Klasik Sosyoloji Tarihi

avatar

Bilgi Uzmanı

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Sosyoloji, insan toplumlarının toplumsal olaylarını, süreçlerini, yapılarını ve eğilimlerini inceleyen bir sosyal bilim dalıdır. Sosyoloji, modern toplumların ortaya çıkması ve hızla değişen doğasını anlamak için önemli bir araçtır. Bu makalede, klasik sosyolojinin tarihini ve gelişimini inceleyeceğiz.

Klasik sosyoloji, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında gelişen bir sosyoloji çizgisidir. Klasik sosyolojinin temel özellikleri, toplumsal düzeni ve değişimi anlamaya odaklanması, bireysel davranışları açıklamaya çalışması ve toplumsal yapıların araştırılmasıdır. Klasik sosyolojinin kurucuları, Auguste Comte, Emile Durkheim, Max Weber ve Karl Marx’tır.

Auguste Comte, sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilir. Comte, sosyolojinin amacının toplumsal düzenin analizi ve anlaması olduğuna inanıyordu. Comte, insanlık tarihinin üç evresi olduğunu iddia ediyordu: teolojik, metafizik ve pozitif. Pozitif evre, bilimsel araştırmanın yoluyla toplumsal problemlerin çözümlenebileceği bir evreydi.

Emile Durkheim, sosyolojinin daha da gelişmesine önemli katkılarda bulunan bir başka klasik sosyologdur. Durkheim, toplumsal davranışın doğasını ve toplumsal yapıların nasıl çalıştığını anlamak için sosyolojik yöntemleri kullanmaya odaklandı. Durkheim, toplumsal fenomenleri objektif bir şekilde incelemeyi savundu ve toplumsal düzenin önemini vurguladı. Durkheim, toplumsal düzenin öğrenme ve sosyalleşme yoluyla öğrenildiğini düşündü.

Max Weber, modern sosyolojinin en etkili isimlerinden biridir. Weber, toplumsal yapıların ve düzenin sosyolojik olarak anlaşılmasına odaklandı. Weber, bireylerin eylemlerinin sosyal bir bağlama yerleştirilmesi gerektiğini savundu. Weber ayrıca bürokrasinin ve modernizasyonun olumlu ve olumsuz yönlerini de inceledi.

Karl Marx, klasik sosyolojinin en tanınmış isimlerinden biridir. Marx, toplumsal sınıf ve çelişki teorisi ile tanınır. Marx, toplumsal sınıfın ekonomik yapıya bağlı olduğuna inanıyordu ve sınıf mücadelesinin toplumsal değişimin ana itici gücüdür.

Klasik sosyolojinin en önemli figürlerinden biri olan Emile Durkheim, toplumsal olayların nedenlerini ve sonuçlarını araştırarak sosyolojinin bir bilim dalı olarak kabul edilmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Durkheim, toplumsal yapıların işlevsel analizini yaparak toplumun bütünlüğünü ve dayanıklılığını sağlayan faktörleri araştırmıştır.

Max Weber ise klasik sosyolojinin önde gelen diğer bir figürüdür. Weber, toplumsal eylemlerin nedenlerini ve anlamlarını araştırmıştır. Ona göre, toplumun tarihsel, ekonomik ve kültürel yapısı, bireylerin davranışları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Weber ayrıca, rasyonel hareket teorisini de geliştirmiştir.

Karl Marx, klasik sosyolojinin en ünlü figürlerinden biridir. Marx, toplumsal sınıf çatışmasını ve üretim araçlarına erişimin sosyal eşitsizlik yarattığını savunmuştur. Ona göre, kapitalist toplumda işçilerin sömürülmesi, toplumsal sınıf çatışmasını ve devrimi doğuracaktır.

Klasik sosyoloji tarihi, bugün hala sosyolojinin temelini oluşturmaktadır. Bu figürlerin fikirleri, toplumsal olayları ve sorunları anlamak için hala kullanılmaktadır. Klasik sosyolojinin yaklaşımları, toplumsal yapıları ve davranışları anlamada hala büyük önem taşımaktadır ve sosyoloji biliminin ilerlemesinde temel bir rol oynamaktadır.

Klasik sosyoloji tarihi, sosyoloji disiplininin temellerinin atıldığı dönemi ifade eder. Bu dönemde, sosyoloji disiplini kendisini bir bilim olarak tanımlamaya başlamış ve toplumsal olayları, yapıları ve davranışları anlamak için bilimsel yöntemler geliştirilmiştir.

Klasik sosyolojinin önemli figürleri arasında, Emile Durkheim, Max Weber ve Karl Marx gibi isimler bulunur. Bu düşünürler, toplumsal yapıların, kültürel faktörlerin, ekonomik yapıların ve siyasi sistemlerin etkilerini ve toplumsal değişimi araştırmışlardır.

Emile Durkheim, sosyolojinin bir bilim dalı olarak kabul edilmesine katkıda bulunmuş ve toplumsal olayların nedenleri ve sonuçları üzerine işlevsel analizler yapmıştır. Max Weber ise, toplumsal eylemlerin nedenlerini ve anlamlarını araştırmış ve rasyonel hareket teorisini geliştirmiştir. Karl Marx ise, toplumsal sınıf çatışmasını ve kapitalist sistemin sömürüsünü ele almış ve devrimci bir yaklaşım benimsemiştir.

Klasik sosyoloji tarihi, sosyolojinin gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur ve bugün hala bu figürlerin fikirleri, toplumsal sorunları anlamak için kullanılmaktadır. Klasik sosyolojinin yaklaşımları, sosyoloji disiplininin gelişmesinde ve toplumsal yapıların, davranışların ve değişimlerin anlaşılmasında temel bir rol oynamıştır.

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.