Dspace Nedir? Dspace Nasıl Kurulur? Dspace Kurulum Kodları?

avatar

Bilgi Uzmanı

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Dspace Nedir?

Bildiğiniz gibi dspace açık kaynak kodlu bir yazılımdır. Kütüphaneler genellikle kurumsal arşivlerini bu yazılım aracılığı ile sunar. u sebeple biz kütüphaneciler dspace yazılımı bilmeli ve aktif olarak kullanmalıyız. Bu sebeple bu yazıda dspace nasıl kuracağınızdan bahsettik. En sonda ise kurulum videosu yer almaktadır. Kurulum yaparken takıldığınız yerler için yorum yapabilirsiniz.

DSpace, açık kaynak kodu kullanan kurumsal arşiv sistemi.

Başta üniversiteler olmak üzere kurum bünyelerinde üretilen bilgi kaynaklarını depolamakta ve korunaklı şekilde açık erişime sunmaktadır. DSpace Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Hewlett-Packard (HP) işbirliği ile ilk olarak Kasım 2002’de kullanıma sunuldu. Temmuz 2007’de Kullanıcılara rehberlik ve destek sağlamak üzere DSpace Vakfı kuruldu. Mayıs 2009’da ise kâr amacı gütmeyen DuraSpace organizasyonu kuruldu.

DSPACE NEDİR

Dspace Bazı Özellikleri

Adresi http://www.dspace.org/
Amacı DSpace, kurum bünyesinde üretilen entelektüel çıktıları tutmak, depolamak,indekslemek, korumak, saklamak, tekrar yaymak amacıyla geliştirilmiş bir kurumsal arşiv sistemidir.

Özellikleri

 • – Tüm içerik (word, ppt, pdf, video gibi) türlerini kabul eder,
 • ‐ Dublin Core üst veri standartlarını kullanır,
 • ‐ Özelleştirilebilir web ara yüzünü destekler,
 • ‐ OAI uyumludur,
 • ‐ Ekleme/çıkarma yeteneği vardır,
 • ‐ Onaylama, düzeltme, ret veya yazara dönülerek “işlemi azaltma” yoluyla içeriği oluşturma seçeneklerine sahip iş akışı özelliği vardır,
 • ‐ Lucene arama motoru ile üst verilerde ve tam metinde arama imkanı verir,
 • ‐ Tek merkezli olmayan sunuş işlemi sağlar,
 • ‐ Java API aracılığıyla geliştirilebilir,
 • ‐ PostgreSQL veya SQL veri tabanlarını kullanır,
 • ‐ Çoklu dil seçeneği vardır,
 • ‐ RSS desteği vardır,
 • ‐ OpenAIRE uyumludur.

Dspace Kurulum İçin Minimum Sistem Gereksinimleri ve Programlar

 • 2-4 gb ram
 • 20 gb disk alanı
 • Linux İşletim Sistemi
 • Tomcat
 • PostgreSQL veya Oracle
 • Daha detaylı bilgi için https://www.dspace.com/en/inc/home/support/supvers/sysreq.cfm

Dspace Kurulum Kodları

Dspace kurulum kodları, dspace 6.3 versiyonu kapsayıp ubuntu işletim sistemine kurulmuştur.

Dspace Kurulum Komutları

sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install openjdk-8-jdk
sudo apt install maven

sudo apt install ant

PostgreSQL Kurulum

Kurulum sayfası https://www.postgresql.org/download/linux/ubuntu/

sudo sh -c ‘echo “deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt $(lsb_release -cs)-pgdg main” > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list’
wget –quiet -O – https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add –
sudo apt-get update
sudo apt-get install postgresql-12
sudo su postgres
createuser –username=postgres –no-superuser –pwprompt dspace
Şifre alanı

createdb –username=postgres –owner=dspace –encoding=UNICODE -T template0 dspace
psql –username=postgres dspace -c “CREATE EXTENSION pgcrypto;”
exit

sudo nano /etc/postgresql/12/main/pg_hba.conf
(local is for Unix domain socket connections only başlığın hemen altına local all dspace md5 )
sudo /etc/init.d/postgresql restart
sudo useradd -m dspace
sudo passwd dspace (şifre yazıyoruz)
sudo mkdir /dspace
sudo chown dspace /dspace
sudo mkdir /build
sudo chmod -R 777 /build

cd /build
wget https://github.com/DSpace/DSpace/releases/download/dspace-6.3/dspace-6.3-src-release.tar.gz
tar -zxf dspace-6.3-src-release.tar.gz
sudo nano /build/dspace-6.3-src-release/dspace-api/pom.xml

Alanı bul ve sil


org.codehaus.mojo
buildnumber-maven-plugin
1.4
validate create

cd /build/dspace-6.3-src-release
sudo mvn -U package
cd dspace/target/dspace-installer
sudo ant fresh_install


Tomcat Kurulumu


cd /opt
sudo wget https://downloads.apache.org/tomcat/tomcat-9/v9.0.64/bin/apache-tomcat-9.0.64.tar.gz
sudo tar xvzf apache-tomcat-9.0.64.tar.gz
sudo mv apache-tomcat-9.0.64 tomcat
sudo rm apache-tomcat-9.0.64.tar.gz
sudo nano /etc/profile
En Alta Ekle
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64
export CATALINA_HOME=/opt/tomcat
sudo cp -r /dspace/webapps/* /opt/tomcat/webapps

sudo nano /etc/init.d/tomcat
Açılan Sayfaya Ekle
Buradan Başla

!/bin/bash

BEGIN INIT INFO

Provides: tomcat8

Required-Start: $network

Required-Stop: $network

Default-Start: 2 3 4 5

Default-Stop: 0 1 6

Short-Description: Start/Stop Tomcat server

END INIT INFO

PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

start() {
sh /opt/tomcat/bin/startup.sh
}

stop() {
sh /opt/tomcat/bin/shutdown.sh
}

case $1 in
start|stop) $1;;
restart) stop; start;;
*) echo “Run as $0 “; exit 1;;
esac

Buraya Kadar

sudo chmod +x /etc/init.d/tomcat
sudo update-rc.d tomcat defaults

sudo service tomcat start
sudo service tomcat restart
sudo service tomcat stop

Yeni terminal penceresi aç
sudo /dspace/bin/dspace create-administrator
mail adresini
ad soyad
şifreni
yaz

sudo rm -rf /build

http://localhost:8080/xmlui
http://localhost:8080/jspui

Teşekkürler

Kurulum Videosu

Ubuntu İşletim Sistemi Sanal Makineye Kurulumu

Takıldığını yerler için yorum yapabilir ya da iletişim bölümünden irtibata geçebilirsiniz.

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.