıdaki linkte yer alan dergilerindeki ilgili tüm yayınlanmış ve yayınlanacak makaleler, kriz süresi boyunca açık erişimde olacaktır.

Erişim Adresi: https://ioppublishing.org/news/coronavirus-articles-free-to-access-content-from-iop-publishing/

IOP Publishing Web Sitesinden Açıklamalar

IOP Publishing, Coronavirus’un (COVID-19) tüm dünyada yaşadığı yıkıcı etkiyi kabul ediyor ve bu halk sağlığı acil durumuyla başa çıkmak için çalışan araştırmacılara, tıp uzmanlarına, politika yapıcılara ve diğerlerine yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. 

Yayınlar

 • Sağlık ve hastalık koşullarında mikrobiyal uçucu bileşikler
 • Zoonotik hastalıkların sürveyansı için parazit paylaşımı çalışması
 • Potansiyel olarak umut verici SARS proteaz inhibitörlerinin modellenmesi
 • Mikrokantil sensörleri kullanarak kedi koronavirüsünün saptanması
 • Hücre kültürlerinden insan solunum yolu virüslerinin uçucu parmak izi
 • RNA sertliğinin virüs parçacıklarının kendiliğinden birleşmesi üzerindeki etkisi
 • RNA virüsü evrimi modelinde çok ölçekli problem
 • İncelemesi — Viral Tespit için Kimyasal ve Biyolojik Sensörler
 • Damlacık Mikroakışkan Çip Esaslı Nükleik Asit Amplifikasyonu ve Grip Virüslerinin Gerçek Zamanlı Saptanması
 • Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) Koronavirüs Nükleokapsid Proteinin AlGaN / GaN Yüksek Elektron Hareketlilik Transistörleri Kullanılarak Saptanması
 • Toplum ve hastane kaynaklı pnömonili hastalarda öksürük aerosollerinin virolojik örneklemesi için yenilikçi ve invaziv olmayan bir cihazın kullanımı: pilot çalışma
 • Viral kapsidin termal ayrışmasının kafes modeli ile araştırılması
 • Model proteinlerin virüs kapsidlerine kendi kendine montajı
 • Kapsüllenmiş yükün uzunluğu, in vitro monte edilmiş alfavirüs çekirdek benzeri parçacıkların stabilitesini ve yapısını etkiler
 • Heterolog nükleik asitleri dahil etmek için karmaşık bir ikosahedral virüsün montajı / demontajı
 • Moleküler dinamik simülasyonları ile incelenen dang virüsü zarfının proteinleri tarafından indüklenen membran vesikülasyonu
 • SsRNA + virüslerinin kaplama proteinlerinde yük dağılımı çeşitleri
 • TensorCalculator: CCMV kapsidindeki mekanik stresin gelişimini araştırmak
 • Norovirüs benzeri VP1 partikülleri, izolata bağlı stabilite profilleri sergiler
 • Viral genomların kompaktlığı: disperse ve lokalize rastgele mutasyonların etkisi
 • Dehidratasyon sırasında viral kapsid çöküşünün önlenmesinde genom ve yapısal iyonların rolünün araştırılması
 • Virüs montajında ​​kendinden tutarlı alan teorisi
 • Bir bitki virüsü bazlı protein kafesi içinde DNA-iskele bazlı probların kapsüllenmesiyle uyarılan Förster rezonans enerji transferi
 • Smektik viral kapsidler ve anevrizma instabilitesi
 • İnfluenza virüslerinin tek partikül füzyonu, hedef zarlarla karmaşık etkileşimleri ortaya çıkarır
 • Sanal atomik kuvvet mikroskobu ile viral nanomekanik
 • Corona virüsünün DNA dizilerindeki mutasyonu tanımlamak için Needleman-Wunch Algoritmasının uygulanması
 • Deve ve İnsanlarda Orta Doğu Solunum Sendromu Korona Virüsünün (MERSCoV) Moleküler Çalışması ve Filogenetik Analizi
 • İnfluenza A virüsü tespiti için işlevselleştirilmiş manyetik mikropartikül tabanlı kolorimetrik platform
 • Giriş / çıkış konfigürasyonlarının havadaki nanoparçacıkların ve virüslerin elektrostatik yakalanması üzerindeki etkileri
 • Paketlenmiş yataklı termal olmayan plazma reaktörü kullanılarak havadaki virüslerin inaktivasyonu
 • Atomik hidrojeni salan yeni atmosferik basınç plazma cihazı: havadaki mikrobiyal kontaminantların ve OH radikallerinin azaltılması
 • Nanomalzemelerle hücresel etkileşimleri anlama: Tıbbi nano cihazların rasyonel tasarımına doğru
 • Sıvı ve biyolojik arabirimlerde nano ve mikropartiküller
 • Solunan akciğer sıvısı mikro damlacıklarından invaziv olmayan akciğer hastalığı teşhisi: perspektifler ve teknik zorluklar

Açık erişim ile ilgili diğer yazılarımıza https://www.ekaynaklar.com/category/yabanci-acik-erisim/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Sağlıcakla kalın!

 

Bir Yorum Yapın